spoedeisende hulp


spoedeisende hulp 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

spoedeisende hulp die verleend wordt op een ziekenhuisafdeling waarheen men met een ambulance wordt gebracht of waar men zich op eigen initiatief of na doorverwijzing door een arts voor behandeling aanbiedt
Hoewel EHBO-posten in ziekenhuizen vaak omgedoopt werden in SEH-posten, zijn EHBO en SEH niet synoniem. EHBO is in eerste instantie spoedeisende hulp bij slachtoffers van (lichtere) ongelukken, terwijl SEH veelomvattender is, waarbij o.a. ook hulp verleend wordt bij hersenbloedingen en hartaanvallen.

Algemene voorbeelden


Voor spoedeisende hulp wordt zonodig de ambulance ingeschakeld.

Nieuwsblad van het Noorden,

De kleine ziekenhuizen hebben vooral moeite om vierentwinitig uur per dag spoedeisende hulp te bieden.

NRC,

spoedeisende hulp 2.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

afdeling van een ziekenhuis waar spoedeisende hulp wordt verleend

Algemene voorbeelden


Het ziekenhuis hoopt met de invoering van het triagesysteem patiënten met ernstige klachten sneller te helpen terwijl mensen die eigenlijk naar de huisarts zouden moeten, duidelijkheid hebben over hun wachttijd. Zestien verpleegkundigen van de spoedeisende hulp gaan daartoe een opleiding volgen.

Provinciale Zeeuwse Courant,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen