mi/MI


mi 1.0

(muziek)

derde toon in de traditionele toonladder do-re-mi-fa-sol-la-si-do, die correspondeert met de noot e in de toonladder c-d-e-f-g-a-b-c; derde toon van de toonladder

Algemene voorbeelden


Van de zeven noten, do, re, mi, fa, sol, la en si, vormde hij woorden van één tot vijf lettergrepen.

http://eke.dse.nl/De%20taal%20Esperanto.html

Het merendeel van de namen van de verschillende in dit toonsysteem voorkomende tonen dateert uit de tijd dat het hele systeem nog slechts zeer eenvoudig was doordat er slechts zes tot acht tonen en toongebieden waren, zodat toon en toongebied identieke begrippen waren. Uit deze vroege tijd stammen de zeven namen van wat wij nu nog altijd de zeven stamtonen noemen: a, b, c, d, e, f en g (respectievelijk: la, si, do, re, mi, fa en sol).

http://users.pandora.be/dirk.viaene/muziekth.htm

MI 2.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; (vooral) geschreven taal)

myocardinfarct; aandoening aan het hart die wordt veroorzaakt door een plaatselijk onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier waardoor hartspierweefsel afsterft, en die vaak gepaard gaat met een acute, drukkende pijn in de borst, die kan uitstralen naar de armen, de rug of de kaak; hartaanval; hartinfarct

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een MI…

is een aandoening

   Algemene voorbeelden


   Een myocardinfarct (MI) is een hartaanval. Het houdt in dat de hartspier plotseling geen bloed meer krijgt. Zonder een snelle ingreep kan het leiden tot beschadiging van een deel van het hart.

   https://www.patient1.nl/encyclopedie/hartaanval

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een MI aantonen
   • een MI doormaken

   Nou beschrijft SEH-zustertje heel mooi alle onderzoeken waarmee een MI aangetoond kan worden, maar dit zijn vaak vervolgonderzoeken, die gebaseerd zijn op de uitkomsten van een eerste onderzoek.

   https://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=30158.20,

   In de acute fase zijn ongunstige factoren voor de prognose: hypotensie, persisterend hartfalen, ernstige, levensbedreigende aritmieën (bijvoorbeeld ventriculaire tachycardie of ventrikelfibrilleren optredend na 48 uur), angina pectoris bij minimale inspanning of persisterend in rust. Patiënten met deze problemen zijn vaak ouder en hebben al eerder een MI doorgemaakt.

   https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-beleid-na-een-doorgemaakt-myocardinfarct