lofwaardig


lofwaardig 1.0

((vooral) geschreven taal)

door zijn kwaliteiten of eigenschappen lof verdienend; lof afdwingend; waard om geloofd te worden; lovenswaardig; prijzenswaardig
Minder gebruikelijk dan het synoniem lovenswaardig.

Algemene voorbeelden


De waarde van dit soort initiatieven is nu juist dat het initiatieven zijn die van de gemeenten uitgaan, maar om dit nu weer nationaal te ondersteunen ... Nogmaals, verbaal zal ik dit zeker steunen als lofwaardig, maar indien met de motie wordt bedoeld dat er ook middelen beschikbaar moeten worden gesteld, moet ik de aanneming van de motie ontraden.

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vimyg2jm1sys,

Hoewel ik de Verenigde Staten niet altijd even lofwaardig vind, kan ik voor hun grondwet bewondering opbrengen.

http://forum.refoweb.nl/viewtopic.php?f=3&t=8187&start=30,

De republiek is een principiële verbetering van de instellingen: ook al is ze enkel voelbaar voor een minderheid – wat niet bewezen is! – van politiek gegadigden, die verbetering maakt de republiek oneindig lofwaardiger dan een monarchie die de burger onder voogdij plaatst.

http://users.skynet.be/fa503970/crkpage36.htm,

De vragen knaagden aan zijn gemoedsrust. Wegzwijmelen bij het vuur van de hartstocht en de gloed van nobele gevoelens, is dat afdoende tegenweer tegen onze dagelijkse gevoelloosheid? Is het een lofwaardige uitweg?

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Er waren mindere jaren, vooral die waarin zijn overigens lofwaardig sociaal engagement de kwaliteit van zijn liedjes naar beneden haalde, maar sinds de enigszins uit persoonlijke ellende gegroeide I'm alive uit '94 staat hij er weer helemaal.

De Standaard,

Santvliet drijft mij zonder meer naar Liliane toe. Omdat hij wenst dat mijn relatie met haar hersteld wordt, terwille van de prettige eensgezindheid in heel de groep. Lofwaardig argument. Hij redeneert dus wel duidelijk vanuit een gevoel van vriendschap.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

De "uitgeverij Frémault" werkt toch nog altijd voor de kerk, mijnheer pastoor? - Zeker, zeker. Dat blijft een goede traditie. Een lofwaardige [...]. Het werk is altijd tot in de puntjes verzorgd.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

Als Age Bijkaart Maarten 't Hart prijst om diens lofwaardige kritische werk, is Age Bijkaart dan bezig Maarten 't Hart stroop om de mond te smeren?

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een lofwaardig initiatief
 • een lofwaardig streven
 • een lofwaardige instelling
 • een lofwaardige inzet
 • een lofwaardige poging

De Fred Haché-show was vermakelijk, maar de Nationale Wetenschapsquiz op de televisie zal de Nederlander niet dichter bij de wetenschap gebracht hebben. Een lofwaardige initiatief van NWO en VPRO, maar een volgende keer een betere quizmaster en graag vragen met minder betwistbare antwoorden.

NRC,

André Denys heeft rond het thema "dienstbetoon" een uiterst lofwaardig initiatief genomen, blijkbaar tot spijt van wie het benijdt.

De Standaard,

Van den Brom, die in december twee keer scoorde tegen de andere Gelderse club NEC, gaat er vanuit dat hij een kans maakt om Litmanen te verdringen in het basisteam. Dat is natuurlijk een lofwaardige instelling, maar ook wat naïef.

NRC,

Van bij de aanvang werden in enkele grote steden hulpcomités opgericht om de nood te lenigen. De relatief beperkte omvang van deze lofwaardige inzet verscherpte de behoefte aan een meer globale aanpak.

http://www.fondationuniversitaire.be/nl/geschiedenis.php

In een lofwaardige poging de innerlijke logica van het gesjoemel van de renners te bewaren, kwam het ANP-bericht, ook in deze krant, met een aardig gevonden verhaal. Saronni zou vreselijk zijn best hebben gedaan landgenoten (Baronchelli en Visentini) te laten ontsnappen, dat mislukte, en omdat in de kopgroep de sterke Franse spurter Jules was overgebleven, had hij zich om de Italiaanse eer te redden, tot zijn leedwezen gedwongen gezien zelf te winnen.

43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

IJkpunten zijn Antwerpen 93, dat het een precieze definitie van kunst probeerde te geven door het artistieke centraal in het programma te plaatsen, en Glasgow 90. De Schotse stad deed door een gewiekste city-marketing een lofwaardige poging om de stad opnieuw op de kaart van Europa te krijgen.

De Standaard,

Moniek Toebosch, de exposante, heeft de gotische ruimte 'terug willen geven' aan architectuurliefhebbers en toeristen. Dat is een lofwaardig streven deze zomer, waarin bijna geen park of kerk meer kan worden bezocht zonder dat kunstwerken die 'interpreteren' of bijkleuren.

NRC,

Toch bestaat echter reeds lang een lofwaardig streven om oude werken zoveel mogelijk op de oorspronkelijke instrumenten waarvoor ze geschreven zijn uit te voeren.

http://users.pandora.be/dirk.viaene/orgel.htm#Het%20oudste%20orgel%20ter%20wereld,

 • op lofwaardige wijze

Fray Diego was aanwezig bij dit gesprek en toen fray Alvaro, na zich op lofwaardige wijze van zijn opdracht te hebben gekweten, eindelijk afscheid nam van de hoogeerwaarde padre, wenkte Diego de gast, hem te volgen.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

met bijwoord


 • heel lofwaardig
 • uiterst lofwaardig
 • zeer lofwaardig
 • niet lofwaardig

Ze dreven een kindertehuis met een duidelijk christelijke signatuur – met een kruis in het logo zelfs – waar moslimkinderen in een christelijke sfeer werden opgevangen. Het werk dat ze deden is heel lofwaardig, zo lofwaardig zelfs dat je geneigd bent tekortkomingen door de vingers te zien.

http://www.voorzanger.nl/weblog/voorzanger_038.html,

Klaagster heeft een pleegdochter onder haar hoede genomen: zeer lofwaardig, want de zorg voor een pleegkind is geen eenvoudige opgave.

http://www.ombudsman-denhaag.nl/afgehandeldeklachten.html?m=4&dienst=DOCW&jaar=,

André Denys heeft rond het thema "dienstbetoon" een uiterst lofwaardig initiatief genomen, blijkbaar tot spijt van wie het benijdt.

De Standaard,

Berouw is niet lofwaardig. Alleen het offer van het bloed van Christus kan vergeven. Maar berouw is de enige manier om echte genezing en vreugde te kennen.

http://www.worldchallenge.org/nl/node/3821,

De winnaar zou worden beloond met een voordracht op het concert van 16 oktober. Daarnaast was voor elke kandidaat een oorkonde, waarin hun prestaties werden gewaardeerd op 2 niveaus: Lofwaardig en Zeer Lofwaardig.

http://www.proguitarra.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=92:workshopmasterclass-qefficientie-in-het-gitaarspelq-van-marlon-titre-gehouden-op-25-09-10-in-cultura-te-ede&catid=22:workshop-masterclass-a-concours&Itemid=62,

overig


 • iets lofwaardigs

Je moet kinderen hun enthousiasme voor iets lofwaardigs niet bederven, dus ik hield mijn cynisme voor me, maar bedenkelijk vond ik het wel.

NRC,

 • hoe lofwaardig ook

Hoe lofwaardig de handreikingen van het kabinet ook zijn om D66, ChristenUnie en GroenLinks over de streep te trekken, er valt niet vol te houden dat de toegezegde aanpassingen in de missie een kwestie zijn van de knop omdraaien en goede afspraken maken met de Afghaanse autoriteiten.

http://opinie.volkskrant.nl/artikel/list/tag/pvda/,

Hoe lofwaardig het streven van de staatssecretaris ook is, het lijkt in het licht van de in 1987 al gesignaleerde "eigenaardigheden van het kunstenaarschap" die economische zelfstandigheid in het algemeen onmogelijk maken, een wens tegen beter weten in.

http://www.fondsbkvb.nl/leestafel/index.html,

Het Nederlandse stelsel van sociale bescherming behoort tot de meest vrijgevige in de westerse wereld. Hoe lofwaardig het vanuit sociaal oogpunt ook moge zijn, het houdt voor werklozen en andere inactieven die van sociale programma's genieten, sterke stimulansen in om niet naar werk te zoeken.

De Standaard,