stille vennootschap


stille vennootschap 1.0

((vooral) in België)

vennootschap waarbinnen alle vennoten naar buiten toe in eigen naam optreden

Semagram


Een stille vennootschap…

is een vennootschap

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft naar buiten toe geen duidelijke naam
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] staat toe dat de vennoten onder hun eigen naam opereren
 • [Gelijkheid] komt in Nederland overeen met een stille maatschap

  Algemene voorbeelden


  De werkende vennoot of vennoten van een stille maatschap treden enkel op in eigen naam, ook al gebeurt dit intern voor rekening van de vennootschap. Het Belgische recht kent hiervoor een aparte rechtsvorm: de vennootschap in deelneming, door de codificatie van 1999 herdoopt in de stille vennootschap.

  https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/156224/1/Over+openbare+en+stille+maatschappen.pdf

  Er bestaan ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit zijn de maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille vennootschap. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zijn samenwerkingsverbanden tussen personen die een winstoogmerk nastreven, zonder evenwel een rechtspersoon op te richten.

  http://www.vdvaccountants.be/data/documents/seminarie_eenmanszaak_vs_vennootschap_kim.pdf

  U zou dan kunnen kiezen uit een stille vennootschap, openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV), openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR), commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (CV) en de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR) [...]. De praktijk zat hier blijkbaar toch niet op te wachten, dus heeft de minister besloten om deze Wet personenvennootschappen in te trekken.

  http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id5529-streep-door-wet-personenvennootschappen.html,

  Een openbare vennootschap is gedefinieerd als een vennootschap tot het uitoefenen van een beroep of bedrijf dan wel tot het verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen, die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt onder een door haar als zodanig gevoerde naam. De commanditaire vennootschap blijft 'commanditaire vennootschap' en wordt in het nieuwe recht gekwalificeerd als de openbare vennootschap met gewone én commanditaire vennoten. Als 'stille vennootschap' worden straks alle vennootschappen aangeduid die niet openbaar zijn.

  http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/vennootschapenonderneming/2009/3/VenO_0925-9643_2009_019_003_002/fullscreen,