geneesheer


geneesheer 1.0

(formeel)

iemand die op grond van een academische graad bevoegd is de geneeskunde te beoefenen, na de diplomering als basisarts nog onder supervisie van een begeleidend arts en na verdere specialisatie vervolgens als huisarts of als specialist; arts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een geneesheer…

is een persoon

   Hoofdsemagram: dokter


   Algemene voorbeelden


   Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer specialist, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

   http://users.online.be/school.schoonbeek/index2.html

   Een bijzonder pijnpunt is de discriminerende behandeling van de huisarts die voldoet aan zijn wettelijke en deontologische plicht om "dringend hulp" te verschaffen, in tegenstelling tot de hulpverlening door anderen (100, MUG, politie, brandweer,… ) via 'prioritaire voertuigen' [...]. Niet de voertuigen zouden "prioritair" moeten zijn wel de vorm van maatschappelijke dienstverlening: i.c. de dringende medische hulp die volledig gelijkwaardig is, ongeacht of die geneesheer nu specialist of huisarts is!

   http://www.uhak.be/uhak/dmhanalyse.htm,

   In 1878 werd Aletta aan de universiteit van Utrecht als eerste vrouw bevorderd tot geneesheer en in 1879 promoveerde zij te Groningen op het proefschrift 'over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen'.

   http://redes.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/2004/b.meyboom.de.jong/meyboom-dejong.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • adviserend geneesheer
   • behandelend geneesheer
   • controlerend geneesheer

   Bepaalde geneesmiddelen zijn, ook bij een opname in het ziekenhuis, alleen terugbetaalbaar met akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Als er geneesmiddelen werden toegediend waarvoor er geen akkoord van de adviserend geneesheer werd bekomen, is de kostprijs ervan ten laste van de patiënt.

   http://www.mloz.be/ai/index.html,

   De arbeidsovereenkomst kan wel beëindigd worden wegens overmacht, zonder opzeg of vergoeding, wanneer er een geneeskundig getuigschrift van de behandelend geneesheer wordt overhandigd dat expliciet het definitief en permanent karakter van de ongeschiktheid bewijst.

   www.mloz.be/ao

   Voorstel van de vergadering om: - aan ieder korps en dit in functie van zijn grootte en belangrijkheid een bepaald aantal punctuele controles toe te staan die verplicht dienen uitgevoerd te worden door de controlerende geneesheer.

   http://www.lokalepolitie.be/DOWNLOAD_NL/commissie/vergadering/11-09-03.pdf,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen