tijdbalk


tijdbalk 1.0

grafisch overzicht in de vorm van een strook of lijn met een systematische indeling in tijdseenheden waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert en vaak van bijschriften voorziet; tijdschaal in de vorm van een strook of lijn

Semagram


Een tijdbalk…

is een tijdschaal

  • [Deel] bestaat uit een strookvormig of lijnvormig deel, schaalaanduidingen van tijdseenheden, vermeldingen van tijdstippen van gebeurtenissen e.d. en periodes en eventueel bijschriften
  • [Functie] dient om de chronologische volgorde van gebeurtenissen e.d. en periodes visueel overzichtelijk weer te geven
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt onderverdeeld volgens een schaalindeling in tijdseenheden
  • [Gebruikswijze] wordt vaak gebruikt als didactisch hulpmiddel

Algemene voorbeelden


Een goede tijdbalk of tijdlijn is een grafische weergave van een chronologische opvolging van gebeurtenissen of periodes. Het schema heeft de vorm van een balk en bezit tijdsaanduidingen met een inschrift of een bijschrift. De tijdbalk heeft een duidelijke schaalindeling. De gebeurtenissen en periodes kunnen zowel in de geschiedenis hebben plaatsgevonden als dat ze nog moeten plaatsvinden in de toekomst.

http://www.forreporters.com/tijdlijnen/,

Deze website heeft tot doel om voor een groot publiek, een snelle en brede oriëntatie op de historie van Amersfoort mogelijk te maken [...]. De basis van de website is een tijdbalk, ook wel tijdlijn genoemd. Deze geeft chronologisch, per eeuw (vanaf einde 8e eeuw wanneer de eerste geschreven bronnen beschikbaar zijn) en per periode / eeuw / jaar / datum, een korte omschrijving van feiten en gebeurtenissen.

http://www.tijdbalk-amersfoort.nl/cmsmadesimple/index.php/home2/colofon

Hij is terug: de tijdbalk! Weggezuiverd uit het thematische onderwijs tussen 1980 en 2000 en in ere hersteld door de canonieke leerstellingen van onze jaren. De tijdbalk mag weer; nee: moet weer! Gelukkig hoeven onze leerlingen niet langer te knutselen met schaar en lijm, potlood en liniaal: het kan allemaal elektronisch.

http://www.geschiedenis.nl/downloads/tijdbalkisterug.pdf

Woordfamilie


Als deel van een afleiding