young adult


young adult 1.0

volwassen persoon, meestal in de leeftijd van 18 tot circa 25 jaar, maar soms ook van toepassing op tieners; jonge volwassene; jeugdige volwassene; jongvolwassene
De aangehouden leeftijdgrens varieert; ook mensen tot de leeftijd van 30 of zelfs 35 jaar worden wel jongvolwassenen genoemd.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een young adult…

is een volwassene; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Jongeren hebben dus andere vragen dan oudere patiënten, en hebben andere zorg nodig. Voor die zorg is in ziekenhuizen die aangesloten zijn bij het AYA Zorgnetwerk speciale AYA-zorg ingericht. AYA staat voor Adolescents and Young Adults met kanker.

   https://www.umcutrecht.nl/nl/aya-zorg

   Tot haar grote verrassing ontdekte mijn 13-jarige dochter laatst dat ze een Young Adult is. Althans, volgens onze bibliotheek.

   https://www.titojoe-docs.nl/elisaveini/young-adult-literatuur-heeft-geen-leeftijd/,

   Mijn Young Adult (YA) voelde zich in ieder geval bedrogen. Hoe kon het dat boeken met een complexer onderwerp en taalniveau dan de verwerpelijke Geronimo Stilton-serie al de volwassenheid zouden naderen? 'Maar ik ben wél een kind!' riep ze diep verontwaardigd.

   https://www.titojoe-docs.nl/elisaveini/young-adult-literatuur-heeft-geen-leeftijd/,

   young adult 2.0

   (cultuur en samenleving; literatuur en theater; neologisme)

   genre, meestal van boeken maar soms ook van bijvoorbeeld films of series, dat vooral geschikt is voor jongvolwassenen, maar vaak ook voor tieners vanaf ongeveer 15 jaar

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Young adult…

   is een genre

   • [Gebruiker] is bestemd voor jongvolwassenen en tieners vanaf ongeveer 15 jaar
   • [Onstoffelijke inhoud] sluit aan bij de belevingswereld van jongvolwassenen en tieners en gaat bv. over relaties tussen mensen, actuele maatschappelijke thema's als diversiteit en identiteit, maar heeft ook vaak een dystopisch, fantasy- of sciencefictionthema

    Algemene voorbeelden


    Young adult is in Amerika een bloeiend genre. Nederlandse schrijvers wagen zich er mondjesmaat aan. Dat was ook zo tien jaar geleden, toen Nijkamp young adult-boeken begon te lezen. "Er waren maar weinig jeugdboekenschrijvers. Behalve Carry Slee dan." Het is om die reden dat de dertigjarige vrouw uit Hengelo haar boek aanbiedt aan Amerikaanse literair agenten. Ze heeft haar debuut in het Engels geschreven, in het Amerikaans zegt ze, omdat "ik bijna al mijn cultuur in het Engels consumeer".

    NRC Next,

    Young Adult-lezer Emmy van Ruyven Emmy van Ruyven (26) schrijft een blog over Young Adult-fictie, jeugdboeken voor de categorie 15-plus. "Ik blog erover omdat ik het graag lees", zegt ze. "Ik hou van de veelzijdigheid van tieners en het fijne tempo. En de boeken doen me denken aan mijn tienerjaren." Lezen doet ze vooral om te ontspannen. Daar past Young Adult (YA) goed bij, vindt ze: beter dan de normale fantasyboeken die ze ook wel eens leest. Ze vindt het ook fijn dat het genre "een grote diversiteit" biedt. "Waar we eerst een enorme golf van urban fantasy en dystopia kregen, zitten we nu in het begin van een sciencefiction-trend. Ik vind het leuk om die trends te zien komen en gaan."

    NRC Handelsblad,

    Combinatiemogelijkheden


    in voorzetselgroep


    • de kracht van young adult

    James Dashners De labyrintrenner, ook net verfilmd, is de nieuwste hit binnen het uitdijende young adult-genre. Het heeft dezelfde ingrediënten als De hongerspelen, Divergent en andere series: een postapocalyptische dystopie, waar levensvragen aan de orde van de dag zijn. Alles is metaforisch op te vatten en daarin ligt de kracht van young adult (YA): het echte leven wordt er in het extreme getrokken. Veel jongens aarzelen om het labyrint in te gaan: een metafoor voor de angst voor het vreemde.

    NRC Handelsblad,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Etymologie


    Aard herkomst leenwoord
    Vroegste datering 2010
    Brontaal Engels
    Vorm in brontaal young adult
    Betekenis in brontaal idem
    Samenhangende woorden (betekenis) new adult

    young adult 2.1

    (neologisme)

    boek dat vooral geschikt is voor jongvolwassenen, maar vooral ook voor tieners vanaf ongeveer 15 jaar

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

    Algemene voorbeelden


    De auteur uit Tiel laat het zien in haar nieuwste jeugdboek "Vette crisis". Een young adult is het, volgens de uitgever. Bedoeld voor vijftienplussers. En, verrassend: het boek verscheen bij Columbus, onderdeel van Jongbloed. Dat is vooral opmerkelijk als je Janssens eerdere "Lang leve"-serie kent, die verscheen bij Clavis. In die serie is het taalgebruik minder gepolijst en de manier waarop maatschappelijke thema's aan bod komen wijkt in sommige gevallen flink af van wat in de christelijke kinderboekenwereld gangbaar is.

    https://www.rd.nl/artikel/807856-socioloog-joke-janssen-schrijft-young-adult-over-armoede-in-nederland,

    De Young Adult is eigenlijk pas sinds de laatste jaren echt in trek en dat komt vooral door didactici en letterkundigen die het genre hebben aangewezen als een overbrugging tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur. Eigenlijk dus vooral een brug tussen de boeken die je leest in de onder- en in de bovenbouw, waarmee je de overstap gemakkelijker kunt maken. Young Adults zijn bij lezers vooral populair vanwege de herkenbaarheid: de personages zijn ongeveer even oud als de meeste lezers – tussen de 12 en 20 jaar ongeveer – en maken dezelfde dingen door op het gebied van verliefdheid, vriendschap, andersoortige relaties, keuzes maken, de toekomst enzovoorts. De boeken zijn over het algemeen gemakkelijk te lezen en zitten niet al te complex in elkaar.

    https://thebookreview.nl/over-boeken/wat-is-young-adult-en-new-adult/,

    De laatste maanden signaleert Van der Valk dat, in navolging van de Angelsaksische wereld, waar het genre booming business is, de vraag naar jongerenboeken - Y.A. (Young Adult) - snel toeneemt. 'In Nederland zitten we nog maar aan het begin van de groei- en bloeifase, maar de trend is dat lezen onder jongeren hip aan het worden is. Auteurs, uitgeverijen en boekhandelaren spelen daarop in. Jongerenboeken hebben steeds vaker een eigentijds uiterlijk en steeds meer winkels zetten ze in aparte kasten.'

    https://www.groene.nl/artikel/lezen-is-chill-man,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • een young adult schrijven

    Socioloog Joke Janssen schrijft young adult over armoede in Nederland.

    https://www.rd.nl/artikel/807856-socioloog-joke-janssen-schrijft-young-adult-over-armoede-in-nederland,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen