laatstekanswoning


laatstekanswoning 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting; neologisme)

woning die wordt toegewezen aan mensen die overlast bezorgen, als laatste kans om nog ergens te mogen wonen; woning voor overlastbezorgers

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een laatstekanswoning…

is een woning

   Algemene voorbeelden


   CDA, PvdA en VVD willen dat gemeenten en maatschappelijke instellingen gezamenlijk zorgen voor goede begeleiding van de asociale huurders. Als ze hun leven hebben gebeterd, zouden ze weer naar een normaal huis kunnen terugkeren. Een aantal gemeenten in Nederland beschikt al over 'laatstekanswoningen'.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/669141/2005/04/25/Kamermeerderheid-wil-aso-s-in-containerwoningen.dhtml,

   Er zijn vele benamingen voor de wooncontainers: asowoningen, huftercontainers, laatste-kans-woningen en zelfs Tokkiebuurten, naar het asociale gezin dat een eigen tv-programma had. Het Haagse gemeenteraadslid dat deze term verzon, heeft dat inmiddels teruggenomen op aandringen van de familie Tokkie.

   Trouw,

   De vader van de twee Marokkaanse jongens die de buurt Terwijde in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn terroriseerden moet definitief zijn huis uit [...]. De jongens van 14 en 18 jaar kwamen in het nieuws omdat zij jarenlang een homostel en een gezin terroriseerden, waardoor deze wegvluchtten uit de wijk [...]. Het bewijst ook dat het harde lik-op-stukbeleid van Mitros tegen overlastveroorzakers werkt, aldus Vermeulen. Eerder had de vader al geweigerd om te verhuizen naar een laatste-kans-woning.

   http://www.aedesnet.nl/content/artikelen/achtergrond/unknown/dossier-huur-en-verhuur/huurrecht-woonrecht/jurisprudentie/woonfraude-overlast/Treiterbroers-weg-uit-Terwijde.xml,

   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2005