asowoning


asowoning 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting; neologisme)

woning die als laatste kans om nog ergens te mogen wonen wordt toegewezen aan mensen die eerder in een andere woning of andere woningen voor veel overlast hebben gezorgd; woning voor overlastbezorgers; woning voor notoire 'aso's'
Asowoning is een informeel woord dat niet de officiële benaming is van een dergelijke woning, maar vaak in de volksmond wordt gebruikt of bijvoorbeeld in een krantenkop.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een asowoning…

is een woning

  • [Uiterlijk] is een sobere woning, vaak een containerwoning
  • [Doel of bestemming] dient om overlast in andere buurten te voorkomen
  • [Plaats] staat op enige afstand van andere woonhuizen, vaak aan de rand van een stad
  • [Gebruiker] is bestemd voor notoire overlastbezorgers, die in eerdere woningen niet konden blijven wonen vanwege hun gedrag

Hoofdsemagram: woning


Algemene voorbeelden


De belangrijkste les uit het rapport is volgens SEV dat [...] asowoningen niet te dicht op bestaande bebouwing moet staan. "In Kampen was er rondom voldoende ruimte, maar er zijn later woningen vlakbij geplaatst. Te ver uit de stad is ook geen optie. In Maastricht zijn ooit tijdelijke onderkomens geplaatst op een industrieterrein, maar dat liep uit de hand."

Veel gemeenten willen, nu met steun van de Tweede Kamer, speciale woningen voor asocialen. Kampen heeft ze al sinds 1993. [...]. Omdat de speciale woningen eigenlijk bewoonbaar gemaakte containers zijn, klinkt in de volksmond vaak de term 'huftercontainers' of 'asowoningen'.

Trouw,

De komst van de 12 hufterhuizen is weer een stapje dichterbij gekomen. Het bestemmingsplan om de Skaeve Huse te bouwen aan de Croy in Eindhoven ligt klaar. [...]. De Skaeve Huse zijn huizen voor Eindhovenaren die door asociaal gedrag veel overlast veroorzaken. Over de bouw van deze zogenoemde aso-woningen, is al veel ophef geweest. Omwonenden en ondernemers uit de buurt zien de komst van de huizen absoluut niet zitten.

https://archief.studio040.nl/hufterhuizen-stapje-dichterbij/content/item?1034454,

Asowoningen slaan in Amsterdam aan. De speciale woningen voor extreme overlastveroorzakers in Amsterdam blijken een succes. De afgelopen 2,5 jaar heeft de bijzondere woonvorm aangetoond dat bewoners kunnen terugkeren in een normale woonwijk. Daarom krijgt het zogeheten project Skaeve Huse een vervolg.

https://vastgoedjournaal.nl/news/1291/59/Asowoningen-slaan-in-Amsterdam-aan,

Er zijn vele benamingen voor de wooncontainers: asowoningen, huftercontainers, laatste-kans-woningen en zelfs Tokkiebuurten, naar het asociale gezin dat een eigen tv-programma had. Het Haagse gemeenteraadslid dat deze term verzon, heeft dat inmiddels teruggenomen op aandringen van de familie Tokkie.

Trouw,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Etymologie


Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2005
Samenhangende woorden (betekenis) containerdorp