trekpaard


trekpaard 1.0

afbeelding

Bron: Teunie from nl
( CC BY-SA 3.0 )

zwaargebouwd paard dat werd gebruikt om een kar, ploeg of bierwagen te trekken, bv. een Belgisch trekpaard

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een trekpaard…

is een paard; is een zoogdier; is een dier

 • [Bouw] is zwaargebouwd
 • [Functie] wordt gebruikt als trekdier
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een koudbloedpaard
 • [Gebruikswijze] werd gebruikt om de kar of de ploeg te trekken; werd ook gebruikt in de mijnbouw, in de bosbouw, in de binnenscheepvaart voor het trekken van trekschepen, voor het transport van handelswaar, enz.; wordt nu nog gehouden voor de recreatie of om de folklore in stand te houden
 • [Gebruiker] werd vroeger o.a. door boeren gebruikt
 • [Verscheidenheid] is bv. een Belgisch trekpaard, een Ardenner trekpaard, een shire

Algemene voorbeelden


Er zijn trekpaarden van diverse rassen, maar bij ons is het Belgisch Trekpaard één van de meest bekende.

http://home2.pi.be/rga/trekpaard.htm

Een gareel is een houten halsjuk, bekleed met een lederen vacht, dat gebruikt wordt bij trekpaarden om de strengen aan te bevestigen, die de wagen of het werktuig moeten trekken.

http://www.meerhistorie.nl/nieuwe_pagina_2.htm

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een zwaar trekpaard

Rechtover de brug is de stoeterij met de vele zware trekpaarden en onder het afdak vele oude paardenkoetsen en dito bierwagens.

http://users.skynet.be/horizonopwijk300/Domein%20Diepensteyn.htm

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


trekpaard 2.0

iemand die het voortouw of de leiding neemt, het zware werk doet of een proces vlottrekt; iemand die de kar trekt in figuurlijke zin

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een trekpaard…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Hij heeft het te druk met het uitwerken van alweer een fantastisch idee: de toeristische ontwikkeling van het moerasgebied rond Miami. Joy wordt het werk- en trekpaard van de Lincoln Association.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   trekpaard 3.0

   iets wat een bepaald proces op gang brengt, aanjaagt of vlottrekt, bv. een bedrijf dat de economie op gang trekt, een sector of regio die de economie op gang trekt e.d.

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een trekpaard…

   is een zaak of factor

     Algemene voorbeelden


     Energie-intensieve en sterk exporterende bedrijfstakken, zoals de glastuinbouw, zijn steeds meer de trekpaarden van de Nederlandse economie.

     NRC,

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen