tijdlijn


tijdlijn 1.0

grafisch overzicht in de vorm van een strook of lijn met een systematische indeling in tijdseenheden waarin men tijdstippen van gebeurtenissen enz. en periodes in chronologische volgorde overzichtelijk situeert en vaak van bijschriften voorziet; tijdschaal in de vorm van een strook of lijn

Semagram


Een tijdlijn…

is een tijdschaal

   Algemene voorbeelden


   Een tijdlijn is een lange strook papier, of een aantal aan elkaar geplakte stroken papier. Op de strook papier kan met kleuren een lijn- en vlakverdeling worden gemaakt, zodat een aantal opeenvolgende tijdvakken te zien zijn [...]. Als de tijdlijn niet op schaal is (en dat is vaak het geval), dan lijken lange tijdvakken van heel lang geleden precies even lang als een heel kort tijdvak uit de recente geschiedenis [...]. De schaal van deze tijdlijn is zo fout, dat kinderen een heel merkwaardig tijdbesef ontwikkelen. Als je voor de laatste duizend jaar één meter nodig hebt, dan heb je voor een tijdlijn waar je ook dino's op tegenkomt ongeveer 65 kilometer nodig.

   http://educatie-en-school.infonu.nl/wereldorientatie/122264-een-draadje-van-tijd.html,

   De vier tijdbalken bieden recto een overzicht van de grote lijnen in de ontwikkeling van de literatuur, van 1400 (resp. 1500) tot nu [...]. Een duidelijke tijdlijn toont welke stroming(en) in een bepaalde eeuw naar voren traden (in de tijdbalk Duitse letterkunde ook aangevuld met enkele beknopte kenmerken).

   http://users.skynet.be/lit/tijdbalken.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding