begeleider


begeleider 1.0

iemand die een ander of anderen op weg vergezelt in een ondersteunende rol, bv. als hulp, om toezicht te houden, uit eerbetoon enz.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een begeleider…

is een persoon

 • [Plaats] bevindt zich zoveel mogelijk in de buurt van de persoon of personen die hij begeleidt
 • [Activiteit of handeling] vergezelt, assisteert door praktische hulp te verlenen, houdt toezicht of is louter aanwezig uit eerbetoon e.d.
 • [Betrokkene] vergezelt een persoon of een groep van personen

  Algemene voorbeelden


  De "kosteloze begeleider" kaart wordt door de NMBS afgeleverd aan personen die niet alleen kunnen reizen [...]. Deze kaart maakt het voor de persoon met een handicap mogelijk om op het hele spoorwegnetwerk samen te reizen met een ander persoon met één enkel vervoerbewijs [...]. De begeleider [...] reist gratis, in een compartiment van dezelfde klasse en via hetzelfde parcours.

  http://inwoner.koksijde.be/product.aspx?id=256

  Uiteraard neemt onze school deel aan diverse sporttoernooien [...]. Ook de avondvierdaagse lopen we ieder jaar, mits er voldoende ouders zijn die als begeleider meegaan.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~stroomov1/1-2.htm

  In het museum kan het zeer druk zijn. Daarom is het de huisregel dat elke jongerengroep door voldoende volwassenen begeleid wordt (voorzie best 1 begeleider per 15 jongeren).

  http://www.naturalsciences.be/museum/servedu/common/pdf/mainsite/EDUCA_NL.pdf,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  begeleider 2.0

  iemand die tijdens een verplaatsing aanwezig is bij een dier dat hij leidt en onder controle houdt

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een begeleider…

  is een persoon

  • [Plaats] bevindt zich zoveel mogelijk in de buurt van het dier dat hij begeleidt
  • [Activiteit of handeling] leidt en houdt onder controle
  • [Betrokkene] vergezelt een dier, bv. een hond, paard of een tamme beer enz.

   Algemene voorbeelden


   U heeft [...] niets aan een hond die op eigen houtje opereert. Dat kan bovendien gevaarlijk zijn. Tijdens de jacht mag de hond alleen jagen op aanwijzingen van zijn begeleider. Deze begeleider (vaak de eigenaar van de hond) wordt ook wel de voorjager genoemd.

   http://www.hrvtienen.be/disciplines/jacht.php

   Alle paarden die worden aangeboden bij de veearts ter controle, moeten naakt zijn: zonder zadel of beschermingen, met dezelfde optoming als tijdens de wedstrijd [...]. Het paard dat ter controle wordt aangeboden, mag slechts vergezeld zijn van twee begeleiders.

   http://www.equibel.be/ned/

   Het misbruik van dansende beren is heus geen ver-van-mijn bed-show, iets wat alleen in barbaarse landen gebeurt [...]. Ook in Nederland zijn voor zo'n 650 gulden per avond beren met begeleider te huur.

   Meppeler Courant,

   begeleider 3.0

   iemand die voor zijn beroep een ander of anderen onderweg vergezelt in een ondersteunende functie, bv. om de praktische organisatie op zich te nemen

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een begeleider…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Bergtochten maak je bovendien beter in groep, al was het maar voor de veiligheid. Waar het op aankomt, is een goeie begeleider te vinden die de bergen kent. Iemand die een grote technische kennis heeft en een ruime ervaring in een bepaald gebied. Maar het belangrijkste van al is dat het een goeie kameraad is die oog heeft voor alle deelnemers.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     • begeleider van een groep mensen
     • begeleider van toeristen

     Een reisleider is de begeleider van een groep mensen die vaak voorheen nog geen groep vormden. De voornaamste taak van de reisleider is het begeleiden van een groep langs en naar bepaalde bestemmingen.

     http://www.communitymanagers.nl/2010/05/24/een-spiegel-voor-het-begeleiden-van-online-groepsprocessen/,

     Gedurende zijn studietijd in de jaren '70 werkte hij als begeleider van toeristen op tochten over de Colorado River.

     http://www.leerentveldvrijetijd.nl/28/nieuws/nieuwe-teva-collectie-2009.html,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     begeleider 4.0

     iemand die voor zijn beroep aan boord van een vervoersmiddel meereist in een ondersteunende functie, bv. als hulp voor de bestuurder, om bijkomende taken zoals kaartjescontroles uit te voeren of toezicht te houden enz.

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een begeleider…

     is een persoon

     • [Plaats] oefent zijn taak uit aan boord van een vervoersmiddel
     • [Activiteit of handeling] reist mee in een ondersteunende functie, bv. als hulp voor de bestuurder, om bijkomende taken zoals passagierscontroles uit te voeren of toezicht te houden enz.

      Algemene voorbeelden


      In het verleden was een E.H.B.O. diploma voldoende om (als begeleider) op een ambulance te mogen werken. Tegenwoordig worden er hoge eisen gesteld aan het ambulancepersoneel. Een verpleegkundige specialisatie (I.C., S.E.H. of anesthesie) is vereist. Tevens krijgen zowel de chauffeur als de verpleegkundige specifieke opleidingen gericht op het ambulancewerk.

      ://www.beroerte-info.nl/module/page/p=ambulance,

      Combinatiemogelijkheden


      met voorzetselgroep


      • begeleider van een lijkwagen
      • begeleider van een trein

      Zij is zaakvoerster van Martha's Funerals in Watchet. Ook de chauffeur en de begeleiders van de lijkwagen zijn vrouwen.

      De Standaard,

      NMBS heeft [...] "een campagne van hoffelijkheid" in het geheel van het land gelanceerd, waarvan het doel is aan de reizigers de rol van de begeleiders van treinen te laten begrijpen.

      http://users.pandora.be/deneef/N/informatie/infos.html,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      begeleider 4.1

      iemand die meereist als veiligheidsescorte voor een vervoersmiddel en zijn inzittenden

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Betrokken betekenissen 4.0 : 4.1

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een begeleider…

      is een persoon

        Algemene voorbeelden


        Een vijftal gangsters reed gistermorgen een Securitas-transport klem in Pepinster, bij Verviers. Toen de inzittenden weigerden uit te stappen namen de overvallers het voertuig onder vuur met zware wapens. De chauffeur overleefde de aanval niet, zijn begeleider raakte zwaar gewond.

        De Standaard,

        Het volledig onbereikbaar maken van de plek waar de vliegers zitten is volgens piloten geen optie. Zij wijzen erop dat er altijd directe communicatie moet blijven met het cabinepersoneel. Meer voor de hand ligt om op elke vlucht gewapende begeleiders mee te sturen.

        NRC,

        Combinatiemogelijkheden


        met voorzetselgroep


        • begeleider van een konvooi
        • begeleider van een geldtransport

        De Fransen werden gedwongen een document te tekenen waarin stond dat ze de hulpgoederen vrijwillig hadden afgestaan. "Ze zeiden ons [...] dat we nog geluk hadden, omdat ze zich gewoonlijk dertig procent van de hulpgoederen voor Sarajevo toeëigenen", aldus een van de Franse begeleiders van het konvooi.

        NRC,

        "Toen de chauffeur van de tweede wagen met zijn dienstwapen in de lucht naderbij kwam, sloegen de daders op de vlucht." Eén begeleider van het geldtransport kon op de Ninoofsesteenweg een rijkswachtcombi tegenhouden.

        De Standaard,

        begeleider 5.0

        iemand, veelal met de nodige ervaring, die een ander of anderen met raad en daad bijstaat bij het verrichten van hun taak of bezigheden

        Semagram (extra betekenisinformatie)


        Een begeleider…

        is een persoon

        • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is meestal ervaren
        • [Activiteit of handeling] staat bij met raad en daad
        • [Belanghebbende of begunstigde] helpt personen die een activiteit verrichten

         Algemene voorbeelden


         Taakdifferentiatie en functiedifferentiatie kunnen worden georganiseerd en leiden tot een middenkader (vestigingsplaatsverantwoordelijke, begeleider van beginnende leerkrachten, remedial teacher, leerlingenbegeleiding, vernieuwingsbegeleiding, ...).

         http://www.argo.be/ond/ccv/2000sa_6.htm

         De krant zal voorlopig vier keer per jaar verschijnen [...]. Mensen die willen meewerken als begeleider van de redactieleden kunnen informatie krijgen bij Stichting J.C.M.

         Meppeler Courant,

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief ervoor


         • vaste begeleider

         Het publiek kent de hoofddirecteur van de RVD vooral als de man naast de minister-president. Letterlijk: op de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad zit hij altijd naast hem. Ten tijde van kabinetsformaties is hij de vaste begeleider van de informateur(s) en formateur.

         NRC,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         begeleider 6.0

         iemand die een persoon met raad en daad bijstaat tijdens diens opleiding, stage of studie, bv. door aanwijzingen te geven voor het verwerven van zekere vaardigheden, door commentaren bij opdrachten enz.

         Semagram (extra betekenisinformatie)


         Een begeleider…

         is een persoon

         • [Organisatie of instelling] werkt veelal voor een onderwijsinstelling maar kan ook op zelfstandige basis studerenden bijstaan, bv. als repetitor, of werkt in het geval van stages, vaak voor een extern bedrijf, los van de onderwijsinstelling van de stagiair
         • [Activiteit of handeling] steunt met raad en daad door o.m. aanwijzingen te geven voor het verwerven van vaardigheden, door adviezen of commentaren bij opdrachten e.d.
         • [Belanghebbende of begunstigde] staat leerlingen en studenten bij

          Algemene voorbeelden


          Naar mate de leerling vordert in het leerproces kan de rol van de leraar steeds meer die van begeleider worden.

          http://www.brederodedalton.nl/

          Studenten voeren dit onderzoek uit als onderwerp, stage of scriptie en krijgen hiervoor dus studiepunten. Zij krijgen hierbij te maken met ten minste twee begeleiders. De inhoudelijke begeleiding is in handen van een wetenschappelijk medewerker, terwijl de procesbegeleiding bij een projectcoördinator ligt.

          http://www.bio.uu.nl/~wbu/

          Voor de onderzoekbegeleiding van iedere aio en oio wordt een begeleidingscommissie ingesteld van tenminste drie leden. Hiervan maken in elk geval de beoogde promotor en de dagelijkse begeleider deel uit.

          http://www.disc.tudelft.nl/Informatie%20brochure/algemene%20inleiding.htm#top

          Woordfamilie


          Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


          begeleider 7.0

          iemand die voor zijn beroep sporters met raad en daad bijstaat, veelal als coach of door het verstrekken van medische hulp

          Semagram (extra betekenisinformatie)


          Een begeleider…

          is een persoon

          • [Activiteit of handeling] steunt met raad en daad, bv. als coach of door medische bijstand
          • [Belanghebbende of begunstigde] staat sporters bij

           Algemene voorbeelden


           Al deze aspecten hebben ertoe geleid dat van de sporter steeds meer verlangd wordt. Men wil meer presteren en men zoekt speciale begeleiders die hierbij een ondersteuning kunnen verlenen.

           http://www.universal.nl/users/gos/Tekst/Prev_sprbrt1.htm

           Er is weinig onderzoek verricht naar het sporten in tropische en subtropische gebieden. Mede daarom worden er regelmatig fouten gemaakt door begeleiders en sporters.

           NRC,

           De hockeyers hebben ieder drie liter drinken, water en sportdrank, tot hun beschikking. Dat zit in bidons met de nummers van de spelers erop. Na afloop wordt door de begeleiders gecontroleerd of er voldoende is gedronken.

           NRC,

           De wijze rechter liet er geen twijfel over bestaan dat organisators [...] in zijn ogen een grote verantwoordelijkheid dragen in de indijking van de gangreen die doping heet [...]. Het belangrijkste werk op dat terrein, is de renners en hun begeleiders overtuigen dat ze fout bezig zijn.

           http://www.gva.be/dossiers/-d/doping/leblanc.asp,

           Combinatiemogelijkheden


           met adjectief ervoor


           • medische begeleider

           De voormalige Schotse sprinter Drew McMaster bekende in een interview met de Sunday Times spierversterkende middelen te hebben genomen op aanraden van dokter Jimmy Ledingham. Die was van 1979 tot 1987 medisch begeleider van de Britse Olympische ploeg.

           De Standaard,

           Woordfamilie


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           begeleider 8.0

           iemand die voor zijn beroep hulp verleent aan mensen die gedurende zekere tijd ondersteuning of bijstand nodig hebben, bv. in hun situatie als patiënt of sociaal, maatschappelijk, juridisch enz.

           Semagram (extra betekenisinformatie)


           Een begeleider…

           is een persoon

           • [Duur] verleent vaak hulp gedurende langere tijd
           • [Activiteit of handeling] steunt met raad en daad, afhankelijk van zijn specialisatie, bv. op sociaal vlak of juridisch enz.
           • [Belanghebbende of begunstigde] helpt mensen die ondersteuning nodig hebben

            Algemene voorbeelden


            Als pleeggezin krijgt u een begeleider toegewezen die u gedurende de hele periode steunt en begeleidt. Deze begeleider houdt ook contact met het kind en de familie van het kind. Indien nodig pleegt hij overleg met de school.

            http://www.opvang.be/

            Methadon of andere medicatie wordt door de respondenten het meest belangrijk geacht [...]. Iets minder, maar ook nog zeer belangrijk is blijkbaar de hulp van de dokter. Op de derde plaats komt de hulp van de begeleider.

            http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

            Denk eens aan het sterven van een kind, er kan dan een hulpverlener zijn voor het kind en een hulpverlener, die [...] de familie opvangt. Als de communicatie tussen u en de stervende niet erg vlot, kan de begeleiding overgedragen worden aan een ander. Het kan zijn dat een jong mens dat op sterven ligt liever door een jongere begeleider wordt bijgestaan.

            http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

            Combinatiemogelijkheden


            met adjectief ervoor


            • ambulante begeleider
            • individuele begeleider
            • interne begeleider
            • persoonlijke begeleider
            • vaste begeleider

            De interne begeleiders hebben regelmatig overleg met de schoolbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst en met de ambulante begeleider van de speciale basisschool (voorheen school voor speciaal onderwijs).

            http://ipmh.net/triangel/schoolgids/deschool.htm

            Een persoonlijk begeleider kan deze hindernissen inventariseren en – samen met de persoon in kwestie – een oplossing zoeken.

            http://www.studentenstad.nl/

            De helft van het cliënteel van het MSOC van Antwerpen wordt begeleid zowel door het begeleidingsteam als door het permanentieteam. Zij hebben een vaste begeleider (psycho-sociaal) en worden ook gevolgd door de artsen (medisch). De andere 50% van het cliënteel wordt enkel door het permanentieteam gevolgd, dit wil zeggen door artsen en sociaal verpleegkundigen.

            http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

            • pedagogische begeleider
            • psychosociale begeleider
            • sociaal begeleider

            Tenslotte wordt er gewezen op het feit dat een vlotte samenwerking met andere diensten uiterst belangrijk is, zeker betreffende cliënten met een zware en complexe problematiek, omdat men zo de verantwoordelijkheid kan delen. Deze verantwoordelijkheid wordt nog te vaak aan het MSOC overgelaten, wat een zware belasting kan betekenen voor de psycho-sociale begeleiders.

            http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

            De pedofiel had het niet eens zo moeilijk om de justitie om de tuin te leiden. Nadat hij een nieuwe sociaal begeleider heeft gekregen, wordt hij minder druk gevolgd. De administratie gaat niet eens ter plekke zijn levensomstandigheden verifiëren.

            De Standaard,

            Woordfamilie


            Als deel van een afleiding


            Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            begeleider 9.0

            iemand die een activiteit, samenwerkingsverband of proces zodanig helpt inrichten of bijsturen dat deze gunstig verlopen voor de uitvoerende partijen of deelnemers
            M.b.t. onstoffelijke zaken zoals een activiteit, project, proces e.d.

            Semagram (extra betekenisinformatie)


            Een begeleider…

            is een persoon

            • [Activiteit of handeling] helpt inrichten, houdt supervisie, adviseert en laat bijsturen
            • [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor uitvoerende partijen of deelnemers
            • [Object betroffen] richt zich op een activiteit, samenwerkingsverband of proces
            • [Gevolg of resultaat] beoogt een gunstig verloop en een gewenst resultaat van de activiteit die hij moet superviseren

            Algemene voorbeelden


            In zes procent van de projecten is er sprake van een aparte begeleider.

            http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

            Hij is werkzaam als 'begeleider van cultuurveranderingen in organisaties'.

            NRC,

            Als begeleider spel, sport en amusement ga je allerlei activiteiten organiseren voor uiteenlopende doelgroepen.

            http://www.decanen.rocmn.nl/smartsite.shtml?ch=svs&id=490

            Deze sessies worden begeleid door eigen "kaders" of door Ecolife opgeleide begeleiders bij andere organisaties.

            http://www.minaraad.be/2003/2003-14.pdf,

            Combinatiemogelijkheden


            met adjectief ervoor


            • deskundige begeleider
            • onpartijdige begeleider

            Mediation is een proces waarin een neutrale en onpartijdige derde partij (de mediator) de communicatie tussen de onderhandelende partijen begeleidt [...]. De mediator is een onpartijdige en deskundige begeleider van het proces.

            http://www.business-mediation.nl/

            met voorzetselgroep


            • begeleider van activiteiten
            • begeleider van een proces
            • begeleider van een project

            Wij vroegen aan de coördinatoren of de begeleiders van de activiteiten specifieke methoden hadden om de jongeren voor of tijdens de activiteit te motiveren.

            http://student.vub.ac.be/~ndeblauw/geert/Thesis/04_inleiding.htm,

            Als begeleider van processen houd ik mij bezig met: versnellen waar mogelijk, afstoppen waar nodig en handvatten aanreiken waar gewenst.

            http://www.aligna.nl/html/onze_adviseurs.htm

            Volgens de begeleider van het project, officier van justitie mr. H.J. Schuth, zal er een netwerk omtrent de betrokkenen worden gevormd van waaruit wordt gevolgd of die zich aan het contract houdt.

            Meppeler Courant,

            Op 8 juni werd een ideaal vrouwtje gevangen: een jonge , geslachtsrijpe berin van 79 kilo die de naam Mira kreeg [...]. Ze werd voorzien van een zender om haar bewegingen te kunnen volgen en te kijken of de introductie zou slagen [...]. De begeleiders van het project wachtten in spanning af.

            web.planet.nl/specials/beren/mira.shtml

            Woordfamilie


            Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            begeleider 10.0

            iemand die de tweede, begeleidende partij speelt als harmonische ondersteuning voor de leidende musicerende partij; musicus die begeleidt

            Semagram (extra betekenisinformatie)


            Een begeleider…

            is een persoon

            • [Activiteit of handeling] speelt begeleidende muziek als harmonische ondersteuning
            • [Belanghebbende of begunstigde] ondersteunt de muzikaal leidende partij

             Algemene voorbeelden


             Haar kracht ligt in het zingen van het eenvoudige geestelijke lied. De pianist had soms een andere kijk op het tempo. Na de eerste schrik herstelde hij zich en toonde zich een betrouwbaar begeleider.

             Meppeler Courant,

             De Oostenrijkse bariton logeert momenteel in Keulen waar hij zich, samen met zijn begeleider, voorbereidt op het concert van maandag.

             De Standaard,

             Woordfamilie


             Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             begeleider 11.0

             hemellichaam dat een ander, waarom het zich beweegt, op zijn baan vergezelt; satelliet

             Semagram (extra betekenisinformatie)


             Een begeleider…

             is een hemellichaam

             • [Positie] beweegt zich om een ander hemellichaam
             • [Activiteit of handeling] vergezelt het andere hemellichaam op diens baan
             • [Oorzaak, reden of aanleiding] beweegt onder invloed van de zwaartekracht in een baan om een ander hemellichaam

              Algemene voorbeelden


              Als een ster een begeleider heeft - dit kan een andere ster zijn, maar ook een planeet - zullen beide objecten een baan rond hun gemeenschappelijke zwaartepunt uitvoeren.

              http://www.astronomy.nl/tour/5/5dinfoextra.html

              Laten we nou altijd gedacht hebben dat de Maan de enige begeleider van de Aarde is en dat er verder niets rond de Aarde draait. Fout! Astronomen zijn er recentelijk achter gekomen dat er rondom de Aarde asteroïden cirkelen, die een periodieke baan rondom onze moederplaneet hebben. Asteroïden zijn brokstukken steen die het zonnestelsel doorkruisen en die in grootte variëren van enkele tientallen meters tot enkele honderden kilometers.

              http://www.astroblogs.nl/2006/06/10/de-maan-niet-de-enige-begeleider-van-de-aarde/,

              Het is echter een raadsel hoe een planetoïde aan zo'n begeleider kan komen.

              NRC,

              begeleider 12.0

              drank, veelal wijn, die door zijn smaak goed past bij een gerecht
              Aangetroffen in de verbinding begeleider van een gerecht.

              Semagram (extra betekenisinformatie)


              Een begeleider…

              is een drank

              • [Functie] dient om te drinken
              • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een smaak die goed past bij de smaak van het gerecht waarbij hij wordt geserveerd

               Algemene voorbeelden


               Een wijn die op zich zeer goed smaakt is daarom nog geen perfecte begeleider van een gerecht.

               http://www.wijninfo.nl/site/?db

               Een elegant mousserende wijn, heerlijk als aperitief maar ook perfect als begeleider van een gerecht.

               http://www.vintirage.nl/shop/assets/s2dmain.html?http://www.vintirage.nl/shop/027aa29a5712e5b4a/027aa29a5712e5d6e/027aa29a5e0d2db49.html,

               Ook hebben wij meteen de gelegenheid te baat genomen u enkele tips aan de hand te doen over welke gerechten goed samen gaan met elk bier: tenslotte wordt bier, volmaakt onterecht, slechts zelden als begeleider van een gerecht of volledige maaltijd gekozen!

               http://www.bierenco.nl/nieuws/detail.asp?id=240,