kot


kot 1.0

((vooral) in België)

kleine en al dan niet afgesloten ruimte in of bij het huis waarin een of meerdere dieren, vooral honden, duiven, pluimvee of kleinvee zoals varkens worden gehouden; ook: afgesloten verblijfplaats voor dieren in gevangenschap in een dierentuin, een circus e.d.; dierenhok; hok; kooi

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kot…

is een ruimte

   Hoofdsemagram: hok


   Algemene voorbeelden


   'Ja,' repliceerde hij, 'met op de achtergrond een kraan die druppelt en een kanarievogel die zit te fluiten in zijn kot. En achter op de koer een putteke dat stinkt.'

   Emmeke, Jan Lampo,

   Wat zouden zij zich druk maken om die arme honden en katten van Canina, die de komende wintermaanden weer zitten te rillen in hun tochtige kotten?

   http://www.dorinestandaert.yucom.be/Pleasure/CaninaEssen.html

   'Verder heb je de kalmeringsmiddelen... want je begrijpt, die beesten lijden net zo goed aan woningnood in die overbevolkte kotten [...]. Ze worden snel agressief als ze elkaar zo op de tenen staan te trappen en met de konten tegen elkaar duwen. dan beginnen ze te gillen en bijten mekaar de staart af. En je, wat is nou een varken zonder staart? Dat verkoopt niet, hè.'

   De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   kot 2.0

   ((vooral) in België)

   kleine afgeperkte ruimte binnen of buiten het huis die dienst doet als bergplaats voor werktuigen, schoonmaakmiddelen, verwarmingsketels, fietsen of andere voorwerpen; berghok

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een kot…

   is een ruimte

     Hoofdsemagram: hok


     Algemene voorbeelden


     Een platen kot, met wat isolatie is al voldoen om enkele honderde liters wijn in te laten vergisten.

     http://www.siddartha.be/wijngilde_siddartha.htm

     Je zult een Belg nooit tegenhouden om nog een kot bij zijn huis te bouwen.

     NRC,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     kot 3.0

     ((vooral) in België)

     kleine ruimte die dient voor bewoning of als werkplek, maar die door de geringe afmetingen, de kaalheid en de ongezelligheid ervan eerder lijkt op een berghok

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0
     Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een kot…

     is een ruimte

       Hoofdsemagram: hok


       Algemene voorbeelden


       Onder gewapende escorte werden we afgevoerd naar de gevangenis, een kot zonder ramen, zonder WC, zonder eten of drinken en alweer stinkend als de pest.

       De Standaard,

       De naam Raymond Poulidor, de eeuwige tweede, viel daarom zondag in het kot dat als kleedkamer dienst deed.

       NRC,

       In kleermakerszit, spiernaakt, zat Henri op de drempel van de wc, een klein kot, nauwelijks groot genoeg voor een volwassene.

       Hokwerda's kind, Oek de Jong,

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       kot 4.0

       ((vooral) in België)

       kamer die verhuurd wordt voor de huisvesting van studenten in universiteitssteden of andere plaatsen waar instellingen voor hoger onderwijs gevestigd zijn; studentenkamer

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0
       Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Een kot…

       is een kamer; is een ruimte; is een plaats

       • [Functie] dient voor de huisvesting van studenten
       • [Plaats] bevindt zich in een gebouw in een universiteitsstad of een andere plaats waar instellingen voor hoger onderwijs zijn
       • [Organisatie en organisatiewijze] wordt meestal verhuurd door de eigenaar of door een instelling die kamers beheert

        Algemene voorbeelden


        Een goed kot is voor iedere student iets anders.

        http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

        Gemiddeld betaal je 4.000 tot 5.000 frank per maand voor een kot met gemeenschappelijke delen.

        De Standaard,

        Hierna de straat ophollen, alle hippe kroegen en discopubs afstomen en 100 toevallig ontmoete verliefde koppels van beider kunne inviteren om eens lekker met elkaar te vrijen op je kot, de eerste vrijdag van volgende maand in straat bee nummer 34 etage drie, na achten.

        Nutteloze handelingen, Fernand Auwera,

        Combinatiemogelijkheden


        als object bij een werkwoord


        • een kot huren

        Omdat we al snel wisten dat we bij elkaar zouden blijven, vonden onze ouders dat het financieel niet interessant was dat we allebei een kot huurden.

        De Standaard,

        in voorzetselgroep


        • op kot
        • op kot gaan
        • op kot zitten

        Studenten die momenteel in een home op kot zitten, zullen het kunnen beamen: de huidige kamers zijn klein.

        http://www.schamper.rug.ac.be/schamper350/350-home.html

        Heel wat studerende jongeren kiezen ervoor om tijdens hun studieperiode op kot te gaan.

        http://www.kuleuven.ac.be/huisvesting/pdf/brochures/charterwoc.pdf

        Opvallend is dat 94 % van de ondervraagde studenten zich al na een paar maanden aangepast voelt op kot.

        http://www.kuleuven.ac.be/huisvesting/pdf/brochures/Kotwijzer_2002.pdf,

        Leuven studentenstad. Leven op kot. Waarom op kot? Op kot gaan of pendelen? That is the question.

        http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

        Woordfamilie


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        kot 5.0

        ((vooral) in België, informeel, pejoratief)

        bouwwerk in slechte staat; ook: klein, eenvoudig bouwwerk dat beschutting biedt of dient voor handelsactiviteiten

        Betekenisbetrekking


        metafoor
        Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0
        Betrokken betekenissen 2.0 : 5.0

        Semagram (extra betekenisinformatie)


        Een kot…

        is een huis; is een gebouw

        • [Constructie] is vaak slordig en gammel opgetrokken; is soms een elementaire constructie die dient als beschutting, zoals een bushokje, of voor sommige handelsactiviteiten, zoals de verkoop van snacks
        • [Materiaal] is vaak samengesteld uit minderwaardige materialen
        • [Toestand algemeen] is vaak in zeer slechte staat; is vaak bouwvallig; lijkt meer een hok voor dieren dan iets om door mensen bewoond te worden

         Algemene voorbeelden


         De kamer baadde in een lucht van wakte. Er moest vocht in de muren zitten en de kachel werd veel te sporadisch gestookt om het te verdrijven. 'Godverdomme, dat stinkt hier toch altijd in dat kot,' vloekte ik, veel luider dan ik gewoonlijk sprak.

         Sluitertijd, Erwin Mortier,

         Toen ik 't Hommelhof betrad, had ik maar één gedachte: wat een vuil kot.

         http://www.hommelhof.be/

         Dat bouwvallig kot? Het oudste huis uit de streek! Wat moet hij daarmee gaan beginnen? De patron toont uitvoerig aan, dat het snertding aan de grond zit.

         De verdwazing, Andreas Roels,

         Ik heb ook lang gewoond in een kot als zo hier in de buurt. Mijn vrouw en ik. Op den duur kregen de kakkerlakken elk een voornaam, begrijp je. We hebben lang naar iets beters moeten zoeken.

         Asfaltbloempje; De vrouw in de kamer; My beautiful demon; Natalja, Yorgos Dalman,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         kot 6.0

         ((vooral) in België, informeel, sarcastisch)

         gebouw waarin iemand woont of waar bepaalde activiteiten worden verricht; vaak, vooral in samenstellingen: huis waarover denigrerend wordt gesproken vanwege de matig geapprecieerde activiteiten die er plaatsvinden

         Betekenisbetrekking


         overig
         Betrokken betekenissen 1.0 : 6.0
         Betrokken betekenissen 2.0 : 6.0

         Semagram (extra betekenisinformatie)


         Een kot…

         is een huis

           Hoofdsemagram: huis


           Algemene voorbeelden


           Ik weet wel dat je niet van hem hield, maar je erft nu toch de helft van zijn bezittingen en als onze vader en ons moeder zaliger mij er niet nog per ongeluk bijgemaakt hadden, dan was gans dat kot hier met hebben en houden van jou alleen. Eerst zien wat dat kot waard is, zei mijn broer nukkig. Als ik met mijn deel van de opbrengst van de inboedel een nieuwe fiets kan kopen, tracteer ik je.

           De wekker, André Janssens,

           Ik haal geen drank meer in m'n kot, om Wilfried tenminste van het zuipen af te houden als hij thuis is.

           Mank, Herman Brusselmans,

           Het klonk kwader dan bedoeld, maar ik moet mij hier in mijn eigen kot toch niet laten afblaffen?

           Koud, Geertrui Daem,

           Vaste verbindingen


           alsof het kot in brand staat

           Zie: alsof het kot in brand staat

           het kot afbreken

           Zie: het kot afbreken

           het kot zou te klein zijn

           Zie: het kot zou te klein zijn

           in zijn kot blijven zitten

           Zie: in zijn kot blijven zitten

           op zijn kot zitten met iemand of iets

           Zie: op zijn kot zitten met iemand of iets

           uit zijn kot komen

           Zie: uit zijn kot komen

           Woordfamilie


           Als deel van een afleiding


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           kot 7.0

           ((vooral) in België, informeel, sport en recreatie)

           constructie van hout, metaal en netten dat in het voetbal dienst doet als doel; doel

           Betekenisbetrekking


           metafoor
           Betrokken betekenissen 1.0 : 7.0
           Betrokken betekenissen 2.0 : 7.0

           Semagram (extra betekenisinformatie)


           Een kot…

           is een bouwwerk

             Hoofdsemagram: doel


             Algemene voorbeelden


             "We hadden hier met tien voor ons kot kunnen kruipen en spekuleren op de counter, maar dat spelletje ligt ons niet echt", aldus een al bij al niet ontevreden Fi.

             De Standaard,

             Weer veel treurnis, kortom, tot die linke Simon Tahamata tegen de korst stuikte over het been van Bossuyt en ref Hus in een gulle bui naar het penaltykrijt wees. Vande Walle zijn kot uit, de loden rechter ertegen en 2-0.

             De Standaard,

             kot 8.0

             ((vooral) in België, transport, verkeer en reizen)

             lokaal aan de Antwerpse haven waar dokwerkers zich dagelijks kunnen laten inschrijven voor werk

             Betekenisbetrekking


             specialisering
             Betrokken betekenissen 6.0 : 8.0

             Semagram (extra betekenisinformatie)


             Het kot…

             is een lokaal

             • [Functie] dient als contactplaats voor dokwerkers en werkgevers, waar de eerstgenoemden kunnen worden aangeworven voor een karwei voor één dag
             • [Plaats] bevindt zich in het Antwerpse havengebied
             • [Gebruiker] wordt gebruikt door dokwerkers in afwachting van werk

              Algemene voorbeelden


              Een werkgever die een schip wil laden of lossen, kan in het Kot zijn losse werkkrachten aanwerven. Wie geregeld jobs voor dokwerkers heeft, hoeft niet naar het Kot te gaan. Hij mag telkens dezelfde ploeg arbeiders bestellen.

              De Standaard,

              Ik ging aan de dokken werken en terwijl ik daar mijn kostje verdiende predikte ik de revolutie en deelde aan 't kot pamfletten uit die de arbeiders opriepen deel te nemen aan de strijd voor een rechtvaardige wereld.

              'Vliegt den Blauwvoet, storm op de Koornmarkt', Bart Plouvier,