sportbeoefenaar


sportbeoefenaar 1.0

iemand die aan sport doet, voor zijn beroep of uit liefhebberij; sporter

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een sportbeoefenaar…

is een persoon

   Hoofdsemagram: sporter


   Algemene voorbeelden


   Het aantal sportbeoefenaren neemt steeds toe en sport wordt steeds meer gepropageerd om langer fit en gezond te blijven.

   http://www.universal.nl/users/gos/Tekst/Prev_sprbrt1.htm

   Een ander belangrijk punt is dat doping de persoonlijke gezondheid van de sportbeoefenaar in gevaar kan brengen.

   http://www.wvc.vlaanderen.be/dopinglijn/paginas/vraag1.htm

   Bij Kipling wordt dit voorjaar veel nieuws verwacht. Zo is er voor iedere sportbeoefenaar een specifieke tas, van tennis en squash, golf en hockey tot zwemmen.

   De Standaard,

   Een ander belangrijk aspect voor sportbeoefenaars zijn de vitamines van het B-complex voor de koolhydratenstofwisseling.

   http://www.easydinner.nl/frames.html

   Het decreet medisch verantwoord sporten geldt in de eerste plaats voor sportbeoefenaars die in Vlaanderen aan een sportmanifestatie deelnemen of zich daarop voorbereiden.

   http://www.wvc.vlaanderen.be/dopinglijn/index2.htm

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een betaald sportbeoefenaar
   • een betaalde sportbeoefenaar
   • een niet-betaald sportbeoefenaar
   • een niet-betaalde sportbeoefenaar

   Professor Othmar Vanachter herinnerde aan de wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaar, waaruit het onweerlegbaar vermoeden bleek dat de profsporter onderhevig was aan een bediendenkontrakt.

   De Standaard,

   Vakbonden en vertegenwoordigers van bond en clubs in het paritair comité bereikten gisteren een akkoord over het statuut van de betaald sportbeoefenaar.

   De Standaard,

   Het Vlaamse Decreet op de niet-betaalde sportbeoefenaars blijkt een dankbaar instrument te zijn voor jeugd- en amateurvoetballers om hun vrijheid te bekomen.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • een fervent sportbeoefenaar
   • een fervente sportbeoefenaar
   • een professioneel sportbeoefenaar
   • een professionele sportbeoefenaar
   • een niet-professioneel sportbeoefenaar
   • een niet-professionele sportbeoefenaar

   Keeper Bert Wiltjer is altijd een fervent sportbeoefenaar geweest.

   Meppeler Courant,

   De historici hebben [...] er zelfs toe besloten dat niet alleen de Chinezen ten tijde van de T'angdynastie de bal al hadden uitgevonden, maar dat, eeuwen tevoren al, Confucius zelf een fervente sportbeoefenaar was.

   De Standaard,

   Als die verbintennis inhoudt dat je meer dan 499.896 frank per jaar verdient, ben je professioneel. Anders ben je, zoals de grote meerderheid van de Vlaamse sporters, niet-professioneel sportbeoefenaar.

   De Standaard,

   Iemand die geen loon ontvangt, maar 1 miljoen frank onkosten per maand opstrijkt, is geen professioneel sportbeoefenaar en geniet van de vrijheden vervat in het decreet.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding