welgemanierd


welgemanierd 1.0

( Gezegd van personen)
goede manieren hebbend; met goede manieren; beleefd; wellevend
Veel gebruikelijker dan het synoniem goedgemanierd.

Algemene voorbeelden


Thuis bleek ik een zusje te hebben, dat mij onmiddellijk haatte omdat ik haar positie als oudste dochter innam, er was een broertje waar ik op moest passen, ik moest naar een school waar men alleen Engels sprak en waar niemand op mij leek. Ik was te welgemanierd om uiting te geven aan mijn verwardheid, dus werd ik ziek: ik verdroeg geen voedsel meer en gaf alles over.

NRC,

Lin was gesteld geraakt op Claudio, een rijzige en welgemanierde Italiaan.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Charmant, geestig, welgemanierd, overal op zijn plaats, zowel in een volkskroeg als in het koninklijk paleis waar hij, ten tijde van zijn vestiging in Beersel, kind aan huis was: Teirlinck was privaatraad van Albert I en na diens dood raadsheer voor kunst en wetenschap van Leopold III, die hij ook de Nederlandse taal heeft trachten bij te brengen.

Hier komt nooit niemand niet, Jeroen Brouwers,

Een meisje vroeg me in het Chinees of ik m'n arm weg wilde halen, omdat ik stond te leunen. Haal ik m'n arm weg, gaat ze gewoon voor me staan! Wat dat betreft zijn de Chinezen uit Hong Kong welgemanierder dan die uit China.

http://wenxuan.waarbenjij.nu/?page=message&id=3977901,

Zij heeft een vriend! Hij verdenkt haar, dat zij te maken heeft met de welgemanierde smid. Hij, die zulke mooie krullen uit ijzer maken kan.

De verdwazing, Andreas Roels,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een welgemanierd man
  • een welgemanierd meisje
  • een welgemanierde man

Een zo geletterd, rondborstig en welgemanierd man, geheel over zijn toeren geraakt.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Op mijn vijfde kon ik overkomen, en de boodschap die ik van mijn grootmoeder in Korea meekreeg was: gedraag je als een welgemanierd Koreaans meisje, anders raken je ouders teleurgesteld.

NRC,

Met een hoofdknik nam hij afscheid en verwijderde zich. 'Dat is een welgemanierde man,' zei Alex langzaam en nadrukkelijk, terwijl hij hem nakeek.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

met ander, nevengeschikt adjectief


  • knap en welgemanierd
  • mooi en welgemanierd

Deze meisjes waren allemaal mooi en welgemanierd.

http://www.michsjol.demon.nl/artikelen/

Allen waren ze knap en welgemanierd en onderlegd in het zingen en het bespelen van de luit.

http://www.michsjol.demon.nl/artikelen/

Hij zei lieve dingen, streek over mijn hoofd en zei tegen Zade dat hij heel trots was omdat ik slim was, mooi en welgemanierd.

Idil, een meisje, Yasmine Allas,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


welgemanierd 2.0

blijk gevend van goede manieren; ervan blijk gevend dat men over goede manieren beschikt; getuigend van goede manieren; beleefd; wellevend

Algemene voorbeelden


Het kon hem overduidelijk maar weinig interesseren. Maar hij zat het welgemanierd uit, misschien omdat hij de dure flessen wijn die ik opentrok wel vond opwegen tegen mijn kleingeestige aanmerkingen.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

'Ik heb begrepen dat jij niet staat te popelen om een kind te krijgen, klopt dat?' 'Kijk eens aan... het prijsvrouwtje kan zelfs praten.' 'En zo welgemanierd ook,' zei Nickie. 'Dat heb ik weer. Als je het dan met alle geweld wilt weten: ik heb het een keer of vijf, zes gedaan.' 'Het?' 'Een abortus.'

Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

Rijke reliëfdecoraties en een reeks patina lagen geven onze kroonluchters van gegoten metaal een uiterlijk dat de kalmte en stijlvolle smaak van een welgemanierd verleden suggereert.

http://www.kroonluchter.nl/html/boheems/producten.html

Het geweldigste land, dat was toch wel Duitsland. Die mensen waren toch zo vriendelijk, zo voorkomend, zo aardig, zo welgemanierd, zo beschaafd.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • welgemanierd gedrag
  • welgemnierder gedrag

Dat was zo'n beetje de strekking van de reactie van de heren. Nou ja, heren… Daarbij denk ik toch aan een welgemanierder gedrag dat wat deze twee relnichten tentoonspreiden.

http://frontpage.fok.nl/column/359824/1/1/50/valse-nichten.html,

met werkwoord


  • zich welgemanierd gedragen

Will gedroeg zich in alle omstandigheden welgemanierd.

Na de siësta, Paul Koeck,

in voorzetselgroep


  • op een welgemanierde wijze

Hij had met zijn zakdoek voor de hoorn naar de prijs geïnformeerd en was op een welgemanierde en vriendelijke wijze wegwijs gemaakt in het uitgebreide assortiment dat Danielle ter beschikking stelde.

Naakte zielen, Luc Deflo,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding