helper


helper 1.0

iemand die een ander helpt bij het uitvoeren van een handeling

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een helper…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] helpt iemand een handeling te verrichten

  Algemene voorbeelden


  De plantpaal verhindert dat de wind de boom heen en weer doet zwiepen en de haarwortels breken. Vraag aan een helper de boom op de juiste hoogte in het plantgat te houden.

  http://www.easy.be/immo/immo_tuin.asp

  De bus wordt verbouwd, opnieuw gespoten en ingericht zodat die later dienst kan doen als rijdend jeugdhonk in de gemeente Veere. Bij deze verbouwing krijgt de gemeentelijke jongerenwerker [...] hulp van jongeren. Deze week werken zij voor de tweede keer aan de bus [...]. Terwijl ze wachten op de andere helpers, draaien ze nonchalant wat schroeven los.

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  helper 2.0

  iemand die als vaste hulp een persoon assisteert bij de uitvoering van diens bezigheden of beroep; vaste hulpkracht; assistent

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een helper…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een vaste hulpkracht
  • [Activiteit of handeling] assisteert iemand bij de uitvoering van diens bezigheden of beroep
  • [Betrekking of relatie] heeft een vaste werkrelatie of tenminste een dienstverband van zekere duur met degene die wordt geassisteerd

   Algemene voorbeelden


   De leerlingen vonden dat er te weinig variatie is in de warme maaltijden die de kokkin en haar twee helpers bereidden.

   http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=1322

   In een officiële bokswedstrijd, die in de ring wordt gehouden, heeft iedere amateur-bokser recht op bijstand van twee helpers. Eén van de helpers moet gediplomeerd zijn. Eén daarvan mag niet in de hoek van de bokser komen, doch moet zich bepalen tot het aanreiken van water, spons en andere dingen.

   http://www.deamateur.nl/spelregels.htm

   Wie Zwarte Piet echt is en waarom Zwarte Piet zwart is, is nog steeds niet duidelijk. Sommigen beweren dat de helper van de Sint zwart is omdat hij altijd in en uit die schoorstenen moet om de pakjes te bezorgen. Anderen zijn ervan overtuigd dat de Sint, nadat hij verhuisd was van Turkije naar Spanje, daar kennis heeft gemaakt met een aantal Moren.

   http://www.pandoera.be/steekkaarten/kids_sintepiet.html

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   helper 2.1

   man die als vaste hulp iemand assisteert bij de uitvoering van diens bezigheden of beroep

   Algemene voorbeelden


   Met de groei van het ledental was het al spoedig onmogelijk voor Bapak om met iedereen persoonlijk contact te onderhouden. Daarom stelde hij helpers en helpsters aan.

   http://www.subud.nl/

   helper 2.2

   wielrenner die in een ploeg ten dienste van een toprenner rijdt, o.m. door op kop te rijden om de krachten van de toprenner te sparen voor de eindspurt en door onsnappingspogingen van renners uit rivaliserende ploegen te bemoeilijken; ondersteunend wielrenner; knecht

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.2

   Algemene voorbeelden


   Wij hebben geen pure spurter in de ploeg. Wilden de snelle mannen de vijf koplopers pakken, moesten zij hun helpers maar aan het werk zetten. Voor ons was het voldoende de schade te beperken.

   De Standaard,

   Net als in Milaan-Sanremo maakte Jalabert het voorbereidende werk van zijn helper op een perfecte manier af. In de sprint van vijftien was iedereen kansloos tegen Jalabert.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   helper 3.0

   iemand die hulp biedt aan een persoon die zich in moeilijkheden bevindt; iemand die bij nood hulp biedt

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een helper…

   is een persoon

   • [Activiteit of handeling] biedt hulp
   • [Belanghebbende of begunstigde] helpt iemand in nood

    Algemene voorbeelden


    Het gaat om situaties waarin de helper uit medeleven spontaan zijn diensten aanbiedt en ongepland de nood probeert te lenigen.

    De Standaard,

    Een Brits gevechtsvliegtuig had op 7 augustus een noodlanding gemaakt en de zes bemanningsleden hadden ongedeerd de vlucht kunnen nemen. Ze werden hierbij geassisteerd door burgers, die de vliegers voorzagen van geld, levensmiddelen en een burgerpak. Zowel de Engelsen als de helpers werden nog diezelfde dag in de kraag gevat. Van de helpers werden er op 14 augustus door een Duitse krijgsraad vijf ter dood veroordeeld.

    Meppeler Courant,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • vrijwillige helper

    In een mum van tijd meldden zich tweehonderd vrijwillige helpers aan en stroomden de giften binnen uit heel Duitsland, omgerekend 2,6 miljoen frank.

    De Standaard,

    met voorzetselgroep


    • helper in nood

    In Rusland waar Nicolaas een typische nationale inkleuring kreeg, was zijn verering als beschermer en helper in nood wijd verspreid.

    http://www. eikonikon. nl/index2. html,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    helper 4.0

    iemand die voor zijn beroep hulp biedt aan mensen in nood; hulpverlener

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een helper…

    is een persoon

    • [Activiteit of handeling] verleent professionele hulp aan mensen die zich in moeilijkheden of in nood bevinden, vaak in maatschappelijk, sociaal of psychologisch opzicht

     Algemene voorbeelden


     Onderzoeksinstituut Nyfer constateert dat werklozen die nu nog in de bijstand zitten, vaak kampen met verscheidene en hardnekkige problemen [...]. Ieder van hen heeft intensieve, individuele begeleiding nodig. Er moet dan aandacht zijn voor alle (deel)problemen. Wil het lukken, dan moet de helper beginnen met een respectvolle benadering van de klant. Het Rijk moet de sociale diensten daarom aansturen op klantvriendelijkheid. Dat kan door regels op te stellen waaraan hulpverlening moet voldoen.

     Reformatorisch Dagblad,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • professionele helper

     Bij een sterfbed is er een grotere eenheid onder de familie dan anders het geval zou zijn. Nu zijn alle betrokkenen, de partner, de familie en vrienden en soms ook de hulpverleners als een soort grote familie. In het bijzonder vlak na een sterven voelen alle aanwezigen zich aan elkaar gelijk en vervagen de grenzen tussen professionele helpers en familie.

     http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

     Vaste verbindingen


     familiaal helper

     1. ( (vooral) in België; verouderend)
      iemand die of man die voor zijn beroep huishoudelijke en verzorgende taken verricht in een gezin, veelal in opdracht van een instelling voor sociale hulpverlening; huishoudhulp

      Synoniem: huishoudhulp

      Een familiaal helper biedt dagelijks praktische hulp bij het uitvoeren van huishoudelijke taken (maaltijden bereiden, boodschappen doen, strijken, schoonmaken...).

      http://www.actiris.be/Observatoire/pdf/Knelpuntberoepen_in_2004.pdf,

      Verzorgende. Een persoon die hulp- en dienstverlening verstrekt op vlak van personenverzorging, huishoudelijke hulpverlening, psychologische ondersteuning en/of algemene (ped)agogische ondersteuning in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker of binnen een residentiële instelling. De vroegere gezinshelper/gezinshelpster, familiaal helper/helpster of bejaardenhelper/bejaardenhelpster worden nu verzorgenden genoemd.

      http://www.thuis.zorg.mut400.be/Enkele%20belangrijke%20begrippen%20m.b.t.%20mantelzorg.htm

      In onze reeks - hulpverleners in de thuiszorg - stellen we u als eerste het beroep van "polyvalent verzorgende" voor. Synoniemen voor dit beroep zijn: gezinshelper, familiale helper, of bejaardenhelper maar die woorden worden nu niet meer gebruikt.

      http://www.fsmb.be/pdf/mw/gezinnen/mwg200202.pdf

     sociaal helper

     1. ( (vooral) in België)
      hulpverlener voor sociale zorg; sociaal assistent

      Synoniem: sociaal assistent ( (vooral) in België)

      Synoniem: maatschappelijk werker ( (vooral) in Nederland)

      De diploma's die vereist zijn om te worden beschouwd als gediplomeerd sociaal werker in de zin van artikel 6, §1 zijn de diploma's van sociaal assistenten of sociaal helper, sociaal verpleger of gegradueerd verpleger met specialisatie in gemeenschapsgezondheid [...], van licentiaat in sociale of menswetenschappen.

      http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/1998/08/27/55515.pdf,

      In de gemeenteraad neemt het verzet tegen subsidies voor de skinheads toe, en die kunnen binnenkort opdrogen. Sociaal helper Stefan Andersson verdedigt het geld dat aan de groep wordt besteed. "Als we dat al veel eerder hadden gedaan, dan zouden die problemen er nooit zijn gekomen", zegt hij.

      De Standaard,

      Onderwijs verminderde het analfabetisme, sociale helpers besteedden biezondere aandacht aan de tribals, en de regering zette voor hen een bepaald aantal overheidsbanen en 40 van de 545 parlementszetels apart.

      De Standaard,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     helper 4.1

     iemand die humanitaire hulp verleent voor een organisatie in een getroffen of hulpbehoevend gebied; humanitaire hulpverlener

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen 4.0 : 4.1

     Algemene voorbeelden


     Omdat ze oordelen dat beschietingen Bukavu te onveilig maken, evacueerden het Rode Kruis en de Rode Halve Maan maandag een aantal helpers uit die Zaïrese stad aan de grens met Ruanda.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • internationale helper

     Hekmatyar werd in februari vorig jaar uit zijn hoofdkwartier bij Kaboel verdreven door de Taliban [...]. Sinds oktober belegeren ze de hoofdstad Kaboel waar de 1,2 miljoen inwoners een winter van kou en honger achter de rug hebben. De helft van die mensen is volgens internationale helpers de hongerdood nabij.

     De Standaard,

     helper 4.2

     iemand die is opgeleid voor het verlenen van eerste hulp in afwachting van professionele medische zorgverlening; ook: de rang of functie van iemand die deze hulp verleent; eerstehulpverlener

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen 4.0 : 4.2

     Algemene voorbeelden


     De cursus 'Helper' is de meest uitgebreide opleiding in eerste hulp die het Rode Kruis aanbiedt. Deze cursus is gratis en wordt opgesplitst in twee delen: Levensbedreigende situaties (16 uur) [...]. Je leert hoe je kunt instaan voor de veiligheid na een ongeval. Daarnaast oefen je de technieken om snel een algemeen beeld te krijgen van de toestand van een slachtoffer. We maken je ook vertrouwd met reanimatie en leren je hulp te bieden bij noodsituaties zoals elektrocuties, verstikkingen en hartaanvallen. Bloedingen, wervelletsels, brandwonden en andere ernstige kwetsuren zijn ook vaste onderwerpen [...]. Niet-levensbedreigende situaties (16 uur): Deze lessen gaan over meer alledaagse eerste hulp. Je leert schaafwonden, bloedneuzen, verstuikingen en kneuzingen verzorgen [...]. Verbanden en draagdoeken kun je na afloop met je ogen dicht aanleggen. Bovendien leer je meer over een hersenschudding, flauwte, diabetes, epilepsie en hyperventilatie om maar een paar onderwerpen te noemen. We tonen je hoe je de toestand van een slachtoffer kunt herkennen en hoe je de gepaste hulp kunt bieden.

     http://www.rodekruishamme.be/leergangen.asp

     De voorzitter doorliep haar 25-jarige loopbaan. Ze had alle opleidingen van het Rode Kruis doorlopen tot helper 1. Ze was sectiecommandant en plaatsvervangend sectiecommandant.

     Meppeler Courant,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     helper 5.0

     (media, communicatie en telecommunicatie; ICT)

     computerprogramma dat een browser in staat stelt om een bestand van een onbekend bestandstype te openen

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een helper…

     is een computerprogramma

     • [Functie] dient om een browser in staat te stellen een bestand van een onbekend bestandstype te openen

      Algemene voorbeelden


      Veel browsers geven je de mogelijkheid zogenaamde helpers te installeren. Helpers zijn toepassingen die in actie komen als de browser een bestandstype binnenhaalt dat onbekend is. Let wel, het onbekende bestandstype wordt niet in de browser ingeladen maar in de helpertoepassing. Om de browser nog flexibeler te maken, hebben veel browsers nu ook de mogelijkheid om plug-ins te gebruiken.

      http://www.donboscohoboken.be/cursus/

      In de meeste Web-browsers kunnen helper-applicaties ingesteld worden. De helper applicatie komt in actie als er een bestandstype bij de browser binnenkomt waarvoor geen ingebouwde faciliteiten zijn en als er voor dat type bestand een helper gedefinieerd is.

      http://www.donboscohoboken.be/cursus/

      Woordfamilie


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen