wild


A - Als adjecief

wild 1.0

(Gezegd van planten)
in de vrije natuur voorkomend; in het wild groeiend; niet door de mens geplant, geteeld of veredeld; niet tam
Vervolgens ook in soortnamen en geslachtsnamen van planten, waarin de oppositie wild-tam een ander aspect betreft dan dat van de groeiplaats. In toepassingen waarin wild betekent 'oorspronkelijk niet gekweekt', in toepassingen waarbij wild betekent 'lijkend op de tamme plant, maar onvruchtbaar of met niet-eetbare vruchten', of in toepassingen waarbij er geen oppositie met enige tamme plant in het geding is. Een aantal namen is opgenomen onder de verbindingen.

Algemene voorbeelden


En aangezien het een witte is, is het dus de witte dovenetel. En deze plant is wild. Maar ondanks dat, is ie bijna te mooi om als onkruid te worden bestempeld.

http://www.goeievraag.nl/vraag/huis-tuin/plant.185964

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een wilde roos
 • wild gras
 • wilde bloemen
 • wilde flora
 • wilde planten

Vanuit de wilde roos werden de cultuurrozen ontwikkeld.

Meppeler Courant,

Beter gekend als wilde rozen kunnen we hier zeker de hondsroos of Rosa Canina en de Japanse bottelroos of Rosa rugosa zeer specifiek benoemen.

http://www.detuingids.be/pages/list.asp?Cat=1=aanleg

Het veld was voor het grootste deel bedekt met wild gras. De lange halmen waren messcherp en droogden pas laat in de namiddag op tot aan de grond.

Kras, Peter Terrin,

Om de achteruitgang van de wilde flora te compenseren zijn er helaas nog steeds te weinig locaties.

http://www.floron.nl/downloads/FloronJV2000.pdf

Hij hield ervan overal wilde planten en bloemen tussen het gras te zien groeien.

De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

Vaste verbindingen


wilde aardbei


  Zie: wilde aardbei

wilde appel


  Zie: wilde appel

wilde haver


  Zie: wilde haver

wilde kastanje


  Zie: wilde kastanje

wilde tijm


  Zie: wilde tijm

wilde wingerd


  Zie: wilde wingerd

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • wildbegroeid
 • wildgisten
 • wildgroei
 • wildhout
 • wildoogst

Als deel van een samenstellende afleiding


wild 2.0

(Gezegd van dieren)
in tegenstelling met gedomesticeerde dieren nog levend in of deel uitmakend van de vrije natuur; in het wild levend; ongetemd; niet tam
Met of zonder de connotatie 'gevaarlijk'. Ook ter aanduiding van verwilderde of half wilde dieren en diersoorten, bijvoorbeeld wilde paarden. Ook in soortnamen en geslachtnamen van dieren, waarbij de verbinding een oppositie impliceert met de gedomesticeerde variëteit. Een aantal namen is opgenomen onder de verbindingen.

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • wilde beesten
 • wilde bijen
 • wilde dieren
 • wilde ganzen
 • wilde katten
 • wilde konijnen
 • wilde paarden
 • wilde vissen
 • wilde zalm

Doch op dat zoontje van Tarzan was ik vreselijk jaloers. Het hoefde nooit deftiger gekleed te gaan dan met een lendedoek, door Jane in de gauwte bij elkaar gelapt met het vel van een ter ziele gegane okapi. Het wist niet wat een school was, lezen en schrijven was voor de dommeriken. Niets dan dat gelukzalig riskante leven in een oerwoud tussen de wilde beesten en zijn ouders.

De wekker, André Janssens,

Op het spoorwegemplacement in Arnhem zonnen levendbarende hagedissen en in de binnenstad van Amsterdam leven minstens 200 soorten wilde bijen.

NRC,

Er is weliswaar altijd gejaagd op wilde dieren, maar omdat het tropisch oerwoud grotendeels ondoordringbaar was bleven de soorten makkelijk in stand.

Brabants Dagblad,

Bij wilde dieren die in groepsverband leven, geldt meestal een strenge hiërarchie.

Pandora, Pieter Aspe,

Elke herfst komen er weer wilde ganzen uit het hoge noorden in Nederland overwinteren [...]. Zes verschillende soorten ganzen komen in grote aantallen in Nederland voor: de Grauwe gans, de Kolgans, de Rietgans, de Kleine Rietgans, de Brandgans en de Rotgans. De eerste vier zijn allemaal grauwbruin van kleur met een witte onderstaart, en behoren tot het geslacht Anser. Ze lijken allemaal veel op elkaar.

http://www.dongeradeel.nl

Ans gaf ons instructies over de katten: niets doen, alleen elke avond melk klaar zetten en vlees uit het blik. Het waren wilde katten, vertelde ze. Ze had ze wel 's op bed, maar nog nooit binnen handbereik gehad. Schuw, maar trouw. Vreselijk lieve dieren.

NRC,

Verschillen tussen wilde konijnen en hazen: Hazen zijn veel groter: het volwassen gewicht van een haas is ongeveer 4,5 kg, dat van een wild konijntje 2 kg. De oren van een haas zijn langer. De achterpoten (vooral de tibla) van hazen zijn veel langer.

http://www.konijnen.be/

U kunt hier de oeroude dierenrassen zoals de grijze ossen en zakkelschapen met gedraaide horens zien, die de Hongaren 1000 jaar geleden tijdens de volksverhuizing naar Hongarije meebrachten. En ook de "wilde" paarden, die er vrij rondlopen, mag u niet missen.

http://www.hunginfo.nl/html/index-nl.html

Als spreekwoordelijk neusje van de zalm geldt de echte wilde zalm, niet gekweekte zalm dus. Aangezien echte wilde zalm niet of nauwelijks te verkrijgen is gelden zowel Schotse als Noorse zalm als het beste wat op de markt te koop is. Er wordt gezegd dat zij de kwaliteit van echte wilde zalm benaderen. Gedeeltelijk klopt dit, maar niet helemaal.

http://www.lebouille.nl/laag/index.html

Even terug naar die echte wilde zalm zoals die bijvoorbeeld nog te vinden is in Alaska. Deze zalm wordt geboren tijdens de vroege zomer in de bovenloop van de rivieren aldaar.

http://www.lebouille.nl/laag/index.html

De gedwongen groei in de aquaculturen zorgt ervoor dat gekweekte vissen groter zijn dan wilde vissen van dezelfde leeftijd.

http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

met bijwoord


 • echt wild

De ree is het enige hertachtig dier dat hier in Nederland nog echt wild is. Herten, wilde varkens; ze worden binnen de rasters bijgevoerd. Maar reewild is echt wild. Je ziet ze ook nergens binnen een omheining, in een hertenkamp of zo.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • wilde en tamme dieren

Frituur Victoria (Studio Brussel, 12 uur) laat prins Laurent aan het woord over zijn liefde voor wilde en tamme dieren.

De Standaard,

Vaste verbindingen


wilde eend


  Zie: wilde eend

wilde kat


  Zie: wilde kat

wilde zwaan


  Zie: wilde zwaan

wild zwijn


  Zie: wild zwijn

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • halfwild

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • wildzwijn

Als deel van een samenstellende samenstelling


wild 3.0

(Gezegd van natuurproducten en vruchten)
voortgebracht door wilde dieren of planten

Vaste verbindingen


wilde honing


  Zie: wilde honing

wilde kastanje


  Zie: wilde kastanje

wild 4.0

(Gezegd van mensen en volkeren)
(nog) in de natuurstaat levend; van wie de levenswijze (nog) niet door civilisatie en cultuur (i.c. die van de spreker) gewijzigd of bepaald is; primitief, ongeciviliseerd, onontwikkeld (t.w. vanuit het standpunt van de spreker gezien)

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een wild volk
 • wilde stammen
 • wilde volkeren

De wereld focust op de 500.000 Rwandese vluchtelingen die via Goma naar hun geboorteland terugkeren, of op de 150.000 die thans in verschrikkelijke omstandigheden door wilde stammen en Tutsi-krijgers worden opgejaagd in het Zaïrese oerwoud.

De Standaard,

Westvlaming met zuiderse inslag. Of eerder afstammeling van het wilde volk dat tot het midden van de vorige eeuw in de bossen van het houtland leefde, gedrongen kerels met donker haar en een geelachtige huid, die onder belgerinkel hun bezems en manden in de dorpen kwamen venten?

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

Lévi-strauss schrijft in Tristes tropiques over de soms angstwekkende rituelen en taboes van niet-westerse volken, over de neiging tot zelfpijniging, en hij ziet daarin 'geen bijgeloof, maar eerder het teken van een wijsheid die de wilde volkeren spontaan hebben toegepast' en waartegen het verzet van verlichte geesten juist stompzinnig is.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • wilde en primitieve wezens

De Vergeten Vallei ligt in een ver en primitief land en wordt bevolkt door wilde en primitieve wezens.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een samenstellende afleiding


wild 5.0

(Gezegd van streken, stukken natuur, e.d.)
(nog) niet door de invloed van de mens gewijzigd of gekenmerkt; (nog) in de oorspronkelijke, natuurlijke staat verkerend; ongerept

Algemene voorbeelden


Met een oud sportvliegtuig heeft mr. Badminton, rijke gebuur van George, me meegenomen langs de wilde rotshellingen, waartussen mooi donkergroen gras voor malse tapijten zorgde.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

De mannen doorzochten vluchtig zijn huis, keken eens naar het wilde bos op de heuvel, besloten blijkbaar dat het hopeloos zou zijn daarin iemand te vinden, en slenterden over het strand terug naar de herberg om er iets te eten en te drinken.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

Een wilde en woeste streek , onbegaanbaar en gesloten, totaal geïsoleerd in de barre winters.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

Vaste verbindingen


wilde tuin


  Zie: wilde tuin

Woordfamilie


Als deel van een samenstellende afleiding


wild 6.0

(Gezegd van zaken die zich ergens op organische wijze vormen of gevormd hebben)
niet thuishorend op de plaats waar het genoemde zich bevindt; groeiend, gevormd op een plaats waar het genoemde niet hoort of verwacht wordt

Vaste verbindingen


wild vlees


  Zie: wild vlees

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


wild 7.0

(Gezegd van personen en dieren, hun bewegingen of gedragingen)
niet kalm en al dan niet heftig bewegend of gepaard gaand met heftige bewegingen, zowel in negatieve als in positieve zin; onbeheerst, onbezonnen of uitbundig van karakter of in een momentane handeling; onbeteugeld; ongecontroleerd; onstuimig; hartstochtelijk; ook sterker: buiten zichzelf; dol; woest; ruw

Algemene voorbeelden


Dus, ben of voel je je jong, wild, spontaan, meisje of jongen, wil je je amuseren, creatief, handig, energievol, ruimdenkend, goedgeluimd of ben je gewoon jezelf. Aarzel niet. Neem contact op en de rest volgt.

http://users.tijd.com/delink/,

Met jonge honden moet men wel uitkijken voor te gekke, wilde spelletjes, daar zij snel blessures oplopen.

http://home.planet.nl/~abbin017/aankoop.htm

De charleston was wild, veel wilder dan de foxtrot, de boston of de one-step, dansen waarin de Europese jeugd zich na de Eerste Wereldoorlog massaal had uitgeleefd.

NRC,

De bewegingsvrijheid die je bij dit alles hebt is fenomenaal. Je kunt tegen muren opskaten, of over trapleuningen, treinrails en langs regenpijpen. Ondertussen kun je de wildste stunts uithalen.

NRC,

In een wilde tirade spuwt hij zijn gal over de omstanders en het ganse leven uit.

NRC,

Vervolgens krijgen we als toeschouwer in een reeks flash-backs het verhaal over Samuel en Jacoba te zien, variërend van aarzelend en timide tot een heftige, wilde liefdesnacht.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een wilde achtervolging
 • een wilde jongen
 • een wilde meid
 • wild geschreeuw
 • wilde gebaren

Twee dagen na de aanslag in Tokio, waarbij elf doden - het laatste slachtoffer overleed zaterdag - en meer dan vijfduizend gewonden vielen, nam de politie na een wilde achtervolging de auto in beslag.

NRC,

Hij is een beetje een wilde jongen, maar hij heeft een goed hart en een goed verstand.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

En straks komen de kinderen het huis veroveren met hun wild geschreeuw.

Die kleine dingen, Helene Hemelaers,

Met wilde gebaren begon ze de muggen rond haar hoofd te verjagen.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Ik vind het wel erg spannend en aantrekkelijk, zo'n wilde man, maar ondertussen wil een deel van mij ook gewone dingen, de tuin wieden en een kopje thee drinken.

De Standaard,

Suzie was altijd een wilde meid geweest, niet te houwen en later was ze toch netjes getrouwd met Bertus, een stille jongen die als lasser werkte bij de tram, toch?

Een soort Engeland, Robert Anker,

met werkwoord


 • wild heen en weer bewegen
 • wild dansen
 • wild op en neer gaan
 • wild schokken

Hij schrok zo hevig dat hij enkele ogenblikken zijn handen wild heen en weer bewoog, alsof hij ze van zich af wilde schudden.

De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

Andere trommels vielen in, steeds luider naarmate De Gille dichterbij kwam, woedend, ophitsend, in een uitheems ritme dat deed denken aan indianen uit het regenwoud. Als ondertoon klonk een diep gebrom dat alles aan het trillen bracht, zoals bij een naderende vloedgolf. De Gille danste steeds wilder.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

Zijn borstkas gaat wild op en neer.

Sluitingstijd, Vincent Neyt,

Wild schokten haar schouders, en de tranen lekten van haar gezicht.

Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

met bijwoord


 • helemaal wild
 • nogal wild
 • te wild
 • zo wild
 • steeds wilder

Toen de aanwezige mensen achter haar aan gingen rennen, werd het dier helemaal wild en rende het over de op zaterdag drukke Brink naar een veiliger heenkomen.

Meppeler Courant,

'Rugby,' zei Hansze. 'Het ging er nogal wild aan toe.'

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

Wat betekenen al deze zwarte Mozartjes als Prince en d'Arby en Kravitz voor de wereld en voor de beschaving? Niet veel, zegt de culturele elite. Het is te wild en te rauw, te populair ook, en daarom onbeschaafd.

NRC,

Vader kijkt zo nauw niet. Hij doet maar en hij doet maar. Hij ontziet niks of niemand meer. Van god of gebod trekt hij zich amper nog iets aan. Hij is zo wild soms. Maar nu slaapt hij. Hij knort. Hij bromt. Aanstonds wordt hij wakker en dan kent hij het verschil niet meer tussen zijn kinderen en zijn beesten.

Volgend jaar in Berchem, Leo Pleysier,

De Gille danste steeds wilder.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

met voorzetselgroep


 • wild om zich heen kijken
 • wild om zich heen schoppen
 • wild om zich heen slaan

'Maar in die tijd dat het gebeurde was ik juist helemaal niet treurig!' riep Hetty en keek wild om zich heen. 'Want ik wou dat kind helemaal niet! We hadden geen geld, we woonden veel te klein, we hadden helemaal niks!'

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Maurice Van de Putte probeerde hem ervan te overtuigen dat er geen geld in huis was. Daarop kwamen nog twee overvallers opdagen. De drie begonnen wild om zich heen te schoppen en te slaan.

De Standaard,

Hij ligt op de grond en slaat wild om zich heen. Ik probeer zijn armen vast te houden. Hij spartelt, wringt tegen, maar zijn benen liggen stil.

Vertezucht, Jef Aerts,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • wild en losbandig
 • wild en onbesuisd

"Ook voor moderne dansers is het wennen", zegt zij met een ironische blik, "mijn werk is onvoorspelbaar, emotioneel, wild en losbandig."

NRC,

Voor iemand die jaren lang wild en onbesuisd op het scherp van de snee leefde, komt ze goed en sexy over.

De Standaard,

Vaste verbindingen


de wilde jacht


  Zie: de wilde jacht

wild beest


  Zie: wild beest

in het wilde weg


  Zie: in het wilde weg

wild enthousiast


  Zie: wild enthousiast

wilde hartstocht


  Zie: wilde hartstocht

wilde jaren


  Zie: wilde jaren

wild om zich heen schoppen


  Zie: wild om zich heen schoppen

wild staan


  Zie: wild staan

wild zijn op iets of iemand


  Zie: wild zijn op iets of iemand

zich wild lachen


  Zie: zich wild lachen

zich wild schrikken


  Zie: zich wild schrikken

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • wildebras
 • wildeman
 • wilderotisch
 • wildschokkend
 • wildsteigerend
 • wildtrappend
 • wildvreemd

wild 8.0

(Gezegd van de zee, rivieren, water e.d.)
heftig in beweging of snel stromend; woest; onstuimig

Algemene voorbeelden


Hij probeert bij haar te komen, maar het water is zo wild dat hij nauwelijks vooruitkomt.

Westenwind, Simone Duwel,

Soms had de zee paardenvlees gegeten, zo wild. Dat was mijn lievelingszee, dat iedereen zeeziek was, behalve ik.

De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de wilde zee
 • een wild bergriviertje
 • wild water

Ze was er bang voor om in die wilde zee te gaan. De branding had kuilen in de bodem geslagen, verraderlijke kuilen, en het was eb, het water trok.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Aan de samenvloeiing van de Neris en de smallere Vilnia, die door de stad stroomt alsof ze een wild bergriviertje was, ligt op een dominerende hoogte de burcht uit de veertiende eeuw.

De Standaard,

Er staat een kachel vooraan en een kleinere achter in de ruimte, het geluid van wild water om de keien is nooit helemaal weg, vuur en water wekken een zeldzaam gevoel van gezelligheid, alsof wij in onderling overleg voor een paar uren schuilgaan tegen het rauwe geweld van najaar en nakende winter.

Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • wildkolkend
 • wildwater

wild 9.0

(Gezegd van muziek, klanken e.d.)
niet rustig; snel en hard; ruig

Algemene voorbeelden


De Sex Pistols is de punkgroep die halverwege de jaren 70 Engeland op stelten zette door zijn wilde muziek en anarchistische teksten.

De Standaard,

De muziek is soms hektisch en wild, soms sfeervol en traag, en kontrasteert meestal met de beelden.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/veto2315/porn.html,

wild 10.0

(Gezegd van iemands haren)
zonder ordelijke vorm, schikking, structuur of verband; ongeordend; wanordelijk; in de war; chaotisch

Algemene voorbeelden


'Toch heb ik de indruk dat mannen zich wat minder mannelijk gaan voelen doordat ze die zorgtaken op zich nemen en dat ze dat proberen te compenseren door zich een nieuw stoer imago aan te meten: een baard van drie dagen laten staan, de haren wat wild, cowboylaarzen en een houthakkershemd - mannen zoals in de films van Guy Ritchie, de echtgenoot van Madonna: de nieuwe ruigheid.'

Intermediair,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • wilde haren

De zware partij blonde lokken [...] reikt al tot ver over de frêle schouders. Er gaan zelfs geluiden op dat de platenmaatschappij een knipverbod op de fenomenale haardos contractueel liet vastleggen. Vayne grinnikt geamuseerd: 'Niets van waar', klinkt het stellig, ''t is natuurlijk wèl een imago en dat is positief voor mijn carrière'. Fijntjes klinkt het vervolgens: 'Als ik morgen al m'n haar er af zou scheren en als skinhead binnen kwam lopen, zouden ze hier wèl allemaal flauwvallen, ja'. Zover zal 't niet komen. Jan Vayne is trots op z'n wilde haren.

Meppeler Courant,

De knotwilgen lijken op mensen met knoestige koppen en wilde haren die rechtovereind staan.

De Standaard,

Ik vroeg mij af of hij daar zijn baard en wilde haren, het gevolg van vier maanden ongehinderd groeien, zou afknippen.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Vaste verbindingen


wilde haren


  Zie: wilde haren

zijn wilde haren kwijtraken


  Zie: zijn wilde haren kwijtraken

zijn wilde haren verliezen


  Zie: zijn wilde haren verliezen

wild 11.0

(Gezegd van dromen, fantasieën, geruchten, verhalen, gissingen, e.d.)
niet steunend op enige kennis, waarheid of werkelijkheid; waarin men de verbeelding de vrije loop laat; ongebreideld; onbeteugeld; van geruchten ook: zomaar geuit; ongefundeerd; ongegrond

Algemene voorbeelden


Ik mocht hem ondanks zijn vele onheuse aanvallen op mij, Herman, mijn vader. Misschien omdat die aanvallen zo wild en ongefundeerd waren. Nauwelijks ernstig te nemen.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • wilde dromen
 • wilde fantasieën
 • wilde geruchten
 • wilde plannen
 • wilde verhalen
 • wilde veronderstellingen
 • een wilde gok

'Waarom zou je iemand vermoorden die je naar het opperste genot kan voeren, commissaris? Laten we het gezellig maken. Ik kan dingen met je doen die je je in je wildste dromen niet kunt voorstellen.'

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Een niets ontziende seksindustrie is op grote schaal op zoek naar kinderen om te voldoen aan de wildste fantasieën van een groeiende schare perverten.

De Standaard,

Over Davids werkwijze doen de meest wilde geruchten de ronde. Er wordt gezegd dat hij alleen vrouwen schildert met wie hij seksueel iets heeft. Vrouwen op wie hij geilt.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Over het sterfgeval praten betekent correcte informatie geven. Dat voorkomt wilde verhalen en fantasieën.

http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=3386

Een groot, heftig geluksgevoel nam bezit van haar als zij luisterde naar zijn wilde plannen om de stoeterij uit te breiden en een internationaal peil na te streven.

Martha, Lut Ureel,

In haar behoefte aan een verklaring voor het gebeurde deinst mijn moeder nu zelfs voor de wildste veronderstellingen niet meer terug.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

'Twee van de drie vermoorde mensen kende ik,' zei Mathilde. 'Ja? Wie waren dat dan wel?' 'Wel, ten eerste had je Nand Van Veirdegem. Die kwam hier wel eens. En m'n oudste zus heeft ooit bij hem in de klas gezeten, in het derde studiejaar van meester Pogrom.' 'Met die haakneus?' 'Ja. Hoe weet jij dat?' 'Een wilde gok.'

De droogte, Herman Brusselmans,

met bijwoord


 • de meest wilde fantasieën
 • de meest wilde geruchten
 • de meest wilde verhalen

Op het jachtslot gingen de borrels steeds rijkelijker vloeien zodat te stemming er al snel in kwam. Zo werd de torenkamer ontdekt waar de meest wilde fantasieën de ronde deden.

http://www.dionysos.nl/E-druif/Postdruif.htm,

Gezien de parallellen met de ontvoering enkele weken terug in het Luikse, doen over het gebeuren de meest wilde geruchten de ronde.

De Standaard,

De meest wilde verhalen deden de ronde en in 1979 kwam het nieuws naar buiten dat Juliana een halfbroer had, ontstaan uit een buitenechtelijke relatie van haar vader.

http://www.nos.nl/prinses_juliana/index_2.html?paginas/biografie/,

Vaste verbindingen


wilde speculaties


  Zie: wilde speculaties

wild 12.0

niet beregeld; buiten de officiële kanalen om; zonder specifieke regels of ordening

Algemene voorbeelden


De grote clubs in Italië, Spanje en Griekenland hebben zich niet aangemeld voor de Suproligue, de Champions League in het basketbal. Ze hebben vergevorderde plannen een wilde league te beginnen. De clubs, verenigd in het ULEB, willen een Europese competitie met 24 deelnemers. Ze willen een eigen league omdat de FIBA, wereldfederatie, te conservatief is.

De Telegraaf,

Hiervoor wordt onder meer gedacht aan de bouw van een hotelaccommodatie met appartementen in Ossenzijl, doel is om de Kalenberger gracht te ontlasten en het 'wilde' afmeren te voorkomen. Bij de hotelaccommodatie zou dan een soort jachthaven aangelegd kunnen worden.

Meppeler Courant,

Drenthe hoort juist een gebied te zijn waar rust heerst. Het toerisme, zo leren ook beleidsdocumenten van de provincie, mikt op wandelaars en fietsers. Deze zesdaagse geeft bovendien de "wilde" rijders, die er in hun eentje of in groepen op uit trekken, het verkeerde voorbeeld.

NRC,

In een bonte stoet paraderen revolutionaire idealisten, versleten oude gezagsdragers, militaire bestuurders en geallieerde Town Majors over het papier; 'oude' (voor 1940 gekozen) bestuurders die zich aan hun vooroorlogse mandaten vastklampten en 'nieuwe' (door koningin en illegaliteit goedgekeurde) bestuurders die het Nieuwe Nederland vertegenwoordigden; stoottroepers die een geestelijke revival propageerden en 'bevrijdingsillegalen', die de anarchist uithingen en met hun 'wilde' arrestaties van politiek verdachte figuren het nieuwe gezag in diskrediet brachten en het Militair Gezag tot wanhoop.

NRC,

Bij het N.G.S. worden jaarlijks, verdeeld over Nederland, een groot aantal opleidingen voor sportmassage gegeven. Voortdurend is men er op uit de opleiding tot sportmasseur beter te redigeren. Het ontstaan van de zogenaamde "wilde" opleidingen ligt daar mede aan ten grondslag.

http://www.gosmt.nl/tekst/prossprtmas.htm

Vaste verbindingen


wilde vaart


  Zie: wilde vaart

wilde actie


  Zie: wilde actie

wilde bond


  Zie: wilde bond

wilde staking


  Zie: wilde staking

wilde vestiging


  Zie: wilde vestiging

het Wilde Westen


  Zie: het Wilde Westen

wilde adoptie


  Zie: wilde adoptie

wild kapitalisme


  Zie: wild kapitalisme

wild verband


  Zie: wild verband

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • wildbouw
 • wildbreien
 • wildcrossen
 • wildfietsen
 • wildgroei
 • wildkamperen
 • wildplakken
 • wildplassen
 • wildpoepen
 • wildroken
 • wildschaatsen
 • wildstallen
 • wildverband
 • wildzwemmen

wild 13.0

afwijkend van wat normaal, gangbaar of gebruikelijk is
In een aantal vebindingen.

Vaste verbindingen


wilde cigarillo


  Zie: wilde cigarillo

wilde havanna


  Zie: wilde havanna

wilde sigaar


  Zie: wilde sigaar

B - Als substantief

wild 1.0

de vrije natuur
In de verbinding in het wild.

Semagram


Het wild…

is een zaak

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de vrije, ongerepte natuur; is niet of nauwelijks door menselijk ingrijpen aangetast
 • [Gebruiker] is de plaats waar wilde dieren en planten leven

  Vaste verbindingen


  in het wild


   Zie: in het wild

  wild 2.0

  de in het wild levende dieren waarop al dan niet gejaagd wordt
  Soms worden de dieren (met name grofwild) wel binnen een bepaald gebied gehouden door omheiningen of wildroosters. Ze leven dan in wildparken of natuurreservaten. Ook worden dieren die normaal gezien in de vrije natuur leven ook in parken gekweekt voor de slacht.

  Semagram


  Wild…

  is gedierte

  • [Afmeting] is groot wild of kleinwild
  • [Kleur] heeft vaak een aan zijn omgeving aangepaste kleur, bijvoorbeeld de wildkleur of een gestreepte vacht
  • [Functie] wordt al dan niet bejaagd voor het vlees of de pels
  • [Plaats] leeft in het wild; leeft in de vrije natuur; leeft ook wel in natuurreservaten of wildparken
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vrij; kan gevaarlijk zijn als het een roofdier is
  • [Voorbeeld of specimen] is in verre strekken bijvoorbeeld een leeuw, olifant of beer; is dichter bij ons bijvoorbeeld een everzwijn, hert, ree, haas, fazant of patrijs

  Algemene voorbeelden


  Het wild wordt volgens volgende categorieën gerangschikt: a) Grof wild: edelherten, reeën, damherten, moeflons, wilde zwijnen; b) Klein wild: hazen, fazanten, korhoenders, patrijzen; c) Waterwild: wilde eenden, krakeenden, slobeenden, kuifeenden, tafeleenden, pijlstaarten, wintertalingen, smienten, grauwe ganzen, rietganzen, watersnippen, meerkoeten, toppereenden, kolganzen, kleine rietganzen, Canadaganzen, waterhoenen, kieviten, zomertalingen, bokjes, goudplevieren; d) Overig wild: houtduiven, konijnen, vossen, verwilderde katten, bunzings, hermelijnen, wezels, boommarters, steenmarters.

  http://www.ebg.be/wet%20en%20beleid/jachtwetgeving.htm,

  Het wild op de Veluwe zit achter 80 kilometer hekwerk opgesloten.

  De Telegraaf,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • echt wild

  De opleiding van jachthonden bestaat vooral uit schotvastheid, het terugbrengen te land en te water van voorwerpen of echt wild, en het leren afzoeken van een terrein.

  http://users.pandora.be/hondenclub.thor/home.html

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gekweekt wild
  • geschoten wild

  Wild, zoals everzwijn en fazant, dat we consumeren, kan afkomstig zijn van een kweekpark of uit de vrije natuur. Het slachten en het keuren (vóór en na het slachten) van gekweekt wild moeten eveneens in een erkend slachthuis plaatsvinden.

  http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

  Met de jacht voor het plezier bedoelt men dus jacht die niet noodzakelijk is voor het levensonderhoud. Waarschijnlijk wordt het geschoten wild wel geconsumeerd (bepaalde restaurants zetten "Waterkonijn" op de kaart, je weet ook wel wat dit is).

  http://www.schamper.rug.ac.be/schamper358/358-lezersgrief-jacht.html,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • overstekend wild
  • vliegend wild

  Langs de provinciale weg bij 't Harde is een infrarooddetectiesysteem geïnstalleerd dat alleen een waarschuwing doet oplichten als er werkelijk een hert in de buurt is. Pas op - overstekend wild!

  NRC,

  Het vederwild betreft al het vliegend wild, wat weer kan onderverdeeld worden in waterwild en kleinwild.

  http://users.skynet.be/colea/WildOpWild.html

  in voorzetselgroep


  • op wild jagen
  • op wild schieten

  In dit gebied werd op wild gejaagd door de bewoners van slot Teylingen, waarvan nu nog de resten te zien zijn.

  http://www.keukenhof.nl/index_nl.html

  Hij was jager, al schoot hij alleen op wild dat een bedreiging vormde voor inwoners in dorpjes.

  Alle verhalen, Manon Uphoff,

  Vaste verbindingen


  aangeschoten wild


   Zie: aangeschoten wild

  groot wild


   Zie: groot wild

  loslopend wild


   Zie: loslopend wild

  opgejaagd wild


   Zie: opgejaagd wild

  wild stropen


   Zie: wild stropen

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • edelwild
  • grofwild
  • haarwild
  • jachtwild
  • kleinwild
  • landwild
  • luchtwild
  • parkwild
  • pelswild
  • pluimwild
  • reewild
  • roodwild
  • roofwild
  • standwild
  • trekwild
  • valwild
  • vederwild
  • veerwild
  • vliegwild
  • waterwild
  • zeewild
  • zwartwild

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • wildakker
  • wildbeheer
  • wildbeheersplan
  • wildbeschermer
  • wildbestand
  • wildbioloog
  • wildboerderij
  • wildbrug
  • wilddichtheid
  • wilddief
  • wildduct
  • wildgraaf
  • wildhek
  • wildjacht
  • wildkans
  • wildkansel
  • wildklem
  • wildkleur
  • wildleer
  • wildonvriendelijk
  • wildpad
  • wildpark
  • wildpassage
  • wildpatroon
  • wildraster
  • wildrecept
  • wildredder
  • wildreflector
  • wildreservaat
  • wildrijk
  • wildrooster
  • wildsafari
  • wildschade
  • wildschut
  • wildsoort
  • wildspiegel
  • wildspoor
  • wildstand
  • wildstapel
  • wildsterfte
  • wildstropen
  • wildstroper
  • wildstudie
  • wildtelling
  • wildtocht
  • wildtrap
  • wildtuin
  • wildtunnel
  • wildvang
  • wildvangst
  • wildviaduct
  • wildvraat
  • wildvriendelijk
  • wildwachter
  • wildwal
  • wildwissel
  • wildzang
  • wildziekte
  • wildzwijn

  wild 3.0

  gedode wilde dieren bestemd om gegeten te worden; het vlees van wilde dieren

  Semagram


  Wild…

  is vlees; is voedsel

  • [Functie] wordt gegeten; dient als voedsel
  • [Bereiding] wordt gebraden of gestoofd in bruin bier of rode wijn
  • [Herkomst of oorsprong] komt van in het wild levende dieren; is vlees van wilde dieren
  • [Tijd] wordt vaak in het najaar, in het jachtseizoen gegeten
  • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld vlees van een wild zwijn, haas of ree

  Algemene voorbeelden


  Wild is immers scharrelvlees bij uitstek. Het wordt in ons land zo gewaardeerd, dat de Nederlandse jagers niet aan de vraag kunnen voldoen. Ruim 85 % van het wild dat in ons land wordt gegeten, wordt ingevoerd.

  http://www.knjv.nl/organisatie/orgjw.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • wild eten

  De jachtopziener eet zelf geen wild met de Kerst. 'Nee, wij zijn niet zo gek op wild. We houden het maar bij een lekkere rollade.'

  Meppeler Courant,

  met substantief ervoor


  • een stuk wild

  Hij beweerde dat een zelf geschoten stuk wild veel lekkerder was dan een biefstukje van de slager.

  Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • wild en gevogelte

  Een goed gestructureerde wijn die lang in de mond blijft. Mis en Bouteilles au Château. Serveren op 17-19°C. Voortreffelijk bij vele soorten vlees, wild en gevogelte.

  http://www.wijnvoordeel.nl/proef1.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • wildbouillon
  • wildbraad
  • wildgerecht
  • wildjus
  • wildkaart
  • wildkamer
  • wildkeuken
  • wildmaaltijd
  • wildmenu
  • wildpaté
  • wildpeper
  • wildragout
  • wildrecept
  • wildschaar
  • wildschotel
  • wildseizoen
  • wildslager
  • wildsmaak
  • wildsoep
  • wildtableau
  • wildwijn