alert


A - Als bijvoeglijk naamwoord

alert 1.0

met de volledige aandacht erbij; waakzaam; oplettend; wakker

Algemene voorbeelden


Vader is negentig geworden en was tot het einde van zijn leven alert.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een alerte blik
 • alerte geesten
 • zijn alerte optreden

Ze is tenger, heeft een heel lief gezichtje en houdt met een alerte blik haar omgeving in de gaten.

NRC,

Het is goed voor mijn ego om gelijke grootheden te ontmoeten, mensen die belangstelling tonen voor de marges van het wereldnieuws, analytisch aangelegd, speurziek, snel in het maken van combinaties, alerte geesten die aan drie, vier woorden genoeg hebben om te weten wat ik wil gaan vertellen.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

De legendarische fotograaf uit de jaren dertig en veertig dankte zijn bijnaam aan de ouija, het letterplankje dat door spiritisten en telepathisch begaafden wordt gebruikt om berichten op te vangen, maar zijn alerte optreden had met paranormale gaven natuurlijk weinig te maken.

NRC,

met bijwoord


 • extra alert
 • voortdurend alert

In diverse andere plaatsen was de politie ook extra alert op pogingen om snoep van de kinderen te stelen.

Het Parool,

Het water houdt de acteurs voortdurend alert.

NRC,

met werkwoord


 • alert blijven
 • alert houden
 • alert reageren
 • zich alert voelen

Vooral bij spelhervattingen moest Alcides achterin alert blijven.

Meppeler Courant,

Het water houdt de acteurs voortdurend alert.

NRC,

"Het is een kwestie van alert reageren op signalen uit de markt."

NRC,

Volgens Van Amstel heeft Amerikaans onderzoek uitgewezen dat mensen zich helderder en alerter voelen na een behandeling.

de Volkskrant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • alert (zijn) op pogingen om snoep te stelen

In diverse andere plaatsen was de politie ook extra alert op pogingen om snoep van de kinderen te stelen.

Het Parool,

Voorzetsel: voor

 • alert (zijn) voor reisziekte

Wees alert voor reisziekte: misselijkheid en braken kunnen immers een hypoglycemie en ernstig vochtverlies veroorzaken.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Jul-Aug-2001/op_reis.htm,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • alert en opmerkzaam

Daarom moet je goed kijken en luisteren, alert en opmerkzaam zijn.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

 • helderder en alerter

Volgens Van Amstel heeft Amerikaans onderzoek uitgewezen dat mensen zich helderder en alerter voelen na een behandeling.

de Volkskrant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


B - Als zelfstandig naamwoord

alert 1.0

(neologisme)

waarschuwingsbericht dat bijvoorbeeld per sms, e-mail of mobiele app wordt verstuurd en dat een of meerdere mensen attent maakt op een gevaar of gebeurtenis

Semagram


Een alert…

is een waarschuwing

 • [Functie] maakt iemand of een groep mensen ergens op attent, bv. dat een banksaldo negatief dreigt te raken, of dat de weersomstandigheden gevaar kunnen opleveren
 • [Werkende kracht] wordt vaak verstuurd door een instantie, bv. het RIVM of het KNMI, of door een computersysteem
 • [Medium] wordt bv. verstuurd per sms of e-mail of via een mobiele app
 • [Object betroffen] heeft meestal betrekking op een gevaar, maar kan ook betrekking hebben op een voor sommigen belangwekkende gebeurtenis, bv. een gescoorde goal

Algemene voorbeelden


Bij de opsporing van vermiste kinderen heeft de politie de beschikking over een scala aan opsporingsmiddelen. [...]. Een alert is een van de middelen die kan worden ingezet. Een landelijk AMBER Alert wordt gemiddeld twee keer per jaar verstuurd.

https://www.politie.nl/nieuws/2021/november/23/00-amber-alert-voortaan-via-burgernet-verstuurd.html,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de nodige alerts

Er zijn wel een paar stormen geweest en periodes van hevige regenval en overstromingen, maar samen met het meteorologisch instituut en de brandweer hebben we als ministerie de storingen constant gemonitord. We hebben de nodige alerts naar de bewoners kunnen sturen.

Antilliaans Dagblad,

als object bij een werkwoord


 • alerts definiëren
 • alerts inbouwen
 • alerts instellen
 • alerts sturen
 • alerts uitgeven
 • alerts zetten

Daarnaast is het mogelijk voor het management om zelf zogenaamde alerts te definiëren welke automatisch een melding zullen geven wanneer er teveel afgeweken wordt van de planning.

Snippet Domeinencorpus ANW,

Iedereen die deze data mag zien kan zichzelf toegang verschaffen zonder dat specifieke software geïnstalleerd of onderhouden moet worden op de desktop, een browser is voldoende. Het stelt een bedrijf bijvoorbeeld in staat om zijn leverancier van ruwe materialen toegang te geven tot de huidige voorraad en de leverancier verantwoordelijk te maken om op tijd nieuwe materialen te leveren wanneer nodig. De leverancier kan hiervoor alerts inbouwen per klant.

Snippet Domeinencorpus ANW,

Het gebruik van mobiele telefoons in Suriname is heel hoog en daarop heeft DSB goed ingespeeld met de introductie van DSB Mobile Banking app. Met deze app kunnen haar klanten via hun smartphone of tablet overal hun bankzaken regelen. Klanten kunnen in de bus naar huis of onderweg naar een afspraak onder andere eenvoudig hun saldo inzien, lokaal geld overboeken, alerts instellen en hun creditcard aanzuiveren.

Starnieuws,

Er zijn wel een paar stormen geweest en periodes van hevige regenval en overstromingen, maar samen met het meteorologisch instituut en de brandweer hebben we als ministerie de storingen constant gemonitord. We hebben de nodige alerts naar de bewoners kunnen sturen.

Antilliaans Dagblad,

Een knalrode e-mail van het NHG, mijn beroepsvereniging, valt op. 'NHG-alert, informatie over vragen die u de komende dagen in uw praktijk kunt krijgen.' [...] Het blijkt dat een veel gebruikte plaspil, hydrochloorthiazide, een hoger risico geeft op een basalioom, de alleronschuldigste vorm van huidkanker, en ook op het iets minder onschuldige plaveiselcelcarcinoom. [...]. Het College voor Geneesmiddelen (CBG) was net als vergelijkbare colleges elders in Europa ongerust, zo bleek me bij navraag. Ze geven alerts uit als het om een omvangrijk probleem gaat.

de Volkskrant,

De geplande orders uit bijvoorbeeld SAP kunnen automatisch gecorreleerd worden met de bijbehorende Work-in-Progress (WIP)-informatie uit de Manufacturing Execution Systems (MES)-laag. Tevens kunnen ook hier alerts worden gezet wanneer bepaalde orders klaar zijn of problemen opleveren.

Snippet Domeinencorpus ANW,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • alerts van hogerhand

Gebeurt er iets geks, dan hoort er een alarmbelletje te rinkelen. Maar voor meerdere soorten witwassignalen bleek het aantal alerts van hogerhand te zijn beperkt tot maximaal drie per dag.

de Volkskrant,

in voorzetselgroep


 • (op de hoogte brengen) via alerts

Maak (digitale) post open en bekijk overzichten waarvan je via alerts op de hoogte wordt gebracht, bijvoorbeeld dat je maandelijkse overzicht van je telefoonrekening klaarstaat.

de Volkskrant,

met substantief ervoor


 • het aantal alerts

Gebeurt er iets geks, dan hoort er een alarmbelletje te rinkelen. Maar voor meerdere soorten witwassignalen bleek het aantal alerts van hogerhand te zijn beperkt tot maximaal drie per dag.

de Volkskrant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Etymologie


Aard herkomst leenwoord
Vroegste datering 2001
Brontaal Engels
Vorm in brontaal alert
Betekenis in brontaal idem