VN-militair


VN-militair 1.0

militair van de Verenigde Naties (VN); soldaat van de Verenigde Naties (VN); VN-soldaat

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een VN-militair…

is een militair; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is in dienst van de Verenigde Naties (VN)

  Algemene voorbeelden


  Opvallend is echter dat het verslag van kapitein-ter-zee-arts Schouten niet werd opgenomen, hoewel de Nederlander nota bene de enige VN-militair was die zich ten tijde van het veronderstelde bloedbad dagen achtereen in Bratunac bevond.

  http://www.groene.nl/1996/11/rg_sreb.html,

  Na een overgangsperiode van zes weken moeten alle VN-militairen weg zijn.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • beschermen
  • bewaken
  • de wacht houden
  • escorteren
  • gelegerd zijn
  • gewond raken
  • om het leven komen
  • waarnemen

  Zaterdag kwamen drie Amerikaanse VN-militairen in Somalië om het leven toen een helikopter door Somaliërs werd neergehaald.

  NRC,

  Zeventienhonderd Kroatische bouwvakkers worden dagelijks door Jordaanse VN-militairen geëscorteerd om in het zuiden van de Untaes-zone nieuwe woningen te bouwen en de nutsvoorzieningen te herstellen.

  De Standaard,

  Een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis was dat de 'safe haven' Srebrenica die door Nederlandse VN-militairen moest worden beschermd op 11 juli 1995 door Bosnisch-Servische troepen werd veroverd, waarna een massamoord op moslims volgde.

  http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

  De helikopters werden door Nederlandse VN-militairen waargenomen in de buurt van de moslim-enclave Srebrenica.

  NRC,

  Chartier zei dat de aanklacht onder meer gebaseerd is op informatie van enkele tientallen Nederlandse VN-militairen die op dat moment in Srebrenica gelegerd waren.

  De Standaard,

  In Zuid-Libanon raakten gisteren drie Noorse VN-militairen gewond door een granaat van een Israëlische tank.

  De Standaard,

  Honderden Somaliërs hebben vanmorgen het vliegveld van Mogadishu geplunderd nadat de Pakistaanse VN-militairen die de luchthaven bewaakten, zich hadden teruggetrokken naar het strand bij de Somalische hoofdstad, aldus ooggetuigen.

  NRC,

  VN-militairen houden oplettend de wacht in het crisisdorp. Binnenkomend verkeer wordt nauwkeurig onderzocht en het geweer is bij de wacht altijd bij de hand.

  Meppeler Courant,

  als object bij een werkwoord


  • VN-militairen doden
  • VN-militairen in gijzeling nemen
  • VN-militairen stationeren
  • VN-militairen sturen
  • VN-militairen te hulp komen
  • VN-militairen vervangen

  In 1993 werden 203 VN-militairen gedood.

  NRC,

  De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, heeft gisteren in een rapport aan de Veiligheidsraad voorgesteld om 7.000 VN-militairen naar Angola te sturen.

  NRC,

  De arrestatie komt een maand voordat een multinationale vredesmacht van de Verenigde Naties Amerikaanse VN-militairen op Haïti zal vervangen.

  NRC,

  Die uitspraak bevat op zijn minst twee onbewezen stellingen. De eerste is dat niemand weet wat er zou zijn gebeurd als de Nederlandse militairen wèl geprobeerd zouden hebben zich tegen de Bosnisch-Servische overmacht gewapenderhand te verdedigen. Misschien zou dat een zodanige reactie in de wereld hebben losgemaakt dat alsnog NAVO-vliegtuigen waren ingezet om de benarde VN-militairen te hulp te komen.

  http://www.law.uu.nl/sim/publ/baehr/,

  In Joegoslavië moesten de VN machteloos toekijken hoe het conflict escaleerde, terwijl bovendien VN-militairen in gijzeling werden genomen.

  http://www.atlcom.nl/,

  met adjectief ervoor


  • Amerikaanse VN-militairen
  • Belgische VN-militairen
  • Britse VN-militairen
  • Egyptische VN-militairen
  • Franse VN-militairen
  • Jordaanse VN-militairen
  • Nederlandse VN-militairen
  • Noorse VN-militairen
  • Oekraïense VN-militairen
  • Pakistaanse VN-militairen
  • Russische VN-militairen
  • Zambiaanse VN-militairen

  De Belgische minister van Landsverdediging, Jean-Pol Poncelet, herinnerde eraan dat onze blauwhelmen in Oost-Slavonië al vier jaar succesvol samenwerken met de Russische VN-militairen.

  De Standaard,

  Een eenheid van 168 Zambiaanse VN-militairen was in het kamp, maar kwam niet tussenbeide toen het regeringsleger het vuur opende.

  NRC,

  Het waren echter geen terroristen die op de weg liepen, maar vijf Noorse VN-militairen met een hond.

  De Standaard,

  Krachtens de overeenkomst met de VN hebben ook de moslim-troepen in de stad een begin gemaakt met de overdracht van hun zware wapens. Zij leverden vier mortieren van 120 mm en één van 84 mm in bij de Oekraïense VN-militairen in de Tito-kazerne in het centrum van Sarajevo.

  NRC,

  De VN beschuldigen Aideed ervan achter de aanval te zitten die bijna twee weken geleden 23 Pakistaanse VN-militairen het leven kostte.

  NRC,

  Zeventienhonderd Kroatische bouwvakkers worden dagelijks door Jordaanse VN-militairen geëscorteerd om in het zuiden van de Untaes-zone nieuwe woningen te bouwen en de nutsvoorzieningen te herstellen.

  De Standaard,

  Prins Willem-Alexander heeft maandag de Nederlandse VN-militairen in de Kroatische hoofdstad bezocht.

  NRC,

  Eerst werden de drie begeleidende Belgische rijkswachters en de vijf illegalen zelfs weggestuurd door de Amerikaanse en Egyptische VN-militairen.

  De Standaard,

  Ook wees hij erop dat een aftocht van Franse VN-militairen de burgerbevolking in gevaar zou brengen en een "bekentenis van machteloosheid" zou zijn.

  NRC,

  Zaterdag kwamen drie Amerikaanse VN-militairen in Somalië om het leven toen een helikopter door Somaliërs werd neergehaald.

  NRC,

  Tijdens de evacuatie van meer dan duizend Europese burgers en honderden Belgische VN-militairen uit de Ruandese hoofdstad Kigali in april 1994, werkten de C-130 piloten en mecaniciens met zo'n intensiteit dat velen er toen van overtuigd waren dat er op het eind van de opdracht ten minste een toestel minder zou vliegen.

  De Standaard,

  De elf Britse VN-militairen die werden vastgehouden in Konjevic Polje, een van de door Serviërs belegerde moslim-enclaves in Oost-Bosnië, zijn gisteren veilig teruggekeerd in de Servische stad Banja Koviljaca. De Britse militairen vormden de begeleiding van een VN-konvooi dat gewonden uit de enclave wilde ophalen, maar de Serviërs wilden alleen vrouwen en kinderen laten gaan.

  NRC,

  • de hoogste VN-militair
  • dienstplichtige VN-militairen
  • katholieke VN-militairen

  De katholieke VN-militairen die naar de hoogmis gaan, laten niet na zich van grondige bescherming te voorzien.

  NRC,

  Vanaf vandaag is generaal-majoor Jozef Schoups (55) de hoogste VN-militair in ex-Joegoslavië.

  De Standaard,

  Dienstplichtige VN-militairen in Bosnië krijgen met de feestdagen de mogelijkheid om gratis vijf minuten naar huis te bellen.

  Meppeler Courant,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gegijzelde VN-militairen

  Volgens een akkoord tussen de VN en de Bosnische Serviërs zouden de toen door de Bosnische Serviërs gegijzelde VN-militairen vrijkomen als de VN zouden afzien van luchtaanvallen.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • de bescherming van VN-militairen
  • de evacuatie van VN-militairen
  • de komst van VN-militairen
  • de terugtrekking van VN-militairen
  • de uitzending van VN-militairen

  Overste Karremans, de commandant van Dutchbat, onderhandelt met de Bosnische Serviërs over de terugtrekking van de Nederlandse VN-militairen uit Potocari.

  Meppeler Courant,

  Hij was echter van mening dat de Kamer allang haar fiat had gegeven aan de inzet van Nederlandse F-16's voor de bescherming van VN-militairen.

  NRC,

  Een groep Amerikaanse en Italiaanse soldaten is gisteren geland op het strand bij de Somalische hoofdstad Mogadishu om te helpen bij de evacuatie van VN-militairen uit dat land.

  NRC,

  De Franse president Mitterrand heeft er gisteren voor gepleit "een interafrikaanse vredesmacht" te vormen die - in afwachting van de komst van VN-militairen - conflicten in Afrika moet helpen bezweren.

  NRC,

  Het bureau vredesinitiatieven moet bijvoorbeeld de uitzending van VN-militairen, de verzending van noodhulp en artsen en het diplomatiek overleg hierover gaan coördineren.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • VN-militairen bij Benkovac

  Nederlandse en andere VN-militairen bij Benkovac, waar een Kroatisch offensief en een Servisch tegenoffensief vandaag zijn voortgezet, bevinden zich niet in gevaar, aldus militaire woordvoerders.

  NRC,

  Voorzetsel: in

  • VN-militairen in Bosnië
  • VN-militairen in Cambodja
  • VN-militairen in de enclave
  • VN-militairen in de Kroatische hoofdstad
  • VN-militairen in de Middenafrikaanse staat Rwanda
  • VN-militairen in de Titokazerne in Sarajevo
  • VN-militairen in den vreemde
  • VN-militairen in ex-Joegoslavië
  • VN-militairen in het voormalig Joegoslavië
  • VN-militairen in het westen van de enclave
  • VN-militairen in Mogadishu
  • VN-militairen in Somalië
  • VN-militairen in Srebrenica

  Er werd een videofilm van persvoorlichter Jan Pot gedraaid, waarin het leven en werken van de VN-militair in het voormalige Joegoslavië wordt getoond.

  Meppeler Courant,

  De moslimmilities verhinderen de VN-militairen in het westen van de enclave verder te trekken of terug te keren naar hun verblijfplaatsen.

  NRC,

  Italië heeft de VN er herhaaldelijk van beschuldigd meer energie te besteden aan de arrestatie van krijgsheer Aideed, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen op VN-militairen in Mogadishu, dan aan het vinden van een politieke oplossing voor het land.

  NRC,

  Op dit moment verblijven ruim 20.000 VN-militairen in Somalië, van wie 12.000 in Mogadishu.

  NRC,

  De Nederlandse VN-militairen in Srebrenica - Dutchbat - hebben rond de val van de Moslim-enclave geweigerd zwaar gewonde burgers te verplegen.

  De Standaard,

  De Amerikaanse VN-ambassadeur, Madeleine Albright, heeft gisteren de twee hoogste VN-militairen in Bosnië, de generaals Briquemont en Hayes, gehekeld.

  NRC,

  Nederlandse VN-militairen in Cambodja proberen enkele honderden tweedehands radio's uit te delen onder de bevolking, zodat die de campagne voor de naderende verkiezingen zal kunnen volgen.

  NRC,

  Voorhoeve nam het op voor de ongeveer vierhonderd Nederlandse VN-militairen in de enclave.

  De Standaard,

  Prins Willem-Alexander heeft maandag de Nederlandse VN-militairen in de Kroatische hoofdstad bezocht.

  NRC,

  Toen de Veiligheidsraad had besloten om het aantal VN-militairen in de Middenafrikaanse staat Rwanda uit te breiden tot 5.500, achtten velen in Afrika dit een uitstekende gelegenheid voor de regering-Mandela om haar toewijding aan de zaak van de vrede kenbaar te maken.

  NRC,

  Krachtens de overeenkomst met de VN hebben ook de moslim-troepen in de stad een begin gemaakt met de overdracht van hun zware wapens. Zij leverden vier mortieren van 120 mm en één van 84 mm in bij de Oekraïense VN-militairen in de Tito-kazerne in het centrum van Sarajevo.

  NRC,

  Iedere dag leest minister Ter Beek (defensie) de dagelijkse "situatierapporten" met daarin het verslag van de omstandigheden waarin de Nederlandse VN-militairen in den vreemde verkeren.

  NRC,

  Vanaf vandaag is generaal-majoor Jozef Schoups (55) de hoogste VN-militair in ex-Joegoslavië.

  De Standaard,

  Voorzetsel: op

  • VN-militairen op Haïti

  De arrestatie komt een maand voordat een multinationale vredesmacht van de Verenigde Naties Amerikaanse VN-militairen op Haïti zal vervangen.

  NRC,