voertuig


voertuig 1.0

vervoermiddel op wielen voor transport van personen en/of goederen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voertuig…

is een vervoermiddel

 • [Deel] heeft wielen
 • [Functie] dient om personen en/of goederen te verplaatsen
 • [Plaats] beweegt zich voort over het land
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is al dan niet van een motor voorzien

Algemene voorbeelden


Beseft u dat het wel vier tot vijf jaar kan duren voor u de Gouden Koets weer ziet? Het voertuig gaat in de revisie [...]. Bij officieel gebruik wordt de koets getrokken door acht paarden terwijl er aan weerskanten twee lakeien naast lopen. In 1898 door de gemeente Amsterdam aan het Koninklijk Huis geschonken.

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/09/19/gouden-koets-1534325,

Bakfietsen en bakbrommers zijn voortaan ontheven van de verplichting van het fietspad gebruik te maken. Deze voertuigen zijn vaak zo breed dat ze niet eens op het fietspad passen en als ze daar toch rijden het overige fietsverkeer ernstig hinderen. Nu mogen ze op de weg.

NRC,

Eén van de oudste aanwezige voertuigen is de motor van Lout Sondaar uit Meppel. Het is een Indian uit 1921. 'Dit is echt mijn oude motor', verklaart de eveneens in leer gehulde eigenaar, 'ik heb deze motor in 1949 gekocht toen ik net achttien jaar was geworden.'

Meppeler Courant,

Motorsteppers staan er [...] niet bij stil dat hun voertuig wettelijk aan dezelfde eisen als brom- en snorfietsen moet voldoen. Dat betekent dat hun voertuig moet zijn voorzien van onder meer een zitplaats, verlichting en reflectie, deugdelijke rem- en stuurinrichting en een verzekeringsplaatje.

De Telegraaf,

De inwoners van Bangkok mogen de lawaaierige, blauwe rook uitbrakende tuk-tuks verafschuwen, voor Axel Ewbank was het liefde op het eerste gezicht. Zo gecharmeerd werd de Belg door de razende driewielers, dat hij een heel jaar in zo'n voertuig wil doorbrengen. Axel vertrok zondag vanuit Bangkok voor een reis van 20.000 kilometer naar Brussel in een opgevoerde tuk-tuk.

De Standaard,

Ook een auto is meer dan een voertuig. Hij is tegelijk een statussymbool en heeft de organisatie van ons leven en de maatschappij grondig beïnvloed.

Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo De Haes,

Tijdens de controle stuitten ze op een voertuig, vrachtwagen met oplegger van de firma D.H. uit Berlare, dat zonder geldige vervoersvergunning onderweg was.

De Standaard,

Een gewone trekker rijdt de container met oplegger naar het Combi-Roadtracé, waar de onbemande elektrische trekker het overneemt. Alle opleggers worden achter elkaar gekoppeld en rijden met een gangetje van 50 kilometer per uur langs de A15 naar de Duitse grens [...]. Twee betonnen randen houden het voertuig op koers.

Trouw,

De gebruiker heeft zijn bestemming in het winkelgebied, vandaar dat de tram in Karlsruhe met aangepaste snelheid door het voetgangersgebied gaat, terwijl het voertuig daarbuiten op vrije baan met maximaal 100 km/uur naar de woonbestemming rijdt. Waar mogelijk maakt de tram gebruik van bestaande railinfrastructuur. Als woongebieden zich te ver van de bestaande railverbinding hebben ontwikkeld wordt de rail naar de gebruiker gebracht in plaats van de gebruiker naar de rail. Is de beschikbare ruimte beperkt, dan gaat het voertuig zonodig via enkelspoor.

http://www.ovmagazine.nl/,

Er is géén voertuig dat je een eerlijkere indruk geeft van het land, dan de trein.

http://annelieshulshof.nl/de-trein-vergeef-je-veel-omdat-het-een-trein/,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • hoge snelheden halen
 • langskomen
 • rijden
 • uitwijken
 • vervoeren
 • voorbijrijden
 • zich in beweging zetten

De Horch 951 A was voor de oorlog het topmodel van de Auto Union groep [...]. De 4,9 liter achtcilinder leverde 120 pk waarmee het voertuig met gemak hoge snelheden (130 km/h!) haalde op de Autobahnen.

http://www.audi.nl/nieuws/?/nieuws/nieuws_item0.html,

Al na een paar minuten hoorde ik een auto [...]. Het volgende voertuig was een vrachtwagen vol boomstammen [...]. Er leek elke vijf minuten wel een of ander voertuig langs te komen.

Crisis four, Andy McNab,

Op de E17-autosnelweg [...] reed tussen 18 uur vrijdagavond en 6 uur zaterdagmorgen meer dan 80 procent van de voertuigen sneller dan 120 kilometer per uur.

De Standaard,

Voertuigen moeten bij gevaar in de berm kunnen uitwijken.

Trouw,

Alleen de voertuigen die de gevaarlijke stoffen vervoeren en de chauffeurs van deze voertuigen worden op deze speciale afvaarten vervoerd.

http://www.wpd.nl/html_ned/default_schier.htm

Wanneer everzwijnen, herten of vossen de autosnelweg op lopen, kan dat heel wat schade veroorzaken [...]. Wanneer de voertuigen er voorbijrijden, beginnen metalen lamellen lawaai te maken waardoor de dieren bang worden.

http://www.fedpol.be/old_site/rw/revue/141/141_04.htm

In de bus van 8 uur 15 naar Ramallah is de sfeer gemoedelijk. Als de weinige passagiers een plaatsje aan de schaduwzijde hebben gevonden, zet het voertuig zich rammelend in beweging.

NRC,

 • belanden
 • botsen
 • elkaar raken
 • in de, een slip raken
 • knallen op
 • schade oplopen
 • slippen
 • te pletter slaan
 • te water raken
 • van de rijweg rijden

Het voertuig belandde in de berm, schoot door een greppel en botste tegen een boom.

Meppeler Courant,

Woensdagmorgen slipte een Mercedes Sport langs de Damse Vaart in Brugge. Het voertuig botste op de gevel van een huis.

De Standaard,

Onze voertuigen raakten elkaar nauwelijks. Mijn voertuig was dus onbeschadigd, de auto van de tegenpartij liep schade op aan de bumper.

De Standaard,

Op het slechte wegdek raakte het voertuig in een bocht in de slip en ramde een paal en het hekwerk.

Meppeler Courant,

Haar voertuig raakte in een slip en schoot dwars de weg over, om vervolgens pas tegen een boerderij langs de kant van de weg tot stilstand te komen.

Meppeler Courant,

In het hart van Brussel sloegen plotseling, zoals dat altijd gaat, de plaaggoden toe: terwijl ik in de rij voor een stoplicht stond, knalde van achter een voertuig op het mijne, waardoor het blik waarin ik zat met een identieke knal tegen de achterbumper van de weggebruiker vóór mij werd geramd.

Hier komt nooit niemand niet, Jeroen Brouwers,

Hij raakte eerst de achterbumper en vervolgens de linkerzijkant van de auto [...]. Daarbij liep het voertuig schade op.

Meppeler Courant,

Dode bij busongeluk [...]. Het voertuig slipte en klapte tegen de vangrails van de middenberm.

De Standaard,

Op de Koninklijke Baan in Oostduinkerke raakte zaterdagochtend een personenwagen van de weg. Het voertuig sloeg te pletter tegen een verlichtingspaal.

De Standaard,

De post-crash-fase: hieronder rangschikt het SWOV factoren die door het ongeval veroorzaakt zijn en die dus voorkomen nadat het voertuig te water is geraakt.

http://www.redderaanzee.wobra.be/

Na de botsing reed het voertuig op het voetpad aan de overkant van de rijweg.

De Standaard,

 • verzekerd zijn

Ga na of het voertuig is verzekerd en lees goed de voorwaarden van de huurovereenkomst door.

http://www.minbuza.nl/SubSites/wor2001website/index.htm

als object bij een werkwoord


 • een voertuig besturen
 • een voertuig inhalen
 • een voertuig parkeren
 • een voertuig starten

7000 personen minder vervallen verklaard van het recht een voertuig te besturen.

http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

Als je een ander voertuig inhaalt, wat een nationale sport is in India, moet je toeteren om je voorligger te verwittigen.

De Standaard,

Ik parkeerde m'n voertuig, stapte geheel bij zinnen De Trui binnen, legde m'n helm op de vloer en ging aan de bar zitten.

De droogte, Herman Brusselmans,

Wie in Zwartsluis een voertuig verkeerd parkeert moet in het vervolg niet raar opkijken als bij terugkomst het vehikel is verdwenen.

Meppeler Courant,

De alcoholgrens voor automobilisten gaat omlaag van 0,5 naar 0,2 promille en op auto's komt een 'alcoholslot' zodat een dronken bestuurder zijn voertuig niet kan starten.

de Volkskrant,

 • een voertuig controleren
 • een voertuig inspecteren
 • voertuigen in dienst nemen
 • voertuigen uit gebruik nemen

In totaal werden 150 voertuigen gecontroleerd. Een vijftiental reed te hard.

Meppeler Courant,

Wel inspecteren ze elk voertuig op wapens, want hun monopolie daarop is het halve geheim achter de orde en de rust die zij hebben weten te scheppen.

NRC,

De brandweer beschikte in 2000 over een personeelsbestand van 745 medewerkers: 709 operationele medewerkers (officieren, onderofficieren en manschappen) en 36 administratieve personeelsleden. In 2000 telde het wagenpark 105 eenheden. Enerzijds werden 5 nieuwe voertuigen in gebruik genomen: 3 snelwagens, 1 ziekenwagen en 1 hoogwerker. Anderzijds werden 16 voertuigen uit dienst genomen.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

 • een voertuig produceren
 • een voertuig uitrusten

Het VW-busje kreeg 46 jaar geleden vorm toen de Nederlandse VW-invoerder Ben Pon aan Volkswagen vroeg om op basis van de Kever een veelzijdig voertuig te produceren.

De Standaard,

En je kunt een voertuig uitrusten met een airbag of een snelheidsbegrenzer.

http://www.agalev.be/code/nl/news_arc.cfm?id_magazine=256,

met adjectief ervoor


 • een amfibisch voertuig
 • een defect voertuig
 • een milieuvervuilend voertuig
 • een nieuw voertuig
 • een onverlicht voertuig
 • een tweedehands voertuig
 • een zwaar voertuig
 • elektrische voertuigen
 • lichte voertuigen
 • meerassige voertuigen
 • milieuvriendelijke voertuigen
 • militaire voertuigen
 • snelle voertuigen
 • zuinige voertuigen

Het ontwerpbureau Spark Design, vijftien medewerkers groot, heeft eerder al meegewerkt aan de Carver [...]. Ook heeft het meegewerkt aan het ontwerp van een amfibisch voertuig.

Rotterdams Dagblad,

Elke wegenwachter krijgt als regel één mee: nooit op de pechstrook repareren, sleep een defect voertuig zo snel mogelijk naar de volgende uitrit.

De Standaard,

Bestuurders die [...] met een milieuvervuilend voertuig tijdens de spits in stedelijk gebied op de weg zitten, betalen veel minder dan ze aan kosten veroorzaken.

http://www.bondbeterleefmilieu.be/theme.php/4

Juist voor de afslag zag zij een onverlicht voertuig staan.

http://users.pandora.be/laura1/2.Spooklifters%20en%20UFO's.htm

Het is onverschillig of de benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toegekende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging van de vernielde auto door een nieuw voertuig, dan wel door een tweedehands voertuig, waarvoor bij de aankoop geen BTW of slechts een BTW over het verschil tussen de verkoopprijs van de garagist verschuldigd is.

http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

Vooral het sluipverkeer van vrachtwagens en containervervoer is hier de laatste jaren sterk toegenomen [...]. Veelzeggend is eveneens dat sommige huizen op hun grondvesten trillen als er zo'n zwaar voertuig voorbij dendert.

Meppeler Courant,

Het gebruik van zonne-energie voor het laden van elektrische voertuigen is zeker toepasselijk in de steden.

http://members.lycos.nl/bomfunknick/zonneenergie.htm

Voor openbaar vervoer scoren elektrische voertuigen erg goed.

http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

De toegankelijkheid van parkeerdaken is zeer belangrijk en de belasting van zowel lichte als zwaardere voertuigen speelt een grote rol bij de keuze van de dakbedekkingsconstructie.

http://www.dakinfo.nl/werk/groen_welcome.html

Ook zijn er meerassige voertuigen voor zware lasten en extreem lange en lage voertuigen voor maximaal volume.

http://www.wielemaker.nl/bedrijf.htm

Ervaring in een aantal steden heeft uitgewezen dat milieuvriendelijke voertuigen slechts mogelijk zijn als de overheid subsidie geeft.

http://www.psd-online.nl/,

De militaire voertuigen waren met zwaailichten uitgerust om het verkeer te attenderen op de werkzaamheden.

Meppeler Courant,

In de loop van de tijd hebben de paarden plaats moeten ruimen voor snelle voertuigen. Nochtans wordt hun bijdrage in het politiewerk naar waarde geschat.

http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

Hogere brandstofbelastingen zetten de gezinnen en de bedrijven er ook toe aan om zuiniger voertuigen te kopen.

http://genval-dg1.met.wallonie.be/cdrom/html/theme_5/5.4.4.html

 • een tweewielig voertuig
 • een vierwielig voertuig
 • vierwielige voertuigen

Een kar is een tweewielig voertuig en bestaat uit één as met twee wielen en een bodemframe waaraan het trekelement is bevestigd [...]. Dit trekelement kan een disselboom zijn, voor twee trekdieren, of een lamoen, voor één trekdier.

http://dare.uva.nl/document/2/75773,

Op mooie lentedagen ziet ieder stoplicht in de Amsterdamse binnenstad er wel één op vier ruige wielen voorbijrazen. Is het een motor? Een jeep? Een tractor? Het is een All Terrain Vehicle, ook wel Quad genoemd: een vierwielig voertuig dat deze zomer dé hit op vervoersgebied is.

Trouw,

Motorrijders hebben per definitie niet veel affectie met vierwielige voertuigen, maar wanneer er een quad in hun buurt komt, zijn de meesten meteen bereid om dat vooroordeel overboord te gooien.

http://www.motornet.be/modellen/021119_suzuki_quad.html

 • donkerblauwe voertuigen

Alle donkerblauwe voertuigen van de Federale Politie die je ziet tijdens grote manifestaties behoren tot de Algemene Reserve.

http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • het, een rijdend voertuig
 • het, een patrouillerend voertuig
 • het, een stilstaand voertuig
 • het, een trekkend voertuig
 • passerende voertuigen

De verdere uitrusting wordt in het rijdende voertuig aangetrokken.

http://www.brandweer-gent.be/

Bij de Bosnische hoofdstad stalen de Serviërs gisteren bovendien een machinegeweer en munitie van een patrouillerend voertuig van Britse blauwhelmen.

NRC,

Twee andere wagens reden op het stilstaande voertuig in.

De Standaard,

Er wordt aangifte gedaan van een trekkend voertuig met een willekeurige aanhangwagen tot een bepaald gewicht.

http://www.bovag.nl/

Oorzaak van de onveilige verkeerssituatie noemt Pekel de toenemende doorgaande verkeersstroom, volgens hem zo'n vijftig procent van al het verkeer dat dagelijks over de weg rijdt, en de hoge snelheid van de passerende voertuigen.

Meppeler Courant,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • het, een aangereden voertuig
 • het, een afgedankt voertuig
 • het, een gemotoriseerd voertuig
 • het, een gestolen voertuig
 • het, een verdacht voertuig
 • het, een verzekerd voertuig
 • het, een weggesleept voertuig
 • (de) aangespannen voertuigen
 • (de) beschadigde voertuigen
 • (de) betrokken voertuigen
 • (de) gecontroleerde voertuigen
 • (de) gemotoriseerde voertuigen
 • (de) ingeschreven voertuigen
 • (de) ingesneeuwde voertuigen
 • (de) opgevoerde voertuigen
 • (de) gepantserde voertuigen
 • (de) geparkeerde voertuigen
 • (de) verlaten voertuigen

Naast rem- en botsingssporen onderzocht ik onder welke hoek de aanrijding gebeurde, hoever het aangereden voertuig voorbij het aanrijdingspunt was geschoven, wat de waarneembare vervormingsarbeid in het schadebeeld was enzovoort.

De Standaard,

Een voertuig wordt beschouwd als afgedankt voertuig als het onder één van volgende definities valt: * Elk voertuig waarvan de houder zich ontdoet (feit), zich wil ontdoen (intentie) of zich moet ontdoen (wettelijke plicht), wordt beschouwd als een afgedankt voertuig.

http://www2.ovam.be/afval/voertuigen/afgedankte_voertuigen.asp

Er is een tijd geweest dat, op een paar kleine uitzonderingen na, elke auto achterwielaandrijving had. Wat eigenlijk vreemd is, want het eerste gemotoriseerde voertuig, de stoomwagen van Nicolas Cugnot (1769), was een voorwielaandrijver.

http://www.csi-auto.nl/carshopping/0042/pagina.html

Callewaert zou een gestolen voertuig hebben gebruikt als vluchtwagen na de moord op Yves Deforche, die bescherming genoot van rijkswacht en BOB.

De Standaard,

De politie liet niets aan het toeval over want er was "een gewapende man in een auto" geseind en de ordehandhavers, onder meer een in een kogelvrij vest geklede politieman, volgden het verdachte voertuig van aan het koopcentrum tot aan de ouderlijke woning.

De Standaard,

Om een dure polis voor een jonge chauffeur te vermijden, verzwijgen de verzekeringnemers wel eens wie de gebruikelijke bestuurder van het verzekerde voertuig is. Dat is het fenomeen van de zogenaamde "spookrijders". De verzekeringsmaatschappijen wijzen erop dat dit zware gevolgen kan hebben.

De Standaard,

Na dertien weken moet de eigenaar z'n weggesleepte voertuig ophalen.

Haarlems Dagblad,

Ruiters zijn weggebruikers net zoals voetgangers, fietsers en autobestuurders. Zij hebben rechten en plichten. Die staan geschreven in het verkeersreglement. Hoe oud moet je zijn en wat moet je kunnen om je te paard op straat te begeven [...]? Hoe zit het met aangespannen voertuigen?

http://www.blosogaverbeek.be/Verkeer%20en%20veiligheid.htm

De zwaar beschadigde voertuigen blokkeerden de twee linker rijstroken.

De Standaard,

Volgens de verzekeraars was het biezonder moeilijk of zelfs onmogelijk om voor een aantal van de betrokken voertuigen de aansprakelijkheid vast te stellen.

De Standaard,

Van de 314 op snelheid gecontroleerde voertuigen reden er 127 te snel.

De Standaard,

Omdat speelruimte ook veilig bereikbaar moet zijn, mag de snelheid voor alle gemotoriseerde voertuigen in woonwijken en in ieder geval in de buurt van scholen en speelplekken maximaal 30 km per uur zijn.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

Omdat het schrikkeljaar de voorbije maand februari 1 werkdag meer bezorgde dan februari 1994, bleef het daggemiddelde nieuw ingeschreven voertuigen onveranderd op 2.114 stuks, becijferde de vereniging.

De Standaard,

Verlaten en ingesneeuwde voertuigen bemoeilijken het sneeuwruimen op de wegen.

NRC,

Dragstars kent, zoals het een spel als dit betaamt, een groot aantal verschillende wagens en verschillende manieren om ze op te voeren [...]. Op de baan kom je allerlei vage figuren tegen die je voor een dragrace zullen uitdagen. Wie de snelste auto heeft en het behendigst schakelt, wint [...]. Rij in 20 opgevoerde voertuigen op fenomenale snelheden.

http://www.kieskeurig.nl/nl/product.nsf/search1/BA5E8FC59D0E8D48C1256DE30058D805.htm,

Rond het stadion hebben Amerikaanse en Italiaanse militairen met gepantserde voertuigen posities ingenomen.

NRC,

De toegangswegen mogen niet gehinderd worden door geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging van de brandweerwagens zouden kunnen beletten.

http://www.overijse.be/Diensten/html/Politie/Regl_H14.html

met voorzetselgroep


 • voertuigen met een dubbele cabine
 • voertuigen met onjuiste kentekenplaten
 • voertuigen met vierwielaandrijving

Op die manier ontstond een voertuig met een dubbele cabine, waarvan de voor- én de achteras stuurbaar zijn.

Reformatorisch Dagblad,

Wie een voertuig met onjuiste kentekenplaten bestuurt, kan een boete van maximaal 10.000 of een hechtenis van maximaal zes maanden worden opgelegd.

http://www.halfords.nl/

Voertuigen met vierwielaandrijving. Bij enkele verhuurbedrijven van 4X4 wagens is ervaring in het rijden hiermee verplicht.

http://www.austemb.be/dutch/toerisme/firstpage.htm

 • een voertuig met marinepersoneel

Een bomauto was, vermoedelijk telegeleid, tot explosie gebracht op het moment dat op een grote verkeersader een voertuig met marinepersoneel voorbijreed.

De Standaard,

 • voertuigen met een maximum gewicht van tien ton
 • voertuigen met een snelheid tot 60 kilometer per uur

Volgens de politie heeft de man de borden genegeerd waarop staat aangegeven dat de brug alleen toegankelijk is voor voertuigen met een maximum gewicht van tien ton en een lengte van niet meer dan tien meter.

Meppeler Courant,

De blokkade is berekend op het stoppen van voertuigen met een snelheid tot 60 kilometer per uur en maximaal 30 ton gewicht.

Reformatorisch Dagblad,

 • voertuigen op waterstof

De milieu-impact van voertuigen op waterstof wordt bepaald door het productieproces van waterstof.

http://www.emis.vito.be/boss/,

 • voertuigen tot 3,5 ton

Voor voertuigen tot 3,5 ton kost dit 800 kronen, tussen 3,5 en 12 ton betaalt men 4.000 kronen en vrachtwagens en autobussen van meer dan 12 ton hebben een vignet van 8.000 kronen nodig.

http://www.msgtravel.nl/tsjechalginf.htm

 • voertuigen uit grootmoeders tijd

Ze krijgen er koffie, diavoorstellingen en een rondleiding langs de enorme collectie voorwerpen en voertuigen uit grootmoeders tijd.

Meppeler Courant,

 • voertuigen uit Best, Eindhoven en Veldhoven

De brandweer heeft twintig voertuigen uit Best, Eindhoven en Veldhoven ingezet.

De Telegraaf,

 • voertuigen uit dit segment
 • voertuigen uit een bepaalde klasse

Het zijn wel auto's die volledig beladen 3,5 ton wegen en een hoger zwaartepunt hebben. Wanneer je daar als bestuurder niet zorgvuldig mee omgaat, kan het gevaarlijk worden. Maar dat is geen Mercedes-probleem, dat geldt voor alle voertuigen uit dit segment.

Algemeen Dagblad,

De snelste manier om boven water te krijgen wat autoprospects echt interesseert is om aan tientallen rijders in voertuigen uit een bepaalde klasse mondeling een reactie te peilen op 'statements' als: 'mijn auto moet een betrouwbaar weggedrag kennen'.

http://www.autokompas.nl/archief/Jaarboek/1999/Voer_voor_zenuwpezen/index.html,

 • de voertuigen van de politie
 • de voertuigen van de winterdienst

Typisch voor de lokale politie zijn de lichtblauwe lijnen, terwijl de voertuigen van de federale politie worden uitgerust met okerkleurige lijnen.

http://home.pi.be/~hazodi/newlook/voertuig.htm

IJzel: dit gelukkig uiterst zeldzame verschijnsel legt alle verkeer lam, dus ook dat van de voertuigen van de winterdienst.

http://www.brrc.be/pdf/med26.pdf,

 • voertuigen voor gehandicapten
 • voertuigen voor goederenvervoer

Verder is er ruimte voor vijftig fietsen, twintig brommers en vijf voertuigen voor gehandicapten.

Provinciale Zeeuwse Courant,

Het eurovignet is een recht voor gebruik van het wegennet door zware voertuigen voor goederenvervoer.

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/brochure/publicaties/pdf/WegwijsDouane2003.pdf,

 • een voertuig zonder paarden
 • een voertuig zonder ramen

Net zoals de mensen in de vorige eeuw bang waren voor een voertuig zonder paarden, zo zijn mensen nu bang voor een apparaat dat ze niet begrijpen.

De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

Edelkoort presenteerde een aantal vervoermiddelen die zijn gebaseerd op bekende insecten als de spin (een wendbaar, klein openbaarvervoermiddel, dat flexibel ingezet kan worden) en de rups (een lang voertuig zonder ramen, wel met daklicht, om in te vergaderen en te werken).

http://www.designspecial.nl/reportage.htm

in voorzetselgroep


 • aanpassingen aan het voertuig
 • schade aan voertuigen

Bijmenging van maximaal 15% alcohol vereist geen aanpassingen aan het voertuig behalve dat materialen (vooral kunststoffen) alcohol-bestendig moeten zijn.

http://www.emis.vito.be/boss/,

Doordat bestuurders het zielig vonden om een overstekend dier aan te rijden en ze daarom ontweken, zijn op een tweetal plaatsen in de regio ongelukken ontstaan waarbij ternauwernood gewonden uitbleven. Wel was er aanzienlijke materiële schade aan de voertuigen.

Meppeler Courant,

Deze kosten hebben betrekking op alle materiële en immateriële schade door een ongeval (met inbegrip van eventuele gevolgschaden); zij omvat niet alleen schade aan voertuigen en infrastructuur maar ook letsel aan personen en bedrijven.

http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9913,

 • een vloot aan voertuigen
 • een vloot van voertuigen

Ze worden als rijk beschouwd wegens hun vloot aan voertuigen en gesofisticeerde communicatie-uitrusting.

De Standaard,

Indien een vloot van voertuigen een vaste inrichting uitmaakt, vanaf wanneer heeft men dan een "vloot"?

De Standaard,

 • achter een voertuig

De chauffeur kon niet tijdig stoppen voor een file die zich had gevormd achter een voertuig met pech.

De Standaard,

 • achterin het voertuig

Bij een brand in een skimetro in het Oostenrijkse Kaprun zijn zaterdag ten minste 159 mensen om het leven gekomen [...]. Het voertuig kwam kort na vertrek tot stilstand in de bijna 3,3 kilometer lange tunnel [...]. Allen zaten achterin het voertuig en slaagden erin te ontsnappen door een venster van plexiglas in te slaan.

NRC,

 • bij zijn voertuig
 • bij de voertuigen

Wie de wagen op de Markt stalde neemt links en staat zo weer bij zijn voertuig.

De Standaard,

Ongeveer dertig minuten later waren we bij de voertuigen.

Crisis four, Andy McNab,

 • luchtverontreiniging door voertuigen
 • schade door het voertuig

Ook in andere bijlagen komen milieurelevante teksten voor, zo onder meer in de bijlage II betreffende normen en technische voorschriften, waarin o.m. de richtlijnen met betrekking tot de normen ter beperking van de geluidshinder en de luchtverontreiniging door voertuigen worden vermeld.

http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

Schade aan of door het voertuig dient door de eigenaar te zijn verzekerd.

http://leden.tref.nl/~swo.hellendoorn-nijverdal/internet-vrijwilligers.htm,

 • in elk voertuig
 • in het voertuig

Het geldende tarief moet in elk voertuig uithangen op het instrumentenbord en op de achterkant van de voorste zetel.

http://www.leuven.be/doc/16-2-2003.pdf

In het voertuig zat een tweede man achter het stuur.

De Standaard,

 • het schip met de voertuigen

Pas vandaag wordt het schip met de voertuigen uit Le Havre in Dakar verwacht.

De Standaard,

 • met zijn voertuig
 • met voertuigen

Een automobilist is vanmorgen licht gewond geraakt toen hij met zijn voertuig voor de trein belandde op de onbewaakte spoorwegovergang in de Allee.

Meppeler Courant,

Met voertuigen, waaronder vrachtwagens, zetten de boze Fransen de baan af.

De Standaard,

 • naast je voertuig
 • naast dergelijke voertuigen

Maar het geeft je als chauffeur een volledige kijk op alles wat er naast je voertuig gebeurt.

De Morgen,

De spiegels die momenteel verplicht zijn op zelfrijdende oogstmachines geven onvoldoende zicht op de ruimte naast dergelijke voertuigen.

Provinciale Zeeuwse Courant,

 • onder het voertuig

De Patria XA-185 is volledig amfibisch en wordt in het water aangedreven door twee waterjets die aan de achterkant onder het voertuig zijn gemonteerd.

http://www.herkenning.nl/herk_nl/panher/doc3/ftext.htm

 • op het voertuig
 • op uw voertuig

Ik wil zelf met een busje hulpgoederen brengen naar een getroffen gebied. Voor de veiligheid zou ik graag een rood kruis op het busje willen plakken. Mag dit? Hoewel mensen vaak met goede bedoelingen een dergelijke actie voorbereiden, is het in geen enkel geval toegestaan een rood kruis op het voertuig te plaatsen. Er is namelijk geen controle uit te oefenen op de aard en uiteindelijke bestemming van de goederen.

http://www.rodekruis.nl/htdocs/index.html

Via een GPS-antenne op uw voertuig worden minimaal drie satellieten gepeild.

http://www.teledic.be/telecom.htm

 • over alle voertuigen

Het toestel werpt lichtbundels in de zijspiegels van de automobilisten, in tegenstelling tot de traditionele blauw-witte daklamp waarvan het licht over alle voertuigen heen zwaait.

De Standaard,

 • de controle over het voertuig
 • de macht over het voertuig

Een stuurcorrectie mislukte vervolgens waardoor hij de controle over het voertuig helemaal kwijtraakte.

Meppeler Courant,

De chauffeur van de toeringcar zou in zware regen de macht over het voertuig hebben verloren.

Meppeler Courant,

 • per voertuig

Ook het transport van gewonden te voet, per voertuig en het voorbereiden op luchttransport behoort tot de onderwerpen.

http://www.navyseal.tmfweb.nl/index.htm

Met deze twee instrumenten kan een hogere bezettingsgraad per voertuig worden bereikt.

http://www.eurofractie.nl/

 • rond het voertuig

Verschillende brokstukken lagen nog op en rond het voertuig.

http://users.pandora.be/gflc/ongevalverslag.htm,

 • de afstand tussen (de) voertuigen

Aanrijdingen tussen voertuigen onderling en obstakels op randwegen.

http://www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

De Duitse wegenpolitie beschikt over voertuigen die voorzien zijn van laserstralen en een camera die elektronisch de afstand tussen de voertuigen kan vaststellen.

De Standaard,

 • uit een voertuig, uit hun voertuig, uit de voertuigen geslingerd worden
 • uit een voertuig, uit hun voertuig, uit de voertuigen klauteren
 • uit een voertuig, uit hun voertuig, uit de voertuigen springen
 • uit een voertuig, uit hun voertuig, uit de voertuigen stappen

De twee inzittenden van de eerste wagen werden uit hun voertuig geslingerd en stierven ter plaatse.

De Standaard,

Terwijl we uit de voertuigen klauterden, gebaarde ik naar Sarah dat we uit de weg moesten blijven.

Crisis four, Andy McNab,

De twee hulpverleners sprongen uit hun voertuig, namen het koffertje met reanimatiemateriaal en renden naar het levenloze slachtoffer.

http://www.patricklagrou.be/06TmainSK.htm

Vier mannen stapten uit een voertuig, twee pakten er tassen uit en gingen naar binnen.

Crisis four, Andy McNab,

 • uit het voertuig halen

Haal de boorddocumenten uit het voertuig.

http://www.federalepolitie.be/nl.htm?home.htm~main

 • de bestuurder van het voertuig

De wet van 21 november 1989 sluit enkel de bestuurder van het voertuig uit als derde-begunstigde van de verzekering.

De Standaard,

 • het kenteken van een voertuig
 • het stuur van een voertuig
 • de vooras van voertuigen

Hou een registratie bij van alle bezoek. Noteer: de naam van de bezoeker, zakelijk adres, kenteken van het voertuig, vervoersmiddel en de aard van het bezoek.

http://www.id.dlo.nl/mkz/

De politie trok zijn rijbewijs in maar drie dagen later werd de kerel opnieuw achter het stuur van een voertuig betrapt.

De Standaard,

Bovendien moeten, wanneer op de vooras van die voertuigen banden met radiale structuur gemonteerd zijn, de op de achteras gemonteerde banden eveneens van radiale structuur zijn.

http://verkeerweb.be/tips/tipsautobanden.html

 • de snelheid van het voertuig, van de voertuigen
 • de staat van het voertuig, van de voertuigen
 • de stalling van het voertuig, van de voertuigen
 • energieverbruik en emissies van het voertuig, van voertuigen
 • de inbeslagname van het voertuig, van voertuigen
 • onderhoud van het voertuig, van voertuigen

De bijzondere opvatting van de procureur-generaal werd gisteren bekend in een proefproces tegen het gebruik van lasershields [...]. Door het in de auto ingebouwde apparaat slaagde een agent er niet in om met een lasergun de snelheid van het voertuig te meten.

Reformatorisch Dagblad,

Slechts tien procent van alle ongelukken is te wijten aan de slechte staat van de weg. Nog eens tien procent is te wijten aan de slechte staat van het voertuig. De overige tachtig procent is het gevolg van onaangepast rijgedrag.

De Limburger,

Als een weggesleepte auto dezelfde dag wordt opgehaald, kost het de eigenaar waarschijnlijk zo'n tweehonderddertig euro [...]. Beide bedrijven zorgen zelf voor de stalling van de voertuigen.

Haarlems Dagblad,

Maar ook verbeteringen inzake voertuigtechnologie (energieverbruik en emissies van voertuigen) en brandstofkwaliteit maken dat de druk van verkeer op de omgeving zal afnemen.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit/2maatschappelijkecontext.pdf,

Artikel 20 en volgende van deze wet geven een opsomming van de straffen die op onverzekerd rijden staan: het gaat om een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden [...], de intrekking van het recht tot sturen en de inbeslagname van het voertuig.

http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

Moet het leger [...] nog alle onderhoud van voertuigen zelf blijven uitvoeren?

De Standaard,

 • vanuit het voertuig

Aan de zijkanten van het manschappencompartiment zijn drie episcopen geplaatst met elk een schietpoort er onder om vanuit het voertuig te kunnen schieten.

http://www.herkenning.nl/herk_nl/panher/doc3/ftext.htm

 • de brandstof voor voertuigen
 • de parkeerruimten voor voertuigen
 • onderdelen en wisselstukken voor voertuigen

Er zijn de gebruikelijke hogere accijnzen op alcoholische dranken en op de brandstof voor voertuigen.

De Standaard,

De ligging van de parkeerruimten voor voertuigen.

http://www.brunot.be/N645_02.htm,

Tentoongestelde producten en uitrustingen: Onderdelen en wisselstukken voor alle voertuigen.

http://www.autotechnica.be/NlMainPageB.htm

 • een wegsleepregeling voor voertuigen

Het aantal kilometers dat autodelers afleggen is 33 procent minder dan wanneer ze zelf een auto zouden hebben [...]. De bal ligt vooral ook bij de gemeenten, vindt de bewindsvrouw. Die moeten letterlijk ruimte creëren voor gedeeld autogebruik. Parkeerbeleid is vaak het grootste struikelblok. "Het is even slikken om bestaande parkeerplaatsen te onttrekken en te reserveren voor autodaten", aldus Netelenbos. Ze kondigde een wegsleepregeling aan voor voertuigen die autodateplaatsen bezet houden.

Brabants Dagblad,

met substantief ervoor


 • een stroom voertuigen

De landelijke en regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat leiden die stroom voertuigen in goede banen.

http://www.indeed.nl/Stroom-vacatures-in-Den-Haag

met ander, nevengeschikt substantief


 • voertuig of vaartuig
 • voertuigen en containers
 • voertuigen en manschappen
 • voertuigen en rijbewijzen
 • voertuigen en uitrustingen
 • infrastructuur en voertuigen
 • mensen en voertuigen
 • personen en voertuigen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel (voertuig of vaartuig) over de weg, de binnenwateren en per spoor.

http://www.chemischeveiligheid.nl/14729/722-wet-vervoer-gevaarlijke-stoffen,

De voertuigen en containers die bestemd zijn voor goederenvervoer met carnet TIR moeten zijn goedgekeurd door de douaneautoriteiten van het land waar de eigenaar of de vervoerder woont of gevestigd is.

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/brochure/publicaties/pdf/WegwijsDouane2003.pdf,

Dit zijn standaardprocedures, die onder meer aangeven hoeveel voertuigen en manschappen voor een bepaalde opdracht nodig zijn en wat de risicofactor is.

http://www.klpd.nl/

Inbeslagname, van voertuigen en rijbewijzen.

Meppeler Courant,

In het domein van het voertuig werkt de Technische Afdeling van het BIVV mee aan de voorbereiding en de opvolging van internationale en nationale reglementeringen betreffende de technische specificaties waaraan voertuigen en uitrustingen moeten voldoen.

http://www.bivv.be/main/OverBIVV/DeOrganisatie/TechnischeAfdeling.shtml?language=nl&

Er zijn al veel technologieën beschikbaar om de bereikbaarheid te verbeteren door efficiënter gebruik van infrastructuur en voertuigen, maar deze worden in de praktijk onvoldoende toegepast.

http://www.raadvenw.nl/inhoud/frame_adviezen.html,

Mensen en voertuigen worden gereinigd en gedesinfecteerd.

http://www.pdv.nl/lmbinaries/pdf932_pdf_nl_nl.pdf,

In de periode van september 1991 tot mei 1992 controleert en actualiseert het team de eerder binnengekomen informatie door middel van het observeren van bewegingen van personen en voertuigen en van contacten tussen personen.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

Vaste verbindingen


een industrieel voertuig

 1. motorvoertuig ontworpen voor specifiek bedrijfsmatige werkzaamheden, vooral voor de verplaatsing en het vervoer van goederen, stoffen en materiaal of voor onderhoudstaken en montage

  Synoniem: bedrijfsvoertuig

  De meest bekende industriële voertuigen zijn heftrucks, opleggers, wielladers, hoogwerkers en hijskranen.

  http://www.bandenvandewalle.be/

  Dankzij het actieve detectiesysteem neemt het risico op ongelukken en/of botsingen bij bepaalde manoeuvres af [...]. De Bluezone is geschikt voor uiteenlopende industriële voertuigen, zoals heftruck, tractoren, vrachtwagens of hoogwerkers en zelfs graafmachines.

  http://www.logistiektotaal.nl/productnieuws/98142/98142/,

  Vergeleken met conventionele diesel biedt Shell LNG als transportbrandstof potentiële economische en milieuvoordelen voor het transport over de weg, over het water, per spoor en voor andere industriële voertuigen zoals graafmachines in de mijnbouw.

  http://www.shell.nl/content/dam/royaldutchshell/documents/corporate/brochure-lng.pdfs

  De productie van zware vrachtwagens, bussen en industriële voertuigen ging achteruit met 8,6 procent tot 2,5 miljoen eenheden.

  De Standaard,

een prioritair voertuig

 1. voertuig van een hulpdienst dat voorrang heeft op het overige wegverkeer

  In het zuidwesten van het land en Normandië hebben de prefecten van sommige departementen al benzinestations opgeëist om de bevoorrading te verzekeren van prioritaire voertuigen als ziekenwagens en brandweerwagens.

  De Standaard,

  De 'studie 900 van Mortsel' (1985) toonde aan dat de huisarts ongeveer 10 minuten nodig had om zich ter plaatse te begeven (zonder prioritair voertuig).

  http://www.uhak.be/uhak/dmhanalyse.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


voertuig 2.0

middel om personen of goederen te vervoeren in het algemeen; vervoermiddel in het algemeen

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voertuig…

is een vervoermiddel

 • [Functie] dient om personen en/of goederen te verplaatsen
 • [Plaats] beweegt zich voort over het land, het water of in de lucht
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is al dan niet van een motor voorzien
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een hondenslee, hoogwerker, boot, schip, trein, vliegtuig etc.

Algemene voorbeelden


De hondenslee was tot de komst van de sneeuwscooter het ideale voertuig voor de noordelijke wereld van sneeuw en ijs, en wordt nog steeds gebruikt.

http://collectie.wereldculturen.nl/default.aspx?ccid=667183&lang=,

Rond 8.52 in de ochtend van 23 februari 2016 botst bij Het Lage Veld in Dalfsen een Arriva-trein op een hoogwerker op rupsbanden (een zogenaamde verreiker) [...]. In de trein, met bestemming Emmen, bevinden zich 10 tot 15 passagiers en een machinist. 7 passagiers raken gewond, waarvan 2 ernstig. De machinist komt om het leven. De bestuurder van de hoogwerker weet van zijn voertuig af te springen en komt met de schrik vrij.

http://www.zero-meridean.nl/sort.php?sort=descs,

Moet artikel 13 [...] aldus worden uitgelegd, dat het begrip 'voertuigen', dat volgens het arrest van het Hof van Justitie van 3 maart 2005, C-428/02 [...], ook boten omvat, niet van toepassing is op een verpachte woonboot die geen eigen aandrijving (motor) heeft en uitsluitend verpacht is om duurzaam te worden gebruikt op de betrokken plaats en niet om te worden voortbewogen?

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0532,

Transportmiddel: vertegenwoordigt het type voertuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van goederen zoals binnenschip, vrachtwagen, zeeschip of trein.

https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvirkkkr58fyw_j9vvik7m1c3gyxp/vidgesgg41zx,

Een helikopter kent bijna iedereen wel, en bij een quadcopter heb je waarschijnlijk ook wel een idee. In Duitsland werkt men momenteel nóg iets anders: een Volocopter. Het is een klein voertuig met achttien rotors, een soort persoonlijke minihelikopter!

http://www.want.nl/is-deze-gave-volocopter-de-persoonlijke-vliegmachine-van-de-toekomst/,

De onderzoekers van Louisiana State University stuitten op de riemvis (Regalecus glesne) in de Golf van Mexico, vlakbij het olieplatform Thunder Horse. Ze gebruikten een op afstand bestuurbaar voertuig om beelden van de reusachtige vis te kunnen maken op enkele honderden meters diepte.

http://visserijnieuws.punt.nl/content/2010/02/legendarische-diepzeevis-voor-het-eerst-gefilmd,

De Solar Impulse 2 is begonnen aan een reis rond de wereld, en maakt alleen maar gebruik van zonne-energie. Hoewel het vliegtuig vannacht (onze tijd) op is gestegen, zal hij pas weer eind juli of begin augustus terugkeren. Het voertuig wordt om beurten bestuurd door Bertrand Piccard en Andre Borschberg, die regelmatig stops zullen maken om voedsel in te slaan en te checken of alles nog werkt.

http://www.apparata.nl/nieuws/livestream-vliegtuig-op-zonne-energie-maakt-wereldreis-11860,

Net als je de landing wilt inzetten, kom je erachter dat het voorwiel van je voertuig dienst weigert. Misschien niet een heel waarschijnlijke situatie, ik geef het toe. Maar stel dát het toch eens overkomt, dan weet je wat te doen. En zelfs als je zeker weet nooit in een straaljager te willen stappen, dan is het aardig interessant om te zien!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/05/video-hoe-zet-je-een-vliegtuig-zonder-wiel-op-de-grond-nou-zo-dus/,

The Spirit of St Louis waarmee Charles Lindberg in 1927 voor het eerst van New York naar Parijs vloog, hangt bewegingloos boven de mensenmassa; een speciale sokkel steunt de Friendship 7 waarmee John Glenn op 20 april 1962 als eerste Amerikaan om de aarde cirkelde. Maar het voertuig waarmee de mens voor het eerst een ander hemellichaam bereikte, zal hier altijd ontbreken.

NRC,

De natuurkundige en astronaut Ulf Merbold verkende de ruimte zowel in Amerikaanse als Russische voertuigen.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


 • een voertuig op rupsbanden

Heel ver weg dendert een voertuig op rupsbanden voorbij.

Weerloos, Jan Siebelink,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


voertuig 3.0

middel dat dient om iets onstoffelijks kenbaar te maken of uit te drukken of dat er de verschijningsvorm of gedaante voor biedt

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Algemene voorbeelden


Los van elke schilderschool laat Nussbaum zien hoe schilderstijlen voertuigen kunnen zijn voor het uitdrukken van persoonlijk beleefde politiek.

NRC,

Voor hem was het socialisme immers slechts een voertuig.

De Standaard,

Taal is een bijna onmisbaar voertuig voor het denken.

http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • het voertuig van de verbeelding
 • het voertuig van het lichaam
 • voertuigen van de goddelijke ziel

Metaforen zijn het voertuig van de verbeelding, ook van morele verbeelding.

http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

Er werd steeds openlijker gesproken over de noodzaak het voertuig van het lichaam te verlaten.

http://www.groene.nl/1997/16/rn_sekte.html,

Ook dieren zijn op hun niveau voertuigen van de goddelijke ziel en vormen een onderdeel van het goddelijk plan.

http://home.wxs.nl/~amorc.nl/positio.html