vrijbuiter


vrijbuiter 1.0

(In historiserend gebruik.)

zeerover die vroeger al dan niet met een machtiging van een overheid schepen van vijandige naties enterde en beroofde; kaper; ook: ontdekkingsreiziger; avonturier

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vrijbuiter…

is een persoon

 • [Tijd] was met name in de zeventiende en achttiende eeuw een bekend verschijnsel
 • [Activiteit of handeling] voer op buit of voer naar overzeese gebieden; kaapte op zee; ging op avontuur
 • [Legitimiteit] was al dan niet in het bezit van een kaperbrief waarmee hij door een overheid gemachtigd was om te kapen

  Algemene voorbeelden


  De meeste hotels liggen in de Baai van Drake, waar de Engelse vrijbuiter Sir Francis Drake vier eeuwen geleden voor anker heeft gelegen.

  http://www.reisomdewereld.nl/middenamerika/costaricav1.html

  Lex Bosman dolf uit een oude Nederlandse kolonie in Guyana een autobiografische roman op van Justus Gerardus Swaving (1784-1835), een vrijbuiter die tal van avonturen beleefde.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  vrijbuiter 2.0

  iemand die een grote vrijheidsdrang heeft en die zijn eigen gang gaat, zonder zich iets van regels of gebruikelijkheden aan te trekken; eigengereid persoon

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een vrijbuiter…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een grote vrijheidsdrang; heeft lak aan regels en conventies; is eigengereid; gaat zijn eigen gang; heeft vrije opvattingen

   Algemene voorbeelden


   Burgerzin is daarom ook een complexe attitude, die noch gelijk kan worden gesteld met het 'right or wrong, my country', noch met het ethos van de eigengereide vrijbuiter.

   http://www.kbs-frb.be/ files/db/NL/PUB_0935_Wetten_in_opspraak.pdf

   Coen leefde met zijn Ellen vele jaren als een echte vrijbuiter, een man die de druk van het toneel achter zich liet en duidelijk voor zijn eigen leven en voor de liefde met zijn Ellen koos.

   De Telegraaf,

   "Politiek toont Casanova zich een oerconservatief met heimwee naar het ancien régime. Dat lijkt vreemd voor een vrijbuiter die een hoogst persoonlijk anarchisme cultiveert."

   De Standaard,

   Maar wijsgerig gezien is Mulisch toch eerder een 'parafilosoof', een vrijbuiter die zich geen rekenschap geeft van de traditie.

   NRC,

   Was mijn grootvader wel zo'n misdadiger als ik uit de woorden van mijn moeder proefde? Was hij eigenlijk niet veel meer een avontuur zoekende vrijbuiter die het verdomde zich te laten knechten? Zijn geld verbraste hij. Nou en!

   Het schot, Hilbert Kuik,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen