veehouder


veehouder 1.0

iemand die vee houdt voor zijn beroep; veeboer

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een veehouder…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] heeft een veehouderij
  • [Activiteit of handeling] houdt vee; fokt vee; melkt het vee of mest het vee vet
  • [Product of vrucht] houdt vee voor de melk of voor het vlees
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Bij de kweek van dieren zijn naast de veehouders nog veehandelaars, vetmesters, handelaars in veevoeder, dierenartsen en de diergeneesmiddelensector betrokken.

http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

De koeien worden tweemaal per dag gemolken, 's ochtends om een uur of vijf en aan het eind van de middag. Het melken gebeurt met de melkmachine. De veehouder plaatst de tepelhouders op de spenen van een koe, waarna de melk eruit gezogen wordt. De melk stroomt naar de melktank. Daar wordt de melk op 4°C bewaard tot ze wordt opgehaald voor verdere verwerking in de zuivelfabriek.

http://www.ecomel.nl/homepage/index.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen