schoothond


schoothond 1.0

hond die dient als gezelschapsdier, en in vele gevallen ook door zijn meester wordt vertroeteld en zich zeer volgzaam en afhankelijk gedraagt

Semagram


Een schoothond…

is een hond; is een zoogdier; is een dier

 • [Afmeting] is vaak klein tot middelgroot
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is meestal volgzaam en gehoorzaam
 • [Behandeling of bewerking] wordt vaak vertroeteld en zeer goed verzorgd
 • [Waardering] wordt gehouden en gewaardeerd als gezelschapshond

Algemene voorbeelden


De meeste kleine gezelschapshonden bezitten een uitbundig vriendelijke persoonlijkheid en houden vooral van aandacht. Daar men ze gemakkelijk op de schoot kan nemen, worden die in de volksmond 'schoothonden' genoemd. Zij vinden het prettig om geknuffeld te worden en zijn al eeuwen lang populair in Europa en Azië.

http://www.worldwidebase.com/doggybase/kleine_gezelschapshonden.shtml

Man bijt pitbull om schoothond te redden. Om zijn eigen hond Nina te redden uit de muil van een pitbullterriër heeft een Kroaat zelf zijn tanden gezet in het gevaarlijke beest. Met succes want de pitbull liet zijn prooi los.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST14082003_079

Die hebzucht kon alleen op geen enkele manier bevredigd worden, want de Britten waren zo verschrikkelijk zuinig op hun kostelijke hondenbezit dat ze per decreet verboden hadden om een schoothond hetzij als cadeau hetzij als ruilobject af te staan.

http://www.mr-online.nl/weblogs/gino-van-roeyen/mutsaers-sprankelende-creativiteit.html

De blik van de bazin van een buitenissige schoothond die ze niet houdt om te aaien maar om te laten zien.

't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

schoothond 2.0

(sarcastisch)

iemand die geen eigen wil of mening lijkt te hebben maar slaafs, gedwee en gehoorzaam navolgt wat iemand anders wil
Degene die wordt nagevolgd, wordt vaak genoemd in een genitiefbepaling, een bezittelijk voornaamwoord of een voorzetselbepaling ingeleid door van.

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram


Een schoothond…

is een persoon

 • [Gedrag] lijkt geen eigen wil of mening te hebben maar volgt slaafs, gedwee en gehoorzaam na wat iemand anders wil
 • [Waardering] wordt geminacht

  Algemene voorbeelden


  We moeten kritisch-solidair blijven, geen schoothonden zijn maar waakhonden.

  NRC,

  "John Smith is de man die graag "ja" zegt in Europa - Monsieur Oui, de schoothond van Brussel", zegt Major op 21 maart.

  NRC,

  Zo besloot Rumsfeld recent om bij de wederopbouw de landen te straffen die zich tegen zijn invasie hadden gekeerd. Bedrijven uit Frankrijk, Duitsland en Rusland mogen er niet van profiteren. Op zo'n moment blijkt de komst van Ben Bot op Buitenlandse Zaken overigens een verademing: hij keurde dit onomwonden af, wat zijn voorganger als onbezoldigde Amerikaanse schoothond nooit zou hebben gedurfd.

  http://www.planet.nl/planet/show/id=420501/contentid=428165/sc=42b517,

  Zijn doembeeld van een 'onherkenbaar Britain' waarin Gordon Brown 'de schoothond van Frankfurt' wordt, appelleert toch alleen aan de tien procent rabiate anti-Europeanen die hij helemaal niet meer hóeft te bekeren.

  NRC,