werknemersarts


werknemersarts 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; business, economie en financiën; neologisme)

arts die zieke werknemers begeleidt en behandelt en daarbij de belangen van de werknemer vooropstelt
Volgens het FNV wordt de huidige bedrijfsarts te veel als een verlengstuk en belangenbehartiger van de werkgever gezien en zou de werknemersarts betaald moeten worden vanuit de ziektekostenverzekering en zich daardoor onafhankelijker kunnen opstellen.

Algemene voorbeelden


De FNV vindt dat er naast de bedrijfsarts een onafhankelijke werknemersarts moet komen. Deze heeft tot taak zieke werknemers te begeleiden en te behandelen.

http://www.penoactueel.nl/agenda/fnv-wil-werknemersarts-5288.html,

De bedrijfsartsen reageren positief op het idee om een speciale werknemerssarts in te zetten, die de onafhankelijk arbeidsgeneeskundig advies kan geven aan werknemers. De huidige bedrijfsarts zou zich dan meer bezig kunnen houden met arbo-zorg in een groter kader.

http://www.mednet.nl/nieuws/id3865-bedrijfsartsen-positief-over-plan-voor-werknemersarts.html,

Etymologie


Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2010