scheefwoner


scheefwoner 1.0

((vooral) in Nederland,wonen)

iemand die "scheefwoont"; meestal: iemand die een huis, met name een sociale huurwoning, bewoont waarvan de huur te laag is in verhouding tot zijn inkomen; daarnaast ook wel: iemand die een huurhuis bewoont waarvan de huur te hoog is in verhouding tot zijn inkomen
Volgens een informant vervolgens ook wel toegepast op huiseigenaren die een koophuis bewonen waarvan de waarde te laag of te hoog is in verhouding tot het eigen inkomen en/of vermogen.

Semagram


Een scheefwoner…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] betaalt te weinig voor een huurhuis of koophuis in verhouding tot zijn inkomen; soms ook: betaalt te veel voor een huurhuis of koophuis in verhouding tot zijn inkomen

  Algemene voorbeelden


  Een mogelijke oplossing voor het terugdringen van het gebruik van de huursubsidie zonder financiële nadelen voor de ontvanger, het bestrijden van het zogeheten scheefwonen (wonen in een te dure of te goedkope woning, waardoor of veel huursubsidie nodig is, of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van gesubsidieerde woningbouw), heeft al een hele geschiedenis. Er is met name aandacht geweest voor de goedkope scheefwoners; mensen die in verhouding tot hun inkomen in een (te) goedkope woning wonen. Het gaat om 21% van alle huurders. De groep die te duur woont is veel kleiner. Uit: D, Economie overig.txt., 2000.

  http://www.coelo.nl/armleeuw.htm,

  'Ik woon heel goedkoop', geeft Roseboom toe. Maar een scheefwoner, zoals mensen met een goedkope huurwoning die niet bij hun inkomen past genoemd worden, wil hij niet heten. 'Iemand die twintig jaar geleden voor weinig een woning heeft gekocht, zal ook wel onterecht een woning bezetten, maar het is wel volgens de toen geldende regels gebeurd.'

  de Volkskrant,

  De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het kabinetsvoorstel om het zogenaamde scheefwonen aan te pakken. Een scheefwoner is de bewoner van een sociale huurwoning wiens inkomen hoger ligt dan € 43.000 bruto per jaar. Door zijn asociale opstelling om niet te huren in de vrije sector of een eigen huis te kopen, is de woningmarkt komen vastzitten.

  http://www.monkwise.nl/2012/04/het-h-woord/,

  Een nieuwe huurwet die het mogelijk maakt om scheefwoners een extra huurverhoging op te leggen van vijf procent, stuit op veel tegenstand. Het kabinet wil deze mensen die in een huurhuis wonen dat eigenlijk te goedkoop voor hen is, op deze manier stimuleren om uit te kijken naar een koopwoning of duurdere huurwoning.

  http://www.brabantsdagblad.nl/laatstenieuws/10731835/Scheefwoners-extra-belasten-stuit-op-verzet.ece,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • scheefwoners aanpakken

  Ruim 700 duizend huishoudens in Nederland wonen te goedkoop. Ze hebben een ruim inkomen, maar betalen een te lage huur. Althans volgens PvdA en CDA, die deze groep 'scheefwoners' wil aanpakken. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaan ze in de toekomst meer betalen aan woonlasten. Hetzij via huurverhoging, hetzij via een speciale huurbelasting. Het aanpakken van scheefwoners kan op steun van de woningcorporaties rekenen, maar de Nederlandse Woonbond loopt er al tegen te hoop.' Een gotspe', zegt woordvoerder René van Genugten van de bond.' Een onnodige lastenverzwaring die de middengroepen alleen maar nog meer tussen wal en schip brengt.'

  de Volkskrant,

  Veel kritiek op plan voor huurbelasting. 'Geen oplossing scheefhuurders.' Het plan van CDA en PvdA om 'scheefwoners' aan te pakken, mensen die goedkoop huren in verhouding tot hun inkomen, stuit op grote weerstand. Deskundigen en huurdersbelangenorganisaties noemen de plannen 'stalinistisch' en voorspellen dat een huurbelasting leidt tot een grotere tweedeling in de maatschappij.

  Haarlems Dagblad,

  met adjectief ervoor


  • de goedkope scheefwoner
  • de niet-verhuisgeneigde scheefwoner

  Nog steeds, net als in de jaren dertig en de jaren vijftig proberen onderzoekers de samenleving ook op het gebied van woonwensen in te delen in categorieën. [...]. In het moderne woonwensen- en woningwaarderingsonderzoek worden huishoudens dan ook nog naar inkomen onderscheiden en tenslotte zijn er enkele voor het volkshuisvestingssysteem relevante categorieën. Dat leidt tot huishoudens als: de 'niet-verhuisgeneigde goedkope scheefwoner' en nog enkele categorieën die nauwelijks uit te spreken zijn.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010866720:mpeg21:a0083,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen