veedrijver


veedrijver 1.0

iemand die vee drijft voor zijn beroep

Semagram


Een veedrijver…

is een persoon

 • [Plaats] werkt op een ranch en op de prairie; komt bij ons vrijwel niet meer voor, maar is bv. in Amerika en Australië een gewoon verschijnsel
 • [Activiteit of handeling] drijft kuddes vee en houdt het vee bijeen
 • [Middel] verplaatst zich doorgaans te paard, maar tegenwoordig ook wel met een motor of quad

  Algemene voorbeelden


  Even was het doodstil onder de dieren, toen begon alles te loeien, te steigeren en te krijsen, sprongen de tierende veedrijvers tegen de schotten omhoog en lieten met kracht stokken en knuppels op de levende have neerkomen.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Maar wat hééft Texas dat daar zoveel muziek ontstaat? "Ik denk dat het de veedrijvers zijn. Het geluid van voorbijtrekkende koeien 's nachts. Dàt is muziek, jongen. Plus: Texas biedt op zich geen plezier. Je moet het zelf verzinnen."

  De Standaard,