postman


postman 1.0

((vooral) in België)

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het bezorgen van post, vooral brieven, briefkaarten en pakketjes; iemand die de post bezorgt; postbode

Semagram


Een postman…

is een bode; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Vanaf volgend jaar betaalt de overheid de pensioenen van de postmannen. De oprichting van een eigen pensioenfonds voor De Post is hierdoor niet langer nodig. Dat besliste de ministerraad vrijdag.

   De Standaard,

   Drie Waalse postbodes beroofd op een voormiddag. In enkele uren tijd zijn vrijdag in Wallonië drie postbodes overvallen. De buit varieerde van 5.000 tot 280.000 frank. De postmannen werden met vuurwapens bedreigd.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • bezorgen

   Dezelfde creativiteit ontdekten wij ook in de Noorse brievenbussen. De postman bezorgt de post enkel op de hoofdwegen. Eigenaars van huizen verder van de hoofdweg zetten dan hun bussen samen aan de kruising met de hoofdbaan [...]. Vele Noren laten hun fantasie los en plaatsen deze brievenbussen dan in leuke huisjes, of in verschillende kleuren.

   http://noorwegen.kaatenkurt.be/#post20,

   in voorzetselgroep


   • door de postman

   De versterkers zijn binnen, net bezorgd door de postman.

   http://dailym.net/2010/05/t-class-stereo-versterkers/,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • postman of postvrouw
   • postmannen en postvrouwen

   Teoretisch werkt een postbode 7.36 uur per dag, maar dat varieert. "De ene ronde is de andere niet", legt Lens uit, maar er bestaat een ingewikkelde formule om uit te rekenen hoe zwaar zo'n "toer" weegt. Tal van elementen spelen daarin mee: de aard van het trajekt, de dichtheid van de bewoning, het volume van de post, de manier van bevoorrading, de ervaring van de postman of -vrouw, tot de weersomstandigheden toe."

   De Standaard,

   Op 25 september legden de postmannen en -vrouwen het werk neer (zoals hier in Brussel X) tegen het afslankingsplan. Dat plan is nu goedgekeurd maar er blijft heel veel onvrede leven.

   http://www.ptb.be/solidaire/article.phtml?lang=2=3844,

   postman 2.0

   ((vooral) in België)

   iemand die zich voor zijn beroep in dienst van een postbedrijf bezighoudt met het sorteren, verwerken van (de) post; ook: iemand die werkt op een postkantoor; postambtenaar

   Semagram


   Een postman…

   is een ambtenaar; is een persoon

   • [Organisatie of instelling] is in dienst van een postbedrijf; werkt op een postkantoor
   • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met het sorteren, verwerken van (de) post

    Algemene voorbeelden


    Half oktober ging ik op ons postkantoor vragen waar de brief bleef. Na tien minuten gerommel en overleg met een overste kwam de postman er blijkbaar ook achter dat de brief "ergens" in Brussel lag. "Wat wilt ge dat ik doe? Wilt ge de brief thuis ontvangen?", vraagt de man mij, alsof dat normaal niet de hele bedoeling is van het opsturen van een brief.

    http://www.astrovdm.com/DePost.htm,

    De postbode heeft briefjes bezorgd om postpakjes op te halen. Yannick is de postman, die de briefjes controleert en de pakjes opzoekt voor de klanten.

    http://www.paletvlijmen.nl/html/archief/1112/groep%201-2%20b/collage%20kerst%202011.htm

    Een deel van het postpersoneel (250 werknemers) verhuisde al naar een nieuwbouw op het Klein Eilandje. Daar wordt de post van de ijzeren weg geplukt en met vrachtwagens naar de Fonsnylaan gereden. Dat zorgde voor verkeersproblemen. Vandaar dat de post vanaf april start met de bouw van een verdeelcentrum van 21.000 m² [...]. De Post investeert één miljard in het nieuwe complex. Er komt één centrale sorteerruimte; dat maakt arbeid ergonomischer. In de Fonsnylaan moeten postmannen post naar diverse verdiepingen sleuren.

    De Standaard,