afkeurenswaard


afkeurenswaard 1.0

(formeel,(vooral) geschreven taal)

waard om afgekeurd te worden; afkeuring verdienend; af te keuren; afkeurenswaardig; verwerpelijk
Veel minder gebruikelijk dan het synoniem afkeurenswaardig.
Zie ook : afkeurenswaardig

Algemene voorbeelden


Wanneer een verondersteld geneesmiddel iemand helpt, op basis van suggestie, hoe afkeurenswaard is het dan?

http://levensbeschouwelijk.blogspot.com/2011/01/over-suggestie.html,

Emoties zijn normaal en iedereen heeft ze. Dat is geen prestatie, en meestal ook niet afkeurenswaard.

http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/22788,

Kinderen weten niet wat seks precies inhoudt, en hebben er ook nog geen behoefte aan. Van hen kun je dus niet verwachten, een verstandige keuze te maken. Of überhaupt een keuze te maken. Volwassenen die hun positie (namelijk die van volwassene) gebruiken om kleine kinderen hiertoe over te halen of simpelweg te dwingen, vormen een probleem en zijn afkeurenswaard.

http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1817610,

Ikzelf stoor me natuurlijk niet aan ABAC, maar dat vind ik geen maatstaf. Veel belangrijker vind ik de bedoeling van diegenen die de uiting doen. Die bedoeling was in dit geval ondermijnend voor het moreel, dus afkeurenswaard. Dat was ook de reden van de strafbaarstelling.

http://headlines.nos.nl/forum.php/view_message/151290,

Sociale druk om abortus uit te laten voeren is zeker ook afkeurenswaard, niemand zou zich een abortus tegen haar zin moeten laten aanpraten.

http://forum.politics.be/archive/index.php/t-81321.html,

De woede van de moslims over de Deense cartoons, die velen onder hen waarschijnlijk niet gezien hebben, is misschien begrijpelijk, maar afkeurenswaard. Het blijft een woede-uitbarsting om de verkeerde reden.

http://vl.attac.be/article708.html,

Door deze zelfbezinning neemt u afstand van uzelf zodat u zich van buitenaf kunt bekijken; deze afstand stelt in staat tot een voelen en overdenken van de dingen die voor u belangrijk of onbelangrijk, mooi en begerenswaard of lelijk en afkeurenswaard worden gehouden.

http://www.filosofiemagazine.nl/00/fm/nl/0/artikel/4894/Levenskunst:_het_pakken_van_koffers.html,

Gevoelens van antipathie of haat en woede tegen de VS, zoals ze aan de oppervlakte zijn gekomen in grote delen van de wereld (bijna overal, behalve in de tot het 'Westen' behorende landen) zijn allerminst een teken van smakeloos leedvermaak en onverstand, getuigen allerminst van de neiging tot mensenvreterij of cynisme t.o.v. de duizenden slachtoffers van de aanslagen, hoe afkeurenswaard die ook zijn.

http://www.ncpn.nl/archief/2001/18/griek18.htm,