postduivenwedstrijd


postduivenwedstrijd 1.0

wedstrijd in de duivensport tussen postduiven, die naar een losplaats worden gebracht en daar worden losgelaten en daarna zo snel mogelijk naar het vertrekpunt moeten terugkeren waarbij de duif die dit het snelste doet de winnaar is; duivenwedstrijd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een postduivenwedstrijd…

is een wedstrijd; is een strijd

   Algemene voorbeelden


   Al enkele jaren wordt de postduivenwedstrijd de Dutch Open georganiseerd.

   http://www.npo.nl/actueel/pdf-en-andere-bestanden/DutchOpen.pdf

   De Britse regering heeft nog niet beslist over de vraag of Britse postduivenhouders al of niet aan een internationale postduivenwedstrijd in Frankrijk mogen meedoen. Alle andere landen van de Europese Unie hebben van hun respectieve regeringen wel toestemming gekregen. Ziet de Commissie enige reden, met name in verband met de vrees voor verspreiding van de vogelgriep, waarom de Britse postduivenhouders niet aan deze internationale wedstrijd mogen meedoen?

   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2006-4132+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL

   Na aankomst wordt de uitslag van de postduivenwedstrijd bekend gemaakt en is er de overhandiging van het gesponsorde bedrag aan Mappa Mondo.

   http://www.depostjagerelburg.nl/Informatie%20Wielrenners%202.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding