hulpverlening


hulpverlening 1.0

het bieden van hulp door hulpdiensten, organisaties of professionele hulpverleners, bij noodsituaties en calamiteiten of voor persoonlijke, bv. medische, psychische of sociale problemen; het bieden van professionele hulp

Semagram (extra betekenisinformatie)


Hulpverlening…

is een handeling

  • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor hulpbehoevenden of zorgbehoevenden
  • [Handelende persoon] wordt geboden door hulpdiensten, organisaties of professionele hulpverleners
  • [Object betroffen] heeft, afhankelijk van de situatie, betrekking op het ter beschikking stellen van voedsel en medicijnen zoals bij rampen, het ingrijpen en redden van levens bij calamiteiten of het verstrekken van zorg, bv. medische, psychische, maatschappelijke enz., bij persoonlijke problemen
  • [Omstandigheid] wordt geboden bij noodsituaties en calamiteiten of voor persoonlijke problemen

Algemene voorbeelden


De gemeenten in Noordwest-Veluwe en het samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht gaan nauw met elkaar samenwerken op het gebied van de grootschalige hulpverlening [...]. De samenwerking zal liggen op het gebied van de brandweer, de rampenbestrijding, de geneeskundige hulpverlening bij rampen en de volksgezondheid.

Meppeler Courant,

Het voormalige ministerie van WVC, nu Volksgezondheid Welzijn en Sport, trok een bedrag uit voor een viertal experimenten met hulpverlening bij gokproblemen.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • geneeskundige hulpverlening
  • humanitaire hulpverlening
  • medische hulpverlening
  • psychosociale hulpverlening

Daarnaast is men bezig met de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de verschillende partijen die bij de ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen betrokken zijn.

http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

Het probleem op dit ogenblik ligt in het feit dat de statengemeenschap - als zij zich al interesseert voor een bepaalde conflictsituatie - zich te veel concentreert op noodhulp; humanitaire hulpverlening is een alibi geworden voor het niet zoeken, vinden of nemen van politieke en diplomatieke stappen om een land mee uit een impasse te helpen.

http://www.redcross.be/nl/ACTUEEL/O970219.htm,

Telkens als de ziekenwagen over drempels moet, is de arts verplicht de medische hulpverlening te onderbreken - levensgevaarlijk als er een reanimatie aan de gang is.

De Standaard,

Psychotherapie én counseling. Geestelijke gezondheidsproblemen nemen nog voortdurend toe, en het terrein van de psychosociale hulpverlening is zeer breed. Een op psychopathologie gerichte psychotherapie komt slechts aan een beperkt en specifiek deel tegemoet van de toenemende behoefte aan begeleiding voor mensen in psychosociale nood.

http://www.julierenson.be/files/act2231n.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hulpverlening 1.1

tussenkomst waarbij of keer dat men hulp verleent

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


In mei steeg het aantal technische hulpverleningen na pech of ongeval met 7 % in vergelijking met mei vorig jaar.

De Standaard,

Het aantal hulpverleningen dat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op de Noordzee uitvoert, blijft stijgen.

http://www.knmr.nl/20wat_wij_doen/10laatste_nieuws/?TheArticle=4623,

De Utrechtse reddingsbrigade verzorgt bewakingen en hulpverleningen bij de meest uiteenlopende evenementen.

http://www.utrechtserb.net/index.php/bewakingen