welgezind


welgezind 1.0

een goede gezindheid hebbend of tonend ten opzichte van iemand of iets; een goedgunstige houding hebbend of tonend; het beste voorhebbend met iemand of iets; gunstig gezind; goedgezind

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • iemand of iets welgezind

De spelregels van het Britse parlement, zoals tijdsbeperkingen voor de behandeling van 'private members bills' of de macht van de regering om aan de behandeling van haar welgezinde voorstellen extra tijd toe te kennen, laten veel ruimte voor allerlei vertragingsmanoeuvres.

http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html,

"Kohl is een politiek genie", moet de Nederlandse minister van buitenlandse zaken na afloop zelfs hebben gezegd, wat het Kohl doorgaans welgezinde Duitse massablad Bild vorige week donderdag op zijn voorpagina aanhaalde als "citaat van de dag".

NRC,

China wil geen onwelgevallige politieke structuur in Hongkong die niet door een Peking welgezinde 'chief executive', maar door een Wetgevende Vergadering vol anti-Chinafiguren gedomineerd wordt.

NRC,

met werkwoord


 • iemand goedgezind zijn

Kinderen en jongeren moeten en mogen ervaren dat zij aanvaard en graag gezien worden en dat de mensen hen uiteindelijk welgezind zijn.

http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek10.htm,

Zij is jullie welgezind, een zuster in de armoede.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

De Joodse hoogleraar spreekt in dit verband over "verzinsels" waarmee Markus tot uitdrukking wilde brengen dat Jezus in een vijandige wereld stierf. Maar dat was helemaal niet zo, stelt Flusser. Het gewone volk was Jezus juist welgezind.

http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

Het klimaat in de PvdA en de recente voorgeschiedenis waren Dijksma derhalve welgezind toen ze zich eind vorig jaar als vernieuwer kandideerde voor de Tweede Kamer.

NRC,

Dat is wat de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling doet met zijn WIS-systeem, waarop de werkzoekende zelf vacatures kan zoeken, zonder tussenkomst van een arbeidsbemiddelaar die hem al dan niet welgezind is.

De Standaard,

Ik heb niets kwaads in de zin, zei de grijns van zijn ontblote tanden, en de ongeschoren huidplooien voerden die boodschap mee tot aan zijn ogen, die zich vriendelijk samenknepen, ik ben je welgezind, ik zal je niets doen.

Liefdesmeer & andere verhalen, Chaja Polak,

 • iets welgezind zijn

Natuurlijk zal efficiency de culturele verfijning nooit welgezind zijn.

NRC,

Het is nog onduidelijk of de daders afkomstig zijn uit kringen van Tsjetsjenen die Moskou welgezind zijn, of dat het gaat om dissidenten binnen de rebellenbeweging zelf.

De Standaard,

De moord op Mohammed Abdel Baqr al Hakim heeft bij de shi'ieten de achterdocht versterkt dat andere sektes en landen die Irak niet welgezind zijn, uit zijn op hun ondergang.

de Volkskrant,

met bijwoord


 • niet welgezind
 • nooit welgezind
 • zeer welgezind

Uit haar houding begreep hij dat ze hem niet welgezind was.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Natuurlijk zal efficiency de culturele verfijning nooit welgezind zijn.

NRC,

Markus was het Joodse volk niet welgezind, suggereert Flusser.

http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

Uefa-voorzitter Lennart Johansson was onze clubs zeer welgezind en haalde telkens de zwakst mogelijke tegenstander uit de urne.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • aan iemand welgezind

De druk op de beperkte middelen in Kandahar zal dit voorjaar waarschijnlijk nog aanzienlijk toenemen, wanneer duizenden gevluchte burgers uit hun jarenlange ballingschap in het buurland Pakistan terugkeren. Het stadsbestuur staat onder curatele van de militaire aanvoerders van de Talibaan. Alleen aan hen welgezinde lieden komen in aanmerking.

NRC,

Op verscheidene plaatsen in Italië is de justitie bezig met een onderzoek naar ondernemingen die de voormalige communistische partij geld zouden hebben betaald als tegenprestatie voor overheidscontracten die de partij heeft toegespeeld aan de haar welgezinde bedrijven.

NRC,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


welgezind 2.0

((vooral) in België)

goede zin hebbend of tonend; in een goed stemming verkerend; vroijk gestemd; goedgehumeurd
In deze betekenis veel vaker in België dan in Nederland, maar niet - zoals wel beweerd wordt - exclusief gebruikt in België.

Algemene voorbeelden


Ondertussen kwamen de twee meiden welgezind opnieuw de living binnen en genoten van de smaak van hun glas whisky.

http://www.seksgids.com/verhalen/index.htm

Haar lot werd bezegeld toen ik die avond welgezind het restaurant binnenwandelde.

http://users.skynet.be/goudou/juli-augustus%202001.doc,

Dit verhaal zet in, een paar dagen vòòr de apocalyps, toen Ellen en ik, welgezind, vol rijke verwachtingen, in volle euforie langs de autostrade naar de bergstreek en de grote wouden in het zuiden reden.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

Op een van die zomerse zaterdagen in 1955, 'toen het lijzigste gefluister ook een taal en teken gaf', stroomde het water. Het stroomde zelfs zo snel dat de baren in de stromen luid en welgezind klapten en je draaikolken zag.

Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

Op zijn schilderijen is het vee steevast vet en kerngezond, de melkmeid gaat welgezind op stap, de boer rijdt met een volle kar naar de markt.

De Standaard,

En nu ik hier toch ben, vervolgt hij welgezind, kan ik je meteen mijn orderboek laten zien, de verkoop van je Inox bloembakken verloopt prima.

Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

We namen welgezind afscheid van Rosalie en de dokter, doch eens op straat, mompelde de pastoor bij elke hoek stil voor zich uit: dàt heb ik nu nog nooit geweten.

De wekker, André Janssens,

Haal twee grote glazen, beval hij welgezind.

De wekker, André Janssens,

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • nogal welgezind
 • opvallend welgezind

Nicole lijkt mij vanmorgen, tegen alle verwachtingen in, nogal welgezind. Uiteindelijk is het gisteren, alles samen, nog niet zo slecht afgelopen.

Gras, Clem Schouwenaars,

Christine keert weer, opvallend welgezind en actief.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

met werkwoord


 • zich welgezind voelen
 • er welgezind, welgezinder uitzien

Ik voel mij werkelijk welgezind, omdat ik tijdens de voorbije dagen tot mezelf gekomen ben en een paar conclusies heb getrokken, die het mij nu mogelijk maken ten volle te genieten van dit feestmaal.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Zij ziet er nochtans veel welgezinder uit dan gisteren en heeft zich na het eten gezellig met een boek op de canapé genesteld, half liggend, de benen opgetrokken.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding