spoor


A - punt of uitsteeksel

spoor 1.0

metalen punt die of klein, getand rad dat wordt bevestigd aan de hiel van een rijlaars om daarmee een rijdier in de flanken aan te sporen; rijspoor

Semagram


Een spoor…

is een ruiteruitrusting; is een werktuig

 • [Uiterlijk] heeft de vorm van een korte pin of van een klein, getand rad
 • [Functie] dient om een rijdier aan te sporen
 • [Plaats] wordt bevestigd aan de hiel van een rijlaars
 • [Gebruikswijze] wordt gebruikt door met korte bewegingen van de voeten druk uit te oefenen op de flanken van het rijdier

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • rinkelen

Hij droeg sporen die rinkelden bij elke voetstap, terwijl hij op het podium afstevende.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

met voorzetselgroep


 • sporen aan zijn lage laarzen

Verderop een jongen in zijn eentje met sporen aan zijn lage laarzen.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

in voorzetselgroep


 • laarzen met sporen
 • springen met sporen

Hij droeg een zwarte hoed met een slappe rand, een zwart driedelig kostuum met een lang colbert, laarzen met sporen en een zwarte lintdas met vadermoorders.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Penny is veel rustiger geworden en dat is ook merkbaar op de wedstrijd. Toch moet bij het springen met sporen gereden worden zodat ze, indien nodig, aangedreven kan worden.

http://users.skynet.be/HTC/penny_lane_verslag_juli_2002.htm,

 • laarzen zonder sporen

De kleding is zowel voor de dames als de heren de z.g. "Westernlook". Voor de heren bestaat dat uit: een lange broek; een overhemd met lange mouwen; makkelijke schoenen of laarzen (zonder sporen).

http://www.northseadancers.nl/index2.htm

Vaste verbindingen


een paard de sporen geven


 1. een paard met de sporen tot spoed aanzetten

  Onder het slaken van de kreet Phoolan Devi ki jai (hoera voor Phoolan Devi), zou ze pas tegen zonsondergang haar paard de sporen hebben gegeven in de richting van de ontoegankelijke kloven waar ze kwartier hield.

  NRC,

  Het paard trekt aan de teugels en probeert even naar links uit te wijken maar ik geef hem opnieuw flink de sporen en als hij afzet vliegen we, heel even.

  Borsten, Heleen Meertens,

zijn sporen verdiend hebben


  Zie: zijn sporen verdiend hebben

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


spoor 2.0

doornachtig uitsteeksel dat groeit aan de poten van mannelijke, hoenderachtige vogels

Semagram


Een spoor…

is een uitsteeksel; is een lichaamsdeel

 • [Gevoelsindruk] is scherp
 • [Vorm] heeft de vorm van een doorn
 • [Deel] is een deel van een hoenderpoot
 • [Functie] dient voor verdediging en aanval
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is kenmerkend voor mannelijke hoenderachtige vogels

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • met hun sporen

Het verloop van een hanengevecht is simpel: nadat beide hanen zijn gemeten en gewogen worden ze tegenover elkaar in een arena gezet. Toeschouwers kunnen wedden op een van de hanen, waarna de hanen tegen elkaar vechten, pikkend met hun snavels en prikkend met hun sporen, tot één van beide niet verder kan vechten.

http://denachtwakers.nl/2016/01/25/de-traditie-van-het-hanenvechten/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


spoor 3.0

hol, min of meer puntig en/of gebogen uitsteeksel aan de voet van bloembladen

Semagram


Een spoor…

is een uitsteeksel; is een bloemdeel

 • [Vorm] is langwerpig, puntig en/of gebogen
 • [Geheel] is een deel van een bloem
 • [Plaats] groeit aan de voet van een bloemblad
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is hol
 • [Activiteit of handeling] is het deel waarin nectar wordt afgescheiden

Algemene voorbeelden


Behalve eigenzinnig is de akelei vooral sierlijk. De stengel is zo dun, dat de bloem gezellig heen en weer wiebelt. Om de stampers en meeldraden tegen heftige voorjaarsbuien te beschermen, 'kijken' de bloemen naar beneden. Aan de achterkant hebben ze gebogen sporen, waardoor de bloemen nog bevalliger lijken dan ze al zijn. Hommels bekijken dat overigens iets zakelijker, want die weten dat de sporen vol zitten met nectar. Met hun voorpoten houden ze zich aan de rand van zo'n spoor vast, steken hun kop er in, halen er met hun lange tong de nectar uit

http://www.trouw.nl/tr/nl/4932/Tuinrubriek/article/detail/1113822/2010/06/05/Akeleien-wandelen-niet-ze-zaaien-zich-uit.dhtml,

Er zijn ook akeleien met extra lange sporen, vaak tweekleurig. Dan zijn er ook nog dubbele variëteiten zonder sporen.

http://www.groei.nl/9476.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


B - voortplantingscel

spoor 1.0

door lagere planten en schimmels afgescheiden voortplantingscel die zich tot een exemplaar kan ontwikkelen zonder eerst te versmelten met een andere cel; kiemcel

Semagram


Een spoor…

is een cel

 • [Functie] dient om zich voort te planten
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is eencellig; is ongeslachtelijk
 • [Activiteit of handeling] ontkiemt
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt voortgebracht door lagere planten en schimmels

Algemene voorbeelden


Hoe verloopt de ontwikkeling van spoor tot paddenstoel, wat is eigenlijk een paddenstoel en nog meer leuke weetjes over paddenstoelen.

http://www.mycologen.nl/pubs_b.htm

Simpelweg onstaat een heksenkring op de volgende wijze. Op een geschikte plek komt een spoor terecht van een paddenstoel. De spoor ontkiemt en groeit uit tot een mycelium of zwamvlok bestaande uit schimmeldraden. Heksenkringen ontstaan doordat de schimmeldraden in de bodem in alle richtingen even sterk uitgroeien. Het resultaat is een cirkelvormige zwamvlok.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23073,

Houtaantastende schimmels (zwammen), de Huiszwam, de Kelderzwam. De één noemt het schimmel de ander zwam, beiden hebben gelijk! Ook schimmels kennen een cyclus te weten, van sporen naar hyfen naar mycelium naar vruchtlichaam. De sporen zijn met het blote oog niet zichtbaar.

http://www.conserduc-renofors.nl/

Hier overwinteren de sporen in oude bladeren op de bodem.

http://www.wijnbouw.nl/

Stel je voor: al die zaden en sporen in de lucht om ons heen, onverstoorbaar op zoek naar een plekje voor een plantje.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • tot kieming komen

De bosbodem [...] is voor de meeste paddestoelen zeer geschikt, omdat deze vocht en warmte lange tijd kan vasthouden. In deze gunstige omstandigheden kunnen de sporen tot kieming komen.

http://www.bouman102.nl/paddestoelen.htm /URL

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • gekiemde sporen

De champignon plant zich voort door middel van sporen. Uit de gekiemde sporen ontwikkelt zich het "mycelium", een heel dun net van schimmeldraden.

http://www.delocht.nl/default.htm

in voorzetselgroep


 • door sporen

Net als varens behoort de paardenstaart tot de lagere planten. Ze vermeerderen zich dus door sporen, die zich in het voorjaar vormen op de vruchtbare, kale stengels.

De Standaard,

 • uit de sporen

Bij constante temperatuur tussen 3 en 25 °C en relatief hoge luchtvochtigheid (90 – 95 %) ontwikkelen zich, in aanwezigheid van hout met een vochtigheid van 30 – 40 % uit de sporen eerst hyfen (zwamdraden).

http://www.aroo.be/index.htm

 • via de sporen

Deze schimmels sterven in de winter af en planten zich voort via de sporen die zich in de hoed van de paddestoel bevinden.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • sporangia en sporen

Van een derde plant, Horneophyton, worden vaak de sporangia en de sporen gevonden. Kenmerkend voor hogere planten is dat de sporen in viertallen gevormd worden. Deze blijven enige tijd aan elkaar zitten in zg. tetraden.

http://www.xs4all.nl/~steurh/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


spoor 2.0

resistente voortplantingscel gevormd door een bacterie om zich in moeilijke omstandigheden in stand te houden

Semagram


Een spoor…

is een cel

 • [Deel] is een deel van een bacterie
 • [Samenstelling] bestaat uit kernmateriaal en wat voedsel en een resistent celomhulsel
 • [Functie] dient om de bacterie te laten overleven in moeilijke omstandigheden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is bestand tegen extreme situaties zoals uitdroging of hoge temperaturen
 • [Activiteit of handeling] ontwikkelt zich opnieuw tot een actieve bacterie in gunstige omstandigheden

Algemene voorbeelden


Sporen komen voor als cysten, exosporen of myxosporen, die echter minder stabiel zijn dan de endosporen van Bacillus, die we nu in ogenschouw nemen. De overgang van een actieve bacterie naar een spoor is een ingewikkeld proces en het resultaat is een kern van stabiel samengepakt DNA en enzymen, ingepakt in een ondoordringbare keratine-achtige schil.

https://scheppingofevolutie.nl/oudzout/,

Het is eigenlijk vreemd dat Pasteur zo vast hield aan zijn theorie hoewel hij zelf ontdekte, dat de Bacillus (staaf) onder extreme omstandigheden zich verandert in een "spoor" (kogelvorm) en deze kan extreme situaties zoals, uitdroging of hoge temperaturen weerstaan. Eenmaal weer terug in een gunstig milieu kan de spoor dan weer uitgroeien tot een vegatieve cel.

http://www.borreliose.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=60,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een spoor vormen
 • sporen vormen

Tenslotte zijn er een aantal peptiden die B. subtilis uitscheidt op het moment dat het een spoor gaat vormen of competent wordt. De bacterie kan aan de extracellulaire concentratie van deze peptiden de voortgang van het spoorvormingsproces in de populatie meten.

https://esc.fnwi.uva.nl/thesis/centraal/files/f1337841660.pdf

Sommige bacteriën, inclusief Bacillus soorten, kunnen sporen vormen als er geen voeding meer aanwezig is of onder zware condities.

https://scheppingofevolutie.nl/oudzout/,

met adjectief ervoor


 • een bacterieel spoor
 • bacteriële sporen

Een bacterieel spoor is afkomstig van een bacterie maar is een stuk resistenter. Het kan overleven in extreme omstandigheden om zich dan later eventueel opnieuw te ontpoppen tot bacterie.

http://www.zdnet.be/nieuws/161605/robocop-bacterie-houdt-van-water/,

Postcontaminatie en het hitteresistent karakter van bacteriële sporen en van sommige toxinen, enzymes en chemische contaminanten kunnen voor ongewenste problemen zorgen zowel op het gebied van kwaliteit als op het gebied van veiligheid.

http://www.clo.fgov.be/dvk/Newsletters/DVK%20newsletter%20June%202001.pdf,

in voorzetselgroep


 • uit deze sporen

Als de temperatuur boven 75°C komt, bijvoorbeeld tijdens het koken, gaan de bacteriën wel dood. Sommige bacteriën echter kunnen sporen vormen die zelfs tegen sterke verhitting bestand zijn. Uit deze sporen kunnen nieuwe bacteriën ontstaan op het moment dat de omstandigheden weer gunstig zijn.

http://www.voedingscentrum.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


C - afdruk

spoor 1.0

afdruk op dan wel in de bodem of weg, respectievelijk een opeenvolgende reeks van dergelijke afdrukken, bij het stilstaan of voortbewegen achtergelaten door een voet, poot of de profielvorm van schoeisel, een wiel enz.

Semagram


Een spoor…

is een afdruk

 • [Afmeting] heeft de grootte van een voet, poot of van de profielvorm van de zool van schoeisel of van een wielband
 • [Dimensie] heeft soms een zekere diepte
 • [Vorm] heeft vaak de vorm van een typische structuur of een reeks van typische plekken of patronen
 • [Samenstelling] bestaat uit een of meer afdrukken
 • [Herkomst of oorsprong] is afkomstig van de voeten van mensen, de poten van dieren of van het profiel van schoeisel, van wielen e.d.
 • [Ontstaan] ontstaat door druk en gewicht
 • [Pad of traject] strekt zich, in geval van een reeks afdrukken, uit over een bepaalde afstand
 • [Plaats] is aanwezig op de bodem of weg waar is stilgestaan of die is gevolgd
 • [Betrokkene] heeft betrekking op mensen, dieren of zaken zoals voertuigen

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • sporen vinden
 • sporen volgen

Lovelace was nu al vijftien dagen naar de wolven op zoek. Hij kamde de ravijnen en het bos uit om sporen te vinden.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Buzz zat voor in de jeep en ging als een dolle tekeer toen hij haar zag. Toen ze de deur opende, gooide hij haar bijna omver. Ze zag het verband om zijn voorpoot [...]. Ten slotte vertelde hij haar dat, toen hij met zijn zaklantaarn de sporen aan het volgen was die het bos inleidden, Buzz plotseling hinkend zijn kant op het pad was afgekomen. 'Hij bloedde behoorlijk en ik dacht dat de wolf hem had g-gebeten.'

De wolvenlus, Nicholas Evans,

 • (zijn) sporen uitwissen

We droegen het lichaam van Slim door het bos. Het moeilijkste stuk was de steile helling van de spoorwegberm. Michael had zand over het hoofd gestrooid om te beletten dat er onderweg bloed uit zou druppelen. Terwijl Michael Slim op de rails legde, wiste ik onze sporen uit.

Rolex Explorer; Nachttrein, Luc Hanegreefs,

met adjectief ervoor


 • diepe sporen
 • natte sporen
 • verse sporen

Ik gleed de drassige heuvel af [...]. Mijn voeten sopten in diepe sporen van olifantspoten.

Quissama, F. Springer,

Haar blote voeten lieten natte sporen na op de geel met wit geblokte tegelvloer.

Eten met Emma, Herman Koch,

In het bevroren gras zag Luke verse sporen en uitwerpselen van herten die daar kort tevoren waren geweest om te drinken.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

met voorzetselgroep


 • sporen in de sneeuw
 • sporen in het zand

"Een vos nog wel! Als de jagers dat maar niet te weten komen..." Ik haal de schouders op. "Hij is hen al twee jaar te slim af", zeg ik. "Elke winter zag ik zijn sporen in de sneeuw".

De Standaard,

De sporen in het zand worden causaal verklaard door de krokodillen die even tevoren over het strand liepen.

http://spitswww.uvt.nl/~buekens/GRICE.DOC.

 • (het, een) spoor van het dier
 • (het, een) spoor van een wolf
 • de sporen van een mens
 • de sporen van enkele voorbijgangers
 • de sporen van de dolende dieren

Hij gaat terug naar zijn rugzak en bestudeert zijn foto's, maakt inventaris op van zijn vallen en strikken [...]. Dan gaat hij op zoek naar het spoor van het dier. Hij onderzoekt tot in het kleinste detail alles binnen een straal van drie meter vanaf de prent en zorgt ervoor het bewijsmateriaal niet met zijn eigen reuzenvoeten te bederven. Het is niet zo moeilijk als hij verwacht had, en na een half uur heeft hij een tweede afdruk gevonden, en even later een derde. De tijger loopt naar het zuidwesten en naar haar lichte stap te oordelen loopt ze niet al te snel.

Het tijgerspoor, Julia Leigh,

We zien de afzonderlijke pootafdrukken van het wild zwijn, het edelhert en de ree en zelfs een paar keer de grote kattevoeten van een lynx. Maar nergens een spoor van een wolf te bekennen.

De Standaard,

De beer is een zogenaamde 'zoolganger', dat wil zeggen dat hij bij het lopen zijn hele voet op de grond zet. Het spoor van de achterpoot van een beer lijkt nogal op het spoor van een mens.

http://www.zweden.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=140,

Ik keek naar de sporen van enkele voorbijgangers in de sneeuw in het midden van de straat.

Emmeke, Jan Lampo,

De boswachters vonden geen sporen van de dolende dieren.

De Standaard,

 • het spoor van opa's pantoffels

Ze steken voetbalvelden over, ze volgen het spoor van opa's pantoffels door een donker dennenbos, het gaat sneeuwen en ze lopen vast.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • aan de sporen

Aan de sporen kon je aflezen dat de eland was gestruikeld en verdwenen over een rotsrichel.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

 • door het spoor
 • door hun sporen

De politie had de inbreker makkelijk kunnen volgen door het spoor dat hij in de sneeuw had achtergelaten.

NRC,

Als er sneeuw ligt verraden vossen zich door hun sporen, en sneuvelen er vele doordat ze uit hun hol worden uitgegraven of tijdens een drijfjacht uit de dekking worden gejaagd.

http://www.vzz.nl/

 • in het spoor
 • in de sporen

Schoen-, hand-, en bandsporen ontstaan o.a. door de overdracht van stoffen, zoals zand, stof, bloed, verf, vet of andere verontreinigingen op een harde ondergrond. Ook kunnen bij een zachte ondergrond indruksporen worden veroorzaakt. Bij het vergelijkend onderzoek worden eerst de systeemkenmerken vergeleken. Daarna vergelijkt men de onregelmatigheden in het spoor met de beschadigingen in het voorwerp dat als veroorzaker in aanmerking komt.

http://www.forensischinstituut.nl/

Ik volgde hem met de fles en de kist sigaren door de schaduwloze wereld, mijn voeten onwillekeurig neerzettend in de sporen die de zijne in de modder achterlieten.

Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

Vaste verbindingen


het spoor bijster raken


  Zie: het spoor bijster raken

iemand op het spoor brengen van iemand of iets; iemand op het spoor zetten van iemand of iets


 1. iemand zodanige informatie geven die in de richting leidt van de gezochte persoon of zaak

  Een oplettende getuige zette de politie op het spoor van de verdachte.

  Meppeler Courant,

  De winkeldief bracht de politie op het spoor van andere jongeren in de groep, die in 'wisselende samenstellingen' opereerde.

  Algemeen Dagblad,

  Van het afgesloten terrein [...] werden eind mei twee speedboten op trailers [...] gestolen. Begin vorige maand werd één van de boten teruggevonden op een parkeerplaats in de buurt van Zwartsluis. Dit bracht de politie op het spoor van de andere boot, wat uiteindelijk leidde tot de aanhouding van de drie verdachten.

  Meppeler Courant,

iemands spoor volgen


  Zie: iemands spoor volgen

in iemands sporen treden


  Zie: in iemands sporen treden

iemand, iets op het spoor komen; iemand, iets op het spoor zijn


 1. gegevens of aanwijzingen krijgen, resp. hebben waarmee men iemand of iets kan vinden of waarmee men iets kan achterhalen

  De politie houdt beide broers vast in afzondering, in de hoop eventuele mededaders op het spoor te komen.

  De Standaard,

  Zo zijn de bestanden van allerlei instanties gekoppeld, waardoor het makkelijker is samenlevingsfraude op het spoor te komen.

  Meppeler Courant,

  Hoewel er vanuit diverse wetenschappelijke disciplines getracht wordt om oorzaken van dyslexie op het spoor te komen, bestaat hierover nauwelijks eensgezindheid.

  http://www.leeskliniek.nl/leeskliniek_index.html

  Wel moet bij kinderen lengte en gewicht halfjaarlijks gemeten worden om een eventuele groeistoornis tijdig op het spoor te komen.

  http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

  De politie was haar op het spoor en had geprobeerd haar te arresteren.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  De maffiajagers ontdekten jaren later dat politiekringen de traditionele camorra de vrije hand gaven om af te rekenen met Cutolo. Die kringen waarschuwden de camorrabazen tijdig om het hazenpad te kiezen telkens men hen op het spoor was.

  De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


spoor 1.1

opeenvolgende reeks van merktekens in de vorm van geurpartikels die een dier, mens of zaak op een afgelegde route achterlaat en die door een dier met goede reukzin kan worden gevolgd; geurspoor

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een spoor…

is een geurindruk

 • [Deel] bestaat uit geurpartikels
 • [Ontstaan] ontstaat wanneer een levend wezen of een zaak een traject aflegt en daarbij geurpartikels achterlaat
 • [Betrokkene] kan door een dier met goede reukzin worden gevolgd

  Algemene voorbeelden


  Ook bij sterke zijwind op het spoor, zal de hond door verwaaiing van het spoor naast het spoor kunnen gaan speuren.

  http://home.concepts.nl/~kynetho/speuren.htm

  Voor welk systeem men ook kiest, uiteindelijk moet het zo zijn dat de hond geleerd heeft dat wanneer het spoor ophoudt recht door te gaan (= bij haakse hoek), gelijk moet halt houden en de richting van het spoor moet lokaliseren.

  http://home.concepts.nl/~kynetho/speuren.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • volgen

  Laat de hond zitten en geeft onder het commando 'zoek' de hond opdracht om het spoor te volgen, laat de lijn vieren en volg op afstand de speurende hond.

  http://monteba.www.cistron.nl/ipo.htm

  in voorzetselgroep


  • in het spoor

  De persoonlijke geur van de spoorlegger voegt weinig toe aan het totale geurencomplex dat door de spoorlegger wordt veroorzaakt. Deze persoonlijke geur zou dan ook in verhouding tot de andere geuren tamelijk snel verdwenen zijn. Ondanks dit feit zijn echter goed opgeleide honden prima in staat deze persoonlijke geur in het spoor vast te stellen.

  http://home.concepts.nl/~kynetho/speuren.htm

  • op het spoor

  Deze theorie gaat er van uit dat bepaalde negatieve ervaringen door de hond gekoppeld zijn aan een bepaalde persoonlijke geur op het spoor.

  http://home.concepts.nl/~kynetho/speuren.htm

  Soms wordt - in de opbouwfase - gewerkt met voer op het spoor. Hoe het ook zij, als de hond een voorwerp vindt dat behoort aan degene die het spoor heeft gelegd, dient hij dit voorwerp te "verwijzen" (de meest gebruikte methode is dat de hond - uit zichzelf - vlak voor het voorwerp gaat liggen).

  http://www.ysselstroom.nl/IPO.html

  • het leggen van het spoor
  • de leeftijd van sporen

  Uit de proeven van Most, in combinatie met die van andere (bijvoorbeeld die van Dr K. Zuschneid), zijn de volgende conclusies te trekken: - Geur (= een gasvormige stof) ontstaan door bodembeschadigingen en kapotgetrapte planten, veroorzaakt door de spoorlegger tijdens het leggen van het spoor, zijn de geuren waarop de hond zich hoofdzakelijk oriënteert.

  http://home.concepts.nl/~kynetho/speuren.htm

  Honden die geen moeite hebben met verleidingssporen met een zeer gering tijdsverschil worden spoorzuiver genoemd. De hond onderscheidt heel goed het verschil in leeftijd van sporen. Een verschil van vijf minuten zou hij al waar kunnen nemen (in sommige literatuur wordt zelfs over een nog kortere tijd gesproken).

  http://home.concepts.nl/~kynetho/speuren.htm

  met voorzetselgroep


  • het spoor van de man

  Eén van de mannen kon na een korte achtervolging worden aangehouden, de andere ontsnapte in eerste instantie. Nadat een politiehond het spoor van de man had gevolgd, werd ook deze verdachte gearresteerd.

  Meppeler Courant,

  Vaste verbindingen


  het spoor bijster raken


   Zie: het spoor bijster raken

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als deel van een samenstellende afleiding


  spoor 1.2

  aanwijzing of een reeks aanwijzingen die toelaat iemand of iets te vinden of iets te achterhalen

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 :1.2

  Semagram


  Een spoor…

  is een teken

  • [Samenstelling] bestaat uit een of meer aanwijzingen
  • [Activiteit of handeling] openbaart iets
  • [Onstoffelijke inhoud] biedt informatie die toelaat iemand of iets te vinden of iets te achterhalen

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • doodlopen
   • leiden naar
   • ontbreken

   Zo werd langzaam het verleden van onze familie uitgewist. Toen mijn vader zes jaar geleden overleed, hoopte ik nog dat ik historisch interessante papieren zou vinden, maar hij had alles weggegooid of laten weggooien, zodat ook hier het spoor dood liep.

   Grootvader Mozes, Max Pam,

   Nadat het spoor naar het trio leidde, werd bij huiszoeking de computer aangetroffen die was gebruikt om de website te maken.

   De Telegraaf,

   Er werd een nep-koper ingeschakeld, Scotland Yard dook erop en uiteindelijk leidde het spoor naar Schmitz.

   NRC,

   Van de gids die het filmteam begeleidde en met de twee was meegegaan, ontbreekt ieder spoor.

   http://www.suspensestory.com/page/article/42.html

   als object bij een werkwoord


   • een spoor, sporen natrekken
   • een spoor, sporen volgen

   Michel Nihoul is onlangs herkend door een klant van het café waar Loubna Ben Aïssa voorbijliep op de dag dat ze ontvoerd werd. Inspecteur Pierre Colson [...] heeft dit gisteren bekendgemaakt in de commissie-Dutroux. Volgens Colson heeft de Brusselse rijkswachter Legendre, hem verhinderd dit spoor na te trekken.

   De Standaard,

   Deprêtre, een magistraat van PSC-huize, dwong Schlicker dit spoor te volgen en al het andere te laten liggen, hoewel de onderzoeksrechter via "parallelle dossiers" toch aanknopingspunten voor het politieke spoor zocht.

   De Standaard,

   Goed vier jaar geleden verdween hun dochter Loubna. Het Brusselse gerecht heeft nagelaten getuigen te ondervragen en sporen te volgen.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • een zes jaar oud spoor
   • een vaag spoor
   • nieuwe sporen
   • niet het minste spoor

   Een Belgisch team van rijkswachters en GP'ers onderzoekt op Tenerife een zes jaar oud spoor in de verdwijningszaak Elisabeth Brichet.

   De Standaard,

   Ook in Elsene vonden de speurders geen nieuwe sporen naar andere slachtoffers in de garage van Patrick D.

   De Standaard,

   Bij die aanslagen vielen 28 slachtoffers; van de daders bestaat nog altijd niet het minste spoor.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   • een spoor naar iets of iemand
   • sporen naar iets of iemand

   In de zomer van 1990 begint hij te speuren naar Elisabeth Brichet, een meisje dat eind '89 verdween. Hij volgt samen met haar moeder een spoor naar de Canarische eilanden.

   De Standaard,

   Het onderzoek maakt duidelijk dat zeer veel van de onderzochte kunstwerken door Duitse kopers werden verworven uit de kunsthandel en op veilingen en dat daar veelal het spoor naar de voorafgaande geschiedenis ophoudt.

   http://www.herkomstgezocht.nl/nl/rapportage/content.html#boven,

   De spoorwegpolitie stelde een proces verbaal op en speelde dat door naar het parket. Dat trok na een tijdje zijn handen van de zaak bij gebrek aan sporen naar de daders.

   De Standaard,

   Het onderzoek naar het motief leverde weinig op. De sporen naar een milieuonderzoek en een drugszaak werden verlaten.

   De Standaard,

   Een broer van koning Hassan II financierde een privé-onderzoek, dat evenwel geen sporen naar een andere mogelijke dader opleverde.

   De Standaard,

   • een spoor, sporen van iemand of iets

   'Bert, is er een spoor van Maria?' 'Ik heb een kwartier geleden samen met Hendrik alle kamers in het huis nog maar eens doorzocht. We hebben wel iets gevonden, maar geen Maria te zien.'

   De Openbaring, Tom De Cock,

   Bij zijn terugkeer was de wagen leeg. Nergens was nog een spoor van Ruhuna en de andere inzittenden te vinden.

   De Standaard,

   Het gerecht had gisteravond evenmin een spoor van de dader(s).

   De Standaard,

   Ondanks een grootscheeps onderzoek werd nooit een spoor van Tanja noch van haar fiets gevonden.

   De Standaard,

   Ruim twee weken waren ze bezig zonder ook maar een spoor van de Titanic te vinden.

   http://home.tiscali.be/johnny.bonte18/teksten/titanic/titanic_20.htm

   in voorzetselgroep


   • op zoek naar sporen
   • zoeken naar sporen

   De politiediensten beschikten over weinig elementen in het onderzoek. Ze wisten enkel dat de ontvoerders een witte bestelwagen gebruikten. Niemand had de nummerplaat genoteerd. Geen enkele getuige was formeel over geslacht en leeftijd van het slachtoffer. Bovendien hadden politie of rijkswacht geen melding ontvangen van vermissing of verdwijning. De ordediensten kamden de buurt uit op zoek naar sporen.

   De Standaard,

   Onthutsend zijn de ontmoetingen met overlevenden die nog altijd rusteloos zoeken naar sporen van vermiste familieleden.

   De Standaard,

   met onbepaald voornaamwoord


   • elk spoor

   De politie hoopt dat verhoor van het meisje indicaties oplevert over de identiteit van de ontvoerders van wie tot nu toe elk spoor ontbreekt.

   NRC,

   Voorlopig zijn de onderzoekers elk spoor bijster van de belegde gelden, die [...] veertien jaar lang door koeriers naar Zwitserland werden gebracht.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   het spoor bijster raken


    Zie: het spoor bijster raken

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   spoor 1.3

   ( Gezegd van personen en stoffelijke of onstoffelijke zaken)
   blijk van zijn aanwezigheid, handeling, werking of invloed die iemand of iets achterlaat of vertoont

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

   Semagram


   Een spoor…

   is een teken

   • [Samenstelling] bestaat uit een of meer aanwijzingen
   • [Activiteit of handeling] openbaart iets
   • [Onstoffelijke inhoud] biedt informatie over een eerdere aanwezigheid of van een eerdere handeling, werking of invloed

    Combinatiemogelijkheden


    als subject bij een werkwoord


    • ontbreken

    Van dergelijke historische opvattingen bieden de mede door hem gekozen buitendecoraties van het Rijksmuseum een treffende illustratie: van Willem van Oranje ontbreekt elk spoor in dit nationale museum, van de hofcultuur van stadhouder Frederik Hendrik is des te meer afgebeeld.

    NRC,

    • zichtbaar zijn

    Tegen de hoge muur waren nog de sporen zichtbaar van het grote kruis dat er gehangen had.

    Engelen van het duister, Jan Siebelink,

    Uit al die geleerde sferen zijn dan ook sporen in het werk van deze Middelnederlandse schrijver zichtbaar.

    NRC,

    als object bij een werkwoord


    • (haar, zijn) sporen achterlaten
    • (haar, zijn) sporen nalaten

    Het geïnventariseerde gebied met als belangrijke kernen Ename en Oudenaarde kende een bijzonder interessante historische ontwikkeling die haar sporen in het bouwkundig patrimonium achterliet.

    De Standaard,

    De Bounty-repen werden tevens aan de man gebracht met een slogan die z'n sporen in de Nederlandse taal heeft nagelaten.

    NRC,

    Geen enkele kuil werd gegraven, geen enkel gebouw opgetrokken, geen enkel terrein opgehoogd zonder sporen na te laten in de bodem. Dit bodemarchief, dat een schat aan gegevens bewaart over de geschiedenis en de levenswijze van onze voorouders, maakt evenzeer deel uit van ons Vlaams erfgoed.

    http://www.google.be/search?q=cache:Rb1KACYUK_kJ:www2.vlaanderen.be/ned/sites/regering/beleidsnota/monumenten_en_landschappen.doc+%22militair+erfgoed%22=nl=lang_nl=UTF-8,

    De ziekte liet haar sporen op mijn gezicht na.

    Wij, heksen, Roger Pieters,

    Haar hele leven had Johanna boeken verslonden. Al dat lezen moest toch zijn sporen hebben nalaten. Toch heeft ze het daar nauwelijks over.

    Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

    Van de ex-Nix'ers die zich geroepen voelden, laten alleen Grünberg en Giphart sporen in het geheugen na.

    De Standaard,

    • sporen ontdekken
    • sporen vinden

    Daarbij werden sporen in het zand ondekt, die erop duidden dat daar vroeger palen hebben gezeten. Archeologen brachten de sporen in kaart.

    NRC,

    Als men nu Slot Zuylen bezoekt waant men zich dan ook in de 18e eeuw. Maar gelukkig zijn er ook nog sporen te ontdekken van de late middeleeuwen, zoals de schietgaten en de dikke muren.

    http://www.slotzuylen.com/

    De oorsprong van het theater ligt in een ver verleden, in de religieuze riten van de vroegste samenlevingen. In elk daarvan zijn sporen te vinden van liederen en dansen ter ere van een god.

    http://www.toneelgroepvenster.nl/medea/euripides.html

    • de sporen van iets dragen

    De handelstraditie van Nederland is geen kleinigheid. Het beste bewijs daarvoor is nog wel dat zelfs de industrialisatie de sporen draagt van het streven naar snel gewin.

    NRC,

    Dan blijkt dat bijna alle gedichten duidelijk de sporen dragen van het conflict tussen een zintuiglijke en een onzintuiglijke werkelijkheid, en dat woorden als zeggen, spreken, schriftuur, stem etc. daarin een centrale, intermediaire rol spelen.

    De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

    met adjectief ervoor


    • diepe sporen
    • duidelijke sporen
    • minuscule sporen
    • onuitwisbare sporen
    • vage sporen
    • zichtbare sporen

    Hij ontdekte de diepe sporen die een zaag in de boom had achtergelaten.

    Meppeler Courant,

    Baltsen als lichaamscultus! Walvissen en dolfijnen zijn hierin onvermoeibaar. De uitverkorene wordt met gecompliceerde flirtrituelen belaagd of de duizenden kilo's zware mededinger wordt uit het territorium geschoven. De huid van de stieren draagt vaak duidelijke sporen van deze twisten.

    http://www.duiken.nl/

    Tot nu toe werd aangenomen dat de mens in die periode alleen maar eenvoudige gebruiksvoorwerpen kon maken. Er waren archeologen die op basis van minuscule sporen op stenen voorwerpen al het gebruik van heften suggereerden.

    De Standaard,

    Uitstekend hout voor buitenschrijnwerk met een paar vervelende nadelen: de kleur varieert van lichtgeel naar zwart, deze houtsoort "bloedt" en laat onuitwisbare sporen na op blauwsteen en arduin.

    http://www.geco.be/ned/hout/houtbody.html

    De conische bakstenen molenromp vertoont nog vage sporen van witte gevelbeschildering en typische hoge en smalle rondboogvensters op de verschillende verdiepingen.

    http://www.kaprijke.be/pages/gesch/monum/vatbareMonum.htm

    Al die verbouwingen hebben zichtbare sporen nagelaten in het metselwerk of in de houtconstructies.

    http://www.openluchtmuseum.nl/Algemeen/shbo-2.html

    • het oudste spoor
    • biologische sporen
    • bruikbare sporen
    • duidelijke sporen
    • menselijke sporen

    Archeologen vonden in het graafschap Clair, in het westen van Ierland, de resten van een bijna zevenduizend jaar oude houten kano, waarmee het oudste spoor van menselijke aanwezigheid op het eiland met tweeduizend jaar vervroegd zou worden.

    De Standaard,

    Biologische sporen kunnen een rol spelen bij de opheldering van diverse soorten misdrijven.

    http://www.forensischinstituut.nl/

    Het komt zelden voor dat een buurtonderzoek bruikbare sporen oplevert, maar toen Bruynooghe en Carine bij de overbuurman van Vandenheuvel aanbelden en hem vroegen of hij in de loop van de ochtend om het huis van de schepen iets verdachts had gemerkt, hadden ze meteen beet.

    De vijfde macht, Pieter Aspe,

    De streek toont ook duidelijke sporen van eeuwenoude bewoning.

    De Standaard,

    Tenslotte tonen de zalen Nationale Archeologie de eerste menselijke sporen in onze gebieden van de prehistorie tot de Merovingische periode.

    http://www.museumsite.be/

    • digitale sporen
    • elektronische sporen

    Ten tweede zullen digitaalrechercheurs, die tot onder anderen computerkraker zijn opgeleid, naar digitale sporen van computermisdadigers zoeken.

    De Telegraaf,

    Deze informatie is niet alleen te verkrijgen uit grote aantallen gegevensbestanden, maar ook uit de elektronische sporen die burgers op de elektronische snelweg achterlaten als bijvoorbeeld voor betalingen gebruik wordt gemaakt van een creditcard.

    http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

    • een vaag spoor
    • diepe sporen
    • onuitwisbare sporen

    Een déjà vu is geen snijpunt met een vorig leven, eerder een kort moment van evenwijdigheid met een vaag spoor in je geheugen.

    Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

    Twee leeservaringen hebben diepe sporen in mijn leven nagelaten: Karakter van F. Bordewijk en De Leerschool der liefde van Gustave Flaubert.

    De Standaard,

    Het oorlogsverleden heeft onuitwisbare sporen achtergelaten op het gegroefde gelaat van Aaltje Piek-Smit. De tergende onzekerheid, de verlammende angst en het onbeschrijfelijke verdriet. 'Vergeven kan ik wel, alles vergeten niet', zou de 68-jarige Steenwijkse aan burgemeester Netty van den Nieuwboer toevertrouwen.

    Meppeler Courant,

    met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


    • blijvende sporen

    Een tweejarig jongetje dat na een botsing onder het dashboard terecht kwam kreeg poeder uit de air-bag in zijn ogen en liep daardoor een ernstige oogontsteking op die het gezichtsvermogen een maand lang beperkte en blijvende sporen op zijn hoornvlies naliet.

    NRC,

    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • het oudst aangetroffen spoor

    Het oudst aangetroffen spoor in de onderzoeksputten betreft de restanten van een middeleeuwse landbouwlaag, te situeren in de 11de tot 13de eeuw.

    De Standaard,

    met voorzetselgroep


    • sporen op internet

    De sporen die mensen achterlaten op internet zijn vaak betrouwbaarder dan de roddels van de buurvrouw. Die leiden een eigen leven, terwijl de sporen op internet door de gezochte persoon zelf zijn achtergelaten.

    Het Parool,

    • sporen van iemand

    Ik keek er rond of ik sporen van een vrouwelijke medebewoner kon ontdekken. Wat er met Simon ook was gebeurd, zijn opmerkingsgave en intuïtie hadden hem niet in de steek gelaten. 'Je wilt weten of ik een vriendin heb? Ja. Alleen woont ze niet hier, maar in Brooklyn.'

    Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

    • sporen van braak
    • sporen van inbraak

    De feiten zijn dat er geen andere in- en uitgangen in de woning waren dan ramen en deuren die allemaal op slot waren en geen van alle sporen van braak vertoonden.

    Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

    Ontdekken dat een brand aangestoken is betekent niet meteen dat de dader tevens verzekeringsfraude op het oog had. Van pyromanie tot afpersing, van sociaal conflict tot onvoorzichtigheid van kinderen of het uitwissen van sporen van inbraak: tal van fenomenen kunnen aanleiding zijn tot het in brand steken van bepaalde goederen.

    http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

    • sporen van het middeleeuwse Sint-Elooishospitaal

    Op deze plaats zochten de archeologen naar sporen van het middeleeuwse Sint-Elooishospitaal.

    De Standaard,

    • sporen van de lijm
    • sporen van lood
    • sporen van vuurwerk

    Vaak waren nog sporen van de lijm te vinden op de oppervlakte waar het briefje op gekleefd werd.

    De Standaard,

    De zwaan had behoorlijke wonden onder één van de vleugels en diverse kleine steekgaatjes in de vleugels. Omdat er rekening werd gehouden met een schotwond uit een hagelgeweer werd er een rontgenfoto gemaakt. Gelukkig bleken er geen sporen van lood te vinden.

    http://dierenkliniek-de-toren.nl/Dagboek_van_een_dierenarts/Oktober/oktober.html,

    Hoewel er knallen zijn gehoord is nergens uit gebleken dat dit vuurwerk was. Bij het onderzoek door de politie en de brandweer zijn er geen sporen van vuurwerk gevonden.

    Meppeler Courant,

    • een spoor van angst
    • een spoor van blijdschap
    • een spoor van enthousiasme
    • een spoor van inspanning
    • een spoor van neerslachtigheid
    • een spoor van ontevredenheid
    • het geringste spoor van agressie
    • ieder spoor van een glimlach

    Hoewel hij doodmoe was, weken de slaap en de vermoeidheid geheel van hem, toen hij tijdens het verrichten van zijn verantwoordelijke werkzaamheden plotseling bemerkte, dat allen om hem heen, tot de bedaagde prior van het klooster toe, hem bejegenden met de grootste achting, maar ook met een spoor van angst.

    Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

    In zijn stem klonk een spoor van de blijdschap dat alleen moeder in hem kon losmaken.

    Cherry, Mary Karr,

    Geen sterveling echter in mijn stamboom die ooit maar een spoor van enthousiasme voor toneel heeft getoond.

    De garderobier, Donald Niedekker,

    Stilte daalde neer over het finishterrein van de WK alpineskiën [...]. Lindsey Vonn, de ster der sterren, de diva die nooit een spoor van inspanning lijkt te vertonen, maakte op de openingsdag van de wereldtitelstrijd op de Planai een bloedstollende val.

    http://www.volkskrant.nl/archief/zware-blessure-skiester-vonn~a3389133/,

    Op geen enkel gelaat zien wij een spoor van ontevredenheid of neerslachtigheid.

    http://users.skynet.be/evds/sbc116.htm,

    Als mijn ma ook nog maar het geringste spoor van agressie op mijn gezicht bemerkte m'n lip die begon te trillen bijvoorbeeld nou dan haalde ze werkelijk alles boven waarmee ze zelf kon meppen want dat vond ze de enige manier om mij te temmen.

    Over de uitvinding van de vttt, Koenraad Goudeseune,

    Ieder spoor van een glimlach is ineens bij Evert verdwenen.

    Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

    • sporen van leven

    Vooraan in de gedachten staat nog steeds de ontdekking van mogelijke sporen van leven in een Marsmeteoriet.

    De Standaard,

    in voorzetselgroep


    • aan de sporen

    Aan de sporen te zien hebben de wapens gediend om te vechten en hadden ze geen rituele functie.

    De Standaard,

    • bij oude sporen

    Ook met ultraviolet en infrarood licht kunnen met het blote oog niet waarneembare vingerafdrukken d.m.v. reflectie of fluorescentie, worden gedetecteerd als hierbij van speciale filters gebruik wordt gemaakt [...]. Een zeer gevoelige techniek is de metaalopdampmethode waarbij kleine hoeveelheden goud en zink worden verdampt. Deze methode levert ook bij oude sporen vaak nog zeer goede resultaten.

    http://www.forensischinstituut.nl/

    • met sporen van
    • met de sporen van
    • met duidelijke sporen van

    In een catalogus van 42.283 kraters op Mars, vond Barlow twee exemplaren die in aanmerking komen. Ze liggen allebei in de oude zuidelijke hooglanden van Mars, en beide liggen in een omgeving met sporen van watererosie, wat erop wijst dat op die plaats miljarden jaren geleden vloeibaar water gestroomd moet hebben.

    De Standaard,

    Daar staat hij, nukkig en met de sporen van een afmattende dag op zijn gezicht.

    De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

    De onderzoeker zoekt op begraafplaatsen in Groot-Brittannië naar menselijke botten met duidelijke sporen van tbc.

    De Standaard,

    • tegen achtergebleven sporen van

    Tegen achtergebleven sporen van rode wijn helpen dan verdunde ammonia, spiritus of zeepspiritus.

    http://www.miele.nl/apps/vg/nl/navigatie.nsf/index?OpenPage

    • een breed scala van sporen
    • het onderzoek van sporen

    Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht aan een breed scala van sporen (aanwezig op, in of aan o.a. bloed, brandresten, wapens, harde schijven, drugs, etc.). De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de vorm van een deskundigenrapport en kunnen onderdeel uitmaken van de bewijsvoering ter terechtzitting.

    http://www.forensischinstituut.nl/

    Het schotrestenonderzoek richt zich op onderzoek van schietincidenten. Het omvat het onderzoek van sporen die ontstaan bij het afvuren van een patroon met een vuurwapen.

    http://www.forensischinstituut.nl/

    • zonder enig spoor in de boekhouding

    Bovendien gaf hij zijn secretaris de opdracht het geld maar uit te geven, opnieuw zonder enig spoor in de boekhouding.

    De Standaard,

    Bij de PS had niemand de bedoeling geld te verbranden. Neen, het werd gewoon uitgegeven. Zonder verantwoording, zonder enig spoor in de boekhouding.

    De Standaard,

    • zonder (een, enig) spoor van corrosie
    • zonder (een, enig) spoor van pigment
    • zonder (een, enig) spoor van silicaten

    Ongeveer 1% van de geteste tanks werden in uitstekende staat bevonden, zonder enig spoor van corrosie en met een nog intacte beschermingslaag (klasse 4).

    http://www.dma.be/p/mrm/acties/premaz01.htm,

    De oren en de voetzolen zijn vleeskleurig, zonder enig spoor van pigment.

    http://users.pandora.be/yves.schepens/index.htm

    De kleinere M-groep tenslotte bestaat voornamelijk uit nikkel en ijzer, zonder enig spoor van silicaten.

    http://www.urania.be/sterrenkunde/zonnestelsel/planetoiden.php

    • zonder (een, enig) spoor van aarzeling
    • zonder (een, enig) spoor van gêne
    • zonder (een, enig) spoor van ironie
    • zonder (een, enig) spoor van medelijden
    • zonder (een, enig) spoor van twijfel

    Dat kon wel zijn, maar pappies vraag had redelijk en krachtig geklonken, zonder een spoor van aarzeling.

    Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

    Zonder een spoor van gêne vertelde hij vervolgens dat hij hoopte dat zijn verwarrende gedrag veel publiciteit zou opleveren.

    NRC,

    Want de autoriteiten, ook zo'n begrip dat de laatste dagen zelfs door journalisten zonder een spoor van ironie in de mond wordt genomen, moeten op hun 'post' zijn en zonder discussie vooraf 'alert' kunnen opereren.

    NRC,

    Zonder een spoor van medelijden stelde hij in zijn openingsspeech dat de schaakcomputer spoedig overbodig zal zijn dankzij de computer. Want wie op elk uur van de dag op Internet een tegenstander van vlees en bloed kan vinden voor een partijtje mensenschaak vol blunders en tekortkomingen zal wel gek zijn als hij ongezellig blijft zitten opboksen tegen een computer die nooit eens een stuk weggeeft.

    NRC,

    "Zoals het altijd geweest is, zo zal het in Houtegem blijven," zegt de burgemeester aanvankelijk nog zonder een spoor van twijfel.

    NRC,

    Vaste verbindingen


    een vals spoor


     Zie: een vals spoor

    geen spoor


     Zie: geen spoor

    zijn sporen wissen


     Zie: zijn sporen wissen

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    spoor 1.4

    zeer kleine hoeveelheid van zeker bestanddeel in een stof, vaak achtergebleven als restant van een vroegere, grotere dosis

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

    Semagram


    Een spoor…

    is een hoeveelheid

    • [Aantal of hoeveelheid] is zeer klein
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak een restant van een grotere dosis
    • [Betrokkene] heeft betrekking op een bestanddeel in een stof
    • [Middel] is vaak slechts meetbaar door apparatuur

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • sporen aantreffen
    • sporen vinden

    In de urine van de Oekrainse atlete werden sporen aangetroffen van het verboden middel efedrine.

    Meppeler Courant,

    Het gerecht wil een Leuvense hoogleraar laten nagaan of er sporen te vinden zijn van giftige stoffen, die erop zouden kunnen wijzen dat het meisje bij haar ontvoering werd verdoofd.

    De Standaard,

    met voorzetselgroep


    • sporen in

    • een spoor, sporen van alcohol
    • een spoor, sporen van antrax
    • een spoor, sporen van heroïne
    • een spoor, sporen van hormonale producten
    • een spoor, sporen van kalmerende middelen
    • een spoor, sporen van medicatie
    • een spoor, sporen van morfine
    • een spoor, sporen van verdovende middelen
    • een spoor, sporen van vergif

    Ook in urine- en bloedstalen gaan de deskundigen op zoek naar sporen van alcohol, verdovende middelen of medicatie.

    De Standaard,

    In geen van de poststukken is een spoor van antrax aangetroffen.

    De Telegraaf,

    In de urine van de kinderen ontdekten artsen sporen van morfine en heroïne.

    De Standaard,

    Bij een huiszoeking vonden de speurders een aantal stoffen met sporen van hormonale producten.

    De Standaard,

    In veel stoffelijke overschotten werden sporen van kalmerende middelen en vergif aangetroffen.

    De Standaard,

    • zonder enig spoor van silicaten

    De kleinere M-groep tenslotte bestaat voornamelijk uit nikkel en ijzer, zonder enig spoor van silicaten.

    http://www.urania.be/sterrenkunde/zonnestelsel/planetoiden.php

    in voorzetselgroep


    • stoffen met sporen

    Bij een huiszoeking vonden de speurders een aantal stoffen met sporen van hormonale producten.

    De Standaard,

    met substantief erachter


    • sporen ijzer

    De muren waren rose, met bruine adertjes erin. Op de bodem schemerden witte steentjes als pepermuntjes door het kristalheldere water. Richard waadde naar een van de wanden en betastte de rose steen. 'Marmer,' zei hij zacht, 'met sporen ijzer erin.'

    De meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    spoor 2.0

    lange, smalle, geëffende of uitgediepte strook die is ontstaan door de gang van personen en dieren of door de baan van een wiel van een voertuig; bij uitbreiding ook: stel van dergelijke loopstroken of van twee of meer wielbanen naast elkaar, alsook het pad of de rijweg daardoor gevormd

    Semagram


    Een spoor…

    is een strook grond

    • [Uiterlijk] is lang en smal, en, in het geval van verschillende loopstroken of wielbanen naast elkaar, breed
    • [Vorm] is vlak of uitgediept
    • [Deel] bestaat uit één loopspoor of wielbaan dan wel uit verschillende loopsporen of wielbanen naast elkaar
    • [Ontstaan] ontstaat door plattreden door voetgangers en dieren of door het rijden van voertuigen
    • [Pad of traject] bevindt zich op het traject dat wordt gevolgd bij het lopen of rijden
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is bij een onverharde bodem harder aangedrukt en daardoor beter geschikt om op te rijden of te lopen
    • [Gevolg of resultaat] heeft als gevolg dat er een pad of weg ontstaat

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • een spoor trekken
    • sporen trekken

    Het gras stond hoog en Victor duwde er met moeite zijn motorfiets door. Iedereen zou morgen het spoor kunnen zien dat hij had getrokken.

    De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

    Daarna maaide hij het gras. Hij trok lange sporen, van het achterhuis tot bij de haag.

    Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

    Er was langs bepaalde routes sprake van geregeld en soms ook druk verkeer, van postkoetsen en karossen wel te verstaan. Deze voertuigen kwamen het beste vooruit langs een goed ingereden zandweg. Maar door het vele gebruik trokken de wielen te diepe sporen in het zand.

    http://geologie.cjb.net/,

    Alleen onervaren skiërs gaan net zo lang hun gang tot ze de weg kwijt zijn en kijken dan pas op de kaart. Ook als er sporen liggen, moet er aan de hand van de kaart of de routebeschrijving blijven gecontroleerd worden of die in de juiste richting lopen [...]. Start de tocht steeds zo vroeg mogelijk. De sneeuw is dan perfect en dat maakt de beklimming aangenaam. Bij het maken van sporen worden er best nieuwe getrokken. Oude sporen zijn glad en bieden nauwelijks grip.

    http://www.hlrnet.com/nl0201-5.htm

    • het spoor volgen
    • de sporen volgen

    Terwijl Matin achter de rolstoel opnieuw de heuvel beklimt, denkt ze aan al die jaren samen met de marinier die er nooit zijn geweest. Ze kijkt over haar schouder naar beneden. Lode volgt haar op enkele meters afstand. Zijn stok volgt de sporen van het karretje.

    Vertezucht, Jef Aerts,

    'Via Meppel is hij toen in het onderduikershol beland [...]. Het onderkomen wordt helemaal ontmanteld en voorzien van een betonnen prefab-constructie met een betonnen dak. Binnen moet het weer precies zo lijken als het was en de buitenkant wordt weer aangeplant [...]'. Verzetsman Temmingh wees er gisteren op dat het hol tegenwoordig veel als speelplaats wordt gebruikt. 'Het is nu makkelijk te vinden, je hoeft alleen maar het spoor te volgen. Hoe zit het straks met de camouflage', vroeg hij zich af.

    Meppeler Courant,

    met adjectief ervoor


    • een diep spoor
    • brede sporen
    • diepe sporen
    • rechte sporen
    • smalle sporen

    Hij slalomt tussen de andere schaatsers door, rondjes draaiend, gooit zich met een ruk honderdtachtig graden om - ijsschilfers stuiven op, het schaatsijzer laat een diep spoor na - om in tegengestelde richting zijn kunsten te hervatten.

    De Oceanen, Jan Roets,

    Natte voetstappen die brede sporen in het tapijt trekken.

    De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

    De top tien was beider mikpunt in beide manches in de gecombineerde 250/500 cc klasse [...]. 'De eerste manche ging stroef, ik reed niet echt soepel en had toch moeite met de diepe sporen in de kleibaan.'

    Meppeler Courant,

    Te zware vrachtwagens zijn twee keer gevaarlijk voor het verkeer: ze veroorzaken tot 15 centimeter diepe sporen in de weg en hebben een grotere remafstand.

    De Standaard,

    Een voortreffelijke sliding stop is een stop op de achterbenen vanuit een snelle galop. De achterbenen blijven in de grond en het paard glijdt op zijn ijzers door [...]. Zodra er aan de teugels wordt getrokken, zullen veel paarden hun hoofd heffen of hun mond openen en hebben zij de neiging hun achterbenen te spreiden in plaats van 2 rechte sporen in het zand te trekken.

    http://www.paardennieuws.be/index.html

    Langlaufen is je verplaatsen op smalle latjes door smalle sporen in de sneeuw die loipes worden genoemd.

    http://www.skinet.nl/

    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • kapotgereden sporen

    Er bleef regenwater in staan, er ontstonden kuilen etc. Reden om naast het oude spoor een nieuw te maken. De wegen werden zo steeds breder [...]. Vanuit deze verlaten uitgereden zandsporen zijn in toenemende mate zandverstuivingen opgetreden. De grote zandverstuiving bij Gasteren heeft er wellicht zijn ontstaan aan te danken. Zeker is dat de stuifduinen in de Appelbergen bij Haren ontstaan zijn door verstuiving van kapotgereden sporen.

    http://geologie.cjb.net/,

    met voorzetselgroep


    • sporen in het zand

    De enige tekenen van leven die hij op zijn vijftiendaagse tocht tegen kwam, waren meestal de sporen in het zand van een motorrijder voor hem.

    NRC,

    • de sporen van de fiets
    • de sporen van een fiets
    • de sporen van de jeeps
    • de sporen van de tanks

    Hij wandelde in het midden van het kronkelende straatje. De sneeuw plakte niet goed, daarvoor was het vannacht waarschijnlijk te koud geweest, het poeder knerpte onder zijn voeten en gaf elke bedachtzame stap de nodige houvast. Tot aan de veldweg die rechts afsloeg, volgde hij het spoor van de fiets van de postbode, twee speels strengelende draden.

    Fidji, Peter Terrin,

    De tankautospuit en de duikwagen rukten hierop uit vanaf post Zwaag. Aanrijdend kregen wij te horen dat er een spoor van een fiets naar het water liep, en er een gat in het kroos zat. Mogelijk was er iemand te water gefietst. De ambulancedienst en de traumahelikopter werden ook opgeroepen.

    https://nl-nl.facebook.com/Brandweer-Hoorn-Post-Oude-Veiling-164770276948317/,

    Wegen getrokken door de sporen van de jeeps en de poten van de kamelen.

    De Standaard,

    Journalisten konden in hun onwetendheid nog risico's nemen. Zoals het volgen van de sporen van de tanks, richting luchthaven van Brnik.

    De Standaard,

    in voorzetselgroep


    • in hetzelfde spoor

    In de hoeken van de arduinstenen treden nog het blauw van vroeger, naar het midden toe het uitgesleten blauw van vele voeten vele jaren in hetzelfde spoor.

    Werk, Josse De Pauw,

    Vaste verbindingen


    een dood spoor; een doodlopend spoor; dood spoor


    1. handelswijze waarmee of toestand waarbij men uiteindelijk niet verder kan
     Vaak in verbindingen zoals op een dood spoor [komen, uitlopen, zitten].

     De vraag waar het in essentie om draait: is olie de toekomst? Volgens ons is het een doodlopend spoor. Olie, en dat is algemeen bekend, is zeer vervuilend en giftig.

     Intermediair,

     Een leven van schijn en het doodlopende spoor van het materialisme voeren ons tot wanhoop.

     De Standaard,

     Toen enkele participanten daarop uit de stichting traden, kwam de zaak wederom op dood spoor.

     Meppeler Courant,

     Vorig jaar liep alle sociaal overleg op een dood spoor uit.

     De Standaard,

     Zitten we op een dood spoor in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap?

     http://www.obra.be/PDF/dood_spoor.pdf

    het spoor bijster raken; het spoor bijster zijn


    1. van de juiste weg afraken en deze niet opnieuw kunnen vinden; de weg niet verder weten; de weg kwijt zijn; verdwalen

     Ik stapte in, en startte. Waarnaartoe? Ik reed maar wat in het rond. Ik passeerde op een gegeven moment de fietsbandenfabriek. Die was nog steeds in bedrijf. Het was helemaal geen koekjesfabriek geworden. De koekjesfabriek is aan de oostkant van de stad, en niet aan de westkant, waar we ons thans bevinden. Even later was ik het spoor bijster. Het kon me niet schelen waar ik was, ik reed toch alleen maar wat in het rond.

     De droogte, Herman Brusselmans,

     Om een aantrekkelijke wijk te maken werd het hele plan opgedeeld in vier overzichtelijke maten. Voorkomen moest worden dat er een ware woonzee zou ontstaan, waar mensen het spoor bijster zouden raken. Een wijk is nu eenmaal meer dan een verzameling huizen. Groen en water spelen een belangrijke rol. Rechte, evenwijdig een elkaar lopende straten.

     Dagblad van het Noorden,

    2. niet meer weten hoe te handelen; in de war zijn of raken

     Ideologieën doen er niet meer toe in de Nederlandse politiek, dat heeft de 'paarse' samenwerking van liberalen en socialisten al duidelijk gemaakt. Maar wie toch nog in strakke ideologische schema's dacht, moet vorige week het spoor wel heel erg bijster zijn geraakt.

     NRC,

     De film lijkt toegankelijk, maar dat is maar schijn. Goed, we raken het spoor niet bijster, maar hij plaatst ons wel voortdurend voor verrassingen.

     http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

     Hij raakt het spoor bijster in het ritme, raakt halverwege het zicht kwijt op melodie en harmonie en komt ten slotte, in geestelijke zin, aan het eind van zijn refrein.

     De langverwachte, Abdelkader Benali,

    op het goede spoor houden; op het juiste spoor houden


    1. ervoor zorgen dat de genoemde persoon zich op de gewenste of correcte wijze blijft gedragen of de genoemde zaak zich op zodanige wijze blijft ontwikkelen

     De regering moet opnieuw tientallen miljarden vinden om de openbare financiën op het goede spoor te houden.

     De Standaard,

     De sportieve driehoek (de gezamenlijke benadering van jongeren vanuit het onderwijs-, welzijns- en sportbeleid) is een succesformule om jongeren die dreigen af te glijden naar ongewenst gedrag op het juiste spoor te houden en krijgt een nadrukkelijker plaats in het beleid.

     http://www.e-stem.nl/,

    op het goede spoor brengen, krijgen, zetten; op het juiste spoor brengen, krijgen, zetten; op het rechte spoor brengen, krijgen, zetten; in het rechte spoor krijgen


    1. ervoor zorgen dat de genoemde persoon zich op de gewenste of correcte wijze gedraagt of de genoemde zaak zich op zodanige wijze ontwikkelt

     Om hen op het juiste spoor te brengen, moeten de jongens eerst de socialeringscursus volgen om hen normen en waarden bij te brengen.

     Meppeler Courant,

     Daartegenover zette hij Labour neer als de partij die het land weer op het rechte spoor brengt.

     NRC,

     Bankman Scholtes moet uitverkoop gaan houden. De bankman Kees Scholtes staat een zware taak te wachten om internetinvesteerder Newconomy weer op het rechte spoor te krijgen.

     De Telegraaf,

     Er worden miljoenen uitgetrokken om migrantenjongens op het rechte spoor te krijgen, maar de meisjes zijn onzichtbaar.

     NRC,

     Zijn taak: de onderneming weer op het goede spoor zetten.

     De Standaard,

     Op zulke momenten mist men net een coach aan de kant, die de ploeg weer op het juiste spoor kan zetten.

     Meppeler Courant,

     De onderzoekers spreken van "het mystieke beeld van de interim-manager... de krachtfiguur die tegen een vorstelijke beloning de organisatie weer in het rechte spoor krijgt."

     NRC,

    op het juiste spoor zijn; op het juiste spoor zitten


    1. zo te werk gaan of handelen dat men het gewenste doel of resultaat naar verwachting zal halen; vooruitgaan of vorderingen boeken in de gewenste richting

     Synoniem: op de goede weg zijn

     Overleg geeft meer de zekerheid op het juiste spoor te zitten.

     http://www.rechtspraak.nl/actueel/showdetail_homepage.asp?act_id=3679=43=1,

     Het grote aantal bezoekers aan dit monumentje bewijst wel dat de Werkgroep met haar werk op het juiste spoor zit.

     http://www.maas-enswalmdal.nl/,

     De klachten over laattijdige uitbetaling van lonen van leerkrachten behoren tot het verleden; studietoelagen zitten op dezelfde weg. De regeling voor milieuvergunningen zit op het juiste spoor, evenals de uitbetaling van premies en subsidies voor huisvesting.

     De Standaard,

    iemand op het verkeerde spoor zetten; iemand op een verkeerd spoor zetten


    1. er al dan niet bewust voor zorgen dat iemand een onjuiste voorstelling van zaken krijgt en uiteindelijk wordt misleid; iemand met of zonder opzet doen uitgaan van onjuiste aannames en conclusies

     Katelijn schrijft tenslotte voor zichzelf, dus de verschillende figuren worden niet voorgesteld en de situaties niet ingeleid. Het belangrijkste dat we weten, is dat haar moeder in Amsterdam een praktijk heeft als dierenarts. Maar waarom heet het boek dan Montelimar, als de hele geschiedenis zich afspeelt op een Deens eiland? Dat heeft te maken met Katelijns vorige vakantie in Frankrijk, waarmee ze deze vakantie uiteraard vergelijkt. Een en ander zet je voortdurend op een verkeerd spoor, maar dat went. Katelijn noteert bijvoorbeeld vaak heel precies op welk tijdstip van de dag ze begint te schrijven, maar nooit welke dag het precies is.

     De Standaard,

     Uiteindelijk speel je een naar ik hoop vernuftig en intrigerend spel met je lezer, die regelmatig op een verkeerd spoor wordt gezet.

     De Standaard,

     Voorkennis is belangrijk, maar kan de huisarts ook op een verkeerd spoor zetten.

     http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

    op het verkeerde spoor zitten


    1. zo te werk gaan of handelen dat men het gewenste doel of resultaat naar verwachting niet zal halen

     Het VLD-kamerlid vindt voorts dat de minister op het verkeerde spoor zit als hij de gerechtelijke achterstand met plaatsvervangende rechters wil aanpakken; dat zijn advokaten die als rechter worden ingeschakeld.

     De Standaard,

     Dat vind ik juist zo boeiend, met oud aardewerk ontmoet je ook de oude mensen. Hoe maakten ze iets, waar gebruikten ze het voor en dus ook: hoe leefden ze, wie waren dat? Misschien zitten we soms op het verkeerde spoor met onze reconstructies.

     http://www.archeon.nl/vvva/nieuwsbrief/6-6/pottenbakker.htm,

    van het rechte spoor afdwalen


    1. zich ontwikkelen op een wijze die in enig opzicht laakbaar is

     Misschien is de opgang der cultuur, hoewel in essentie één van de meest waardevolle elementen uit de westerse geschiedenis, op één of andere wijze van het rechte spoor afgedwaald.

     http://www.flwi.rug.ac.be/philosophy/cultuurfilosofie/deel_4.htm

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    spoor 2.1

    voor rijden bestemde of geschikte strook van een pad, rijweg of baan

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • het buitenste spoor

    Ondanks vlagsignalen van de baancommissarissen bleef Nagay het gas van zijn Yamaha nog flink open houden en in plaats van de binnenzijde van de bocht te kiezen, volgde hij het buitenste spoor.

    Meppeler Courant,

    Vaste verbindingen


    in het spoor houden


    1. binnen de voor rijden bestemde of geschikte strook houden

     Het werd een zware beproeving voor de deelnemers en hun honden, maar dat vonden de trouwe viervoeters helemaal niet erg. De dieren konden bij de start niet wachten totdat het startschot viel en vlogen er daarna als hazen vandoor. Voor de slederijders was het zaak de kar een beetje in het spoor te houden op de modderige paden van het bos. De honden maakte het allemaal niets uit: dwars door de plassen en met vereende krachten werd het 'baasje' naar de finish gesleurd.

     Meppeler Courant,

     Achter zijn de Bridgestones een centimeter breder dan voor, zodat een stapje opzij verder bemoeilijkt wordt. De wielen zijn verbonden met de rest van de auto via een double wishbone-ophanging. Alle mogelijke techniek om de auto in het spoor te houden is aanwezig.

     http://www.autokompas.nl/archief/2001/13/IS300_gaat_voorbij_aan_hokjesgeest_.html,

    uit het spoor raken


    1. uit de voor rijden bestemde of geschikte strook raken

     "Wie goed voorbereid op vakantie gaat, heeft gevoelsmatig meer overzicht en grip op de situatie en zal doordachter handelen." De cursisten [...] gaan wat dat betreft goed op weg. Zij worden steeds meer baas over hun caravan. Het recht achteruitrijden hebben ze al onder de knie. De training vervolgt met "het bochtje achteruit", natuurlijk "op de spiegels." Als een combinatie te ver uit het spoor dreigt te raken, grijpt de leider in.

     Reformatorisch Dagblad,

    spoor 2.2

    de door iemand of iets precies gevolgde weg of route
    Vaak met de bijgedachte dat men deze weg of route op zijn beurt op de voet volgt.

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 2.0 : 2.2

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • zeker spoor volgen

    De Ier Sean Healy was tegen een zelfmoordtempo gestart en geen van de andere deelnemers waagde het zijn spoor te volgen. Ook Luc Bernaert niet dus, die wel een indrukwekkende laatste 150 meter in petto had en tweede eindigde.

    De Standaard,

    Edi Orioli, als leider in het klassement de eerste starter, liet al na enkele kilometers achtervolger Arcarons voorbij en vergenoegde er zich mee voor de rest van de zeshonderd kilometer zijn spoor te volgen.

    De Standaard,

    Enkele seconden later bestaat het water alleen nog maar uit wervelende vissenlichamen. De dieren schijnen ons helemaal niet te zien en schieten paniekerig langs onze duikbrillen. Pas nu ontdekken we de oorzaak voor deze massale vlucht: een bijna drie meter lange zeilvis nadert de seamount en volgt het spoor van de smakelijke horsmakrelen.

    http://www.duiken.nl/

    in voorzetselgroep


    • in het spoor blijven
    • zich in het spoor zetten

    Tot zijn verbazing verliet de limousine de stad en schoot in zo'n tempo weg dat hij het niet meer kon bijhouden met zijn kleine Fiat Topolino. De volgende dag leende hij van een vriend diens motor, een zware opgevoerde Jawa. 's Nachts stelde hij zich op bij de uitvalsweg, daar waar hij het orkest was kwijtgeraakt. Hij liet de motor draaien. Toen hij de Minerva herkende, schoot hij erachteraan en bleef in het spoor. Ongeveer zes kilometer buiten de stad sloeg de limousine rechtsaf, een oprijlaan tussen de bomen in.

    Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

    Een demarrage, renners die zich in het spoor zetten.

    De Standaard,

    • uit het spoor van iemand of iets

    Hij week geen centimeter uit het spoor van de Spanjaard [...]. Elke dag die op die manier verloopt, brengt Riis een stap dichter bij de eindoverwinning in deze Tour.

    De Standaard,

    Vaste verbindingen


    in het spoor van iemand of iets


    1. zo dat men de afgelegde route van iemand of iets precies of op de voet volgt

     "Door in iemands spoor te rijden kan je - als je daar gevoel voor hebt - zijn slag overnemen. De Japanners kunnen dat goed. Je ziet ze bij trainingen bijvoorbeeld achter Falko Zandstra kruipen en een paar rondjes later rijden ze net als Falko, kaarsrecht naar voren." Schaatsen is minder eenvoudig dan het er op televisie uitziet.

     NRC,

     Bij de mannen waren Wolvers en Dave Versteeg de twee titelkandidaten. Op de 3000 meter reden ze rondenlang in elkaars spoor.

     Meppeler Courant,

     In het spoor van een vrachtwagen ging hij een afslag op.

     Gouden bergen, Herman Stevens,

     Meer dan twintigmaal zoefde een bende renners in het spoor van een lawaaierige radiowagen voorbij mijn deur.

     De Standaard,

    2. in navolging van, naar het voorbeeld van de genoemde persoon of zaak

     Met Kerstmis moet iedereen die erbij wil horen, een beetje meer gelovig worden. In het spoor van onze Germaanse voorouders vieren wij eigenlijk nog steeds het feest van de Zonnewende. Zoals bij hen zijn er ook bij ons rond deze tijd de altijd groene denneboom, allerlei geschenken en vooral veel licht. Net zoals in een ver verleden geven mensen zo het oergeloof dat het licht het haalt van de duisternis aan elkaar door.

     De Standaard,

     In het spoor van hun vader werden ze alle drie technologisch geschoolde zakenlui en pioniers van het industrieel tijdvak.

     De Standaard,

     Parlementsleden en in hun spoor de verslaggevers namen de volzinnen van de aanklager over.

     Verborgen schade, Aster Berkhof,

     In het spoor van mijn oudste kleindochter hebben ook de andere kleinkinderen ontdekt dat ik goed kan boeken kaften. Ik heb achtendertig jaar lesgegeven. Nu ik van mijn pensioen zou moeten kunnen genieten, zit ik hier te knippen, te vouwen.

     De Standaard,

     De aandelen volgden overal in het spoor van fors stijgende obligatiekoersen.

     De Standaard,

     Er komen steeds meer kinky winkels bij, de clientèle van de fetisjzaken groeit en ook de Porn Star-feesten worden steeds groter [...]. In het spoor van deze trend rukken de erotiserende drugs op.

     Het Parool,

    spoor 2.3

    samenstel van handelingen, stappen, stadia, voorgesteld als een te volgen route of weg waarlangs men zeker doel kan bereiken

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen 2.0 : 2.3

    Algemene voorbeelden


    Als scholen op een structurele manier een aanbod buitenschoolse opvang hebben, als ze bovendien daartoe formeel gemandateerd zijn door het lokale overleg, en als ze een kwaliteitslabel hebben, is een ondersteuning (voor hun individueel aanbod of globaal (vormingsmogelijkheden bijvoorbeeld)) het instrument dat hun positie in het opvanglandschap verder verstevigt. Dit veronderstelt uiteraard een doordachte programmatie, en een geleidelijke opbouw van dit spoor binnen het meersporenbeleid.

    http://www.miekevogels.be/documentendocs/Beleidsbrief%20buitenschoolse%20kinderopvang%20april%202002.doc,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • sporen volgen

    Voor de voortgang van het emancipatieproces is het van belang verschillende sporen te blijven volgen.

    http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

    in voorzetselgroep


    • binnen dat spoor

    Niet moraliseren, maar de burgerconsument zelf een verstandige keuze laten maken, vormde het afgelopen decennium de leidraad van beleid en veel onderzoek was binnen dat spoor gericht op het vaststellen van attitudes, motieven en waarden.

    http://www.rmno.nl/pdf/essaytheobeckers.pdf

    • langs dit spoor
    • langs meerdere sporen

    Met name langdurig werklozen, allochtonen en andere minderheidsgroepen kunnen langs dit spoor in het arbeidsproces worden opgenomen.

    NRC,

    Daarbij zal ik ernaar streven cultuur- en mediapolitieke overwegingen met marktwerking te combineren. Een beleid langs meerdere sporen is daarvoor nodig.

    http://www.minocw.nl/kabel/nota2/1.html,

    • op dit spoor
    • op het spoor van

    Om criteria te vinden voor wat een goede dialoog is, moeten we terecht bij de PR-literatuur. In de theorie over public relations is men er inmiddels achter dat tweezijdige symmetrische communicatie de beste PR is. Grunig, een van de leidende PR-theoretici, noemt tweezijdige symmetrische communicatie "the most ethical and most effective way to practice public relations". Op dit spoor is door Grunig en anderen gezocht naar voorwaarden en regels voor geslaagde tweezijdige symmetrische communicatie.

    http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

    Ze wil blijkbaar verdergaan op het spoor van het deeltijds (brug)pensioen: een stuk pensioen trekken en een stuk deeltijds verder werken.

    De Standaard,

    • iemand van zeker spoor afbrengen

    Tot dan toe was ik een onafhankelijk iemand geweest, de baas over mijn eigen leven en heel zeker welke kant ik op wilde. Geen van mijn relaties had me van dat spoor afgebracht.

    Bezeten van mij, Nicci French,

    • via het spoor

    Bovendien belemmert de grote mate van onzekerheid omtrent kennis dat partijen via het spoor van kennisuitwisseling en leren spontaan tot meer overeenstemming komen.

    http://www.rmno.nl/,

    De Nederlandse bedrijven kunnen deze aanbevelingen implementeren via het spoor van een vergunning in het kader van de WVO, of een bedrijfsmilieuplan in het kader van het doelgroepenoverleg.

    http://www.google.nl/search?q=cache:bQK13Hb6uRMJ:www.platformrecycling.nl/htm/BELEID/voorbeeld/reductie_metalektro.html+doelgroepenoverleg+site:.nl=nl=lang_nl

    • voor een spoor

    In de derde plaats zal, voor een aantal allochtone werkzoekenden, gekozen moeten worden voor een spoor dat sociale activering (bijvoorbeeld door inschakeling van zelforganisaties van minderheden en vrijwilligerswerk) voorop stelt.

    http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_200003,

    met telwoord ervoor


    • twee sporen

    Rationeel energiegebruik (REG) is spaarzaam en efficiënt omgaan met energie. REG moet een plaats krijgen in verschillende sectoren: huishoudens, industrie, transport,… Daarvoor is er een beleid nodig dat twee sporen tegelijk volgt: het aanmoedigen van energiebesparing en het ontmoedigen van energiegebruik.

    http://193.190.148.16/ned/sites/economie/energie/documenten/wegwijs2002.pdf

    Vaste verbindingen


    op zeker spoor zitten


    1. binnen zeker stramien handelen of denken

     De liberalen zitten op hetzelfde spoor van "zelfbeschikkingsrecht", en toch zijn er nog geen echte gesprekken geweest tussen groen en blauw.

     De Standaard,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    spoor 3.0

    lange streep of strook die ontstaat door de voortbeweging van iets en die zich door vorm en/of kleur en contrast aftekent tegen de omgeving

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

    Semagram


    Een spoor…

    is een vorm

    • [Uiterlijk] onderscheidt zich door vorm, kleur en contrast van de omgeving
    • [Vorm] heeft de vorm van een streep of strook
    • [Oorzaak] wordt veroorzaakt doordat iets zich voortbeweegt en daarbij merktekens achterlaat
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is visueel waarneembaar

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • een spoor trekken

    De ruiten zijn aangedampt zie ik, ik trek een spoor met mijn wijsvinger, tjiiit.

    Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

    Alexej wil de douche aanzetten en het koud water de zuiveringsactie laten voltooien [...]. Hij bedenkt dat elke porie ook een opening is en zeept zich grondig en volledig in. Een harde koude straal trekt een spoor door het schuim.

    Erbarme dich; Grote schoonmaak in 30 seconden, Hanneke Paauwe,

    De afvalcontainer had een dubbel spoor over de lak getrokken, alsof er een roestige trein overheen was gedenderd.

    Gouden bergen, Herman Stevens,

    In de hemel een vliegtuig dat zijn spoor trekt.

    De Standaard,

    • het spoor volgen

    Ik laat mij inlichten over de route die de koets zal volgen en loop erheen. De route is zelfs zonder aanwijzingen te vinden: zij is aangegeven door een dun laagje op het asfalt gestrooid zand, waarschijnlijk om het slippen der rijtuigen te voorkomen of juist te bewerkstelligen. Ik volg het spoor naar het paleis Noordeinde en daar moet ik vaststellen dat de afstand van dit paleis tot het einddoel, het Binnenhof, eigenlijk te verwaarlozen is.

    Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

    • een spoor vormen

    Het verse bloed vormt een grillig rood spoor op de aarden weg.

    Mijn katoen, mijn thuis, Su Tong,

    met adjectief ervoor


    • een bloedig spoor
    • een breed spoor
    • een lang spoor
    • een vaalbruin spoor
    • grillige sporen
    • zwartbruine sporen

    Zijn stervend lichaam trok een bloedig spoor op de blauwwitte tegelvloer.

    De groene jager, Roger Pieters,

    Een Italiaanse patrouilleboot stormde in razende vaart op hen af. Hij trok een breed spoor van wit schuim achter zich aan.

    Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

    Het ongezuiverde afvalwater van achthonderdduizend Brusselaars stroomt voorbij met een stank die schele koppijn geeft. Het trekt een lang vaalbruin spoor in het zwarte water van de Zenne.

    De Standaard,

    Door de ramen, waarop de regen grillige sporen trekt, zijn in de verte de contouren van Blokzijl te zien.

    Meppeler Courant,

    Het water dat zich in de vele kuilen van het wegdek verzameld heeft, spat hoog op en trekt zwartbruine sporen over het raam.

    Alle verhalen, Manon Uphoff,

    met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


    • een glinsterend spoor
    • lichtende sporen

    Tranen hadden een glinsterend spoor over zijn wangen getrokken.

    De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

    De hemel was voortdurend gevuld met lichtende sporen van reuzenmeteoren die naar de diepe ruimte terugkeerden.

    Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

    • een verwoestend spoor

    Als ontwerper, eigenaar en directeur van Club Oriënt, het naturisten-paradijsje op het Franse deel van St. Maarten, heeft hij uiterst bange uren doorgemaakt toen op dinsdag 5 september de orkaan Luis met een niets ontziende kracht een verwoestend spoor over het prachtige eiland trok.

    Meppeler Courant,

    met voorzetselgroep


    • (het, een) spoor van rode druppels
    • (het, een) spoor van rook
    • (het, een) spoor van strepen
    • (het, een) spoor van water
    • (het, een) spoor van weglopend bier

    Van de halte tot boven aan de grote trap kon men een spoor van rode druppels volgen.

    Sterk water, Marijke Libert,

    Automatisch werd de loopbrug neergelaten, auto's en bromfietsers trokken ronkend op en lieten een spoor van rook na in de lucht.

    Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

    Gummen is zo hard remmen dat je banden een spoor van strepen op het asfalt achterlaten.

    de Volkskrant,

    Oemar staat al klaar met een lap om het spoor van water dat wij achterlaten op te dweilen.

    Sleuteloog, Hella S. Haasse,

    Het spoor van weglopend bier leidt naar bierkratten op een winkelkarretje.

    De Standaard,

    • een spoor van babykleren
    • een spoor van brokstukken
    • een spoor van rotzooi
    • een spoor van platgetrapte verpakkingen
    • een spoor van troep

    In haar hand hield ze een rond koffertje dat niet goed gesloten was. Francesca liet een spoor van vrolijk gekleurde babykleren achter zich.

    Gevallen vrouwen, Laurie Langenbach,

    Het team dat de oorzaak van de ramp met de Boeing onderzoekt heeft met sonar-apparatuur een spoor van brokstukken ontdekt op de bodem van de Atlantische Oceaan.

    De Standaard,

    Een oudere man moest erop toezien dat de omgeving van het zwembad schoon bleef. Hij foeterde ambtshalve op de jeugd, die in zijn ogen altijd en overal een spoor van rotzooi achterliet.

    Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

    Mijn moederstad was stil en vuil geworden. Ik volgde een spoor van platgetrapte hamburgerverpakkingen het centrum uit.

    Slaap!, Annelies Verbeke,

    Ze vertellen dan, dat de kinderen, als ze uit school komen, nog steeds alles laten slingeren - jassen, schoenen, tassen, handschoenen, enz. Er loopt een spoor van troep van de voordeur naar de achterdeur.

    http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

    • een spoor van plundering
    • een spoor van vernieling
    • een spoor van verwoesting

    De weg werd natuurlijk ook gebruikt door Hollandse, Franse en Lorreinse troepen, die al dan niet een spoor van plundering en vernieling achter lieten.

    http://www.kelchterhoef.be/historie/Historie.htm

    Deze woeste bende trok een spoor van vernieling na door de gemeente, overal om zich heen terreur zaaiend.

    http://home.planetinternet.be/~ld997743/middelkerke/middelkerke_hfst_5.htm

    Die man heeft een spoor van verwoesting door Henriëtte's huis getrokken.

    Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

    in voorzetselgroep


    • in een slordig spoor

    Op het tapijt naast het bed twee paar oude sokken, een slipje of drie en een onderhemd, in een slordig spoor naar de wasmand achter de deur.

    Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

    Vaste verbindingen


    een spoor trekken; sporen trekken


    1. verstrekkende en/of blijvende gevolgen hebben

     Drie jaar van hervormingen hebben in Oost-Europa een breed spoor van menselijke misère getrokken.

     NRC,

     Drie kwartalen van negatieve groei laten niet na hun sporen in de Duitse economie te trekken en hebben de urgentie van een solidariteitspakt onderstreept.

     NRC,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    spoor 4.0

    weg, strook met een stel van doorgaans twee rijen metalen staven of rails waarover voertuigen op wielen geleid worden, zoals treinen en trams; eveneens in toepassing op de metalen staven zelf, al dan niet met inbegrip van de dwarsliggers daaronder

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0

    Semagram


    Een spoor…

    is een weg

    • [Constructie] bestaat uit een stel van metalen staven of rails, vaak bevestigd op dwarsliggers
    • [Functie] dient voor voertuigen om er personen of goederen mee te verplaatsen
    • [Plaats] bevindt zich op een vrijgemaakte, vaak geëffende grondstrook
    • [Gebruikswijze] wordt gebruikt om voertuigen op wielen over te leiden zoals treinen, trams, mijnwagons enz.

    Algemene voorbeelden


    Toen de trein voorbij de laatste buitenwijken de rivier overstak heb ik mijn ellebogen op het tafeltje onder het raam gezet [...]. Ik hoorde de sporen onder de wielen zingen, ik voelde hun gedaver in mijn middenrif.

    Sluitertijd, Erwin Mortier,

    Combinatiemogelijkheden


    als subject bij een werkwoord


    • doodlopen

    De locomotief bleef duwen, zodat de laatste wagon zonder veel moeite de stootblok op het einde van het spoor uit de grond rukte. Het spoor loopt dood aan de rand van de Noorderlaan.

    De Standaard,

    Bij de zoveelste kapotte waterinstallatie splitste de spoorweg. Niel liep naar de wissel. Hij bekeek de rails. Hij reed langzaam verder op het rechte spoor. Na ongeveer een kilometer liep het andere spoor dood.

    Franklin, Thomas Lieske,

    • lopen

    Er lopen geen sporen voor de tram.

    Wit, Frank Van Lierde,

    als object bij een werkwoord


    • het spoor kruisen

    Waar nu nog de rijweg het spoor naar de luchthaven kruist, zal dat met de ingebruikneming van de nieuwe lijn en de tunnel verleden tijd zijn.

    De Standaard,

    met adjectief ervoor


    • het rechte spoor
    • het verkeerde spoor

    Hij bekeek de rails. Hij reed langzaam verder op het rechte spoor. Na ongeveer een kilometer liep het andere spoor dood.

    Franklin, Thomas Lieske,

    Net te laat kregen de rangeerders en de machinist door dat zij op een verkeerd spoor zaten.

    De Standaard,

    met voorzetselgroep


    • de sporen in het station

    Toen een nieuwe ploeg - werkwillige - seingevers kwam opdagen, bezetten de aktievoerders de sporen in het station.

    De Standaard,

    • het spoor tussen Weert en Roermond

    Het spoor tussen Weert en Roermond is onderdeel van de huidige NS-dienstregeling. Sinds 1991 wordt het historisch tracé niet meer gebruikt voor doorgaande goederentreinen.

    http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

    • de sporen van tram 8

    Toen de vernederde acteur dezelfde dag, iets voor middernacht, poedelnaakt uit het raam van zijn flat in de Nationalestraat tussen de sporen van tram 8 te pletter viel, dacht de politie inderdaad dat hij zelfmoord had gepleegd.

    Cargo, Patrick Conrad,

    in voorzetselgroep


    • aan ieder spoor
    • pal aan het spoor
    • parallel aan het spoor

    In de tunnel komt een ondergronds station met aan ieder spoor een perron.

    http://www.bouwinfra.nl/

    Zijn gebouw aan de Droogbak in Amsterdam, pal aan het spoor en daarom voorzien van rijen schuinstaande geluidsschermen, als een soort schuine schubben, trok veel aandacht.

    NRC,

    Een gedeelte van mijn wandeling liep ik parallel aan het spoor.

    Oeps!, Patrick Arink,

    • boven (het) spoor
    • boven de sporen

    De baanschuiver moet functioneren bij de maximale snelheid van het materieel voor de volgende scenario's: • Aanrijding op een overweg van een massa van 500 kg (zwaartepunt 350 mm boven spoor); • Aanrijding op het spoor van een koe met een massa van 1200 kg.

    http://www.ivw.nl/dr/docs/m_001_v0-3.pdf.,

    Het was nacht maar er scheen een fel licht alsof de maan ergens vlak boven de sporen hing.

    Rolex Explorer; Nachttrein, Luc Hanegreefs,

    • in hun sporen

    Gele trams rolden vanuit zijstraten het plein op, namen een laatste bocht en knarsten in hun sporen met een hoog gepiep, alsof ze elkaar begroetten in een taal die slechts trams begrijpen.

    Marcel, Erwin Mortier,

    • langs het spoor
    • langs de sporen

    Een van de redenen waarom voor hout werd gekozen, is de ligging van het gebouw langs het spoor. Bij toepassing van aluminium heb je al gauw last van contact-corrosie, omdat koperdeeltjes van de bovenleidingen neerslaan. Bij hout veroorzaakt het koper geen schade aan het materiaal.

    http://www.bouwtechnologie.nl/

    De Britse telekomgroep Cable Wireless, heeft een overeenkomst gesloten met de Duitse spoorwegmaatschappij voor de bouw van een nationaal netwerk van optische kabels. De kabels worden langs de sporen gelegd.

    De Standaard,

    • met de sporen

    De beste weg is gewoon op de spoorlijn gaan, die is veel rechter en daardoor korter dan de stofferige zandwegen, Peter komt aan de Criteria rivier waarover twee balken gelegd zijn die de overspanning vormen, daarop de dwarsliggers met de sporen.

    http://users.skynet.be/evds/sbc105.htm

    • naast het spoor
    • naast de sporen

    Wie naast het spoor woont, hoort de treinen na verloop van tijd ook niet meer, lijkt ze te willen zeggen.

    Meppeler Courant,

    De wetsdokter bekeek het lichaam dat naast de sporen lag.

    Rolex Explorer; Nachttrein, Luc Hanegreefs,

    • nabij het spoor

    Mensen die nabij het spoor wonen hebben aangegeven dat zij waarschijnlijk schade ondervinden.

    Provinciale Zeeuwse Courant,

    Voor een drietal knelpunten in het traject - nabij het spoor, ter hoogte van Prinsesseweg nummer 19 en de afslag mr. J. de Blieckweg - staan de actievoerders verkeersremmende voorzieningen voor.

    Meppeler Courant,

    • onder het spoor

    Volgens een woordvoerder van de Regionale Energiemaatschappij Utrecht is de storing ontstaan bij werkzaamheden aan een tunnel onder het spoor in Amersfoort.

    NRC,

    • op een spoor
    • op de sporen

    Wat is er trouwens ordelijker dan een trein die op een spoor van A naar B rijdt.

    Werk, Josse De Pauw,

    Tot de eerste categorie behoort het uitgangspunt dat de spoorbaan over de volle lengte ter weerszijden van een deugdelijke afsluiting wordt voorzien. Deze veiligheidsmaatregel voorkomt dat mensen en dieren op de sporen terecht kunnen komen.

    http://212.0.231.50/~hslzuid/algemeen/trace/tbnvt.pdf

    De trambestuurder haalde zijn schouders op. Het was weer zover. De snuit van een blauwe BMW stond domweg over de rand van het voetpad en haaks op de sporen.

    Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

    • over het spoor
    • over de sporen

    En af en toe hoor je in de verte de treinen tussen Zwolle en Groningen over het spoor ratelen.

    Morgenster, Jaap Scholten,

    Een trein denderde over het spoor naderbij.

    Morgenster, Jaap Scholten,

    Luister naar het gezoem van de tram over de sporen.

    Hubert, Jules Grandgagnage,

    De wielen ratelden over de sporen. Ze moesten zich schrap zetten om te beletten dat ze door de trein werden meegezogen.

    Rolex Explorer; Nachttrein, Luc Hanegreefs,

    Daarom komt er een zogenaamde passarelle, een traverse over de sporen voor fietsers en voetgangers, in het verlengde van de Werkmanbrug naar het museum. De gemeente, de NS en KPN, de voornaamste grondeigenaren in het gebied, verwachten een grootse ontwikkeling in de komende decennia.

    Nieuwsblad van het Noorden,

    • tegen het spoor

    Naast de woningen in de VINAC driehoek is er [...] de mogelijkheid om circa 100 woningen te ontwikkelen in het gebied waar oorspronkelijk het geplande kantorenterrein tegen het spoor was bestemd.

    http://www.noord-holland.nl/Algemeen/Nieuws/nieuwsberichten/Saendelft.asp?ComponentID=57759=2882,

    • tot (het) spoor

    Uitslagen Versierde straten: 1. (beker) Griftestuk-oost, 50 jaar bevrijding, 16,5 pnt. [...]; Dorpsstraat van kerk tot spoor, indianendorp, 15.

    Meppeler Courant,

    • tussen de sporen

    Je mag ook niet rijden op de zogenaamde aanhorigheden van de sporen: bermen, paden en braakliggende terreinen tussen de sporen.

    http://www.blosogaverbeek.be/Verkeer%20en%20veiligheid.htm

    • uit het spoor lopen
    • uit het spoor raken

    Schreeuwend liep de locomotief uit het spoor en trok drie wagons mee.

    Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

    Van de vijf treinstellen zijn er drie uit het spoor gelopen.

    Meppeler Courant,

    • de bedding van de sporen
    • de herstelling van (het spoor, de sporen)
    • de overkapping van (het spoor, de sporen)
    • de verdubbeling van (het spoor, de sporen)
    • het leggen van (het spoor, de sporen)
    • het onderhoud van (het spoor, de sporen)

    De bedding van de sporen werd aangepast, wat moet leiden tot meer rijkomfort en snelheden tot 140 km per uur.

    De Standaard,

    Tot vrijdagavond laat werd met man en macht gewerkt aan de herstelling van de sporen en de elektrische bovenleidingen bij het Roeselaarse station.

    De Standaard,

    Wethouder van ruimtelijke ordening C. Silvis (CDA) klaagt dat de gemeente onvoldoende materiaal van de NS krijgt om met de raad en de betrokken burgers te kunnen praten over de stedebouwkundige inpassing van de overkapping van het spoor.

    NRC,

    Netelenbos heeft tot nu toe de al jarenlang door provincie en gemeente Venlo bepleite elektrificatie en verdubbeling van het spoor Venlo-Nijmegen aangehouden omdat ze eerst een besluit wilde nemen over een zuidtak van de Betuwelijn (goederenspoor Rotterdam-Duitsland) via Venlo.

    De Limburger,

    In de lente van 2001 startte men met het leggen van de sporen. Dit gebeurde allemaal vanaf de spoorbedding om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor het verkeer.

    http://users.compaqnet.be/Woordenbeeld.NMBS/werf.2.htm

    Het 'kwartje van Kok' wordt toch niet aan de benzinepomp teruggegeven. Het gaat straks op aan onderhoud van het spoor, wegverbreding en aankoop van natuurgebieden. Samen 500 miljoen euro.

    Rotterdams Dagblad,

    • van spoor wisselen

    Op dit moment wisselen de metro's nog van spoor op station de Akkers.

    Metro,

    • van de sporen duwen

    Beide treinen reden naast elkaar tot de drie lokomotieven, wellicht via een verkeerde wissel, op de direkte lijn terechtkwamen en op de posttrein botsten. De posttrein werd van de sporen geduwd en bleef half gekanteld liggen.

    De Standaard,

    • vanaf het spoor

    Spijkstaal ontwikkelde vele voertuigen voor de NS, om post en goederen vanaf het spoor verder te transporteren naar de weg.

    http://www.spijkstaal.nl/asp/spijkstaal.asp?lang=nl

    • voor het spoor

    De NMBS zal op termijn verplicht worden om twee sporen aan te leggen voor de doortocht van de hst. Dat zal via een bypass gebeuren, een viaduct voor het spoor zeg maar.

    Gazet van Antwerpen,

    met telwoord ervoor


    • twee sporen

    De rails en de bovenleiding van twee sporen zijn over een afstand van 200 meter vernield.

    De Standaard,

    met telwoord erachter


    • spoor vier
    • spoor 5

    Even voor elf uur vertrekt Thalys 9536 op spoor vier, zoemt rustig langs Rijsel, maakt een wijde boog om Parijs en gaat dan steeds sneller richting Middellandse Zee.

    De Standaard,

    Mededeling spoor 5, de IC-trein met bestemming Leuven, Luik en Eupen van 14.57 uur, rijdt het station binnen spoor 5.

    De Standaard,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • sporen en bovenleiding
    • sporen en wegen
    • sporen en wissels
    • sporen, wissels en bovenleiding

    Twee keer per jaar registreert een ultramodern meetrijtuig de geometrische karakteristieken van de sporen en bovenleiding.

    http://www.b-rail.be/about/pdf/veilig05_09.pdf

    De overheden gebruiken ook massa's bestrijdingsmiddelen om sporen en wegen en de bijhorende bermen onkruidvrij te houden.

    De Standaard,

    Tot voor kort (2002) is er praktisch geen onderzoek verricht naar de geotechnische toestand onder het spoor. Dit geldt met name voor de vernieuwing van bestaande sporen en wissels.

    http://www.odeaandetechniek.nl/2004/professionals/ode_saferailsystem.htm,

    Hieronder valt ook groot onderhoud en het vernieuwen van sporen, wissels en bovenleiding.

    http://www.ret.rotterdam.nl/bedrijf/metro/met_x.html

    Vaste verbindingen


    een dood spoor; een doodlopend spoor


    1. doodlopende spoorweg, aan het einde doorgaans afgesloten door een stootbok

     Automatisch heb ik van mijn ouders overgenomen dat je altijd een doorgaande trein moet nemen (nu is het toeval) omdat overstappen een nauwelijks overkoombare ramp moet zijn: aansluitingen missen, in een verkeerde trein stappen, op dood spoor worden gerangeerd en andere afschuwelijke ongemakken.

     Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

     De kerngedachte van de Noord-Zuidverbinding is de verdubbeling van de capaciteit van het Centraal Station. Daartoe worden in het station drie niveaus gebouwd, waarvan het onderste aansluit op de tunnel onder de stad. Het huidige station omvat tien doodlopende sporen op één niveau.

     De Standaard,

    een dubbel spoor


    1. Aan de rechterkant komt een dubbel spoor uit London en links gaan twee enkelsporen op stoom verder.

     http://www.rail.nl/content/deelnvereuro/dlnrsvereur.htm

     Naar buurland Singapore komt een tweede brug, alle spoorlijnen worden geëlektrificeerd en krijgen een dubbel spoor.

     De Standaard,

     Hij laat opmerken dat de IJzeren Rijn met beperkte middelen kan worden verwezenlijkt. De modernizering van de (bestaande) lijn met elektrische aandrijving en dubbel spoor, werd een paar jaar geleden geraamd op 5,5 miljard.

     De Standaard,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    spoor 4.1

    verkeer of vervoer over de spoorwegen; verkeer of vervoer per trein

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 4.0 : 4.1

    Semagram


    Het spoor…

    is verkeer

      Hoofdsemagram: verkeer


      Combinatiemogelijkheden


      als object bij een werkwoord


      • het spoor in de war sturen

      In Noord-Italië zwollen bergriviertjes aan tot echte stortvloeden. Huizen werden onder massa's slijk bedolven en grondverschuivingen stuurden het spoor in de war.

      De Standaard,

      in voorzetselgroep


      • op het spoor

      De Nederlandse Spoorwegen vervoeren in de Randstad veruit de meeste passagiers. Het metrosysteem is nodig om de groei op het spoor op te kunnen vangen.

      http://www.e-stem.nl/,

      • het aandeel van het spoor
      • ten voordele van het spoor

      Het aandeel van het spoor in het totale transport blijft gestaag dalen.

      De Standaard,

      De overheid moet het goederenvervoer langs de weg ontmoedigen ten voordele van het spoor en het binnenschip.

      De Standaard,

      • voor het spoor

      Het perspectief is gunstig, nu overal in Europa overheden investeren in infrastructuur voor het spoor.

      NRC,

      met ander, nevengeschikt substantief


      • spoor en binnenvaart
      • spoor en water
      • water, spoor en weg

      Wij zijn van mening dat het meeste geld voor de aanleg van nieuwe infrastructuur in de Oost-Europese landen naar spoor en binnenvaart moet gaan.

      http://www.eurofractie.nl/

      Daarom steunt de overheid de alternatieven voor het autoverkeer op het vlak van ruimtelijke planning, de uitbouw van het openbaar vervoer, het aanmoedigen van spoor en binnenvaart en het stimuleren van fietsverplaatsingen.

      http://www.west-vlaanderen.be/xca/PWV/_NL/Leefomgeving/mobiliteit/mobiliteit

      Het belang van kolen en staal neemt af, sectoren die voor spoor en water van groot belang waren.

      NRC,

      Het multi-modaal transportcentrum Westpoint is hiervan een goed voorbeeld: een haventerminal waar alle vervoersmogelijkheden - water, spoor en weg - voorhanden zijn.

      http://www.portofamsterdam.com/start.html

      Woordfamilie


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      spoor 4.2

      netwerk van spoorwegen; spoorwegnetwerk

      Betekenisbetrekking


      metonymie
      Betrokken betekenissen 4.0 : 4.2

      Semagram


      Het spoor…

      is een netwerk

      • [Deel] bestaat uit vele spoorwegen
      • [Functie] dient om verplaatsingen van personen of goederen binnen een gebied mogelijk te maken
      • [Betrokkene] heeft betrekking op treinen en lightrailrijtuigen

       Algemene voorbeelden


       Volgens haar heeft IMCG niet alle investeringen op het spoor in de berekeningen meegenomen. Zo zijn de dure 'megaprojecten' zoals de hogesnelheidslijnen naar Frankrijk en Duitsland (hsl- zuid en hsl-oost) en de Betuweroute, door IMCG buiten beschouwing gelaten.

       Het Financieele Dagblad,

       Volgens gedeputeerde E. Fennema is de provincie Groningen voorstander van een integraal vervoersnet, maar zal de prioriteit bij de trein moeten liggen. Het spoor in Groningen is volgens hem van groot economisch belang. Als er steeds minder treinen gaan rijden, komt volgens Fennema zowel het behoud van de spoorlijnen als het doen van nieuwe investeringen in gevaar.

       NRC,

       Combinatiemogelijkheden


       als object bij een werkwoord


       • het spoor gebruiken

       Minister Anciaux denkt aan de zogenaamde light rail. Dat zijn lichtere rijtuigen - een kruising tussen trein, tram en metro - die het spoor gebruiken.

       De Standaard,

       met adjectief ervoor


       • Nederlands spoor

       Als de heffing in alle landen ongeveer even hoog is, zou Nederland hooguit een bedrag van omstreeks 96 miljoen kunnen binnenhalen, uitgaande van gemiddelde transporten over duizend kilometer waarvan 158 kilometer over Nederlands spoor.

       NRC,

       met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


       • bestaand spoor
       • het bestaande spoor

       Het is zwaarder dan een tram, lichter dan een trein en het kan over bestaand spoor: een lightrailvoertuig.

       Reformatorisch Dagblad,

       Deze nieuwe gedeelten sluiten – op het deel door Rotterdam heen en bij Hoofddorp – aan op trajecten waar de hogesnelheidstreinen van bestaand spoor gebruik zullen maken.

       http://212.0.231.50/~hslzuid/algemeen/trace/tbnvt.pdf

       Bedoeling is dat TNO nagaat of de hoge-snelheidstrein inderdaad gaat zorgen voor verstopping van het bestaande net. Het kabinet wijst gebruik van het bestaande spoor om die reden af.

       NRC,

       Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft steeds gesteld dat de hogesnelheidstrein over bestaand spoor ten noorden van Rotterdam weliswaar mogelijk is, maar dat dan op langere termijn knelpunten in de dienstregeling ontstaan.

       NRC,

       Als de Havenspoorlijn er ligt, en de reeds voorgenomen spooruitbreidingen in het kader van Rail 21, is het technisch mogelijk 31 miljoen ton per jaar over bestaand spoor van of naar Duitsland te vervoeren.

       NRC,

       met voorzetselgroep


       • het spoor in die haven

       Ik noteer dat De Lijn volop brainstormt voor oplossingen rond bussen en trams. De bedrijfsleiders in het havengebied hebben een voorstel om het spoor in die haven ook meer te gebruiken voor reizigers. We zouden heel veel publiek naar een station in het noorden van Antwerpen kunnen brengen, om ze daar op te pikken met bussen.

       De Standaard,

       in voorzetselgroep


       • werken aan het spoor

       Werken aan het spoor is niet zonder risico's.

       http://www.vsrt.com/

       • vervoer naar het spoor

       Samen met de spoorwegen ontwikkelt Van Gend Loos een fijnmazig netwerk van afhaal- en besteldiensten. Vanuit kantoren vlakbij stations regelt men het vervoer van en naar het spoor met paard en wagen of met een handkar.

       http://www.vgl.nl/

       • op het spoor

       De klopjacht op drugstoeristen omvatte grenscontroles op de weg en op het spoor.

       De Standaard,

       Anders dan op het spoor en in de lucht wordt de benutting van de capaciteit op de weg nog niet of nauwelijks gestuurd.

       http://www.connekt.nl/connekt.html

       • over het spoor

       Als de Betuwelijn niet wordt aangelegd, zijn zeer omvangrijke en ingrijpende uitbreidingen nodig in het bestaande spoorwegnet. Anders kan de verwachte hoeveelheid goederenvervoer over het spoor niet worden afgewikkeld.

       NRC,

       Het hoofdproces van de luchthaven is het zorgen voor de verplaatsing van mensen en goederen, zowel nationaal als internationaal en zowel door de lucht als over het spoor.

       http://www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

       • de hoofdassen van het spoor
       • de capaciteit van het spoor
       • het gebruik van het spoor

       Die aanpak zal de rendabiliteit op de complementaire en de hoofdassen van het spoor doen toenemen en de druk van de automobiliteit op de grote steden op zijn minst niet verzwaren.

       De Standaard,

       Ook vertrouwt de minister volgens hem op technische aanpassingen waarvan het nog maar de vraag is of die storingsvrij zijn. Met die aanpassingen kan de capaciteit van het spoor worden vergroot.

       Brabants Dagblad,

       Spoorwegmaatschappijen kunnen dan ook met elkaar gaan concurreren, omdat overheden verplicht zijn ook andere dan hun nationale spoorwegbedrijf toegang te verlenen tot het net. Voor het gebruik van het spoor kunnen overheden een heffing in rekening brengen.

       NRC,

       • vervoer van het spoor

       Samen met de spoorwegen ontwikkelt Van Gend Loos een fijnmazig netwerk van afhaal- en besteldiensten. Vanuit kantoren vlakbij stations regelt men het vervoer van en naar het spoor met paard en wagen of met een handkar.

       http://www.vgl.nl/

       • voor (het) spoor

       Optimalisering van bestaande infrastructuur, verbreding en nieuwe tracés kunnen worden ingezet voor spoor, weg en waterwegen, en krijgen vaak pas duidelijk vorm in specifieke trajectstudies.

       http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

       met ander, nevengeschikt substantief


       • spoor, weg en waterwegen

       Op prinsjesdag presenteert Peijs ook plannen van aanpak voor de achterstanden aan het onderhoud van spoor, weg en waterwegen.

       ANP,

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       spoor 4.3

       spoortrein; trein

       Betekenisbetrekking


       metonymie
       Betrokken betekenissen 4.0 : 4.3

       Semagram


       Het spoor…

       is een motorvoertuig

         Hoofdsemagram: trein


         Combinatiemogelijkheden


         in voorzetselgroep


         • per spoor

         Grootschalige transporten van gevaarlijke stoffen per spoor worden verboden.

         http://www.e-stem.nl/,

         Reizen per spoor of per vliegtuig blijft dus hoe dan ook oneindig veel veiliger dan zelf met de wagen rijden.

         De Standaard,

         spoor 4.4

         bedrijf dat zich toelegt op het vervoer door middel van treinen; spoorwegbedrijf

         Betekenisbetrekking


         metonymie
         Betrokken betekenissen 4.0 : 4.4

         Semagram


         Het spoor…

         is een bedrijf

         • [Functie] dient om het vervoer door middel van treinen mogelijk te maken

          Algemene voorbeelden


          Verladers stappen massaal over op het efficiëntere wegvervoer, het goedkopere transport per binnenschip, dan wel een combinatie van beide. Of het spoor vanuit deze defensieve stelling met succes kan terugvechten hangt niet alleen af van de efficiencywinst die voormalige spoorwegbeambten weten te boeken, maar ook van de produktiviteitswinst die op de weg en het water wordt bereikt.

          NRC,

          Combinatiemogelijkheden


          in voorzetselgroep


          • bij het spoor

          De staking bij het spoor begon reeds gisteravond om 20 u.

          De Standaard,

          Voorzitter: U hebt dus zelf contact gelegd met uw opdrachtgevers bij het spoor?

          http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

          Woordfamilie


          Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


          spoor 5.0

          (technische wetenschappen algemeen [technologie])

          onderverdeling op een opslagmedium voor data zoals een magneetband of optische schijf, bijvoorbeeld in de vorm van een strook of een cirkelvormige baan

          Betekenisbetrekking


          metafoor
          Betrokken betekenissen 2.0 : 5.0

          Semagram


          Een spoor…

          is een strook of baan

          • [Vorm] heeft vaak de vorm van een strook of cirkelvormige baan
          • [Deel] is een deel van een opslagmedium voor data
          • [Functie] dient voor het vastleggen van informatie, bijvoorbeeld geluidssignalen

           Algemene voorbeelden


           Daarnaast kan het magnetische spoor op de opgewikkelde band doordrukken naar naastliggende wikkelingen, waardoor een soort echo's ontstaan.

           http://www.uvh.nl/archief/doc.html

           We zijn nu tot de conclusie gekomen dat magnetische en optische schijven elkaar prima aanvullen en dat ze samen de basis vormen voor de digitale opslag zoals we die nu kennen [...]. Het gaat er bij de genoemde technieken om de afmetingen van een bit zo klein mogelijk te maken. Dat wil zeggen: minimaliseer de ruimte die een enkele bit in beslag neemt. Dat is bijvoorbeeld een gemagnetiseerd gebiedje op een schijf of een 'putje' in een optische disk. Wat dit betreft kunnen de bits bij een magnetisch medium dichter op elkaar worden gestapeld. Een spoor van een magneetschijf kan dus worden volgepakt met zeer veel bits achter elkaar.

           http://agconnect.nl/artikel/de-dataexplosie,