rondvis


rondvis 1.0

(jacht en visserij)

ronde, rechtop zwemmende schoolvis in zee die bij gevaar zijwaarts of naar boven wegzwemt, zoals bv. een kabeljauw, wijting en schelvis maar in tegenstelling tot haring en makreel
Het enkelvoud wordt gebruikt voor een individuele vis (een exemplaar of een soort) of als verzamelnaam voor de groep vissen en het meervoud kan ook de groep als geheel aanduiden.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Rondvis…

is een vis; is een dier

 • [Vorm] heeft aan alle kanten een ronde vorm en heeft daardoor een ronde of ovale doorsnede
 • [Deel] heeft kieuwen en schubben
 • [Plaats] leeft in zee
 • [Positie] zwemt rechtop in het water
 • [Behandeling of bewerking] kan worden gevangen vanaf kotters met sleepnetten of met een staand want, omdat vissen uit deze orde zichzelf daarin vast zwemmen
 • [Gedrag] zwemt bij gevaar zijwaarts of naar boven weg, waar in de visserij gebruik van wordt gemaakt; duidt vissen aan die in scholen zwemmen
 • [Verscheidenheid] omvat soorten als kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis, leng, heek, steenvis of zeewolf
 • [Betrekking of relatie] wordt meestal gebruikt ter afgrenzing van platvissen, maar is geen biologische orde; behoort niet tot de platvissen en ook niet tot roggen, haaien, haring en makreel en wordt soms ook afgegrenst van poon, terwijl anderen die juist wel als rondvis beschouwen; behoort tot een groep op basis van gedrag, waardoor deze vis van een specifieke soort, zoals kabeljauw, wijting, schelvis, etc., is

Algemene voorbeelden


De rondvisvisserij op de Noordzee is voornamelijk uit op de vangst van kabeljauwachtigen zoals schelvis, kabeljauw en wijting. Haring en makreel vallen volgens de vissers niet onder de term 'rondvis' omdat ze zich anders gedragen.

http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/mens-en-milieu/visserij/visserij-naar-soort/rondvisvisserij/

Bij gevaar zwemt de rondvis weg en probeert het gevaar zijwaarts of naar boven toe te ontwijken.

http://www.smulweb.nl/artikelen/158412/Zo-fileer-je-platvis-en-rondvis

Ruim genomen verstaat de visserman onder rondvis alle vis die niet tot de platvissen, de haring, makreel en de haaien, roggen en ponen behoren. Rondvis zoals kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis, leng en heek enz. gedraagt zich anders dan platvis.

http://visserijnieuws.punt.nl/?id=258459&r=1&tbl_archief=&,

Rondvis is een verzamelnaam voor kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis, steenvis, poon en zeewolf.

http://www.pvis.nl/

Binnen de kottervloot kunnen verschillende sectoren worden onderscheiden. De Nederlandse kottervloot heeft zich gespecialiseerd in de vangst van platvis, zoals tong en schol. Daarnaast spitst een klein deel van de kotters zich toe op rondvis, zoals kabeljauw en wijting.

http://www.pvis.nl/

Per jaar worden duizenden platvissen uit het water gehaald voor studiedoeleinden. Het onderzoek spitst zich toe op de konsumptiesoorten tong, schar en schol, maar versmaadt de minder gegeerde bot niet. Gevoelig. Tweeduizend rondvissen - kabeljauw en wijting - ondergaan hetzelfde lot. Schar wordt als indicatororganisme gebruikt omdat deze soort de hele Noordzee doorzwemt en erg gevoelig is voor veranderingen in het milieu.

De Standaard,

De kleinere kabeljauw wordt ook wel 'gul' genoemd. Het is een van de belangrijkste rondvissen voor de Nederlandse vissersvloot. Kabeljauw is een gequoteerde vis.

http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


rondvis 2.0

vis met een ronde vorm die rechtop zwemt, zoals de meeste vissen en zoals jonge platvissen
Deze betekenis is veel algemener dan betekenis 1.0, waardoor beide betekenissen niet altijd van elkaar te onderscheiden zijn, omdat deze betekenis ook de vissen uit 1.0 omvat.

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een rondvis…

is een vis; is een dier

 • [Vorm] heeft aan alle kanten een ronde vorm en daarom een ronde of ovale doorsnede
 • [Positie] bevindt zich rechtop in het water
 • [Behandeling of bewerking] moet op een andere manier worden gefileerd dan een platvis
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt meestal gebruikt ter afgrenzing van volwassen platvissen en omvat dus vissen die geen roggen, volwassen platvissen of palingen zijn
 • [Toepassingsgebied of bereik] behoort alleen maar tot een groep van vissen op basis van vorm, niet op basis van gedrag of soort

Algemene voorbeelden


Roggen zijn overigens geen platvissen, maar platte vissen (platvissen worden geboren als rondvis, na een aantal weken verandert de lichaamsvorm en neemt een platte vorm aan).

http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

Zelf kun je ook vrij gemakkelijk leren fileren. De techniek voor platvis, zoals bijvoorbeeld schol, tong en griet, is anders dan die voor de rondvis zoals haring, zalm en forel. Bij platvis wordt de vis in 4 filets verdeeld, bij rondvis slechts in 2 [...]. Haring, makreel en tonijn zijn voorbeelden van rondvis.

http://www.vishandelroeleveld.nl/visfileren.html

Zo fileer je een platvis en rondvis. Beide worden als rondvis geboren. Maar waar de platvis na de geboorte een verandering ondergaat, blijft de rondvis de ronde vormen behouden. Ze verschillen van vorm en dus ook van aanpak als het gaat om het zelf fileren.

http://www.smulweb.nl/158412/artikel/Zo-fileer-je-platvis-en-rondvis,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen