bewonderenswaardig


bewonderenswaardig 1.0

waard om bewonderd te worden; te bewonderen
Gebruikelijker dan de synoniemen bewonderenswaard en bewonderingswaardig.

Algemene voorbeelden


Bewonderenswaardig dat je moeder haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

http://legezakken.punt.nl/index.php?r=1&id=515474&tbl_archief=,

Volgens Fortune Magazine (de Quote van Amerika) is Apple het meest bewonderenswaardige bedrijf dat er is op onze planeet.

http://www.appleipad.be/2010/03/11/apple-s-werelds-meest-bewonderenswaardige-bedrijf/,

Zwakman heeft bewonderenswaardig detectivewerk geleverd.

Haarlems Dagblad,

Maar het mooist en bewonderenswaardigst is de toon van de film, die nooit verkleutert en vertut, die altijd de ernst van wat er op het spel staat weergeeft.

http://vorige.nrc.nl/kunst/article1859974.ece/Lepel,_een_ernstig_en_schitterend_sprookje?service=Print,

De tekstbehandeling van de jonge acteurs is bewonderenswaardig, dat zeker, maar lekker spelen is er hier nauwelijks bij.

Dagblad van het Noorden,

Brazilië moest in de finale winnen van Duitsland. Niet omdat het de eeuwig onverzettelijke en dus bewonderenswaardige Duitsers niet gegund was wereldkampioen te worden. Twee culturen trokken tegen elkaar ten strijde. Brazilië moest winnen om het volk in eigen land de hoop te geven dat de samenleving nog zo slecht niet is. Duitsland moest winnen omdat Duitsers altijd willen winnen, ook als het de ploeg niet toekomt.

NRC,

Hoe dan ook, we kwamen met elkaar te werken als leiders van een mobiele eenheid die dagelijks de vluchtelingenkampen rondging en ik merkte hoe bewonderenswaardig ze met de kinderen omging.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

De bewonderenswaardige thuisploeg was er aan voor de moeite.

De Standaard,

Na een dosis peptalk herstelde Abels zich bewonderenswaardig en wist beide andere partijen knap te winnen.

Meppeler Courant,

Hij zei tegen Eckermann, dat "wat Duitsland groot maakt is haar bewonderenswaardige volkscultuur, die tot alle uithoeken van het rijk gelijkelijk is doorgedrongen."

http://www.libertarian.nl/artikelen/goethe.htm

Hij weet de tegenstellingen in zijn partij soms bewonderenswaardig te overbruggen, zijn eigen standpunten verloochenend.

NRC,

En nog steeds was het niet de op goedkope ongerijmdheden gebaseerde lach waarvan zij zich beiden bedienden, iets dat bewonderenswaardig te noemen valt.

De houdgreep, Joost Zwagerman,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een bewonderswaardige beheersing
 • een bewonderswaardige energie
 • een bewonderswaardige ijver
 • een bewonderswaardige inspanning
 • een bewonderswaardige instelling
 • een bewonderswaardige intuïtie
 • een bewonderswaardige inzet
 • een bewonderswaardige kalmte
 • een bewonderswaardige kwaliteit
 • een bewonderswaardige moed
 • een bewonderswaardige nauwkeurigheid
 • een bewonderswaardige poging
 • een bewonderswaardige prestatie
 • een bewonderswaardige reactie
 • een bewonderswaardige regelmaat
 • een bewonderswaardige rol
 • een bewonderswaardige snelheid
 • een bewonderswaardige timing
 • een bewonderswaardige verbetenheid
 • een bewonderswaardige vechtlust
 • een bewonderswaardige volharding
 • een bewonderswaardige zelfbeheersing
 • een bewonderswaardige zelfcontrole
 • een bewonderswaardige zelfdiscipline
 • een bewonderenswaardig coördinatievermogen
 • een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen
 • een bewonderenswaardig geheugen
 • een bewonderenswaardig inlevingsvermogen
 • een bewonderenswaardig initiatief
 • een bewonderenswaardig inzicht
 • een bewonderenswaardig optreden
 • een bewonderenswaardig relativeringsvermogen
 • een bewonderenswaardig talent
 • een bewonderenswaardig uithoudingsvermogen
 • een bewonderenswaardig waarnemingsvermogen
 • bewonderenswaardig werk
 • bewonderenswaardige bijdragen
 • bewonderenswaardige capaciteiten
 • bewonderenswaardige eigenschappen

Met een engelengeduld en een bewonderenswaardige beheersing verzorgde hij drie maanden lang het omzwachtelde geslacht.

Het blije lijden, Alex Rosseels,

Hij begrijpt zelf niet waarom haar bewonderenswaardige capaciteiten, net als haar deerniswekkende klandizie, hem de laatste tijd opeens een zekere weerzin inboezemen.

Zonder genade, Renate Dorrestein,

De verschillende stemmingen en tegelijkertijd de vloeibare souplesse van het lichaam, alles blijft onder controle door haar bewonderenswaardig coördinatievermogen.

NRC,

Hij dwong toen veel respect af door moeilijk sprekend toch met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen het juryrapport voor te lezen.

De Telegraaf,

Met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen zwoegt ze al twintig jaar lang op de Nederlandse vertaling van Op zoek naar de verloren tijd.

De Standaard,

De jury vindt het een bewonderenswaardig en moedig initiatief van de opdrachtgever, die de doelgroep niet onzichtbaar heeft gemaakt door de oplossing in de bestaande voorraad te zoeken, maar kiest voor een krachtig gebaar in een kwetsbare omgeving.

http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

Met een bewonderenswaardige energie brengen in Kinshasa vooral vrouwen en jongeren het beroemde article 15 "débrouillez-vous" (trek je uit de slag) in de praktijk.

De Standaard,

Het is maar goed dat de handeling grotendeels op Cole Porter is geconcentreerd, en dat de chic van diens werk de makers heeft geïnspireerd tot zo'n inventieve, met bewonderenswaardig inlevingsvermogen samengestelde voorstelling.

NRC,

De reden waarom deze grootse poging en bewonderenswaardige inspanning niet gelukt is kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan de betrekkelijk geringe bekendheid, die er in het buitenland aan gegeven is en ook aan de ontbrekende infrastructuur in het binnenland.

NRC,

Toch duurde het ook hier weer tot de laatste minuut voor de beslissing viel, omdat Byte een bewonderenswaardige instelling aan de dag legde.

Meppeler Courant,

Ooit nam John Updike zich voor om per kalenderjaar een boek te publiceren, een voornemen waaraan hij zich gedurende de drie decennia van zijn schrijverschap met behoud van een bewonderenswaardige kwaliteit heeft gehouden.

NRC,

De reis- en expeditiefilms leverden niet alleen een leunstoelavontuur, maar bevatten meteen het verhaal van het echte avontuur: om van de barre streken en bizarre aardbewoners een onderhoudend verhaal te maken moest eenzelfde bewonderenswaardige moed en uithoudingsvermogen getoond worden als de Columbussen, Tasmans en Livingstones uit het verleden aan de dag hadden gelegd.

NRC,

De vos sluipt dan door de begroeiing en springt vervolgens met gestrekt lichaam in de lucht. Vervolgens belandt hij dan met een bewonderenswaardige nauwkeurigheid boven op de niets vermoedende prooi.

http://www.dinohunter.nl/roofdieren/vos/levenswijze.htm

Het verbaast niet dat het bewonderenswaardige optreden van Nabela Benaïssa stemmen doet opgaan voor het toekennen van gemeentelijk stemrecht aan de moslimimmigranten van buiten de Europese Unie.

De Standaard,

Cary doet een bewonderenswaardige poging om weer te geven hoe op dat ogenblik in katholieke kringen een partij-organisatie werd gepercipieerd.

De Standaard,

Naast allerlei bewonderenswaardige pogingen om tot eenheid te komen, is de meest in het oog springende wel die van de Samen op Weg beweging, die uiteindelijk heeft geresulteerd in de PKN, de Protestantse Kerk van Nederland.

http://www.vrijzinnigdelft.nl/lezing_pkn.htm,

Een gewone diefstal was mij vertrouwd - bij wijze van spreken - maar het horloge van een koning robberen was een bewonderenswaardige prestatie.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Het eerste team van de Meppeler Schaak Vereniging heeft een bewonderenswaardige prestatie neergezet door ook de derde wedstrijd van dit seizoen te winnen en wel met 5-3.

Meppeler Courant,

Ze probeerde haar kalmte te bewaren ondanks het feit dat haar zenuwen het bijna begaven. Van In vond het een bewonderenswaardige reactie.

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Er zijn twee chroniqueurs met de tekenpen die met grote en bewonderenswaardige regelmaat hun publiek het alledaagse op een andere manier leren zien: Peter van Straten in Het Parool en Vrij Nederland en Jaap Vegter, ook in VN.

NRC,

Terwijl híj een steeds groter behagen lijkt te scheppen in de intriges rond academische posten en lauwerkransen, ontwikkelt Elsie een bewonderenswaardig relativeringsvermogen tegenover de eigen misère, en een ernstige bezorgdheid over de politieke gang van zaken.

NRC,

Hij speelde in de dagen na de moord een belangrijke en bewonderenswaardige rol in het kanaliseren van alle emoties.

de Volkskrant,

Met bewonderenswaardige snelheid wisten de kanunnikessen van deze huizen in enkele jaren tijd niet enkel de verloren dependances te vervangen, maar hun aantal zelfs te overtreffen.

http://www.crosswinds.net/~priorijemmaus/vrouw4.htm

Of zoals het in het hart van Chiracs campagne wordt geformuleerd: Balladur is een topambtenaar met een bewonderenswaardig talent voor televisie.

NRC,

De nieuwe show wordt, op een enkel te lang volgehouden kluchtnummer na, sneller, professioneler gebracht, met een bewonderenswaardige timing.

Meppeler Courant,

Hij zingt de partij met een bewonderenswaardig uithoudingsvermogen, waaraan hij nog nuances en een betere tekstprojectie zou moeten toevoegen.

De Standaard,

"In de tweede helft, met tien tegen elf, bleef iedere Belg met een bewonderenswaardige vechtlust tegen de stroom oproeien", zei Albert.

De Standaard,

PvdA-raadslid Auke Bijlsma, twijfelaar van het eerste uur, heeft zich met een bewonderenswaardige verbetenheid in het cijfermateriaal gestort om na te gaan of de Noord-Zuidlijn de stad geen nieuw financieel Stopera-debacle zal bezorgen.

Het Parool,

Met een bewonderenswaardige kalmte en haar zonnigste humeur coördineerde ze de hele operatie, pleegde een paar dringende, vervelende telefoontjes terwijl ze tegelijkertijd de adressenbandjes van de abonnees uitdraaide.

Big food of Big Mac?, Karel Osstyn,

Akkoord, in recordtempo is hij vanaf september door bewonderenswaardige trainingsijver, doorzettingsvermogen, een streng dieet en een verbeterde techniek aan de top gekomen.

NRC,

In een van deze stoelen zit Nina Westerman, vijfentwintig jaar oud, eenzelvig maar zonder bezeten te zijn van zichzelf als degene van wie ze met bewonderenswaardige volharding hield.

Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

Sommige katholieke scholen hebben bewonderenswaardig werk geleverd om de school tot een oefenplaats van multicultureel samenleven te maken en om de verbondenheid van de leerlingen, die op cultureel en religieus vlak zo verscheiden zijn, religieus te vieren.

http://www.digilife.be/schoolnet/nieuws/vakbonden/vakbonden00062.htm

Kort daarna zagen we Ehrlichman op de televisie, waar hij met bewonderenswaardige zelfbeheersing een aantal zeer moeilijk vol te houden leugens vertelde.

Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

Bewonderenswaardig zijn ze: haar intuïtie, haar waarnemingsvermogen, haar geheugen, briljant, vermakelijk.

Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

De kolonel dronk met bewonderenswaardige zelfcontrole van zijn vruchtesap.

De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

Veertien dagen was zijn Sabbatical nu oud, en hij had de bewonderenswaardige zelfdiscipline opgebracht zich elke morgen om half negen achter zijn schrijfmachine te zetten, waar hij weliswaar nog niet aan het eigenlijke scheppen was begonnen, maar toch al aardig wegwijs begon te raken in zijn notities.

Een valse nicht, Guus Vleugel,

Wat een bewonderenswaardige energie voor een jongetje van twee!

Nooit meer uitslapen: kleine kroniek van het moderne gezinsleven, Ewoud Sanders,

Al deze bewonderenswaardige sociale en morele eigenschappen werden dan ook nog eens fysiek bekrachtigd door zijn bloedstollend knappe gezicht dat vanaf het volle, gitzwarte en onverwoestbare kapsel tot aan de kloeke, welgevormde kin volmaakt was afgewerkt.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

Gaby Allard, Joke Zijlstra en Caroline Harder leveren bewonderenswaardige solistische bijdragen.

NRC,

 • een bewonderenswaardig boek
 • een bewonderenswaardige roman

Ik kan het niet helpen dat er Vlaamse auteurs zijn die een jaar of tien geleden nog bewonderenswaardige boeken schreven, maar die, bedwelmd door de wierookwolken die hen aanvankelijk vanuit Nederland werden toegezwaaid, het peil van hun oeuvre hebben laten verslonzen tot minder dan niks, zodat ze thans in Nederland nooit meer voor een recensie in aanmerking komen, zelfs niet meer voor een negatieve.

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

Maatstaf opent met een uitvoerig artikel van Klaus Zickhardt over Verwoest Arcadië van Gerrit Komrij. "Geen bewonderenswaardiger roman in onze recente literatuur dan Verwoest Arcadië, wat het tijdsverloop betreft verbrokkelder dan je voor mogelijk zou houden, maar gaaf als geen ander door de intense vervlechting van al zijn motieven."

NRC,

 • een bewonderenswaardige figuur
 • een bewonderenswaardige jongen
 • een bewonderenswaardige vrouw
 • een bewonderenswaardig man
 • bewonderenswaardige mensen

Goed bekeken was mijn schoonvader een bewonderenswaardige figuur, iemand met innerlijke kracht, zoals dat heette, hoe broos die kleine, ineengeschrompelde man lichamelijk nu al jaren was.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

Ik heb mijn vader lang als een alleskunner beschouwd, een bewonderenswaardige figuur die even gemakkelijk een dakkapel voor mijn zolderkamer maakte, als een grote pan paella bereidde, de motor van onze Volvo Amazone uit elkaar sloopte of een feest organiseerde voor honderd gasten.

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

De lelijke jongen was heel moedig. Hij wuifde me na. Dat durfde hij, hij stond boven al de andere jongens samen, hij was een bewonderenswaardige jongen.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Ondertussen kunnen we stellen dat de notaris een vriend van de familie is geworden, het is een bewonderenswaardig man, die zich met hart en ziel inzet voor de duivensport en dan vooral voor zijn Cureghem-centre (de organisatie die o.a. Barcelona inricht), waar hij voorzitter van is.

http://home2.planetinternet.be/rice1/notarisdons.htm

Ik wilde zeggen dat ik dacht veel na te denken, dat, hoewel met haperende gezondheid, ik toch was geslaagd voor mijn eerste examen middelbaar, en dat ik ook veel las wat bewonderenswaardige mensen uit alle tijden aan stichtelijks hadden opgeschreven.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Een bewonderenswaardige vrouw, de ijdelheid zou haar door elke crisis sleuren.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

 • op (een) bewonderenswaardige manier
 • op (een) bewonderenswaardige wijze

Alle economische tegenspoed ten spijt, functioneert de arbeidsmarkt op een bewonderenswaardige manier, stelt de Oeso vast.

De Standaard,

De directeur beaamt mijn veronderstelling met een lachend ja en gaat voort met het hartelijk groeten van Jan en alleman, een bezigheid die hij gedurende de wandeling door het museum op een bewonderenswaardige manier heeft volgehouden.

NRC,

Wie op zijn vijftigste werkloos raakt, heeft nog maar een kleine kans op een nieuwe baan. Jonge vlerken op de departementen spreken al over 45-plussers. In een indrukwekkende poging het eeuwige leven te grijpen, heeft die 61-jarige moeder zich op een bewonderenswaardige manier teweergesteld tegen deze ontwikkeling.

NRC,

Hier wist het handjevol soldaten met mitrailleurs uit de 1e W.O. op bewonderenswaardige wijze een enorme overmacht enige uren tot staan te brengen.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

Toch zijn er, in alle romans en verhalen, goed of slecht, steeds een aantal elementen terug te vinden die in het goede werk op bewonderenswaardige wijze geïntegreerd zijn in het verhaal.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

Meppel leek de tol te moeten betalen voor de krachtenslopende strijd tegen de koploper, maar vocht zich op bewonderenswaardige wijze terug.

Meppeler Courant,

met bijwoord


 • buitengewoon bewonderenswaardig
 • echt bewonderenswaardig
 • het meest bewonderenswaardig
 • uiterst bewonderenswaardig
 • minder bewonderenswaardig
 • niet bewonderenswaardig

Márquez vertelt ergens het verhaal van een man met een verschrikkelijk gedetailleerde kiespijn. Dat vind ik buitengewoon bewonderenswaardig.

NRC,

In Spanje worden gebeurtenissen pas echt bewonderenswaardig als ze "con dos cojones", met twee kloten zijn verricht.

De Standaard,

In Arabische geschriften heb ik gelezen, eerwaarde vaders, dat de Saraceen Abdalla, toen hem gevraagd werd wat hem op dit schouwtoneel der wereld het meest bewonderenswaardig leek, geantwoord heeft: 'niets bewonderenswaardiger dan de mens.'

http://home.wanadoo.nl/kees.koopman/body_pico_della_mirandola.html,

Minder bewonderenswaardig vond ik dat Havel twee jaar geleden op een PEN-congres beweerde dat álle schrijvers duidelijke politieke standpunten moeten innemen.

De Standaard,

Van dat laatste verwijt begrijp ik niets; het creëren van eigen mythes is volgens mij de taak van de schrijver, want daar moet hij ten slotte aan verdienen en de wijze waarop Boudewijn dat doet vind ik juist uiterst bewonderenswaardig.

http://www.boudewijnbuch.net/

Eerlijk gezegd heb ik eerder bewondering voor Lucassen dan afschuw. Nee, niet om wat hij gedaan heeft. Dat was zeker niet bewonderenswaardig. Maar hij heeft wel het lef om in de kamer te gaan zitten.

http://dutch.faithfreedom.org/2010/11/15/de-affaire-lucassen/,

 • bewonderenswaardig goed
 • bewonderenswaardig groot
 • bewonderenswaardig hard
 • bewonderenswaardig lang
 • bewonderenswaardig loyaal
 • bewonderenswaardig ontspannen
 • bewonderenswaardig puntig
 • bewonderenswaardig rustig
 • bewonderenswaardig sereen
 • bewonderenswaardig snel
 • bewonderenswaardig spontaan
 • bewonderenswaardig vooruitziend
 • bewonderenswaardig zorgvuldig

Aan sommige aardse dingen kan een mens zich soms bewonderenswaardig lang overeind houden maar ooit - en dat maakt elk leven zuur wanneer men het in de gaten krijgt - komt er een einde aan.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Thea Brouwer: "Het analyserend vermogen van docenten en leidinggevenden is vaak bewonderenswaardig goed en groot, maar problemen van emotionele aard, storingen in de communicatie en sluimerende conflicten los je niet op door te proberen er met je verstand greep op te krijgen."

NRC,

Uitvoerig had Esther verteld hoe bewonderenswaardig goed Shanna zich tot op heden onder de omstandigheden hield, al vanaf het moment dat zij hem had uiteengezet dat de liefde niet te dwingen viel en hij zich zonder al te veel protest naar de bank had laten bannen.

Spitzen, Thomas Rosenboom,

Ze werkte bewonderenswaardig hard, was ontzettend fanatiek - maar ik vond het niet meer van deze tijd.

NRC,

Hij kende de hoofdprijs toe aan de viervoeter van Irene Adema van de CBS de Akker maar stelde daarnaast graag een suprise beschikbaar voor het 8-jarige dwergje van Marjolein Kremer van de OBS Noord, dat er voor haar leeftijd zo bewonderenswaardig goed uit zag.

Meppeler Courant,

Een prestatie waarvan ik, nu ik zelf kinderen heb, pas langzaam begin te beseffen hoe bewonderenswaardig goed zij dat gedaan heeft.

http://www.nuhr.net/

Vooral het optreden van Lotti is bewonderenswaardig ontspannen, ongekunsteld en spontaan.

De Standaard,

De articulatie is bewonderenswaardig puntig, het spel heel geacheveerd en geweldig zeker.

http://www.audio-muziek.nl/discografie/H%E4ndel,%20music%20for%20the%20royal%20fireworks.htm,

Vorig jaar werd mij door De Bezige Bij gevraagd om Wolkers lof toe te zwaaien bij de viering van zijn vijfenzeventigste verjaardag. Na deze vraag heb ik bewonderenswaardig rustig de telefoon neergelegd om vervolgens een onbesuisde driedubbele flikflak te maken in mijn huiskamer.

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

Ondanks het schrijnend leed dat Julie en Melissa, An en Eefje overkwam, reageerden hun ouders en familie bewonderenswaardig sereen.

De Standaard,

Hij belde op en kwam bewonderenswaardig snel ter zake: "U kent die stelling waar Gelfand 32. Tg2 deed? Ik wil slechts één ding zeggen. 32. c6 wint voor wit in alle varianten. U ziet maar wat u er mee doet!"

NRC,

Als klassiek-liberaal, stond Goethe, wijs en met een bewonderenswaardig vooruitziende blik, goeddeels alleen met zijn ferme oppositie tegen deze vervorming van de liberale overtuiging.

http://www.libertarian.nl/artikelen/goethe.htm

Een vrouw die al tien jaar rouwde om de dood van haar moeder kon je zien als ongezond afhankelijk, maar ook als bewonderenswaardig loyaal.

Blauwbaard, Pauline Slot,

Tobias Wolff is de auteur van enkele elkaar overlappende verhalenbundels, de novelle The Barracks Thief en (vooral) van This Boy's Life, een bewonderenswaardig zorgvuldig geschreven boek over zijn eigen jeugd aan de rand van de delinquentie.

NRC,

met werkwoord


 • bewonderenswaardig lijken
 • bewonderenswaardig maken
 • bewonderenswaardig vinden
 • (nog) bewonderenswaardiger maken (dan)
 • het is bewonderenswaardig (dat, hoe)
 • dit is des te bewonderenswaardiger (dat)
 • het is des te bewonderenswaardiger (dat)

In Arabische geschriften heb ik gelezen, eerwaarde vaders, dat de Saraceen Abdalla, toen hem gevraagd werd wat hem op dit schouwtoneel der wereld het meest bewonderenswaardig leek, geantwoord heeft: ' niets bewonderenswaardiger dan de mens.'

http://home.wanadoo.nl/kees.koopman/body_pico_della_mirandola.html,

Het is niet zozeer zijn 'idealisme' dat hem bewonderenswaardig maakt, maar vooral de koppigheid waarmee hij zijn droom verdedigt.

De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

Het was alsof Audrey's invaliditeit haar nog interessanter, nog bewonderenswaardiger maakte dan zij voor mij al om meer voor de hand liggende redenen was.

De reis naar Kithira, Andreas Burnier,

'En toch,' zei hij, meer tegen zichzelf dan tegen wie ook, alsof zijn vorige gedachten hardop waren geweest, 'toch heb ik mijn hele leven, bij alles wat ik schitterend vind en bewonderenswaardig en groots en noem het maar op – toch heb ik in wezen nooit aan iets anders gedacht dan aan dat ding – hoe ik dat ding bij de ander erin wilde doen en dan weer eruit.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Misschien heeft Jef het onmogelijke geprobeerd: de bekommernissen van vertrapten en uitgeslotenen laten weerklinken in de raadszalen van Genk over Brussel tot in Straatsburg. Dat dit blijkbaar "politiek niets oplevert", zegt veel over de wereldvreemdheid van het politieke raderwerk. Dat Jef als "volksvertegenwoordiger" dit toch bleef proberen, vind ik bewonderenswaardig.

De Standaard,

Het is bewonderenswaardig dat de schrijfster zich niet vertilt aan deze hoeveelheid onderwerpen, en dat is alleen maar omdat ze de zelfbeheersing op kan brengen om geen van deze grote en zware problemen nog zwaarder te maken.

NRC,

'Ge wilt toch niet dat ze uw vader tegen de muur zetten? Het is bewonderenswaardig dat ge zo bekommerd zijt om uw vader, ik had het eerlijk gezegd van u niet verwacht, maar ge hebt zaagmeel in uw hersenen.'

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Natuurlijk is het bewonderenswaardig hoe De Swaan zijn visie beknopt en toch glashelder kan weergeven, maar hij doet het zo beknopt en zo weinig tegensprekelijk dat het resultaat vastroest in vrijblijvendheid.

De Standaard,

Des te bewonderenswaardiger is het, dat journalist John Albert Jansen erin is geslaagd om een boeiend en indringend portret van hem te maken, dat vanavond wordt uitgezonden onder de titel 'Lood verscheurt het hart'.

NRC,

Gedurende al die jaren waren zij het die ervoor zorgden dat dit alles mogelijk was. Dit is des te bewonderenswaardiger omdat het financieel een zware belasting was, en omdat beiden uit een gezin komen waarin niet al het voorgaande vanzelfsprekend was.

http://www.ster.kuleuven.ac.be/pub/deridder_phd/dankwoord.pdf

met ander, nevengeschikt adjectief


 • bewonderenswaardig en moedig
 • bewonderenswaardig en voorbeeldig
 • belangrijk en bewonderenswaardig

U heeft een bewonderenswaardige en voorbeeldige campagne gevoerd.

NRC,

De jury vindt het een bewonderenswaardig en moedig initiatief van de opdrachtgever, die de doelgroep niet onzichtbaar heeft gemaakt door de oplossing in de bestaande voorraad te zoeken, maar kiest voor een krachtig gebaar in een kwetsbare omgeving.

http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

Hij speelde in de dagen na de moord een belangrijke en bewonderenswaardige rol in het kanaliseren van alle emoties.

de Volkskrant,

bewonderenswaardig 2.0

getuigend van bewondering; waaruit blijkt dat men bewondering heeft (voor iemand of iets); blijk gevend van bewondering
Alleen in bepaalde combinaties, zoals met blik en uitroep.

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een bewonderswaardige blik
 • bewonderenswaardige blikken
 • bewonderenswaardige uitroepen

Let op de enige 8C coupe ter wereld origineel geleverd in de kleur Avio blu metallic, daardoor is deze 8C een zeer begerenswaardig automobiel en zal op elk auto evenement waar ook ter wereld een graag geziene gast zijn, en tevens vele bewonderenswaardige blikken toegeworpen krijgen.

http://www.milano.nl/html/nieuws.aspx,

Je kent het, die weddenschap – eigenlijk meer een overeenkomst – dat wanneer je een prachtwoord in de juiste context, zonder opsmuk, zonder dat het gezocht is, weet te gebruiken, je een bewonderenswaardige blik van je vrienden kan krijgen. En als je echt scoort een fles wijn.

http://voetwerk.blogspot.com/2010/10/paardenkus.html,

En waar kunnen waterartiesten op meer waardering en bewonderenswaardige blikken rekenen als ze uit het water komen dan op het strand?

De Standaard,

We gaan maar eens rustig op een rots zitten en nemen de omgeving, de canyon, in ons op. Het is prachtig. Je voelt je één met de natuur. Bij de zonsondergang klinken er veel bewonderenswaardige uitroepen, in allerlei talen.

http://www.van-munster.net/reizen/Amerika/dagboek/dag17/dag17.html