Tweede Kamerlid


Tweede Kamerlid 1.0

(politiek en bestuur; (vooral) in Nederland)

iemand die in Nederland lid is van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; lid van de Tweede Kamer

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een Tweede Kamerlid…

is een volksvertegenwoordiger; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; is lid van het Nederlandse parlement
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft doorgaans geen nevenfunctie(s)
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Legitimiteit] wordt rechtstreeks gekozen door de Nederlandse bevolking bij de Tweede Kamerverkiezingen

Algemene voorbeelden


Ieder Tweede Kamerlid weet dat de koningin zeggenschap heeft over het benoemen van burgemeesters, en ieder lid hoopt dat hij of zij eens de scepter kan zwaaien over een middelgrote gemeente waar de stuitermatten van de nieuwe speeltuin agendapunt nummer één zijn.

http://utopia.knoware.nl/users/propriac/archief/010217.html,

Ruim tachtig procent van de Tweede Kamerleden is voor stemmen via internet. Een ruime meerderheid daarvan vindt bovendien dat de mogelijkheid tot stemmen via internet al vóór of tijdens de provinciale verkiezingen van 2003 operationeel moet zijn.

ANP,

Bij het vallen van de avond staan zeven Nederlandse Tweede Kamerleden op een zanderig pleintje in een Noordindiaas dorp nabij de grens met Nepal. Naar oud-Hindoe-gebruik voorzien van een bloedrode stip op hun voorhoofd, hebben de parlementariërs zich juist in ijltempo langs een reeks met Nederlandse steun aangelegde waterpompen laten voeren.

NRC,

Alle Tweede Kamerleden hebben een mobiele telefoon met een beltegoed van 125 euro per maand gekregen. De Kamer hoopt dat de parlementsleden hierdoor beter bereikbaar zijn, zo schrijft het Algemeen Dagblad vrijdag. De meeste Kamerleden zijn snel van de partij want inmiddels zijn 125 van de 150 gratis telefoons al afgehaald.

http://www.geocities.com/researchtriangle/invention/1465/index.html,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • voormalig Tweede Kamerlid

Van Eekelen zal mr. J.P. van Iersel, voorzitter van de Kamer van Koophandel in Den Haag en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA, opvolgen.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • Tweede Kamerlid van D66
 • Tweede Kamerlid van GroenLinks
 • Tweede Kamerlid van de PvdA
 • de Tweede Kamerleden van D66

Met vertegenwoordigers van de FPK hebben we onder andere gesproken over de voorstellen van Boris Dittrich, Tweede Kamerlid van D66.

http://www.michielverbeek.nl/

Mordaunt riep vorige week tijdens een bijeenkomst van zijn partij in Rotterdam op tot "vernietiging van democratische politici". Bij die gelegenheid sprak Glimmerveen, als gastspreker, dreigende taal over het Tweede Kamerlid van GroenLinks, Tara Singh Varma. Deze politica van Surinaamse origine werd door Glimmerveen betiteld als "volgevreten oplichtster".

De Standaard,

Het bemiddelingsvoorstel dat is gedaan door Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid van de PvdA.

http://www.perssupport.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.cgi?2002101111_LKG.4V.HGT.out43,

In Nederland klagen Iraanse vluchtelingen, die sympathiseren met oppositiegroeperingen, dat ze geïntimideerd en bedreigd worden door medewerkers van de Iraanse ambassade. De Tweede Kamerleden van D'66, Dittrich en Van den Bos stelden hierover in oktober 1994 vragen aan de regering.

http://www.cidi.nl/html/publijst/online/iran-00.html,

Voorzetsel: voor

 • Tweede Kamerlid voor het CDA
 • Tweede Kamerlid voor D66
 • Tweede Kamerlid voor GroenLinks
 • Tweede Kamerlid voor de PvdA
 • Tweede Kamerlid voor de VVD

Dr. E.M.H. Hirsch Ballin, oud-minister van justitie en Tweede Kamerlid voor het CDA, stapt over naar de Eerste-Kamerfractie van zijn partij.

NRC,

Op 8 november a.s. wordt het Jaarcongres van de NVVL gehouden met als thema: de veelbelovende toekomst voor ecoproducten. Pieter ter Veer, tweede kamerlid voor D66, zal optreden als dagvoorzitter.

http://www.nvvl.nl/

De wereld wordt voor de kiezers steeds groter. Zij vallen terug op de overzichtelijkheid van de kleine partijen die als gevolg daarvan geen kleine partijen meer zijn. Het Tweede Kamerlid voor de PvdA Bert M. uit Havelte haalde woensdagavond voor Radio Drenthe fel uit naar de lokale partijen. Ze missen bestuurlijke daadkracht en profiteren alleen maar, zei hij.

Meppeler Courant,

Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP Tweede Kamerfractie, hield een pleidooi voor een eerlijkere globalisering, waarbij (extra) bewapening niet nodig is. Ook Ab Harrewijn, tweede kamerlid voor GroenLinks, toonde zich in zijn toespraak een fel tegenstander van Nederlandse deelname aan het JSF-project.

http://rood.sp.nl/overzicht/

Het Meppeler Tweede Kamerlid voor de VVD Jan Rijpstra is voor, tijdens en na de kerst telefonisch bedreigd door een uiterst verbolgen oud-Indiëganger over de visumverstrekking aan Poncke Princen.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • vragen van een Tweede Kamerlid
 • vragen van Tweede Kamerleden

De AOW-uitkering voor samenwonende bloedverwanten in de tweede graad (broers, zussen) zal worden verlaagd. Dit heeft staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer medegedeeld in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Rosenmöller.

NRC,

De heer Koetsier heeft gelijk als hij er gewag van maakt dat in het laatste decennium van de vorige eeuw diverse ministers (of staatssecretarissen) van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden hebben laten weten de term "godsdienstige gezindheid" niet meer aan een kerk of kerkleer te koppelen.

http://oud.refdag.nl/for/001114for01.html,

met eigennaam


 • Tweede Kamerlid Ineke van Gent
 • Tweede Kamerlid Jos van Rey
 • Tweede Kamerlid Jan Rijpstra

Mijn opmerking dat een algehele ophoging van de bijstandsuitkering een opstuwende werking heeft van het loongebouw werd onder andere door het Tweede Kamerlid Ineke van Gent van Groen Links fel van de hand gewezen door te wijzen op de huidige welvaart.

http://www.michielverbeek.nl/

Het Tweede Kamerlid Jos van Rey (VVD) pleit voor een parlementaire enquête naar het faillissement van de levensverzekeraar Vie d'Or. De fracties van CDA, D66 en GroenLinks staan daar positief tegenover en woensdag is een commissie van Tweede Kamerleden benoemd die gaat inventariseren of zo'n enquête er ook moet komen.

NRC,

Het Meppeler Tweede Kamerlid Jan Rijpstra van de VVD heeft vanmiddag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voorgesteld de schooltijd voor de groepen 7 en 8 van de basischolen met twee uur in de week uit te breiden.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een Eerste Kamerlid en een Tweede Kamerlid
 • Eerste en Tweede Kamerleden

Door deze snelle - voorlopige- afloop kan ik nog snel naar de vergadering van de speciale commissie die de toestemmingswet voorbereidt van het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima. De verenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer beslist over deze toestemmingswet en dus zitten er in die commissie van alle grotere fracties een Eerste- en een Tweede Kamerlid.

http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

De eerste grote bestelling van de schrijfblokken is inmiddels geplaatst. Het ministerie van VROM heeft er 8.000 besteld en biedt alle Eerste en Tweede Kamerleden vandaag een blok aan.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen