afkeurenswaardig


afkeurenswaardig 1.0

waard om afgekeurd te worden; afkeuring verdienend; af te keuren; verwerpelijk
Veel gebruikelijker dan de synoniemen afkeurenswaard en afkeuringswaardig.

Algemene voorbeelden


Direct voordeel heeft Genthon daar volgens Jollie voorlopig nauwelijks bij: "Ziekenhuisapotheken zijn wild enthousiast, maar die hebben een transparant inkoopsysteem. De openbare apotheken daarentegen nemen niets meer af. Als ze alleen onze Simvastatine zouden boycotten kan ik dat nog begrijpen. Maar al onze producten, dat is afkeurenswaardig."

Haagsche Courant,

'Ik heb ongetwijfeld vreemde fantasieën, misschien ook afkeurenswaardige, maar ik heb ze al lang niet opgeroepen en ik weet zeker dat dit geen fantasie van me was.'

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

Veel sm-ers vinden dat sm als levensstijl afkeurenswaardig is.

http://www.xs4all.nl/~tateoac/

'Maar ik praatte alleen, ik schreef niet.' 'Dus u vindt dat hij het had moeten vertellen, niet opschrijven.' 'Beide is afkeurenswaardig, maar het ene is minder afkeurenswaardiger dan het andere.'

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Ze keek aandachtig naar Josefina's oksels of ze iets vies rook of een afkeurenswaardige vlek zag, maar het dienstmeisje was schoon.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Eeuwig uitgesponnen Japanse verkapte speelgoedreclame zoals Pokemon en andere afkeurenswaardige Beyblade-rommel.

http://www.moviegids.be/artdet.cfm?tekstnr=91816=6,

Is het woord "filterblokkade" trouwens afkeurenswaardig als het naar Frans model gevormd zou zijn? Of als het in Nederland niet wordt gebruikt?

De Standaard,

Verstrengeling van wetenschappelijk onderzoek met welke commerciële belangen ook is in beginsel afkeurenswaardig.

http://www.postdocplatform.nl/,

Natuurlijk heeft het Westen een benoeming voor gedonderjaag onder jongens omdat ze (nog) niet met een vrouw kunnen of mogen: 'noodhomoseksualiteit'. En juist door alles te benoemen is er een volgorde in aan te brengen - van goed- tot afkeurenswaardig. Want homoseksualiteit doet het ook in de Koran niet goed.

NRC,

De Arabische wereld was verscheurd: de Iraakse inval en annexatie waren afkeurenswaardig, maar de toenemende Westerse aanwezigheid in de Golf werd ook als bedreigend ervaren.

http://www.cidi.nl/html/publijst/online/best-00.html,

Wetten en de middelen waarvan de uitvoerende macht zich bedient zijn niet meer dan afkeurenswaardige tekenen van een verworden tijdperk - vulgaire stelsels en methoden die de geleerde ambtenaar met verfijnde smaak niet nodig dient te hebben.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

Het is dus mogelijk dat een ouderpaar, Karels schoonouders om precies te zijn, in alle opzichten afkeurenswaardig is en toch een vrouw voortbrengt om verliefd op te worden.

...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

Ik had een stille vervoering voor auto's ontwikkeld, zij het met een licht afkeurenswaardig heimwee daarin naar vroeger.

De opdracht, F.B. Hotz,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • afkeurenswaardige daden
 • afkeurenswaardige grillen
 • afkeurenswaardige opmerkingen
 • een afkeurenswaardig gebrek
 • een afkeurenswaardig verleden
 • een afkeurenswaardige gewoonte
 • een afkeurenswaardige ontwikkeling
 • een afkeurenswaardige praktijk
 • een afkeurenswaardige toestand
 • een afkeurenswaardige wet

Er zijn daden die je met goede argumenten afkeurenswaardig kunt noemen. Mijn taak is het de andere kant van die afkeurenswaardige daden te laten zien.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

Zou vorstelijke aanwezigheid bij de herdenking zelf niet een royaal gebaar zijn geweest waarmee het koninkrijk afscheid nam van zijn fouten uit een afkeurenswaardig verleden?

NRC,

In een motie van Van Ojik werden de opmerkingen van Bukman 'afkeurenswaardig' genoemd.

Meppeler Courant,

'Het reglement zeilen' was voor een vorige schippersgeneratie nog een afkeurenswaardige praktijk. Tegenwoordig bepalen de regels in hoge mate het spel mee. Menig kampioen is uiteindelijk beslist door de strafpunten. Ooit was het eenvoudig. De Skûtsjesilerij was bedoeld om de kwaliteiten van de Skûtsjes met elkaar te vergelijken. Foefjes en trucjes werden niet op prijs gesteld. Men volgde ongeveer het vaarreglement, met aanvullend een paar praktische, ongeschreven regels. Tegenwoordig gaat het om de beste combinatie van schip en bemanning.

http://web.inter.nl.net/users/skutsje-elisabeth/wregels.htm

Mijn biologische kennis van intieme vrouwdom had ik verworven, al was het dan met tegenzin, tijdens mijn ervaring met de afkeurenswaardige grillen van Nederlandse meisjes, die totaal geen hygiënische etiquette in hun seksuele manieren kennen.

De verloren zoon, Hafid Bouazza,

Het wetsvoorstel houdt ook in dat Canada procedures kan "blokkeren", met een verklaring dat vonnissen die zijn geveld, krachtens een afkeurenswaardige buitenlandse wet niet kunnen worden erkend of toegepast in Canada.

De Standaard,

Alleen één naam onder de ontmaskerde opstandelingen dient te worden genoemd ter onderrichting, en wel de geschandvlekte naam van de priester Miguel Vargas, pastoor in Burgillos, die als biechtvader van Lorenzo Perez bij het vervullen van zijn plichten een laakbare blindheid had getoond en een niet minder afkeurenswaardig gebrek aan waakzaamheid ten opzichte van het kwaad.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Dat zijn de vragen die in Duitsland zijn opgeworpen nu de hoogste Duitse rechter, het Constitutionele Hof in Karlsruhe, gisteren in een arrest heeft beslist dat demonstranten die met openbare zitblokkades protesteren tegen een huns inziens ongewenste en/of afkeurenswaardige ontwikkeling of toestand, daarmee op zichzelf nog geen "geweld" begaan.

NRC,

Het is echter wel een curieuze, en wat mij betreft afkeurenswaardige, gewoonte om zijn kind, als het de jaren des onderscheids heeft bereikt, op schoot te nemen, en het voorzichtig mee te delen dat men het jarenlang opzettelijk bedrogen heeft, dat er niet één Sinterklaas bestaat, maar dat diverse mannen die de rest van het jaar postbode zijn of procuratiehouder, in de maand december dat rode pak aantrekken en "voor sint spelen".

...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

met bijwoord


 • niet afkeurenswaardig
 • volstrekt afkeurenswaardig
 • zeer afkeurenswaardig

Toevallig was in die periode mijn vader, een zeekapitein, weer eens in het land, en hij vond - anders dan mijn moeder - mijn leefsituatie niet afkeurenswaardig.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

Verantwoordelijkheid opnemen in partijen, culturele organisaties, regeringen, parlementen, lobbygroepen en bedrijven leidt misschien wel tot meer pragmatisme maar is op zich niet afkeurenswaardig.

Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

Begrijp ons goed: individualisme als natuurlijk recht om op een autonome en verantwoordelijke manier te leven, komt ons absoluut niet afkeurenswaardig voor, integendeel zelfs.

http://home.wxs.nl/~amorc.nl/positio.html

Er zijn onbegrijpelijke en zeer afkeurenswaardige dingen gebeurd die niet passen bij het Nederland dat mij dierbaar is.

http://www.admelkert.nl/,

"Ook het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, Forum vindt het gedrag van deze groep volstrekt afkeurenswaardig en niet te tolereren." Directeur Ahmed Aboutaleb roept alle Marokkaanse organisaties in ons land op, dit soort acties ten stelligste af te keuren.

De Telegraaf,

Het bestuurlijk gedogen tenslotte is in sommige situaties niet afkeurenswaardig.

http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

 • ethisch afkeurenswaardig
 • moreel afkeurenswaardig
 • sociaal afkeurenswaardig

Zo vraagt de BVG bijvoorbeeld om een eigen ziekmeldingsformulier, in strijd met de geest van de wet, en jaagt daarmee alle vrije Arbodiensten op onnodige extra kosten. Andere bedrijfsverenigingen weigeren weer om niet-privacy-gevoelige informatie uit te wisselen met de Arbodiensten. Dit alles is niet alleen moreel afkeurenswaardig, maar gaat ook ten koste van de begeleiding van zieke werknemers.

NRC,

Strictu sensu is onvrijwillige sterilisatie ethisch afkeurenswaardig. De lichamelijke integriteit wordt geschonden. Ouderschap is één van de fundamentele rechten van de mens. In deze redenering blijft men stilstaan bij de handeling. Dit volstaat niet als ethische beoordeling.

http://www.mpi-sintfranciscus.be/kwaliteitshb/inhoudelijk/ wordbestanden/WI%206.07%20VERSIE%20A.DOC

Men spreekt van een vooroordeel tegen iets en niet 'voor iets'. - Een vooroordeel is sociaal afkeurenswaardig.

http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/Socialepsychologie.pdf

met ander, nevengeschikt adjectief


 • niet correct en afkeurenswaardig
 • onbegrijpelijk en afkeurenswaardig
 • slecht en afkeurenswaardig

De volgende dag schaamde ze zich hevig over die malle droom. Dat kwam ervan als je iets deed waarvan je voelde dat het slecht was en afkeurenswaardig.

Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

Die docente had gezien en gehoord hoe mijn vriendin "verdorie" had gezegd en een meisje "heks" had genoemd en had geaccepteerd dat het kind "heks" terug had gezegd. Geen burgermansfatsoen en dus niet correct en afkeurenswaardig. Die docent wist niet, dat de kleine "heks" sinds de komst van mijn vriendin uit haar autistisch kokertje was gekomen en tot verbazing van een ieder was opgebloeid.

http://www.jerreper.nl/feat4.php?deel=8,

Er zijn onbegrijpelijke en zeer afkeurenswaardige dingen gebeurd die niet passen bij het Nederland dat mij dierbaar is.

http://www.admelkert.nl/,