attaque


attaque 1.0

(geneeskunde [medische discipline])

acute hersenaandoening, veroorzaakt door de verstopping van een bloedvat in of rond de hersenen of door een bloeduitstorting in een dergelijk bloedvat; herseninfarct; hersenbloeding

Semagram


Een attaque…

is een aandoening

   Algemene voorbeelden


   Het cerebrovasculair accident (CVA), van oudsher beroerte of attaque genoemd, is een acute verstoring van de cerebrale circulatie die gepaard gaat met focale neurologische uitvalverschijnselen. Het is een verzamelnaam voor in ernst variërende bloedingen en infarcten. Zijn de verschijnselen echter binnen 24 uur volledig verdwenen, dan spreekt men van een 'transient ischaemic attack' (TIA).

   http://www.ntvg.nl/publicatie/thuiszorg-voor-de-bejaarde-pati%C3%ABnt-na-een-cerebrovasculair-accident/volledig,

   Beroerte. Ook CVA (cerebrovasculair accident) en attaque genoemd. Bij een beroerte gaat iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Het herseninfarct komt het meeste voor.

   http://62.250.157.96/brain/brain.cgi?page=frames_frontpage.html_id=

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een attaque bezorgen
   • een attaque doen krijgen
   • een attaque krijgen
   • een attaque gehad hebben

   De schrijver wilde dat Hoffman zou verdwalen, en hij was van plan hem op het einde van de tocht in een van de broeierige stoffige straten een lichte attaque te bezorgen. Hoffman moest hetzelfde afgesloten, kunstmatige leven leiden als de meeste diplomaten die de schrijver had ontmoet, en door zo'n wandeling kon hij Hoffman confronteren met het alledaagse, hete bestaan op straat.

   Vertraagde roman, Leon de Winter,

   Als moeder vóór overmorgen geen nieuwe attaque krijgt, kan het feest en de pret van mijn vader beginnen.

   Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

   Ik keek om en schrok opnieuw van zijn gezicht. Het lijkt wel of hij een attaque heeft gehad, dacht ik en observeerde van dichtbij de omlaagtrekkende mondhoek, die vochtig was.

   Kreutzersonate, Margriet de Moor,

   met adjectief ervoor


   • een lichte attaque
   • een zware attaque

   Chauffeurs die een lichte attaque (TIA) hebben gehad mogen voortaan veel sneller weer achter het stuur plaatsnemen. Dat geldt ook voor bestuurders die een beroerte hebben gekregen die niet is veroorzaakt door een bloeding.

   http://langenlogistic.hyves.nl/blog/,

   Hij leek getroffen door een zware attaque. Zijn lichaam wrong zich in de meest onmogelijke bochten, terwijl het schuim op zijn lippen stond. Zijn pupillen tolden door zijn oogkassen.

   http://putboek.blogspot.com/,

   attaque 2.0

   (geneeskunde [medische discipline])

   aandoening aan het hart die wordt veroorzaakt door een plaatselijk onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier waardoor hartspierweefsel afsterft, en die vaak gepaard gaat met een acute, drukkende pijn in de borst die kan uitstralen naar de armen, de rug of de kaak; hartaanval; hartinfarct

   Semagram


   Een attaque…

   is een aandoening

     Algemene voorbeelden


     Een jaar tevoren had zijn hartkwaal zich in de vorm van een attaque geopenbaard, maar hij leek er geen last meer van te hebben.

     http://www.google.nl/search?q=cache:q8ZdbZydFesJ:www.audio-muziek.nl/dvd-producties/Oistrakh%2520artist%2520of%2520the%2520people.htm+autogrammen=nl=lang_nl,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • een attaque hebben
     • een attaque krijgen

     Deze week, ten slotte, werden de oestrogenen weer eens ontmaskerd. In het vakblad voor cardiologen Circulation staat het verslag van een onderzoek dat bevond dat het slikken van deze hormonen door vrouwen ook geen zin heeft om attaques (hartaanvallen) te voorkomen. Voor het onderzoek werden 2763 vrouwen 4,1 jaar gevolgd. In die tijd hadden 149 van hen één of meer attaques.

     http://www.achmeahealth.nl/mednet/mednet.php?type=showdoc=4901,

     Velen zagen er gezond uit [...]. Maar hun ziel was aangetast. Ze sleepten zich door het leven met een hartziekte, of gaven het op en kregen een attaque.

     Koud, Geertrui Daem,

     met adjectief ervoor


     • lichte attaque
     • zware attaque

     Na een lichte attaque wordt oma opgenomen in het ziekenhuis. Opa blijft alleen achter in het huis. Op bezoekuren brengen zijn kinderen hem naar zijn vrouw. Bij het zien van oma aan de slangen van de hartbewakingsapparatuur raakt hij overstuur.

     http://rijdenderechter.ncrv.nl/ncrv?nav=kkuluCsHtGATmKnJybBfXxE&1tekst=1,

     Persoonlijke gegevens. Een zeer breed geinteresseerd mensen-mens. Gekortwiekt door een zware attaque die me in 2006 met hartfalen achterliet. Daarom niet getreurd: ik ben er nog wel een aardig poosje!

     http://www.hartenziel.nl/deelnemers/jancoenraats

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     attaque 3.0

     militaire of fysieke aanval, vooral met de bijgedachte aan het krachtige en doelgerichte of onverwachte karakter ervan

     Semagram


     Een attaque…

     is een handeling

       Hoofdsemagram: aanval


       Algemene voorbeelden


       Bij het uitbreiden en behouden van het gemenebest zijn de Engelsen op veel tegenstand gestuit. De inlanders van Zuid-Afrika, de zogenaamde Zulu, zijn in deze film een tegenstander. Deze inlanders laten een erg slimme en verrassende attaque op een observatie-post zien.

       http://www.beslist.nl/dvd-video/d0000018109/Shaka_Zulu.html,

       Net zoals bij andere dergelijk aanvallen proberen Franse scherpschutters om de Duitse officieren uit te schakelen. Ook deze attaque is weinig succesvol.

       http://blog.seniorennet.be/tfrontverdun/archief.php?ID=20,

       attaque 3.1

       aanval, uithaal tegen iemand of iets in woorden of door handelingen en gedrag

       Betekenisbetrekking


       overig

       Algemene voorbeelden


       'Ik zou orgeldraaier willen worden. Het aapje heb ik al bij de hand,' zei Gina met een scherp lachje. Ze haalde een spiegeltje uit haar tas te voorschijn, keurde haar make-up, bracht haar lange slanke pink naar haar mondhoek [...]. Ze was ondanks haar glissades en geniepige attaques een prachtige vrouw. Verdomd, wat was ik verliefd op haar. 'Ik weet niet wat haar scheelt. Ze is in een geprikkelde stemming vanavond,' zei ik verontschuldigend tegen Leopold.

       Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

       Combinatiemogelijkheden


       als object bij een werkwoord


       • een attaque pareren

       'Je had ons de route wel wat beter mogen uitleggen, kind,' zei haar moeder. 'Paul is wel drie keer verkeerd gereden. Die arme jongen had het niet meer.' 'O, wat vervelend.' 'Zeg dat wel [...].' Na deze eerste schermutseling - een attaque en het pareren ervan – hielden beiden zich een ogenblik stil.

       Hokwerda's kind, Oek de Jong,

       attaque 4.0

       (wijn)

       eerste indruk van geur of smaak bij het wijnproeven; smaakstart

       Semagram


       Een attaque…

       is een indruk van geur of smaak

       • [Ordening of volgorde] is de eerste indruk van geur of smaak van wijn
       • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op het wijnproeven

        Algemene voorbeelden


        Een degelijk parfum - dat weten de kenners - geurt in drie fazen. Er is de eerste "attaque", dan volgt de gewenning, en wat echt blijft zijn de basisgeuren.

        De Standaard,

        Een wijn die heerlijk geurt en een sterke attaque heeft - geen infarct, maar een smaakstart - mag naar het einde toe immers niet uitdoven.

        http://www.underthecork.be/nl/community/abc/inleiding.html

        attaque 5.0

        (muziek [muziek])

        begin van een klank voortgebracht door een muziekinstrument; ook: de wijze van inzetten, de aanhef van de muziek

        Semagram


        Een attaque…

        is een geluidsindruk

          Algemene voorbeelden


          Het Concertkoor zet enigszins aarzelend in met wat weinig ritmische attaque maar ze wennen snel aan de akoestiek en dan durven ze meer.

          http://www.concertkoor.nl/recensie.html,

          Combinatiemogelijkheden


          met adjectief ervoor


          • felle attaque
          • harde attaque
          • scherpe attaque
          • sterke attaque

          Op deze opnamen [...] hoor je Brown openbloeien. Prachtige koperklank en meesterlijke melodievorming op het prachtige Bellarosa, van de miskende komponist Herbie Nichols. De harde attaque, de urgent geformuleerde zinnen, emotie en vuur.

          De Standaard,

          Biwa: Japans folkloristisch tokkelinstrument, behorende tot de familie van de luit, waarvan het een Oosterse voorloper is; de biwa wordt doorgaans met een plectrum bespeeld, wat de scherpe attaque in de klank verklaart.

          http://www.opusklassiek.nl/dirigenten/haitink_flothuis.htm,

          De opstelling van de hoorngroep in één lijn middenachter, verdofte de klank, maar de negen musici, evenals de andere koperblazers verrasten door de sterke attaque.

          http://www.trouw.nl/krantenarchief/1995/05/09/2540076/Mahler_nu_mist_fris_gewassen_bim-bam_jongensstemmen.html,