prijzenswaardig


prijzenswaardig 1.0

waard om geprezen te worden; het prijzen waard; lovenswaardig; prijzenswaard
Gebruikelijker dan het synoniem prijzenswaard.

Algemene voorbeelden


Niet alles wat uit Canada komt is mooi en prijzenswaardig. Een discussie over het doden van zeehonden mag hier dus gevoerd worden, alleen wél op voorwaarde dat het taalgebruik netjes blijft.

http://canada.startpagina.nl/prikbord/read.php?428,13819303,13819303,quote=1,

Mensen met enig verstand blijven meestal van mening veranderen, gezien het feit dat andere inzichten en nieuwe feiten dat van ons verlangen. Prijzenswaardiger is de man die van mening durft te veranderen, dan hij die zichzelf weigert te ontwikkelen.

http://forum.fok.nl/topic/1578081/6/25,

Meires blikveld is prijzenswaardig breed: het eerste deel van zijn boek gaat over de oorlog zelf en behandelt het (over)leven - door soldaten en burgers - in een steeds unheimlicher wordende frontzone.

http://www.standaard.be/thema/letteren/index.asp?articleID=DSL11122003_009=,

Op een of andere manier ziet het leven er weer prijzenswaardig uit.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

Ook prijzenswaardig is dat de gemeente de aanvraag van de HVBWS, om per speelpark een Melkertbaan beschikbaar te stellen als opzichter, heeft gehonoreerd.

http://www.hvbws.nl/,

Alle seksuele gedragingen, ook de meest puberale, waarover tot dan toe om redenen van goede smaak was gezwegen, werden plotseling bespreekbaar, toonbaar, prijzenswaardig.

De Standaard,

Het zijn de openingsbeelden van Vrijheid is geen geschenk van de hemel. De eeuw van Simon Wiesenthal - en als ook de rest van de documentaire in deze betrokken stijl was gemaakt, had Willy Lindwer een prijzenswaardig fraai werkstuk afgeleverd.

NRC,

De bedoelingen van Van de Pavert zijn prijzenswaardig, maar als geheel overtuigt de tentoonstelling toch niet.

NRC,

Slimme belastingadviseurs kennen constructies om aan de fiscale wurggreep te ontkomen. Maar het ministerie van financiën draait de ene na de andere legale belastingtruc de nek om. Die ijver is prijzenswaardig, want de fiscus wint aan geloofwaardigheid.

NRC,

Hij dacht niet dat hij van haar hield. Prijzenswaardig dat hij zo eerlijk was, typerend voor zijn integriteit, maar de vraag bleef of ze zich niet verworpen voelde.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

Het gaat mij hierom: - dit hele rotboek is andermaal, ten overvloede, het zoveelste bewijs van de terreur van het amateurisme, het onbenul, de beunhazerij en de bedriegerij in de Nederlandse letteren, en ook is het niet anders dan een bewijs van minachting van prijzenswaardig literair werk en de maker van dat werk, of die maker nu Willem Frederik Hermans is, of een ander.

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een prijzenswaardige bereidheid
 • een prijzenswaardige bescheidenheid
 • een prijzenswaardige eigenschap
 • een prijzenswaardige onpartijdigheid
 • een prijzenswaardige openhartigheid
 • een prijzenswaardige poging
 • een prijzenswaardige vasthoudenheid
 • een prijzenswaardig doel
 • een prijzenswaardig idealisme
 • een prijzenswaardig initiatief
 • een prijzenswaardig optimisme
 • een prijzenswaardig streven

Je zag aan haar vochtige blik dat ze genoot van haar eigen tintelende menslievendheid. In andere omstandigheden had die misschien kunnen doorgaan voor een prijzenswaardige eigenschap, maar het was bijna ondoenlijk om er de conversatie mee op peil te houden.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

Het grote publiek luistert vooral naar Veronica. Toch onderhoudt datzelfde publiek het Concertgebouworkest [...]. Ook omdat het grote, Veronica beluisterende publiek het gevoel heeft, dat dat Concertgebouworkest iets doet dat beter is dan Veronica, iets dat verdient gehandhaafd en bevorderd te worden [...]. Deze prijzenswaardige bereidheid van het publiek heeft uiteraard ten gevolge, dat men het publiek bedriegen kan. Men neemt dan iets dat eigenlijk minder is dan Veronica [...] en kleedt dat iets zo aan, dat het iets concertgebouwachtigs krijgt. Het publiek ziet geen verschil en betaalt.

Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

In het bovengenoemd essay [...] neemt hij de twijfelachtig geworden status van het woord 'dichter' als uitgangspunt: het is een min of meer verdacht woord geworden, constateert hij [...]. Maar degenen die afstand van dat woord namen werden volgens Canetti minder gedreven door een prijzenswaardige bescheidenheid en een ernstige bezinning op de betekenis en de verantwoordelijkheid van het dichterschap dan door de angst, niet meer 'bij de tijd' te zijn.

De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

Op de Bölinbrug stond een kleine man te rammelen met een collectebus. 'Waar is het voor?' vroeg men meestal. Men wilde weten of het een prijzenswaardig doel was, want soms werd er gecollecteerd door de studenten, voor de soos, dus eigenlijk voor drank.

Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

Minister Andriessen (economische zaken) noemde de actie van VNO en NCW vanochtend desgevraagd "een prijzenswaardig initiatief".

NRC,

Hij verbouwde daar biologisch-dynamische groenten, onbespoten fruit, en bakte gezonde broden, zonder stopverf, en zonder toevoeging achteraf van de synthetische broodsmaak. Zijn waren vervoerde hij, met prijzenswaardige onpartijdigheid, per spoor naar Seoel, vanwaar zij werden doorgesmokkeld naar Noord-Korea.

De reis naar Kithira, Andreas Burnier,

Met prijzenswaardige openhartigheid heeft nu het Centraal Planbureau een nieuwe serie berekeningen gepubliceerd met behulp van een ander rekenmodel waarin de gunstige effecten van lagere belastingen meer ruimte krijgen.

NRC,

Het antwoord dat ik ontving is te beschamend om dit aan papier toe te vertrouwen! Ik houd het ter beschikking voor de heren generaals J. Segers, F. Bergmans en L. Teysen, die een zeer prijzenswaardige poging tot verzoening voorstellen.

De Standaard,

In zijn prijzenswaardig streven mij, als van ver gekomen vreemdeling, zijn land uit te leggen, ging hij wat ver.

Welverdiende onrust, Simon Carmiggelt,

De prijzenswaardige vasthoudenheid waarmee de programmeurs van de Rotterdamse Schouwburg de produkties van de Belgische choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en haar groep Rosas presenteren, werd vorige week vier avonden lang beloond met een uitverkochte zaal.

NRC,

Werkt de overheid in ruil voor de 300 miljard die ze jaarlijks uit de autosector puurt, constant en met overtuiging aan een passende economische begeleiding van de autosector met zijn 350.000 werknemers? Waakt ze dagelijks met prijzenswaardige zorg over de veiligheid en het comfort van de bijna vier miljoen autobezitters?

De Standaard,

Je zult me misschien een gek vinden, dat ik ooit met dit soort waanideeën heb rondgelopen, maar dan ook moeten toegeven dat ik in ieder geval van een meer dan prijzenswaardig idealisme en optimisme vervuld was.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Misschien zal ik op den duur nog meer prijzenswaardige eigenschappen bij je ontdekken – of niet.

Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

 • op een prijzenswaardige manier
 • op een prijzenswaardige wijze

Omdat Kafka al zo jong feitelijk aan niets behalve het schrijven waarde hechtte en tot zijn laatste snik door 'het literaire' werd beheerst, is een poging zijn leven te beschrijven via ontstaan en drukgeschiedenis van zijn geschriften veelbelovend. Joachim Unseld, steunend op Brod's ongepubliceerde dagboek, heeft deze belofte op een prijzenswaardige manier ingelost.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Onze militairen zetten zich in vredesoperaties op een prijzenswaardige wijze in.

http://www.koninklijkhuis.nl/monarchie/monarchie.html?prinsjesdag.html,

met bijwoord


 • buitengewoon prijzenswaardig
 • zeer prijzenswaardig
 • niet prijzenswaardig

Drie: niemand is god en dus alwetend: eigen initiatief is daarom buitengewoon prijzenswaardig.

http://www.hku.nl/pub/hku_onderzoek/pdf/theater.pdf

Ik weet verder niet over welke moeders jij spreekt maar net zoals het niet prijzenswaardig is om bij iemand te blijven die je kapot slaat, is het ook niet prijzenswaardig om een situatie op te hemelen waarin het slachtoffer gewoonweg geen kant op kan en noodgedwongen haar situatie accepteert.

http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-2597161-p-5.html,

Dat hij zich ten dienste heeft gesteld om zijn rust te ruilen voor aktief dienstbetoon achten we zeer prijzenswaardig en het schijnt dat hij onvermoeibaar zijn vlijt en eergierigheid suksesvol heeft kunnen aanwenden.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

met werkwoord


 • het prijzenswaardig vinden (dat)
 • het is prijzenswaardig (dat)

Ze vond het prijzenswaardig dat "de Belgische minister van Justitie beter het hoofd koeler houdt" dan Méhaignerie volgens de krant destijds deed.

De Standaard,

In dat licht bezien is het prijzenswaardig dat Alcides financieel gezond is, merkte hij op.

Meppeler Courant,

In de annalen van de Meppeler koorwereld moet men vele jaren teruggaan om een uitvoering van passiemuziek van een omvang van de Crucifixion tegen te komen en het is daarom prijzenswaardig dat een plaatselijke vereniging de handschoen heeft opgepakt en het initiatief heeft genomen om misschien een traditie in ere te herstellen.

Meppeler Courant,

overig


 • als prijzenswaardig beschouwen
 • als prijzenswaardig voorstellen

Bij kennis en informatie meer in haar algemeenheid is sprake van non-excludability en non-rivalry. Het is mede om deze reden dat er ontwikkelde kennis relatief eenvoudig 'weglekken' kan; de private 'rate of return is daarmee lager dan de 'social rate of return'. Voor een samenleving zijn deze positieve externe effecten als prijzenswaardig te beschouwen - andere bedrijven, instellingen en individuen profiteren immers ook van de ontwikkelde kennis.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Zulk gedrag, als zeer vroom en prijzenswaardig voorgesteld door Vondel, blijkt de lachlust op te wekken van het Franse eurobroedervolk. Hier vindt men dat gezagsdragers, die in gelukkige tijden bovenmenselijke voorrechten genieten, dan ook bovenmenselijke offers moeten brengen in tijden van nood.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,