moervos


moervos 1.0

vrouwelijke vos; vrouwtjesvos; wijfjesvos; moedervos

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een moervos…

is een vos; is een zoogdier; is een dier

 • [Geslacht] is een vrouwtje

  Hoofdsemagram: vos


  Algemene voorbeelden


  In een vloervitrine op de afdeling is een diorama van een vossenburcht te zien met daarin het mannetje (de rekel), het vrouwtje (de moervos) en hun jongen.

  http://www.museumdepeel.nl/

  Om er nu eens wat uniformiteit in te bewerken gaan we 't vocabulair met nieuwe vondsten sterken zoals men spreekt van leeuw en van leeuwin zo bij de vogels ook van meeuwin en spreeuwin en zo beschouwd zou ik beslist niet weten waarom geen vrouwtjesleeuwerik leeuwinnerik mag heten en waar de jager moervos zegt als 't om een teefje gaat vind ik, dat 't vrouwelijk rund het moeros niet misstaat.

  Meppeler Courant,