tijdig


tijdig 1.0

die of dat plaatvindt, voorkomt of verricht wordt op een tijdstip waarop er nog tijd is of het laatst mogelijke moment nog niet is overschreden; plaatsvindend, voorkomend of verricht vooraleer het te laat is; bijtijds; in bijwoordelijk gebruik: op een tijdstip dat niet te laat is; vooraleer het te laat is; op tijd; bijtijds

Algemene voorbeelden


Tijdige betaling van facturen blijkt nogal sectorgebonden te zijn, blijkt uit een steekproef van het betalingsgedrag van Belgische bedrijven dat het handelsinformatiebureau Graydon uitvoerde.

De Standaard,

Tijdige branddetectie. Een tijdige signalering van een beginnende brand is [...] van onschatbaar belang.

http://www.vandergraaf.nl/beveiliging/open/zaak-bra.htm

Elke onderneming [...] zal dienen te waken over het omschakelingsproces door dit grondig te plannen, beheersbaar te houden en tijdige opvolging van de verschillende stappen en acties te organiseren.

http://www.ibr-ire.be/ned/periodiekeberichten/berichten003102.aspx,

Die voorbereiding begint met detectie. Veel chemische wapens zijn immers reukloos en bovendien zijn biologische wapens met het oog niet waar te nemen. Tijdige vaststelling van de aanwezigheid van biologische of chemische strijdmiddelen biedt niet in alle gevallen soelaas, maar kan van levensbelang zijn voor zowel de bescherming als voor de behandeling van getroffen personen.

http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/4002/p06.pdf

Door verbeterde recepturen, tijdigere diagnoses en nieuwe behandelmethoden zijn vele levens gespaard gebleven.

http://www.blokvijf.nl/2013/blog/ziektevrij-kan-dat-eigenlijk-wel,

Mocht je geïnteresseerd zijn, aarzel dan niet om je (vrijblijvend) tijdig aan te melden via het webformulier.

http://www.ankhconsult.be/curskaba.htm,

Het is immers ook mogelijk dat voertuig B wel tijdig had kunnen tot stilstand komen maar tijdens zijn remweg achteraan werd aangestoten door zijn achterligger C, waardoor zijn remweg beduidend werd verlengd en hij nog met een beduidende restsnelheid achter op A terecht kwam.

http://users.skynet.be/exp.christiaens/hoofdstuk5.htm,

Dit kindje heeft geluk gehad, iemand heeft de afwijking tijdig opgemerkt. Met eenvoudige oefeningen en corrigerende gipsverbanden krijgen we dit wel in orde.

http://www.handicapinternational.be/content.asp?lng=2=253

Hij kondigt aan dat het IMF nauwer toezicht wil houden om crises zoals in Mexico tijdiger te zien aankomen.

NRC,