vennootschap onder firma


vennootschap onder firma 1.0

((vooral) in Nederland)

vennootschap die naar buiten toe onder een naam opereert

Semagram


Een vennootschap onder firma…

is een vennootschap

   Hoofdsemagram: vof


   Algemene voorbeelden


   De vennootschapsvormen waaraan rechtspersoonlijkheid wordt verleend staan vermeld in het Wetboek van Koophandel. Het zijn: a) de vennootschap onder firma waarbij verschillende personen onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen [...]; b) gewone commanditaire vennootschap tussen één of meer hoofdelijke aansprakelijke vennoten (beherende vennoten) en één of meer geldschieters (stille vennoten).

   http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

   In Nederland kennen we op dit moment drie soorten personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Deze samenwerkingsverbanden beschikken anders dan bij een besloten vennootschap niet over rechtspersoonlijkheid.

   http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id5529-streep-door-wet-personenvennootschappen.html,

   Een commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort venootschap onder firma. Deze rechtsvorm bestaat zowel in België als in Nederland.

   https://books.google.nl/books?id=R3EoAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false