tijdseenheid


tijdseenheid 1.0

tijdshoeveelheid die als maatstaf is aangenomen om de duur van de tijd te meten; eenheid waarin men de tijdsduur uitdrukt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tijdseenheid…

is een eenheid

 • [Functie] dient om tijdsduur uit te drukken
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld de nanoseconde, de seconde, de minuut, het uur

  Hoofdsemagram: eenheid


  Algemene voorbeelden


  Verder komen we tot de menselijke maatstaf van tijdsbegrip in de vorm van het uurwerk en de eenheid van tijd; de seconde, afgeleid van de omwenteling van de aarde. Maar daarnaast komen kortere tijdseenheden in wetenschap en techniek aan de orde. Hierbij te denken aan milliseconden, microseconden en soms nog kortere tijdsbegrippen.

  http://www.chronos.nl/NL/index.html

  De doorstromingsmeter maakt het mogelijk om een bepaalde hoeveelheid gas per tijdseenheid (liter per minuut) in te stellen.

  http://users.pandora.be/on4aek/7de%20specialisatiejaar%20lassen/lasprocessen1.htm

  In tijdsaanduidingen gebruikt men een punt of – in de wetenschappelijke notatie – een dubbele punt. Als er slechts één naam van de tijdseenheid wordt vermeld, komt die na de cijferreeks. In niet-technische taal gebruikt men uur (u.), minuten (min.), seconden (sec.) en niet h, m, s en evenmin tekentjes als °, ', ".

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1278/,

  tijdseenheid 2.0

  vaste periode die men als rekeneenheid hanteert voor uiteenlopende zaken, zoals werkzaamheden, een dwangsom, rente enz.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een tijdseenheid…

  is een tijd

  • [Functie] dient als rekeneenheid
  • [Duur] heeft een vaste duur
  • [Object betroffen] heeft betrekking op uiteenlopende andere zaken die gerelateerd zijn aan tijd
  • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een dag, een week, een maand, een trimester, een semester, een jaar

  Algemene voorbeelden


  Deze formule is ook geldig voor berekeningen met het semester, het trimester, de maand,... als de eenheid van tijd. Zoals bij enkelvoudige intrest moeten we de beleggingstijd n uitdrukken in de tijdseenheid vermeld bij de rentevoet i.

  https://books.google.nl/books?id=ZkFpfx18OjsC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=%22n+uitdrukken+in+de+tijdseenheid+vermeld+bij+de%22&source=bl&ots=sUzix1rJW8&sig=2_tb_VjRO2--eD-wPZMs0IbIwUs&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjvxPeQu67JAhXFfhoKHZOXA3sQ6AEIHTAA#v=onepage&q=%22n%20uitdrukken%20in%20de%20tijdseenheid%20vermeld%20bij%20de%22&f=false,

  Een werknemer met een contract voor een minimaal aantal te werken uren per tijdseenheid (per week, per maand, per jaar of anderszins) is werkzaam op basis van een doorlopende arbeidsovereenkomst met een werkgarantie.

  http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

  Als een bestuursorgaan een dwangsom oplegt, kan het in beginsel kiezen tussen een bedrag per tijdseenheid dat niet aan een bepaalde last is voldaan en een bedrag per overtreding van een last. In dit geval heeft de Provincie de dwangsom vastgesteld per tijdseenheid van een maand.

  http://cassatieblog.nl/overheidsrecht/verbeuren-van-per-tijdseenheid-opgelegde-dwangsom/,

  Tijdseenheid. [DECL] De tijdsduur waarin de zorg/behandeling wordt uitgedrukt. Constraints; CS207: [DECL] 01 (minuut); 04 (uur); 14 (etmaal); 16 (dagdeel 4 uur) of 81 (benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) vullen.

  https://modellen.istandaarden.nl/preview/wlz/index.php/Berichten/AW319/PRESTATIERECORD/TIJDSEENHEID,