hoogwaardig


hoogwaardig 1.0

( Gezegd van zaken, zelden ook van personen)
van hoge waarde; van grote waarde; van zeer goede kwaliteit

Algemene voorbeelden


We telen een hoogwaardige smaaktomaat.

http://www.groentennieuws.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=65194,

De ChristenUnie staat voor een gezondheidszorgsysteem dat te typeren is met de begrippen "behoeftegestuurd", "hoogwaardig", "respect voor het leven" en "sociaal".

http://www.e-stem.nl/

De zorg dient hoogwaardig te zijn, dat wil zeggen van hoge kwaliteit. De zorg wordt volgens kwaliteitsnormen gegeven, is effectief, wordt op tijd gegeven (minimale wachtlijsten) en vraagt ook van de zorgvrager zo min mogelijk tijd.

http://www.e-stem.nl/

Azië heeft zijn eigen hoogwaardig normenstelsel, dat stukken minder individualistisch is dan het Europese en draait rond discipline, harmonie, consensus en de familie, luidt het.

De Standaard,

Als beursspeculanten gedroegen ze zich alleen in het echtelijke bed ... eeuwen van beschaving opgeofferd om via kleinzielige retoriek aan te tonen dat de man hoogwaardiger is dan de vrouw. Wat een enghartigheid! Wat een kleinpikkigheid!

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

Ik gevoel me nu evenwel geroepen te proberen te betogen dat journalistiek een vorm kan zijn van literatuur. Ten eerste herhaal ik dat niemand onderscheid maakt tussen de literaire waarde van de romans of verzen enerzijds, en de journalistieke essays anderzijds van de vele genoemde letterkundigen. Het genre kan verschillen, stijl en inhoud blijven hoogwaardig.

Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een hoogwaardig aanbod
 • een hoogwaardig alternatief
 • een hoogwaardig bedrijf
 • een hoogwaardig dienstenpakket
 • een hoogwaardig gehalte
 • een hoogwaardig karakter
 • een hoogwaardig kennisniveau
 • een hoogwaardig niveau
 • een hoogwaardig openbaar vervoer
 • een hoogwaardig product
 • een hoogwaardig programma
 • een hoogwaardige aanpak
 • een hoogwaardige afwerking
 • een hoogwaardige bereikbaarheid
 • een hoogwaardige brandstof
 • een hoogwaardige grondstof
 • een hoogwaardige internetverbinding
 • een hoogwaardige kennisontwikkeling
 • een hoogwaardige kunststof
 • een hoogwaardige opleiding
 • een hoogwaardige productie
 • een hoogwaardige scholing
 • een hoogwaardige toepassing
 • een hoogwaardige uitstraling
 • een hoogwaardige uitvoering
 • een hoogwaardige voorstelling
 • een hoogwaardige vorm (van)
 • hoogwaardig amusement
 • hoogwaardig groen
 • hoogwaardig hooi
 • hoogwaardig materiaal
 • hoogwaardig onderwijs
 • hoogwaardig onderzoek
 • hoogwaardig voedsel
 • hoogwaardige apparatuur
 • hoogwaardige architectuur
 • hoogwaardige capaciteit
 • chocolade, dienstverlening, elektronica, energie, expertise, industrie, informatie, informatievoorziening, infrastructuur, isolatie, kennis, kunst, muziek, natuur, service, techniek, technologie, televisie, textiel, toegang, voeding, warmte, werkgelegenheid, woningbouw, zorg, zorgverlening]
 • hoogwaardige bedrijven
 • hoogwaardige diensten
 • hoogwaardige grondstoffen
 • hoogwaardige houtsoorten
 • hoogwaardige kunststoffen
 • hoogwaardige materialen
 • hoogwaardige oplossingen
 • hoogwaardige producten
 • hoogwaardige publieke voorzieningen
 • hoogwaardige technieken
 • hoogwaardige technologieën
 • hoogwaardige toepassingen
 • hoogwaardige voedingsmiddelen
 • hoogwaardige voorzieningen
 • hoogwaardige woningen

Ook kunnen bedrijven, net als andere instellingen, onder gelijke condities zelf opleidingen starten. Wegens het maatschappelijk belang zal de overheid in laatste instantie een beperkt, hoogwaardig aanbod overeind moeten houden.

http://www.bredeschool.net/frames/n123.htm,

Zijn onafhankelijke en hoogwaardige aanpak van de haute couture omschreef hij graag als "een eenzaam avontuur".

De Standaard,

Renault pakt met de Mégane alvast uit met een hoogwaardige afwerking, een volledige uitrusting en de dynamische lijnen van de jongste Renault-produkten.

De Standaard,

Dit schildersdoek, dat een hoogwaardig alternatief vormt voor glasvezelpapier, heeft het voordeel dat het veel fijner is en geen naden heeft, omdat het in verschillende breedtes kan worden vervaardigd.

De Standaard,

Allicht dé verrassing van het lopende concertseizoen: Micha Marah en band zetten niet zomaar een eerlijke en geloofwaardige set Iers getinte muziek neer, maar zorgen voor een avond hoogwaardig amusement.

De Standaard,

Veel moderne hoogwaardige apparatuur kan slechts functioneren of bereikt slechts zijn specificaties onder besturing door regelsystemen.

http://www.disc.tudelft.nl/Informatie%20brochure/algemene%20inleiding.htm#top

Als het 't stadsdeel Zeeburg ernst is met haar zorg voor hoogwaardige architectuur en stedebouw, dan moet zij de eigen huisvesting onmiddellijk met de grond gelijk maken.

NRC,

Nieuwe wapensystemen werden in ons land ontwikkeld (Goalkeeper) en de marine werd een hoogwaardig bedrijf met prima opleidingen.

http://www.mindef.nl/marine/geschied.htm

Door vooral hoogwaardige bedrijven in te planten op de regionale bedrijventerreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat immers het gevaar van het verdringen van laagwaardige activiteiten naar het Vlaamse stedelijk gebied rond Brussel.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

Ook bij Bouchard L'Escaut krijgen we een rondleiding langs de geraffineerde smaken van hoogwaardige Belgische chocolade, een ontdekkingstocht die de moeite loont.

http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/dossiers/es/2001_nl/es-chocolade/part0_nl.html,

Een hoogwaardige bereikbaarheid van economische centra voor goederenverkeer en zakelijk verkeer wordt gezien als een conditio sine qua non voor een versterking van de economie.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

De afdeling Environmental Technology van DSM Research [...] is er naar de mening van de VMK-directeur uitstekend in geslaagd een in de praktijk beproefde techniek te ontwikkelen, 'waarmee de kunststofmix uit het huishoudelijk afval verwerkt kan worden tot een hoogwaardige brandstof, die geschikt is voor het bijstoken van een op steenkool draaiende elektriciteitscentrale'.

http://www.verpakkingsmanagement.nl/,

Deze taak zou mogelijk ondergebracht kunnen worden in een 'rampenbijstandsteam'. * Het verdient aanbeveling ook voor de nazorgfase structureel hoogwaardige capaciteit beschikbaar te krijgen en door tussentijdse evaluatie de werking van de projectorganisatie voor de nazorgfase te toetsen.

http://www.enschede.nl/Default.htm

De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, geeft iedereen toegang tot kennis en cultuur van heden en verleden door hoogwaardige diensten te leveren voor onderzoek, studie en cultuurbeleving.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

Belangrijkste doelstelling is daarom het versneld realiseren van een gemeentelijke aansluitinfrastructuur die een hoogwaardig dienstenpakket van hogesnelheidsinformatiediensten ondersteunt.

http://www.isoc.nl/publ/index.htm,

De nadruk is komen te liggen op maatwerk via hoogwaardige dienstverlening.

http://www.2k.nl/projecten.html

Hoogwaardige elektronica zorgt voor levensechte bewegingen, aldus het fotobijschrift.

NRC,

Een PV-systeem met fotovoltaïsche zonnecellen levert niet alleen hernieuwbare en hoogwaardige energie, maar kan ook heel milieuvriendelijk worden geproduceerd.

De Standaard,

De Westeuropese betrokkenheid blijft beperkt tot levering van hoogwaardige expertise of tot de ontwikkeling van nieuwe technologische concepten voor verdere verhoging van de kostenefficiëntie.

http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

In ons land wordt ambulancezorg geleverd van een hoogwaardig gehalte; het vereiste kwaliteitsniveau van ambulancezorg is officieel vastgelegd.

http://www.ambulancezorg.nl/

Daarnaast wordt indicatief uitgegaan van 10.000 hectare extra hoogwaardig groen bij de stad, gekoppeld aan nieuwe bouwopgaven. Ook hier kan door middel van een goed landschappelijk ontwerp een veel groter gebied opgeknapt worden (100.000 hectare).

http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

Magnesium is een lichte en hoogwaardige grondstof die steeds meer in de auto-industrie wordt gebruikt.

http://www.cidi.nl/html/publijst/online/eco-00.html,

Het vormen van internationaal opererende primaire productiebedrijven gericht op de productie van uniforme en hoogwaardige grondstoffen voor de verwerking van vlees en eieren.

http://www.agriholland.nl/dossiers/mkz/home.html,

Het is steeds moeilijker om hoogwaardig hooi te krijgen. In de dierenwinkel is verpakt hooi te koop. Koop altijd hooi van de beste kwaliteit. U kunt ook proberen een zak hooi bij een boer te kopen. Hoogwaardig hooi koopt u bij een eco-boer of boeren met natuurlijke weiden. Oud hooi herkennen: minderwaardig hooi stuift sterk en prikkelt daardoor de luchtwegen van het konijn.

http://www.dwergkonijn.com/

Niet alleen de Franse stijl staat centraal, maar ook de Engelse stijlmeubelen in hoogwaardige houtsoorten als mahonie en taxus.

http://www.antonis.be/index.html

De steden Heerlen en Aken werken al enkele jaren aan een gezamenlijk bedrijventerrein voor hoogwaardige industrie dat om de grens heen wordt aangelegd.

NRC,

De concrete uitwerking van de gedachte dat ook in de publieke ruimte hoogwaardige informatie beschikbaar moet zijn en dat de wetenschap de eerstaangewezen toeleveraar daarvoor is, wordt belichaamd door het zogenoemde diffusiemodel voor de verspreiding van wetenschappelijke kennis.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Bij het begrip publieke digitale diensten staan (digitale) platforms centraal die betrekking hebben op 'communicatie en inhouden' die kunnen bijdragen aan hoogwaardige informatievoorziening en aan de openbare meningsvorming.

http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/stimuleringsregeling-internet-informatieproducten.pdf,

Een betere samenwerking met de overheid stimuleert bedrijven te investeren in hoogwaardige infrastructuur (zoals breedband).

http://www.e-stem.nl/

Voor ieder kind is in 2006 op school een computer met hoogwaardige internetverbinding beschikbaar.

http://www.e-stem.nl/,

De hoogwaardige isolatie met mineraalvezels reduceert stralingsverlies.

http://www.hout-cv.nl/

De markt voor professionele elektronische systemen krijgt de laatste jaren een steeds hoogwaardiger karakter, waarbij meer vraag ontstaat naar complete systemen.

NRC,

Wat betreft de versterking van de kennis- en innovatiebasis wordt het tijd om de samenleving meer van hoogwaardige kennis, zoals die zich op universiteiten, hogescholen en instituten bevindt, te laten profiteren.

http://www.hellavoute.nl/

De kernkwalificaties richten zich op de intellectuele ontwikkeling en verbreding van de bachelor, op het aanleren van een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden en op een hoogwaardig kennisniveau van een specifieke discipline.

http://www.vsnu.nl/show?id=3577=246,

Hoogwaardige kennisontwikkeling vraagt ook een hoogwaardige kennisvoorziening.

http://www.eur.nl/fgg/medbib/Beleidsplan%202000.doc,

De handpomp is vervaardigd uit een hoogwaardige kunststof (ABS) en bestaat uit een handgreep, een zuiger en een pomphuis.

http://www.fontys.nl/werktuigbouwkunde/medewerker/gbeukema/vacuum/VTproj97/vacuvin/vacuvin.html

Dus alle medicijnen tegen aids, kanker, enzymen voor de chemie, milieuvriendelijke landbouwmiddelen zullen we moeten importeren. Hetzelfde geldt voor nieuwe materialen zoals hoogwaardige kunststoffen (polymide, aramide), fijnkeramiek, hoogwaardig ultraheldere glassoorten.

NRC,

Alle onderdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardig materiaal, waardoor de technische levensduur van elk systeem aanmerkelijk wordt verlengd.

http://www.luiten-scherming.nl/

Ieder interieur is een combinatie van creativiteit, vakmanschap, hoogwaardige materialen, functionaliteit en stijl.

http://www.antonissen.nl/

Als ik dus zeg dat het beoefenen van Wuxingquan mij ongekende inzage heeft gegeven in het verwante Tai Chi (dat ernstig vervuild is doordat iedereen, en met name de Chinese politiek, zich met deze hoogwaardige kunst heeft bemoeid) dan bedoel ik dat er dingen zijn die ik in Tai Chi heb kunnen vinden doordat ik een heel klein beetje door de tijd heen kan kijken.

http://www.kraanvogel.nl/index2.html

Professionele dieven besteden veel tijd aan voorbereiding om een manier te vinden om succesvol hoogwaardige kunst te stelen.

http://www.axa-art.be/nl/verzamel/tips.cfm#2,

Het CAM moet kwalitatief hoogwaardige muziek garanderen (o.a. eindelijk weer een podium voor de nationale en internationale jazz (sub)top).

http://www.eur.nl/fw/cfk/kunsten/centrumactmuz.shtml

Beide instellingen beogen hoogwaardige natuur in het gebied te introduceren.

Meppeler Courant,

"Schaf de studierichtingen af, kies voor kleinschalig en hoogwaardig onderwijs, heb oog voor de verschillen in talenten onder studenten en selecteer aan de poort." Niet iedereen is het met zijn stellingname eens.

Reformatorisch Dagblad,

De bundeling van expertise, faciliteiten en (extra) onderzoekscapaciteit van TNO en de Technische Universiteit Eindhoven moet het mogelijk maken om resultaten van hoogwaardig onderzoek snel toepasbaar te maken en te implementeren in de industrie.

http://www.tno.nl

Ik hoop dat we [...] die mensen allemaal uit de auto kunnen houden door die gecombineerde werking, één, hen niet meer toelaten rond het station te parkeren door betalend parkeren en twee, hen een alternatief te bieden door een hoogwaardig openbaar vervoer, dat aan hoge frequentie, comfortabel en tegen een aanvaardbare prijs mensen vanuit die woonsteden rondom onze stad naar hier brengt.

http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,

Een complexere wereld vraagt om mensen die dankzij een hoogwaardige opleiding snel kunnen overzien en analyseren wat in het nieuws de hoofdelementen zijn.

http://ttk.ehb.be/

Een apart zich verder ontwikkelend gebied is de mechatronica, waarbij de traditionele machine-industrie nieuwe kansen krijgt om de functionaliteit van werktuigkundige concepten te versterken door gebruikmaking van servobesturingen waar dit goedkopere of hoogwaardiger oplossingen biedt.

http://www.disc.tudelft.nl/Informatie%20brochure/algemene%20inleiding.htm#top

Omdat microbiologische veiligheid één van de eerste voorwaarden is voor een hoogwaardig product, stellen we ook intern hoge kwaliteitseisen.

http://www.primemeat.nl/professioneel.html

De werknemers van TMM vrezen ook voor de toekomst van hun hoogwaardige producten, en de vergevorderde research, onder meer over digitale tv, in handen van Daewoo.

De Standaard,

Vaardigheden en kennis benodigd voor hoogwaardige productie en dienstverlening worden extra beloond.

http://www.fss.uu.nl/soc/onderzoek/timecomp/paper7.pdf,

Uitgangspunt voor de reizen is een hoogwaardig programma dat door de individuele deelnemers zelf nooit gerealiseerd had kunnen worden; het multidisciplinaire karakter van de reizen vergroot de impact.

http://www.fondsbkvb.nl/leestafel/index.html,

PvdA kiest: samen voor de toekomst. Wij kiezen ervoor om het samen te blijven doen. Om op basis van een sterke, moderne, duurzame en milieuvriendelijke economie ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland gelijke toegang heeft tot hoogwaardige publieke voorzieningen, vooral in het onderwijs, de zorg en de veiligheid.

http://www.e-stem.nl/,

Ook hier gaat het om banen van werknemers met uitstekende arbeidsvoorwaarden en een hoogwaardige scholing.

NRC,

Wij zijn chauffeurs van culturele toeristen, Europeanen, Japanners, met hen zijn er nooit problemen, wij respecteren hen, zij respecteren ons, wij geven hoogwaardige service, problemen hebben we alleen met de gringo's en de indianen.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

Ondanks dat de prijs aan de lage klant is heeft Pioneer niet bespaard op de hoogwaardige techniek en om de multi-formaat speler nog interessanter te maken levert men deze met hoogwaardige Burr Brown PCM1738EG 192 kHz/24-Bit Audio-D/A-DACS en een Bass-Management functie voor de DVD-Audio en een geïntegreerde Dolby Digital/DTS-Decoder.

http://www.hear.nl/nieuws/index.html,

De provincies Limburg, Brabant en Zeeland (de Alliantie Zuid-Nederland) willen van het Rijk een bijdrage van 289 miljoen gulden voor twaalf projecten op het gebied van kenniseconomie: de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technieken, informatie- en communicatietechnologie.

De Limburger,

Chrysler beschikt over goed verkopende modellen, hoogwaardige technologie, slanke produktielijnen en over miljarden aan contanten.

NRC,

Plattelandsarts Steven Greer, volgens de BBC het brein achter het project zei ook dat de regering eindelijk de hoogwaardige technologieën moet onthullen die de planeet kunnen redden en die afkomstig zouden zijn van de "super-intelligente aliens".

NRC,

Volgen Philips is dvd op dit moment het snelst groeiende segment. "Wij zien geen reden om dat nu af te kappen omdat de invoering van hoogwaardige televisie nog onzeker is."

NRC,

De drie bedrijven die samen vanaf april de nieuwe textielgroep gaan vormen moeten hoogwaardige textiel gaan maken die voornamelijk door de industrie wordt afgenomen.

NRC,

De Vlaamse regering wil voor iedereen een hoogwaardige toegang tot de nieuwe communicatie- en informatiemiddelen waarborgen.

De Standaard,

Maar ook door selectief te slopen hoeft minder afval te worden gestort en kunnen vrijkomende materialen over het algemeen in een hoogwaardiger toepassing worden ingezet dan in het geval niet-selectief wordt gesloopt.

http://www.dubo-centrum.nl/

Er wordt - op structuurplanniveau - een verweving van stad en natuur nagestreefd, waarbij de rode ontwikkeling een hoogwaardige uitstraling heeft en de kosten van de groene ontwikkeling draagt.

http://www.eindhoven.nl/gemeente/plannen/duurzaam/groenbeleidsplan.htm,

Ook in het interieur zet de nieuwe Polo maatstaven. Enerzijds natuurlijk met de royale afmetingen, maar anderzijds ook met de hoogwaardige uitvoering en de innovatieve, duidelijk symmetrische interieurstyling.

http://www.volkswagen.nl/pa_home.html,

Het Tweelingen-type heeft behoefte aan een zoveel mogelijk afwisselende, hoogwaardige voeding, weinig vlees, veel fruit, salades, groenten.

http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

Cebeco Handelsraad zegt zijn marktpositie verder te willen versterken op basis van autonome groei en aankoop van bedrijven die passen in de kernactiviteiten. De speerpunten daarbij zijn hoogwaardige voedingsmiddelen en specifieke uitgangsmaterialen.

NRC,

Een mooie, artistiek hoogwaardige voorstelling, die zeker in Nederland geprogrammeerd dient te worden.

NRC,

In plaats van de wens om zo dicht mogelijk in de buurt van het werkadres van de kostwinner te wonen, komt in deze tijd van groei van het aantal banden tussen woning en werk per huishouden (vooral door de toenemende arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen) en van groeiende sociale en ruimtelijke mobiliteit steeds meer de wens op om te wonen in een goed met werkgelegenheid en hoogwaardige voorzieningen uitgeruste regionale ontwikkelingszone.

http://www.frw.uva.nl/ame/publications/engelsdorpgastelaars_trends.pdf,

AKO is te zien als ook zo'n nieuwe vorm van zorgondernemerschap maar tegelijkertijd een hoogwaardige vorm van werkgelegenheid.

http://www.cinop.nl/public/profiel/index.htm

Warmtepomp of warmtepomp-boiler a. bestemd voor: het opwaarderen van laagwaardige warmte naar hoogwaardiger warmte, waarbij de hoogwaardiger warmte wordt aangewend voor de verwarming van ruimten of tapwater (warmtepompboiler) in woningen of bedrijfsgebouwen, met uitzondering van omkeerbare systemen die voor meer dan 50% buitenlucht als warmtebron benutten.

http://www.milieutotaal.nl/index2.htm

Machinebouwer en industriële dienstverlener Stork voelt zich door de harde gulden en in het belang van het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland gedwongen een steeds groter deel van de activiteiten in het buitenland uit te besteden.

NRC,

De onderzoekschool heeft de volgende doelstellingen: het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen.

http://odur.let.rug.nl/agricola/

Zo kunnen verouderde bedrijfslocaties in binnensteden gegeven de schaarste aan ruimte zeer geschikt zijn voor hoogwaardige woningbouw.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

In de eerste plaats zullen hoogwaardige woningen worden gebouwd, waarvan een deel zelfs permanent bewoond zal mogen worden.

Meppeler Courant,

Hoogwaardige zorg wordt niet alleen gegeven door betaalde professionals, maar ook door onbetaalde vrijwilligers, die daartoe goede scholing en ondersteuning krijgen.

http://www.e-stem.nl/

Door de kennis over zorg, de samenwerking binnen de zorg en de organisatie van de zorg te bevorderen, stimuleert het IKN hoogwaardige zorgverlening in ziekenhuis en thuissituatie.

http://www.ikc.nl/ikn/

met bijwoord


 • zeer hoogwaardig
 • niet hoogwaardig

Zondagsrust is een zeer hoogwaardig goed.

De Limburger,

Of ze nu al of niet hoogwaardig zijn in kwaliteit doet er niet toe. Het zijn foto's die jij gemaakt hebt en jij hebt besloten die foto's zo te maken. Veel foto's hebben nu eenmaal een sterk registrerend karakter, maar daar is toch niets mis mee?

http://www.nikon-club-nederland.nl/forum/viewtopic.php?f=59&t=20108&start=30,

De uitstraling is namelijk, mede door de offsetdruktechniek die nu mogelijk is, zeer hoogwaardig.

http://www.boxserve.nl/frameset-vanwylick.htm

De productie is ook niet hoogwaardig, want het ziet er niet naar uit dat scenes opnieuw zijn geschoten bij grove fouten zoals het opzij zetten van de stoel.

http://www.recensiekoning.nl/2010-09_5065/grappigste-porno,

Siemens biedt, evenals Bosch, zeer hoogwaardige producten voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.

http://www.deschouwwitgoed.nl/

 • technisch hoogwaardig
 • technologisch hoogwaardig

In de stad Hsinchu is een "Wetenschappelijk-Industrieel Complex" gevestigd, waar overheid en bedrijfsleven - ook verscheidene buitenlandse bedrijven - eendrachtig samenwerken aan de ontwikkeling en produktie van technologisch hoogwaardige apparatuur, met name chips en computers.

NRC,

De reusachtige achterstand in consumptiegoederen en in technologisch hoogwaardige apparatuur wordt ingehaald door importen.

NRC,

Volgens de van Mercedes Benz overgekomen Fokker-baas is met deze nieuwe saneringsronde aan alle voorwaarden voldaan om "deze technisch hoogwaardige industrie voor Nederland te behouden."

NRC,

Wie de technisch hoogwaardige produkten als de Fokker 70 en Fokker 100 als ouderwetse vliegtuigen bestempelt, begrijpt volgens de Dasa-bestuursvoorzitter niets van vliegtuigen.

NRC,

Verder brengt Protest de snowboardcollectie op een technisch hoogwaardiger niveau dan vorig jaar.

http://www.modeportaal.nl/

De oplossing ligt in het opschuiven naar technologisch hoogwaardige marktsegmenten.

NRC,

in voorzetselgroep


 • op een hoogwaardig niveau

Dit alles moet er toe leiden dat de leerling bij de afsluiting van zijn studies in staat mag geacht worden op een hoogwaardig niveau deel te kunnen nemen aan de muzikale aktiviteiten van zijn voorkeur (amateur-muziekleven) en in voorkomend geval zijn muziekstudies, via een toelatingsproef aan één van de muziekhogescholen, ook op een professioneel niveau verder te zetten.

http://users.skynet.be/fa256198/Leerplannen/LeerplanPiano.html

met ander, nevengeschikt adjectief


 • hoogwaardig en duurzaam
 • hoogwaardig en gevarieerd
 • hoogwaardig en toegankelijk

Onze vakmensen stáán voor hun werk: met moderne middelen werken zij aan een eindproduct dat hoogwaardig en duurzaam is.

http://www.vogel-bv.nl/start.htm

Juist vanwege het enorme beslag dat de publieke omroep legt op middelen – de aanzienlijke publieke- en advertentie-inkomsten, de infrastructuur en kijkers – is duidelijkheid over taakopdracht, programmavoorschriften en publiek karakter van groot belang. Om oneigenlijke concurrentie met commerciële omroeporganisaties te voorkomen en dus een onnodig beslag te doen op de markt. En om te garanderen dat de publieke omroep blijft voorzien in een hoogwaardig en gevarieerd programma-aanbod.

http://www.cvdm.nl/pages/home.asp?

Ondernemende veehouders: - zorgen enerzijds voor een constante productie en aanvoer van hoogwaardige en gevarieerde producten en groene producten en diensten [...] en: - zijn anderzijds de dragers van leefbaar, goed onderhouden en mooi (cultuur-)landschap.

http://www.agriholland.nl/dossiers/mkz/home.html,

Om alle kinderen gelijkelijk te laten delen in onze schat aan kennis en cultuur, zetten sociaal-democraten zich altijd in voor hoogwaardig en toegankelijk onderwijs.

http://www.e-stem.nl/,

Daarom stellen sociaal-liberalen aan de samenleving sociale randvoorwaarden, zoals hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg en onderwijs in een goed functionerende rechtsstaat die veiligheid, werk en sociale zekerheid biedt.

http://www.d66.nl/

overig


 • iets hoogwaardigs

De Schotten zijn terecht trots op hun prachtige, karaktervolle nationale drank die ook buiten Schotland geconsumeerd altijd iets hoogwaardigs en aristocratisch over zich bleef houden.

http://www.werelddranken.nl/

 • zo hoogwaardig mogelijk

Het zo hoogwaardig mogelijk gebruiken van oppervlaktedelfstoffen wordt als een onderdeel van zuinig gebruik beschouwd.

http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

Vanuit milieu-oogpunten is het wenselijk om 'oud asfalt' zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Vandaar dat inmiddels gangbare technieken voorhanden zijn om tot ca. 50% 'oud asfalt' te hergebruiken in nieuw asfalt.

http://www.bruil.nl/

Ook moet worden gestreefd naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van secundaire grondstoffen (dus: betonzand kan beter niet als ophoogzand worden gebruikt, want dat is een relatief laagwaardige toepassing).

http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


hoogwaardig 1.1

(transport, verkeer en reizen)

( Gezegd van wegen)
voldoend aan de strengste eisen van verkeersveiligheid

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een hoogwaardige autoweg
 • een hoogwaardige fietsroute
 • een hoogwaardige fietsverbinding
 • een hoogwaardige verbinding

Grootste verandering is dat de N48 een zogenaamde hoogwaardige autoweg wordt. Dit betekent verkeerstechnische verbeteringen waardoor het gebruik veiliger wordt. Dit wordt verkregen door de kruisingen ongelijkvloers te maken.

Meppeler Courant,

In sterk verstedelijkte gebieden kan het belang van een hoogwaardige fietsroute langs structurerende lijninfrastructuren nog toenemen in functie van de corridorfunctie.

http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

Daarbij gaat het onder meer om de kwaliteitsverhoging van bestaande fietsroutes, de voorbereiding van een tweede hoogwaardige fietsverbinding tussen Colmschate en de oudere stadsdelen en goede stallingsvoorzieningen in de binnenstad.

http://www.deventer.nl/Frm/Frm-Welkom.html

Hij wees hierbij op het feit dat er van rijksweg N48 een hoogwaardige autoweg moet worden gemaakt en dan past daarin, volgens hem, geen gelijkvloerse aansluiting.

Meppeler Courant,

De beste oplossing is daarom een hoogwaardige verbinding, een autoweg met slechts twee rijstroken, tussen Genemuiden/Hasselt ten noorden van de Vecht naar de A28.

Meppeler Courant,

hoogwaardig 2.0

op een wijze die aan de hoogste eisen voldoet; op een kwalitatief hoogstaande manier; op een volledig verantwoorde manier; in de context vaak: op een duurzame manier

Algemene voorbeelden


Het plan wil de preventie en de recuperatie van de huishoudelijke afvalstoffen sterk stimuleren. Pas indien dit niet mogelijk is, moet afval hoogwaardig en ecologisch verantwoord verwerkt worden.

http://www.gent.be/

De woningen zijn straks hoogwaardig geïsoleerd.

Meppeler Courant,

"Cacao als specerij bij het koken, dat wordt de trend de komende jaren", stelt P. Janssen van de organisatie van het Chocoladefestival. "Althans, dat hopen we dan. Kip met een mole, een soort puree, van chocola, dat is een heerlijk gerecht dat van oorsprong uit Mexico komt." Nederlanders gaan volgens haar meer tijd besteden aan echt hoogwaardig koken.

De Limburger,

Het wateren van hout is een oude, in onbruik geraakte, maar veelbelovende techniek om hout een langere duurzaamheid mee te geven en hoogwaardiger toe te passen, zo blijkt uit een eerste vooronderzoek.

http://www.bouw.tno.nl/nld/wie_we_zijn/organisatie/bt/ht/publicaties/

Een belangrijk deel van dit Nederlandse hout kan hoogwaardig worden toegepast in de bouw en in de meubelindustrie.

http://www.bouw.tno.nl/nld/wie_we_zijn/organisatie/bt/ht/publicaties/

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • niet hoogwaardig

Een ander bitumenhoudend product, asfaltpuingranulaat is zonder probleem herbruikbaar, hoewel hiervan slechts 40% hoogwaardig (m.a.w. als regeneratieasfalt) opnieuw in cyclus wordt gebracht. De overige 60% wordt grotendeels gestort of als granulaat gebruikt. In dit laatste geval wordt het bindmiddel dus niet hoogwaardig gebruikt.

http://www.asfaltnet.nl/ShowCase/31426/Bitumineus-afval-vindt-toepassing,

Overigens kent ook biomassa tegenstanders. Er wordt getwijfeld aan de milieuvriendelijkheid, maar bovendien kan het gebruik van biomassa, indien niet hoogwaardig toegepast, voedselschaarste in de hand werken.

http://www.wattmooi.nl/energieprogramma/bio-energie

Beide heren hebben dan al een lange en indrukwekkende logistieke carrière achter de rug en vinden elkaar in hun gezamenlijke visie dat het aanbod van logistieke dienstverlening op het gebied van Warehousing services voor ondernemingen in het midden en klein segment van de markt onvoldoende en kwalitatief niet hoogwaardig genoeg is.

http://www.tlogistics.eu/who.html,

hoogwaardig 3.0

( Gezegd van kwaliteit)
buitengewoon goed; uitstekend

Algemene voorbeelden


Dus voor autoschadeherstel inclusief spuitwerk staat Van Straaten Autoschadetechniek graag tot uw beschikking. Voor een goede service en hoogwaardige kwaliteit.

http://www.vanstraaten-autoschadetechniek.nl/

Voor slechts enkele van deze opgesomde toepassingen is water van hoogwaardige kwaliteit (dus drinkwater) echt noodzakelijk, m.n. voor het drinken en koken.

http://www.gent.be/

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in HR-toestellen toegepaste componenten. Dit resulteert in hoogwaardige kwaliteit met dienovereenkomstige betrouwbaarheid en een gunstige prijs/kwaliteitverhouding.

http://www.agpo.nl/consument/home/doc/l_urs.pdf

Uit de bd-landbouw kunnen echter vernieuwende, verdiepende initiatieven komen waarmee een hoogwaardige biologische kwaliteit kan worden gewaarborgd.

http://www.antrop-ver.nl/motief/nummers/motief41-2.htm,

Vooral het in Meppel gemaakte beddetijk was beroemd en van hoogwaardige kwaliteit.

Meppeler Courant,

Uitgangspunt is dat voor alle betrokkenen een gunstige situatie ontstaat: De burger vindt gemakkelijk de weg naar gespecialiseerde rechtsbijstandverleners met een gegarandeerd hoogwaardige kwaliteit.

http://www.rvr.org/DenBosch.htm

Door deze ruimte op te nemen in het plan en daardoor ook de duurdere categorieën een kans te geven ontstaat er financiële ruimte om tegelijkertijd het recreatiegroen 'Saendelft Groen' aan te leggen met een hoogwaardigere kwaliteit dan oorspronkelijk gedacht was.

http://www.noord-holland.nl/Algemeen/Nieuws/nieuwsberichten/Saendelft.asp?ComponentID=57759=2882,

Gehaxeld voer van een hoogwaardige kwaliteit, een smakelijke hap voor het rundvee in stad en streek.

Meppeler Courant,

We krijgen de kans om op 'theevisite' te gaan: in een bedrijfje zien we hoe de theeblaadjes gedroogd, gehakt en gebrand worden. De Bengaalse thee is niet van een hoogwaardige kwaliteit. Daarom is slechts een klein deel bestemd voor export (Rusland). De kwaliteit hangt af van de hoogte waarop de theestruiken groeien.

http://users.skynet.be/am034343/O-SEKOER/dagboekf.htm,

De kracht van de Tivoli is niet alleen de tijdloze eenvoud maar ook de hoogwaardige geluidskwaliteit.

http://www.hifihome.be/recent.asp

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • (van) zeer hoogwaardige kwaliteit

Het vanaf deze week door de NOS uitgezonden visitekaartje, waarvoor De Niro als een van de drie "executive producers tekende, is inderdaad televisiefictie van zeer hoogwaardige kwaliteit.

NRC,

Wij zijn gespecialiseerd in het exclusief ontwerpen, produceren en installeren van zachte indoorspeelmaterialen van zeer hoogwaardige kwaliteit.

http://www.playtec.nl/page01.htm

De cocaïne, die van zeer hoogwaardige kwaliteit zou zijn, bevond zich aan boord van een tweemotorig vliegtuigje dat in Cali aankwam zonder vluchtplan.

NRC,

 • kwalitatief hoogwaardig

De zuivelsector doet er alles aan om producten te leveren die beantwoorden aan de verwachtingen van de afnemers. Kwalitatief hoogwaardig, gezond, veilig, en geproduceerd op een wijze waarin verantwoord wordt omgegaan met dieren en met het milieu.

http://www.prodzuivel.nl/

Bij deze methode worden de mosterdzaadjes (uitsluitend de kwalitatief hoogwaardige zwarte en bruine mosterdzaadjes; pasta's die met witte mosterdzaadjes worden gemaakt, mogen in Frankrijk niet onder de naam 'mosterd' worden verkocht!) in water geweekt tot ze opzwellen en de vliesjes barsten.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

In een kwalitatief hoogwaardige donsvulling sluimeren de ongelooflijke isolerende eigenschappen van het verenkleed van een vrije watervogel.

http://www.beddenspeciaalzaak.nl/

Schiphol is een kwalitatief hoogwaardig knooppunt van vervoers- en informatiestromen.

http://www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

De NVSH als spreekbuis en actieleider voor knelpunten op het gebied van seksualiteit en het CMD als zelfstandig bedrijf dat in eigen beheer de productie verzorgt van kwalitatief hoogwaardige condooms, pessaria en zaaddodende pasta's.

http://www.condoom.com/mainalg3.htm

 • een kwalitatief hoogwaardig aanbod
 • een kwalitatief hoogwaardig assortiment
 • een kwalitatief hoogwaardig karakter
 • een kwalitatief hoogwaardig niveau
 • een kwalitatief hoogwaardig product
 • een kwalitatief hoogwaardig stelsel
 • een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod
 • een kwalitatief hoogwaardige aanpak
 • een kwalitatief hoogwaardige auto
 • een kwalitatief hoogwaardige camera
 • een kwalitatief hoogwaardige informatie
 • een kwalitatief hoogwaardige voorstelling
 • een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening
 • kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal
 • kwalitatief hoogwaardig onderwijs
 • kwalitatief hoogwaardig onderzoek
 • kwalitatief hoogwaardige energie
 • kwalitatief hoogwaardige informatie
 • kwalitatief hoogwaardige zorg
 • kwalitatief hoogwaardige diensten
 • kwalitatief hoogwaardige oplossingen
 • kwalitatief hoogwaardige producten
 • kwalitatief hoogwaardige programma's

Voor alle overheden is vanaf 2012 actueel en kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal beschikbaar.

http://www.hetwaterschapshuis.nl/nieuws/@214721/hoogwaardig/,

'De katholieke school is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus'. Deze dienst aan kinderen en jongeren veronderstelt een kwalitatief hoogwaardig aanbod.

http://www.kuleuven.ac.be/godinet/visie_op_pastoraal_folder.htm

Wij bieden een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan wonen, verzorging en verpleging aan daartoe geïndiceerde ouderen.

http://www.joanneszwijsen.nl/

Men hoopt op deze wijze de continuïteit van Kennisnet als basisvoorziening in het onderwijs met daarop een kwalitatief hoogwaardig aanbod te waarborgen.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

In voorgaande minderhedenrapportages is dit beleid gekritiseerd, omdat het tot versnippering leidt en een kwalitatief hoogwaardige aanpak blokkeert.

http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah160/nl/samenvatting.htm,

Bosch/Siemens bieden [...] op het gebied van de solomagnetrons een kwalitatief hoogwaardig assortiment, welke iets duurder zijn als Sharp.

http://www.deschouwwitgoed.nl/

Wij zijn ons er constant van bewust met Mazda een zeer sterk merk, met doordachte en kwalitatief hoogwaardige auto's in huis te hebben.

Meppeler Courant,

Een kwalitatief hoogwaardige camera met flitslampjes, twee batterijen, een zender en een antenne.

http://www.crohn-colitis.nl/art_med_10.html

Ministeries, gemeenten, provincies, volgens Jansen moeten ze à la Delta Lloyd met zeker 25 procent minder werknemers kwalitatief hoogwaardiger diensten kunnen verlenen.

NRC,

Het marktaandeel van de trein verhogen door een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening (capaciteits-, comfort- en frequentietoename) en een gunstig prijsbeleid (bevoordelen van de trouwe reizigers).

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Oorzaken daarvan zijn de groeiende vraag naar energie, naar goedkoop transport van grondstoffen en naar kwalitatief hoogwaardiger energie.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/rsv/richtinglijninfra.html

De media zouden volgens hem nog wel een rol kunnen spelen in het maatschappelijk beschikbaar maken van kwalitatief hoogwaardige informatie, maar ze zouden daarmee niet langer de 'publieke opinie' vertegenwoordigen.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Hoofdroutes zijn intensief gebruikte doorgaande fietsroutes met een kwalitatief hoogwaardig karakter.

http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

Het derde net wil zich niet richten op het grootst mogelijke publiek, maar informatie, cultuur en verstrooiing op kwalitatief hoogwaardig niveau brengen.

NRC,

Natuurlijk doen alle medewerkers van de onderwijsinstelling hun best om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden en afgesproken procedures zo goed mogelijk uit te voeren.

http://www.lsvb.nl/index.php?subject=publicaties,

De kennissamenleving biedt meer dan ooit ruimte voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek, aan zowel private als publieke instellingen, die over en weer voortdurend contact hebben.

http://www.bredeschool.net/frames/n123.htm,

Uitgangspunten zijn een brongerichte benadering, het streven naar kwalitatief hoogwaardige oplossingen en het duurzaam sluiten van kringlopen.

http://www.ct.tudelft.nl/diocdgo/

De Stuurgroep baseert zich daarbij op de tot nu toe ontwikkelde maatschappelijke taak van de openbare bibliotheek en plaatst deze in het perspectief van de culturele diversiteit en de groeiende informatieomvang (in het bijzonder van de digitale informatie), het belang van de samenleving bij een kwalitatief hoogwaardige, voor iedereen toegankelijke, publieke voorziening voor pluriforme en onafhankelijke informatie, en het belang van de burger bij onbelemmerde toegang tot informatie.

http://www.minocw.nl/bibliotheken/nota1/index.html,

Zeker in vergelijking met een tiental jaren geleden wordt er in het bouwproces door talloze partijen een kwalitatief hoogwaardig product afgeleverd, zo is de ervaring van de divisiedirecteur.

http://www.dakweb.nl/rh/99-4/99-4-14.htm,

Een goede samenwerking met auteurs is immers de basis voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige producten.

http://www.lemma.nl/Default2.htm

Ten aanzien van het publiek fungeert de educatieve omroep als een betrouwbare leverancier van een breed spectrum van kwalitatief hoogwaardige programma's.

http://www.omroep.nl/rvu/index.html

Naast het spelen van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen willen we de kwaliteit van onze pedagogische doelstellingen uitwerken.

http://users.bart.nl/~roknor/

Deze worden aan de hand van eigen praktijkervaringen verder ingevuld, met het oog op het vergroten van inzicht in en versterken van de inhoudelijke motivatie voor het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg, met name op het niveau van het primaire proces.

http://www.uvh.nl/cph/

De professionals binnen de stichting dienen ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening nauw met elkaar samen te werken.

http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

 • kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
 • kwalitatief hoogwaardig en veilig
 • krachtig en kwalitatief hoogwaardig
 • kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig

En dan is de vraag: hoe kunnen we de consument verlokken tot het betalen van een reële prijs voor duurzame, kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk verantwoord geproduceerde voedingsmiddelen?

http://www.minlnv.nl/actueel/speech/,

De motieven voor overheidsinterventie op dit terrein zijn de volgende: * schaarste; * pluriformiteit; * ordenen van de concurrentie; * voorzien in een krachtig en kwalitatief hoogwaardig stelsel van publieke omroep.

http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

De ontwikkeling van een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig zorgaanbod voor de gezondheidszorg, de ouderenzorg, inzonderheid palliatieve zorg, is de vereiste opdat de vraag naar euthanasie meer preventief dan alternatief wordt voorkomen.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Er is nu sprake van een groep voorlopers op de consumentenmarkt die vraagt om kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk verantwoord geproduceerd voedsel.

http://www.minlnv.nl/actueel/speech/,

Het systeem is gebaseerd op de visie dat kwalitatief hoogwaardige en veilige eindproducten alleen geproduceerd kunnen worden in een bedrijfskolom waarin alle bedrijven werken onder vastgelegde voorwaarden.

http://www.prodzuivel.nl/

De steeds kritischer wordende Nederlandse consument lijkt alleen nog geïnteresseerd in de prijs en laat dat merken door te weinig te kiezen voor het eigen kwalitatief zeer hoogwaardige en veilige product, aldus Ten Brink.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • hoogwaardig van kwaliteit

De bizondere brillen van binôche. Origineel van materiaal, uniek van design, hoogwaardig van kwaliteit en Belgisch van oorsprong.

http://www.binoche.be/nl/index.htm

Het glas moet hoogwaardig van kwaliteit zijn, anders worden de ogen niet beschermd tegen gevaarlijke UV-A- en UV-B-stralen en worden we verblind door de zon.

http://www.oogzorg.org/HetOog.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


hoogwaardig 4.0

( Gezegd van metalen, edelstenen, halfedelstenen, chemische of andere stoffen e.d. of daarvan gemaakte producten)
met een hoog gehalte (aan het genoemde); met een hoge concentratie (van het genoemde); veel bevattend (van het genoemde)

Algemene voorbeelden


De ruimte besparende schuifdeuren, gevat in profielen van hoogwaardig aluminium, kunnen geheel op maat, naar wens en smaak worden uitgevoerd.

http://www.kastenopmaat.nl/index.html

Zeer de moeite waard zijn hoogwaardige Australische opalen en andere edel- of halfedelstenen, schapenvachten en leren artikelen, Australische modekleding, Aboriginal kunstvoorwerpen en schilderijen.

http://www.austemb.be/dutch/toerisme/firstpage.htm

Rusland, een van de belangrijkste producenten van hoogwaardige diamant, meent dat het als gevolg van een overeenkomst met De Beers te weinig broodnodige harde valuta voor geëxporteerde ruwe diamanten ontvangt.

NRC,

Het meest bekend is chirurgisch staal (316L), dit hoogwaardige roestvast staal bevat 13 % nikkel, dit is nodig om het roestvast te maken.

http://piercing.roscher.nl/

Nee, het zouden de enorme vrachtschepen op de rede worden die wachtten om het hoogwaardige ijzererts uit Zweden te ontvangen.

Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

Ook de handel vanuit Rusland in 'bijzondere metalen' en hoogwaardige splijtstoffen, zoals plutonium, noopt volgens de BVD tot steeds grotere waakzaamheid in Nederland.

NRC,

Granaten en kogels werden bekleed met een dun laagje verarmd uranium (depleted uranium, DU), meestal de isotoop U-238, dat ruim twee keer zo hard is als hoogwaardig staal.

http://www.thijs.scarlet.nl/paginas/uranium.htm

Volgens Report Mainz heeft de politie in Praag enkele kilo's hoogwaardig uranium in beslag genomen en heeft de Russische maffia met leden van al-Qaeda samengewerkt in Tsjechië, Wit-Rusland, Duitsland en Rusland.

Haarlems Dagblad,

Bij hoogwaardige ijzermeststoffen wordt het ijzercomplex gebonden zodat het niet onmiddellijk uiteenvalt.

http://home2.planetinternet.be/cvanroy/aquaria.htm

Vlees, als een gezond voedingsmiddel, rijk aan hoogwaardig dierlijk eiwit waarmee op eenvoudige, relatief goedkope en gevarieerde wijze ons dagelijks voedselpakket in evenwicht wordt gebracht, wordt door weinig keukenprinsessen en -prinsen ter diskussie gesteld.

De Standaard,

Yoghurt is rijk aan hoogwaardige eiwitten, calcium en B-vitamines.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • hoogwaardig afwerken (afgewerkt)

Staal: van hogere concentratie koolstof, gebruikt voor messen, klingen van zwaarden en dolken. Zonodig bestelt Gotscha halffabrikaat bij gespecialiseerde bedrijfjes. Warm vormgegeven met originele smeedtechniek. Klingen worden gehard en hoogwaardig afgewerkt.

http://www.gotscha.nl/nl-materiaal.htm

Het Duitse bedrijf produceert hoogwaardige afgewerkte staalproducten.

De Standaard,

hoogwaardig 5.0

( Gezegd van personen)
een hoog ambt bekledend; een vooraanstaande functie vervullend; een belangrijke posititie hebbend

Algemene voorbeelden


Zou ook de beleidsontwikkeling niet voor een belangrijk deel 'op afstand' van de selecte groep hoogwaardige ambtenaren op het kerndepartement kunnen plaatsvinden; in adviesraden of externe commissies, binnen universiteiten of onderzoeksinstellingen, of door de betrokken maatschappelijke organisaties zelf?

http://www.bestuurskunde.nl/bestuurskunde/jg4/nr5/1995,,4,5,2.php,

In het meer zuidelijke Koem, de heilige stad van de hoogwaardige ayatollah's Madari en Colpayegani, broeide de ontevredenheid nog gevaarlijker.

Het beleg van Brussel, Frans Verleyen,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


hoogwaardig 6.0

( Gezegd van werknemers, personeel, functionarissen)
hoogopgeleid; goedgetraind; een goede opleiding genoten hebbend

Algemene voorbeelden


Strijdkrachten dienen te beschikken over hoogwaardig personeel en materieel, alsmede over voldoende ondersteunende eenheden.

http://www.mindef.nl/faq/,

Het verdient daarbij voorts aanbeveling aandacht te schenken aan het gegeven dat in de initiële fase relatief snel hoogwaardig brandweerpersoneel beschikbaar was voor de bemanning van de staven, terwijl gezien de problematiek en de belasting van de operationele leiding op het rampterrein zelf, het in de rede had gelegen juist dáár snel te voorzien in een versterking van de operationele leiding.

http://www.enschede.nl/Default.htm

Een duaal loopbaanbestel (specialistische en generalistische carrièreplanning) kan zorg dragen voor het aantrekken en behouden van hoogwaardige experts.

http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

In de cafetaria's van Seattle serveren vandaag de dag steeds meer hoogwaardige ingenieurs expresso's, terwijl er een abrupt einde is gekomen aan de stijging van de huizenprijzen in de regio.

NRC,

Het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken heeft meer dan veertig jaar ervaring in het opleiden van hoogwaardige vertalers en toptolken.

http://www.ha.be/hivt/

Wij hebben een fijne club met hoogwaardige technici, die van wanten weten als het gaat om het ontwerpen van installaties.

http://www.bouwinfra.nl/

Voor de toekomst betekent dit dat Enschede met andere gemeenten tot verdergaande afspraken wil komen (arbeidsverdeling; doen waar je goed in bent; extra hoogwaardig personeel kunnen aantrekken; 'pool'vorming).

http://www.enschede.nl/Default.htm

Naast de ondersteuning zoals bovenstaand omschreven zoekt het PNL bedrijven die de verdere opbouw van het PNL ondersteunen. Dit zijn grote en betrokken organisaties die bereid zijn gedurende drie jaar een bijdrage te leveren van 22.727 Euro (Fl 50.000 ,-) per jaar. Met deze dekking zijn we in staat hoogwaardige medewerkers aan te trekken, waarmee de verdere opbouw van het PNL kan worden verzorgd.

http://www.pnl.nl/

Een hoogwaardig scheidsrechterscorps zal de bestaande kritiek op de jurering doen afnemen, en daarmee het plezier in jureren doen toenemen.

http://www.knas.demon.nl/bestanden/integraal%20beleidsplan.pdf,

hoogwaardig 7.0

( Gezegd van banen, functies, arbeid, arbeidsplaatsen, activiteiten e.d.)
zeer moeilijk of belangrijk en dus vervuld of te vervullen door hoogopgeleide mensen

Algemene voorbeelden


Nederland verliest in hoog tempo hoogwaardige arbeidsplaatsen. Onderzoekers, laboranten en ingenieurs zijn steeds vaker in andere, vaak Aziatische, landen goedkoper in te huren.

http://www.eenvandaag.nl/economie/36168/nederland_verliest_hoogwaardige_arbeid,

Volgens onderzoekers van het GITP, een adviseursbureau voor organisatie en personeelsbeleid in Nijmegen, worden in het bedrijfsleven op dogmatische wijze taken geïntegreerd en gerouleerd, zodat hoogwaardige functies ontstaan die alleen door wat hoger opgeleide (en dus duurdere) werknemers kunnen worden vervuld.

NRC,

Het megapark moet zich volgens Oosterhaven blijven richten op bedrijven met hoogwaardige arbeid.

Dagblad van het Noorden,

Deze faciliteit, die binnenkort operationeel wordt, is bestemd voor middelgrote- en grote bedrijven met vormen van hoogwaardige activiteiten op het gebied van technologie, werkgelegenheid en kennisinfrastructuur.

NRC,

Sri Lanka is echter arm aan hoogwaardige arbeidsplaatsen.

NRC,

Daarnaast dient het uitzicht op hoogwaardig werk en een goed loopbaanperspectief te worden geboden.

http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

Er zijn nu gewoon heel veel meer jonge mensen die, soms met de hakken over de middelbare sloot, een volledige academische studie met alles d'r op en d'r an wensen te consumeren. Economisch niet meer te betalen, en maatschappelijk niet meer zinvol in termen van voldoende hoogwaardige banen.

NRC