verdeler


verdeler 1.0

iemand die iets verdeelt; iemand die goederen uitdeelt of in juiste porties opdeelt
Zie ook de subbetekenissen.

Semagram


Een verdeler…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] verdeelt iets; deelt iets uit of zorgt ervoor dat het in bepaalde hoeveelheden op de juiste plek terechtkomt

  Algemene voorbeelden


  De verdeler haalt met behulp van een verdeeltrekker een volle stapelwagen bloemen op uit één van de loodsen. Elke stapelwagen is voorzien van een zogenaamde distributiebon, waarop staat wat de bestemming van de bloemen op deze stapelwagen is en in hoeveel kleine partijen het verdeeld moet worden. De verdeler zoekt de locatie op en zet het juiste aantal bloemen/fusten handmatig over op de kar van de koper.

  http://www.masmas.nl/htmlsource/vacatures.html

  verdeler 1.1

  ((vooral) in België)

  iemand die voor zijn beroep als officiële vertegenwoordiger van een specifiek merk producten verkoopt in een bepaald rayon; persoon die van een producent toestemming heeft diens producten zelfstandig te verkopen; dealer; distributeur; ook: onderneming met dergelijke handelsactiviteit

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een verdeler…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Dan liever Mieleke. Hààr vader was verdeler van ja, juist, de wasmachine [...]. Echt knap kon je haar niet noemen, maar zij rook onveranderlijk naar waspoeder en bleekwater. Althans, dat maakten wij ervan. Zij was het best gewassen meisje van de klas.

    Lucky Star, Luuk Gruwez,

    Zo mag een verdeler niet weigeren een auto te verkopen aan iemand die in een andere lidstaat woont; mag een autoverkoper geen hogere prijzen aanrekenen voor iemand die van elders komt; moet de consument die van elders komt ook dezelfde voordelen krijgen, bijvoorbeeld kortingen of gratis onderhoud; en mag de verdeler die auto's verkoopt aan niet-ingezetenen daarvoor niet gestraft worden.

    Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

    Van Yannis Markopoulos verscheen de in Vlaanderen bijzonder goed verkochte Orfeusliturgie (zonder opvallende promotie haast 10.000 stuks, beweert de verdeler). Luister ook naar de instrumentale plaat Brightness, één van de eerste cd's op Musurgia die nooit eerder waren uitgebracht.

    De Standaard,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • een erkend verdeler

    Vanomobil is erkend verdeler van vier grote Europese zwerfautomerken [...]. Bij ons vindt u beslist de zwerfauto waar u al zolang naar op zoek bent. Zwerfauto's van topkwaliteit!!

    http://www.vanomobil.be/frame_motorhome_verkoop_belgie.htm

    • een exclusieve verdeler

    De Belgische exclusieve verdeler van Paris gaf gisteren toe de leegkoop te hebben beraamd.

    De Standaard,

    Volgens zaakvoerder Tom Piron is Helifly de exclusieve verdeler voor McDonnell Douglas in de Benelux en staat het voorlopig zes werknemers tellende bedrijfje in voor een servicecentrum en voor onderdelenverkoop.

    De Standaard,

    Sinds 1 januari 2002 is de firma Prévost exclusieve verdeler van alle Stardraw producten voor België en Luxemburg.

    http://www.prevost.be/Dutch/history.htm

    • een internationale verdeler
    • een lokale verdeler
    • een plaatselijke verdeler

    Na een uitgebreide opslorpingsoperatie is het Belgische filiaal van Econocom, een internationale verdeler van computers en verwante diensten, uitgegroeid tot bruggenhoofd voor verdere Europese groei.

    De Standaard,

    Een concessiegever (fabrikant of groothandelaar) die voor zijn producten een verdeelnet wil uitbouwen, kan een beroep doen op een lokale verdeler: een concessionaris of concessiehouder.

    http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

    Het gaat over reclamespotjes die in heel Vlaanderen dezelfde zijn en waarin dan de naam van een plaatselijke verdeler of het dichtstbijzijnde filiaal wordt vermeld.

    De Standaard,

    Vanuit het besef dat de lokale markt in niets is te vergelijken met de gigantische Amerikaanse sportmarkt, opteerde de fabrikant voor een gespecialiseerde lokale verdeler van frisdranken.

    De Standaard,

    • de grootste verdeler

    Door de alliantie wordt Danka de grootste verdeler van Kodak-kopieertoestellen.

    De Standaard,

    Verbinnen noemt zichzelf de grootste verdeler van vuurwerk in de provincie Antwerpen.

    De Standaard,

    • een Belgische verdeler
    • een Duitse verdeler
    • een Nederlandse verdeler

    "Van de Picnic-cd hebben de dealers er al 42.000 besteld in verscheidene Europese talen. Een Nederlandstalige versie komt er evenwel niet", zegt Frederix. "De Nederlandse verdeler wou niet in de vertaling investeren. Voor de Belgische verdeler alleen is het project te zwaar."

    De Standaard,

    De Britse groep Hanson ging - op zoek naar een koopje op het vasteland - te rade bij zijn Belgische verdeler.

    De Standaard,

    De Duitse verdeler van computers Escom gaat het faillissement aanvragen.

    De Standaard,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • verdeler van computerspelletjes en videospelletjes
    • verdeler van het merk
    • verdeler van de mooiste tuinmeubelen
    • verdeler van parasols en andere tuinartikelen
    • verdeler van het Zweedse Saab
    • verdeler van leerproducten
    • verdeler van Velalingerie

    Bomico is een verdeler van computer- en videospelletjes.

    De Standaard,

    Zabia, de Belgische verdeler van het merk, is gegroeid uit de eerste buitenlandse Davidoff-winkel, die in 1972 op de Zavel geopend werd.

    De Standaard,

    Wij zijn tevens verdeler van de mooiste tuinmeubelen, parasols en andere tuinartikelen.

    http://www.eurokantoor.be/index.php

    De groep is ook de verdeler van het Zweedse Saab.

    De Standaard,

    Een struisvogelbroeierij, twee fokbedrijven, een fabrikant van struisvogelvoeder, een handel in struisvogelvlees en een verdeler van leerprodukten.

    De Standaard,

    Frederik werd de eerste Belgische verdeler van Vela-lingerie.

    Walvis, Tom Naegels,

    Voorzetsel: voor

    • de verdeler voor McDonnell Douglas
    • de verdeler voor zijn toestel

    Volgens zaakvoerder Tom Piron is Helifly de exclusieve verdeler voor McDonnell Douglas in de Benelux en staat het voorlopig zes werknemers tellende bedrijfje in voor een servicecentrum en voor onderdelenverkoop.

    De Standaard,

    Ondertussen heeft Neut een bvba opgericht, een verdeler voor zijn toestel gezocht en zijn er al 300 Easy Move's verkocht.

    De Standaard,

    in voorzetselgroep


    • bij de verdeler

    Wekelijks bestellen we bij onze verdelers, en we kunnen u dan ook een korte leveringstermijn aanbieden en dit zonder meerprijs (op voorwaarde dat de boeken voorradig zijn bij de verdeler).

    http://www.depoort.com/aspscripts/winkel.asp

    "Als het binnen de zes maanden geen voldoende resultaten geeft, is het gedaan" zegt Jean-louis Rigo, brand manager cold drinks bij verdeler John Martin.

    De Standaard,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • fabrikant en verdeler
    • de fabrikant of de verdeler
    • bereider en verdeler
    • producent, verdeler, invoerder of uitvoerder

    Het bedrijf is zelfs eigenaar van Cap Candy, fabrikant en verdeler van Bertie Botts "Every Flavor Beans", de "smekkies in alle smaken" uit de boeken van Harry Potter, die hier verdeeld worden door Masterfoods.

    De Standaard,

    Kleine en middelgrote installaties vallen binnen het bereik van vakkundige installateurs, bijgestaan door de fabrikant of de verdeler van de gebruikte toestellen.

    http://www.airclima.be/airco_nl.html

    Geneesmiddelen zijn producten die inwerken op het menselijk lichaam. Als bereider en verdeler van dergelijke producten dient elke apotheker een goede kennis van het lichaam te bezitten en de delen ervan te kunnen onderscheiden en beschrijven.

    http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

    Elke producent, verdeler, invoerder of uitvoerder is verplicht een register bij te houden met de hoeveelheden en soorten meststoffen die hij verhandelt, inzonderheid hun gehalte aan N en P2O5, en dit per bedrijf en per bestemmingsadres.

    http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

    • invoerder en verdeler

    De Brit Richard Wright wordt afgevaardigd bestuurder van Ford België, de invoerder en verdeler van Ford-auto's in België.

    De Standaard,

    D'Ieteren is in ons land de invoerder en verdeler van de merken Volkswagen (VW), Audi, Seat, Porsche en Skoda.

    De Standaard,

    De vzw Fair Trade Organizatie, een invoerder en verdeler van produkten uit de Derde Wereld, heeft in 1995 39,2 miljoen frank omzet gehaald.

    De Standaard,

    Maes is de exclusieve invoerder en verdeler van de Ecowatt in België en Luxemburg, maar hij wil spoedig bijkomende Europese markten betreden.

    De Standaard,

    • producent, verdeler en consument

    Door de gelijkschakeling van recyclage met hervulbaarheid, geef je een signaal aan iedereen, producent, verdeler en konsument: het is allemaal eender, wegwerp of hervulbaarheid, het maakt niet uit.

    De Standaard,

    Voedselvergiftiging is vaak het gevolg van kortstondige ontdooiing van diepvriesproducten tijdens het transport en de opslag. Door een ijsmunt in de verpakking in te bouwen laat je de producent, de verdeler en vooral de consument toe om dat zelf van seconde tot seconde te controleren.

    De Standaard,

    met eigennaam


    Felix Reber, woordvoerder van verdeler Hoffman-Laroche in het Zwitserse Basel, weet dat een werkgroep binnen de Europese Unie de bijverschijnselen in januari onder de loep nam.

    De Standaard,

    Voor het Belgacom-project huurde de verdeler Exell speciaal een pakhuis in Brussel en zorgde een ploeg van acht mensen gedurende twee drukke weken voor de telefonische opname van de bestelling en de configuratie van elke pc naargelang de wensen van elke individuele besteller.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    verdeler 1.2

    ((vooral) in België)

    iemand die voor zijn beroep films op de markt brengt; persoon die ervoor zorgt dat een film gaat draaien in de bioscoop; distributeur van films; filmdistributeur; vaak ook: onderneming met dergelijke handelsactiviteit

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 1.1 : 1.2

    Semagram


    Een verdeler…

    is een persoon

      Algemene voorbeelden


      Toch eerst zeggen dat een film verschillende etappes doormaakt. Hij wordt geproduceerd (financieel op poten gezet), gedraaid en verdeeld. Een verdeler zorgt er, grosso modo, voor dat een film in de zalen komt.

      De Standaard,

      Als men dezer dagen naar een film gaat, kiest men veelal voor Le huitième jour, benadrukt de verdeler.

      De Standaard,

      De Britse vlag wappert over het 23ste internationaal filmfestival van Vlaanderen, dat van 8 tot 19 oktober plaatsheeft in Gent [...]. Daar worden de betere kunstzinnige films vertoond die veelal wachten op een verdeler.

      De Standaard,

      Combinatiemogelijkheden


      als object bij een werkwoord


      • zoeken

      Toen hij in Hollywood een verdeler zocht voor zijn Mute Witness, kreeg hij niet minder dan zes kontrakten aangeboden.

      De Standaard,

      met adjectief ervoor


      • een Amerikaanse verdeler

      Het goede nieuws is dat ze, dank zij de voorstelling op het New Yorkse filmfestival, een Amerikaanse verdeler vonden.

      De Standaard,

      Toen Mel Gibson de omslag open trok en "Antonia's Line from the Netherlands" als winnaar van de oscar voor de beste buitenlandse film noemde, viel er een pak van ons hart, vertelt een dolgelukkige Lombardo vanop het feest dat de Amerikaanse verdeler na de oscar-show bouwde.

      De Standaard,

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: van

      • de verdeler van de film
      • de verdeler van de filmhit

      Bij Polygram-Independent, de Belgische verdeler van de film, vernamen we dat in ons land reeds 304.000 toeschouwers naar Le huitième jour trokken.

      De Standaard,

      Christine De Groodt, general-manager van Columbia Tristar-Fox, de verdeler van de filmhit van het jaar.

      De Standaard,

      met ander, nevengeschikt substantief


      • producer en verdeler

      Fox, producer en verdeler, houdt de knip op de beurs, want daar geldt het devies: 'Ofwel komt er volk naar kijken, ofwel niet'.

      De Standaard,

      met eigennaam


      Bij verdeler Warner Bros hoopt men dat Cimino's thematiek hier zal aanslaan en de Amerikaanse markt later op het jaar zal openbreken.

      De Standaard,

      Omdat Joel Schumachers jongste film, A Time to Kill, begint met een ontvoering en verkrachting van een kind en met een vader die de verkrachters van zijn dochter doodschiet, durfde verdeler Warner Bros de film in de maand september niet in de bioscopen brengen.

      De Standaard,

      Van productiepremies, waarbij een producent een som geld kreeg voor zijn volgende film, is men afgestapt. Gent wil concreter helpen en belonen. Vandaar dat ook componist Bruno Coulais zaterdagavond tweehonderdduizend frank rijker werd. En verdeler Cinélibre zeshonderdduizend frank werd toegestopt om Microcosmos zo goed mogelijk in de zalen te brengen.

      De Standaard,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      verdeler 1.3

      ((vooral) in België)

      bedrijf dat post, folders of pakketjes verspreidt; distributeur die post of goederen naar een bepaalde plek zendt

      Betekenisbetrekking


      Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

      Semagram


      Een verdeler…

      is een bedrijf

      • [Activiteit of handeling] bezorgt post, folders of pakketjes
      • [Instrument] verstuurt folders, teksten en pakketjes via de post
      • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent deze functie uit om winst te maken

       Algemene voorbeelden


       In 1999 werden twaalf miljoen pakjes verstuurd. Belangrijkste verdeler is De Post. Grotere of waardevolle verzendingen gebeuren via de gespecialiseerde pakjesdiensten.

       De Standaard,

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectief ervoor


       • de grootste verdeler

       BD, de grootste verdeler van reclamefolders in ons land..

       http://www.beldi.be/dwnl/BD_dec2003.pdf,

       Leesland is de grootste verdeler van tijdschriften-portfolio's in Nederland.

       De Standaard,

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       verdeler 1.4

       (weinig gebruikt)

       bedrijf dat radiosignalen, tv-signalen of internet verspreidt; provider van signalen, zoals internet, radio of tv

       Betekenisbetrekking


       Betrokken betekenissen 1.0 : 1.4

       Semagram


       Een verdeler…

       is een bedrijf

       • [Activiteit of handeling] verspreidt radiosignalen, tv-signalen of internet
       • [Instrument] gebruikt een netwerk van zendmasten en kabels
       • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent deze functie meestal uit om winst te maken

        Algemene voorbeelden


        De Tsjechische regering zal volgende maand de winnaar bekendmaken. Die zal noodgedwongen moeten opereren aan de minderheidszijde van een joint venture die voor 51 procent in handen is van Ceske Radiokomunikace. Dat is een verdeler van radio- en tv-signalen in de Tsjechische Republiek.

        De Standaard,

        Combinatiemogelijkheden


        met adjectief ervoor


        • een Amerikaanse verdeler
        • een Britse verdeler

        KPN Belgium maakt uiteraard gebruik van de gebruikelijke peering via BNIX en voor internationale verbindingen van het netwerk van EUnet en van de Amerikaanse verdeler Eqip.

        http://www.diskidee.nl/testen/test272.html,

        BT is zelf een internationale provider en dus zal het je wel niet verwonderen dat Yucom volledig gebruik maakt van het BT-netwerk. De internationale connectiviteit gaat via BT over Concert (Britse verdeler die opgericht werd door ATT en BT) en Carrier1.

        http://www.diskidee.nl/testen/test272.html,

        Woordfamilie


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        verdeler 1.5

        organisatie of instantie die ervoor zorgt dat zaken zoals goederen, geld of iets anders gedoseerd op de juiste plek terechtkomen

        Betekenisbetrekking


        Betrokken betekenissen 1.0 : 1.5

        Semagram


        Een verdeler…

        is een instantie

        • [Activiteit of handeling] verdeelt iets, bv. geld of goederen
        • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld de overheid of overheidsorgaan, een land of een hulporganisatie of hulpprogramma

         Algemene voorbeelden


         De overheid zal zich de komende decennia meer moeten opstellen als de grootste opdrachtgever van Nederland en minder als de grootste verdeler van Nederland.

         NRC,

         Synthetische drugs als amfetamines en xtc-pillen worden wel op grote schaal vanuit Nederland verspreid, "maar het Verenigd Koninkrijk speelt daarin als verdeler minstens een even belangrijke rol".

         De Standaard,

         Combinatiemogelijkheden


         met voorzetselgroep


         Voorzetsel: van

         • verdeler van het geld
         • verdeler van de subsidies
         • verdeler van voedselhulp

         De regering treedt tevens op als controle-instantie en als verdeler van de subsidies van de Nationale Loterij.

         http://www.cvp.be/senaat/rondom/Pers_2002/persfeb14.htm,

         De minister opende een tegenoffensief. Hij hield een emotioneel betoog over teruggeschroefde budgetten, slechte wapenuitrusting en onbetaalde salarissen. Niet hij, als beheerder, droeg daarvoor de verantwoordelijkheid, maar het parlement als verdeler van het geld, zo luidde zijn boodschap. "Geen leger ter wereld is in zo'n slechte staat", zei hij.

         NRC,

         Een andere belangrijke verdeler van voedselhulp was het Europese humanitaire programma ECHO, dat tussen 2000 en 2005 ter waarde van meer dan 180 miljoen euro aan humanitaire hulp verschafte en hiermee in Oost-Congo de grootste donor was.

         https://books.google.nl/books?id=qfaBvdZ-K3wC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         verdeler 2.0

         voorwerp of apparaat dat iets verdeelt, bijvoorbeeld door iets in gedeeltes op te delen of door goederen te verdelen
         Zie ook de subbetekenissen.

         Semagram


         Een verdeler…

         is een voorwerp

         • [Activiteit of handeling] verdeelt iets; deelt iets uit of zorgt ervoor dat het in bepaalde hoeveelheden op de juiste plek terechtkomt

          Algemene voorbeelden


          Op de Jan Van Rijswijcklaan, ter hoogte van de Markgravelei, staat een eenzame biljettenverdeler van De Lijn. Een treurig zicht, zo zonder halte. [...] "De halte is inderdaad al afgebroken en ook de verdeler zal worden verwijderd", aldus Koen Peeters, woordvoerder van De Lijn.

          http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/antwerpen/eenzame-biljettenverdeler-staat-treurig-op-jan-van-rijswijcklaan.aspx,

          Het juiste vakje draait voor, om de medicijnen uit de verdeler te halen. Deze ronde verdeler heeft voor elke dag een vakje. Past in iedere tas.

          https://www.bestehulpmiddelen.nl/catalogsearch/result/index/?mode=list&q=pillendoos

          Woordfamilie


          Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


          verdeler 2.1

          ((vooral) in België)

          houder voor bijvoorbeeld zeep, toiletpapier of handdoeken, waar op hygiënische wijze een beetje uitgehaald kan worden: dispenser, bijvoorbeeld voor zeep, toiletpapier of handdoeken

          Betekenisbetrekking


          specialisering
          Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

          Semagram


          Een verdeler…

          is een container; is een voorwerp

          • [Functie] dient om iets in op te slaan, bijvoorbeeld vloeibare zeep, shampoo, papieren doekjes of toiletpapier, en er telkens kleine hoeveelheden uit te kunnen halen voor gebruik
          • [Plaats] is vaak te vinden in sanitaire gelegenheden
          • [Stoffelijke inhoud] bevat zeep, shampoo, toiletpapier, papieren doekjes, handdoeken, etc.

           Algemene voorbeelden


           Na het handen wassen, moeten de handen gedroogd worden met een propere, individuele, zachte handdoek, bekomen via een verdeler. Handdoeken moeten voor eenmalig gebruik zijn: handdoeken uit stof, voor gemeenschappelijke gebruik, moeten verboden worden omdat ze echte kweekbodems zijn.

           http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Brochures/tandheelkundige.html,

           In koten kan zelfs nagedacht worden over een desinfecterende verdeler (zoals voor zeep) bij de badkamer, in de keuken en eventueel bij de voordeur.

           http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1504270/2012/09/20/Hoe-niet-ziek-te-worden-als-je-partner-kotgenoot-dat-wel-is.dhtml,

           Er is ten minste een lavabo, een verdeler van vloeibare zeep, een verdeler van handdoeken voor eenmalig gebruik.

           http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Healthylife/Tattoosandbodypiercing/Regleshygieniquesarespecter/6746391?ie2Term=piercing&ie2section=83#.Ub8HCdUtqW8

           Woordfamilie


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           verdeler 2.2

           deel in een leiding of onderdeel in een apparaat dat gas of vloeistof verdeelt

           Betekenisbetrekking


           specialisering
           Betrokken betekenissen 2.0 : 2.2

           Semagram


           Een verdeler…

           is een deel

           • [Geheel] is deel van een apparaat of leidingstelsel
           • [Functie] zorgt voor een extra vertakking in een leiding of slang en zorgt er zo voor dat gassen of vloeistoffen op een andere plek terechtkomen
           • [Voorbeeld of specimen] kan in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij vloerverwarming) onderverdeeld worden in actieve verdelers, die werken met een pomp, en passieve verdelers

            Algemene voorbeelden


            Eenmaal het kraantje geopend op de verdeler, stroomt het water door de zeer dunne leiding van de baksterset naar het zachte buisje.

            http://home.tiscali.be/siervis/geraardsbergen/teksten/Techniek_Hoe%20maak%20ik%20een%20druppelsysteem%20voor%20een%20nitraatfilter%20en%20kalkreactor.htm

            Als er onvoldoende ruimte is om het expansieventiel onder de verdeler te plaatsen, en er moet heet gas toegevoerd worden tussen het ventiel en de verdeler, volg dan onderstaande instructies.

            http://www.helpman.nl/

            Via de aanvoerleiding van mijn pomp werd met deze p.v.c. naald een aftakking gemaakt die nog dikker was dan dat van een luchtdarmpje [...]. Vervolgens werd deze aangesloten op een verdeler welke we gebruiken voor luchtsteentjes met vier aftakpunten.

            http://home.tiscali.be/siervis/geraardsbergen/teksten/Techniek_Hoe%20maak%20ik%20een%20druppelsysteem%20voor%20een%20nitraatfilter%20en%20kalkreactor.htm

            Ook het gas-handvat is voorzien van een kabel, en onder de tank een verdeler alla V7-serie.

            http://www.dameijer.demon.nl/caliiiirijtest.htm

            Woordfamilie


            Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            verdeler 2.3

            afbeelding

            Bron: Splitter Wall Plate
            ( CC BY-SA 3.0 )

            stekkerdeel of apparaat dat een bepaald signaal (bijv. een internetsignaal of satellietsignaal) verdeelt; signaalverdeler; splitter

            Betekenisbetrekking


            specialisering
            Betrokken betekenissen 2.0 : 2.3

            Semagram


            Een verdeler…

            is een deel

            • [Geheel] is een onderdeel van een netwerk dat een signaal verspreidt
            • [Functie] verdeelt een bepaald signaal, bv. een tv-signaal, satellietsignaal of internetsignaal
            • [Voorbeeld of specimen] kan een passieve verdeler, een stekker met twee uitgangen, of een actieve verdeler, een apparaatje dat het signaal versterkt zijn

             Algemene voorbeelden


             Splitters (ook wel verdelers genoemd) voor het verdelen van uw tv, data (internet) of radio signaal. Let op dat u niet teveel verdelers achter elkaar plaatst.

             http://www.coaxkabels.com/splitters-verdelers

             Deze verdeler is goedgekeurd voor toepassing in systemen van de grote kabelexploitanten.

             http://www.onlinekabelshop.be/KA196--hirschmann-2-voudige-splitter-vfc2104-en-kabelkeur-keurmerk.html

             Door de hoge kwaliteit van de verdeler zal bij het splitsen geen signaalverlies optreden. De verdeler ondersteunt zowel digitale als analoge signalen en is uitermate geschikt voor presentaties en video walls.

             http://www.alternate.be/K%C3%B6nig-4-Poorts-DVI-splitter/html/product/741444

             Woordfamilie


             Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             verdeler 2.4

             (auto's)

             onderdeel van het ontstekingssysteem in een benzinemotor dat elektrische spanning verdeelt; stroomverdeler

             Betekenisbetrekking


             specialisering
             Betrokken betekenissen 2.0 : 2.4

             Semagram


             Een verdeler…

             is een deel

             • [Constructie] zit onder een kap
             • [Geheel] is onderdeel van een bezinemotor in een auto
             • [Functie] zorgt op het juiste moment voor spanning en een ontstekingsvonk zodat de benzine ontbrandt en de motor kan starten
             • [Verloop] is in moderne motoren niet altijd meer aanwezig
             • [Betrokkene] werkt samen met een onderbreker als stroomverdeler in een motor
             • [Werkende kracht] wordt aangedreven door de krukas

             Algemene voorbeelden


             Een conventionele bobine-ontsteking bestaat uit de bobine, de verdeler met onderbreker (contactpunten), de condensator, voor de voorontstekingsregeling de centrifugaalverstelling en de vacuümverstelling en de bougies.

             http://www.auto-techniek.com/elektrische-installatie/conventionele-bobine-ontsteking

             Vervang de kabel tussen verdeler en bobine.

             http://www.mgcarclub.be/wp/wp-content/uploads/2011/01/Startproblemen.pdf

             Woordfamilie


             Als deel van een afleiding


             Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen