stiefgezin


stiefgezin 1.0

gezin waarvan in elk geval een van beide ouders een of meer kinderen heeft uit een of meer eerdere relaties en waarvan de ouders gezamenlijk ook een of meer kinderen kunnen hebben; gezin waarin minimaal een van beide ouders de rol van stiefvader of stiefmoeder vervult; samengesteld gezin

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een stiefgezin…

is een gezin

 • [Leden] bestaat uit een vader en/of stiefvader, een moeder en/of stiefmoeder, stiefbroers en/of stiefzussen, halfbroers en/of halfzussen

  Hoofdsemagram: gezin


  Algemene voorbeelden


  Het stiefgezin. Stellen wij ons voor: een moeder met twee kinderen hertrouwt met een iets oudere man, die zelf twee dochters heeft van in de 20 en al op zichzelf wonen. Zo'n man heeft dus de nodige ervaring met kinderen en de moeder is blij van hem te horen, dat hij háár kinderen volledig accepteert en ze beschouwt als zijn eigen kinderen.

  http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

  Het is aardig te zien dat Boers op literatuuronderzoek gebaseerde conclusies soms niet kloppen met moderne opinions reçues over opvoeding. Het duidelijkste maakt hij dit als het over stiefgezinnen gaat, gezinnen dus waarin ten minste één van de partners voor de tweede keer is getrouwd en soms kinderen uit verschillende gezinnen bij elkaar worden gevoegd.

  NRC,

  Er zijn alle mogelijke variaties bekend van het 'normale' gezinsmodel: één-oudergezin, pleeggezin, stiefgezin, gezinnen met een uitwonende vader of moeder, adoptiegezin, homoparen met kinderen, enz.

  http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

  Het Nederlandse gezin bestaat niet. Er zijn spitsgezinnen, mikadogezinnen, stiefgezinnen, allochtone gezinnen, succesgezinnen, gescheiden gezinnen, alleenstaande gezinnen, probleemgezinnen. Kortom: variatie kenmerkt het Nederlandse gezin anno 2007.

  Trouw,

  "Ik kan wel zeggen: het gemiddelde gezin is een getrouwd stel met twee kinderen. Maar dat 'statistische' gemiddelde wordt steeds meer bepaald door uitersten." Vader woont boven, moeder beneden. Vader heeft twee zonen uit een vorige relatie, en een dochter met zijn huidige partner, die nog twee dochters heeft met haar ex-man. (Zo'n gezin heet wel een stiefgezin of een mikadogezin, naar het spel met de stokjes die alle kanten op vallen.).

  Trouw,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • nieuwe stiefgezinnen

  Peeters deed vooral research naar 'nieuwe stiefgezinnen': gezinnen waarbij de partners, al dan niet gehuwd, hun relatie hebben beëindigd en met een nieuwe partner zijn gaan samenwonen.

  De Standaard,

  De taakverdeling in 'nieuwe stiefgezinnen' verschilt dan ook weinig of niet met deze in gewone gezinnen.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding