onwelgezind


onwelgezind 1.0

geen goede gezindheid hebbend of tonend ten opzichte van iemand of iets; geen goedgunstige houding hebbend of tonend; niet het beste voorhebbend met iemand of iets; ongunstig gezind; niet goedgezind; slechtgezind

Algemene voorbeelden


Wanneer onze liefde begrensd is, dan ligt daarin de kiem van conflicten: wie de onzen onwelgezind tegemoet treedt, zullen wij op onze beurt onwelgezind tegemoet treden.

http://books.google.nl/books?id=oGHW4qzmB44C&pg=PA91&lpg=PA91&dq=onwelgezind&source=bl&ots=SC-4cc5M4I&sig=eWOZYEXox4MU6IGFxEpztQa8tu8&hl=nl&ei=b17OTpeaAsztOfHviKoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=onwelgezind&f=false,

Verder nog het kaartspel "Demo" van Jenzowsky Games uitgeprobeerd. De spelers zijn organisators van (politieke) demonstraties. Ze proberen met hun demonstraties zoveel mogelijk goodwill te verwerven, maar je tegenspelers kunnen proberen jouw demonstraties uit de hand te laten lopen en je de politie en/of onwelgezinde journalisten op je dak te sturen.

http://www.spelgroepphoenix.nl/index.php?story_id=1319,

Wat Bush wel kwalijk kan worden genomen is dat hij de democratie een slechte dienst bewijst. Bij strategische bondgenoten vraagt hij niet om meer democratie. Tegelijkertijd wil hij onwelgezinde regimes laten vallen door wel aan te dringen op vrije verkiezingen.

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=37906,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


(Zowel gezegd van personen als van zaken.)
  • iemand ongewelgezinde ambtenaren
  • iemand ongewelgezinde parlementariërs
  • iemand of iets onwelgezind zijn

De premier heeft zich laten betrappen op uitlatingen over de vier rechtse ministers in zijn kabinet ('bastards'), over hem onwelgezinde Tory-parlementariërs ("als ik die zie, hoor ik het geluid van flapperende witte jassen") en over ex-ministers die hem onder sluipschuttersvuur nemen ('devils').

NRC,

Na haar onwelgezinde ambtenaren en lastige bedrijven gaat Wilma Verver (dossier) nu ook het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) dat haar functioneren onderzocht helemaal kapot slopen.

http://versterker-zoekmachine.nl/2011/10/page/160/,

Een veel gebruikte methode om de persvrijheid te beknotten is (dreigen met) aanspannen van rechtszaken wegens smaad en laster wanneer publicaties de overheid (of overheidsfunctionarissen) onwelgezind zijn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid,

Trefwoorden op zoekmachines die de regering onwelgezind zijn, zoals het woord Tiananmen Square (Plein van de Hemelse Vrede) leveren geen resultaten op.

http://www.zdnet.nl/news/69435/engelstalige-wikipedia-weer-open-in-china/,

Ook de Maas- en Roerbode liet veel van zijn voorzichtigheid varen en trok stevig van leer tegen alles wat de Katholieke Kerk onwelgezind was.

http://books.google.nl/books?id=Unu1cWKRCoAC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=onwelgezind&source=bl&ots=C0lrWBMLIN&sig=-9qUTXIe7x1NnoeblLDmf5vS-aE&hl=nl&ei=b17OTpeaAsztOfHviKoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFUQ6AEwBw#v=onepage&q=onwelgezind&f=false,

Het is algemeen bekend dat rechters in Zimbabwe door Zanu (PF) worden gedwongen ontslag te nemen als ze uitspraken doen die de partij onwelgezind zijn.

http://www.cubra.nl/auteurs/wilfmbanga/WilfMbangaZimbabwean233.htm,

Ook bij de speciale bijeenkomsten voor prominenten werden hun gevoelens ontkend en weggemoffeld. De partijtop ging als een stoomwals over ze heen. Op een gegeven moment noemden ze zelfs Piet de Jong een "onruststoker". Piet de Jong! Iedereen die ze onwelgezind was, werd uitgerookt, uitgebannen en afgevoerd.

http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Uitgerookt-en-afgevoerd.htm,

  • een onwelgezind lot

In tal van dichtwerken (Voltaire, Herder, Byron), in de beeldende kunst (Titiaan, Rubens, Böcklin) en in de muziek (Beethoven, Liszt) is Prometheus het symbool voor het verzet van de creatieve denker tegen een onwelgezind lot.

http://www.prometheushealthcare.nl/wie-prometheus.html,

met bijwoord


  • niet onwelgezind

Aanvankelijk was koning Frans I (1494-1547) een interne hervorming van de staatskerk niet onwelgezind.

http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/franse-reformatie,

Na gesprekken met minister Pronk, Sahnoun en de Zuidafrikanen en onder druk van de VS, die hem niet onwelgezind zijn, heeft Kabila de voorwaarde laten vallen dat hij alleen met Mobutu persoonlijk wil praten.

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Zaire/260397a.html,

Na de VS heeft nu ook Europa - de Palestijnen doorgaans niet onwelgezind - de druk op Arafat vergroot. De Palestijnse leider moet laten zien dat hij terreurbewegingen in eigen huis een halt kan toeroepen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/597733/2001/12/12/EU-en-Arafat.dhtml,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


  • onwelgezindheid