asocontainer


asocontainer 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting; neologisme)

woning die wordt toegewezen aan mensen die overlast bezorgen, als laatste kans om nog ergens te mogen wonen; woning voor overlastbezorgers; laatstekanswoning
De meeste laatstekanswoningen zijn eenvoudige containerwoningen, vandaar deze informele benaming.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een asocontainer…

is een woning

   Algemene voorbeelden


   Asocontainers zijn woningen aan de rand van de stad waar lastige families in worden geplaatst door de gemeente.

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/televisietips~bcc09669/,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • asocontainers neerzetten
   • asocontainers plaatsen

   Amsterdam opende twee jaar geleden aan de rand van de stad vijf Skaeve Huse: containerwoningen naar Deens voorbeeld waar probleemhuurders onder toezicht wonen. Arnhem, Utrecht en Tilburg beschikken inmiddels ook over dergelijke 'hufterhutten'. Kampen was begin jaren negentig de eerste gemeente die 'asocontainers' neerzette.

   NRC Handelsblad,

   Veel gemeenten willen, nu met steun van de Tweede Kamer, speciale woningen voor asocialen. Kampen heeft ze al sinds 1993. [...]. Omdat de speciale woningen eigenlijk bewoonbaar gemaakte containers zijn, klinkt in de volksmond vaak de term 'huftercontainers' of 'asowoningen'. [...]. Gemeenten als Beverwijk en Amsterdam-Noord willen nu ook asocontainers plaatsen.

   Trouw,

   in voorzetselgroep


   • naar een asocontainer moeten

   Wethouder Hamit Karakus (wonen, PvdA) lanceerde twee maanden geleden het - nog niet uitgewerkte - idee van een huurverbod voor mensen die zich schuldig maken aan 'aantoonbare overlast': geweld, drugsmisbruik en geluidshinder. Simons wil een stap verder gaan. "Overlastgevers moeten niet naar een asocontainer, maar naar het Leger des Heils."

   NRC Handelsblad,

   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2005
   Samenhangende woorden (betekenis) containerdorp