bagage


bagage 1.0

(transport, verkeer en reizen. In het meervoud waarschijnlijk onder invloed van Frans bagages.)

geheel van zaken die iemand meeneemt op reis, doorgaans opgeborgen in voorwerpen om spullen te vervoeren, zoals koffers, tassen, rugzakken e.d.; geheel aan koffers, tassen e.d. waarin reisbenodigdheden vervoerd worden; reisgoed

Semagram (extra betekenisinformatie)


Bagage…

is een geheel

 • [Deel] bestaat bv. uit koffers, tassen, rugzakken, kratten, kisten e.d., waarin reisbenodigdeheden worden opgeborgen
 • [Plaats] wordt tijdens de reis vaak opgeborgen in een daarvoor bestemde ruimte, zoals een kofferbak, een bagagerek of een bagageruim
 • [Aantal of hoeveelheid] bestaat vaak uit meerdere goederen
 • [Bezitter of eigenaar] is van iemand die op reis is, onderweg is of op vakantie is
 • [Stoffelijke inhoud] bestaat uit zaken die men tijdens of na de reis zal gebruiken, zoals kleren en toiletartikelen, of koffers, tassen, rugzakken e.d.

Algemene voorbeelden


In deze gehele tekst over de voorwaarden hebben volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: [...] bagage "uw persoonlijke bezittingen die u meeneemt op reis. Tenzij anders door ons vermeld, betreft dit zowel uw ingecheckte als uw niet ingecheckte bagage."

http://www.jet2.com/jet2/I7/terms.html,

Door een tekort aan personeel is er sinds afgelopen week op Schiphol af en toe chaos op het gebied van bagage. Vluchten worden vertraagd of passagiers moeten uren wachten op hun koffers. Ook vannacht was het weer raak. Eén man werd daar zo gek van, dat hij in de bagagehal door het lint ging en aangehouden werd door de Koninklijke Marechaussee.

https://www.funx.nl/news/up-2-date/1013316d-9440-46ed-b845-1b637cfc218d/bagagechaos-op-schiphol-man-aangehouden-na-woede-uitbarsting,

Bagage waarvan de eigendom of herkomst niet is vastgesteld, kan uit het gebouw worden verwijderd.

http://www.rechtspraak.nl/gerechtshof/arnhem/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aankomen
 • bedragen
 • bestaan uit
 • blijven
 • in de weg zitten
 • komen
 • meereizen
 • meerijden
 • schade ondervinden
 • uitkomen boven
 • verdwijnen (uit)
 • weg zijn
 • zich bevinden (in, op)
 • zoek zijn

De Maatschappij vergoedt bovendien vervangende kleding en toiletartikelen, voorzover deze moeten worden aangeschaft tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, omdat de bagage tijdens het transport per openbaar vervoer op de heenreis vermist werd of met vertraging aankwam.

http://www.cirkel.nl/

De mee te nemen bagage bedraagt 5 kg per persoon.

NRC,

Hij was een matroos op weg naar een volgend schip en zijn bagage bestond uit een zware jas die hij zorgvuldig ophing aan de haak naast zijn hoofd, en een bakelieten zakkammetje dat met twee tanden boven de rand van zijn linkerbroekzak uitstak.

't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

"Ze konden eerst ook niet achterhalen waar mijn bagage gebleven was."

Nieuwsblad van het Noorden,

Het meenemen van bagage op een bagagedrager is bij een vouwfiets lastiger dan bij een gewone fiets. Omdat het achterwiel lager en dichter bij de trapas zit, kom je al snel met je hakken tegen de bagage op de achterdrager aan. Daarnaast kan de bagage in de weg zitten als je de fiets opvouwt.

http://www.fietsersbond.nl/

Toen de bagage kwam moesten Anna en ik alles naar de auto dragen, want hij wilde het kind niet loslaten.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

KLM is in augustus veroordeeld geweest omdat de bagage van een groep niet met hetzelfde vliegtuig meereisde.

http://www.euroreizen.be/infopagina/vliegpassagier.htm

Die autobus rijdt de ganse reis mee, voert de fietsers en hun fiets ook van België naar vertrekplaats Reims, doet dienst als mogelijke bezemwagen, ook bagage en eventuele reservefietsen rijden met de bus mee.

De Standaard,

Wanneer de bagage, die verzekerde voor zijn persoonlijk gebruik meeneemt op reis, schade ondervindt door diefstal, verlies, vermissing of beschadiging, vergoedt de Maatschappij deze schade tot ten hoogste het verzekerde bedrag dat op het dekkingsoverzicht vermeld staat.

http://www.cirkel.nl/

Ik verstrekte hem de informatie waar ik altijd om gevraagd werd: dat ik uit Nederland kwam, dat ik per dag tussen de twintig en honderdtwintig kilometer fietste, dat ik mijn fiets in het vliegtuig mee mocht nemen zolang mijn bagage in totaal maar niet boven de twintig kilo uitkwam, en dat ik Australië een mooi land vond, maar wel groot.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Nog terwijl de hulpvaardige medereiziger over de grond kruipt om het kleingeld te vergaren, worden zijn eigen zakken gerold of verdwijnt zijn bagage ongemerkt uit de trein met een van de handlangers van degene die het kleingeld opzettelijk liet vallen.

De Telegraaf,

Een minuut, twee minuten, drie minuten: de reiziger heeft nog steeds niet gemerkt dat zijn bagage weg is!

De Telegraaf,

De massa van elke vervoerde persoon, met inbegrip van de bestuurder, wordt vastgesteld op 75 kg. Voor de minibussen, autobussen of autocars die niet voorzien zijn van een bagageruimte of een bagagerek op het dak, wordt die massa evenwel teruggebracht op 70 kg. Dit geldt eveneens voor autocars met een bagagerek op het dak of met een bagageruimte die voor een openbare autobusdienst gebruikt worden, op voorwaarde dat zich geen bagage bevindt in de bagageruimte of op het bagagerek op het dak.

http://verkeershoekje.be/wijzigingen/,

Omdat schaatsen na de aanslagen van 11 september uit veiligheidsoverwegingen niet meer als handbagage mogen worden vervoerd, was dat dit keer extra schrikken. Want met de bagage waren ook Timmers schaatsen zoek.

Nieuwsblad van het Noorden,

als object bij een werkwoord


 • bagage (onbeheerd) achterlaten (in, op)
 • bagage alleen laten

Terwijl ik de kamersleutel opdiepte uit mijn broekzak vroeg ik de pensionhouder of ik mijn overtollige bagage bij hem mocht achterlaten tot ik terug zou zijn uit Lago.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

Laat bagage of waardevolle voorwerpen (GSM, fotomateriaal, juwelen, geld, tickets,...) nooit onbeheerd achter (op strand, in de kamer of op de autobus).

http://www.arakea.com/hoofd/reisgidsReistips.asp

Laat je bagage - waar dan ook - geen moment alleen.

http://home.wanadoo.nl/sairam/

 • bagage afgeven
 • bagages afhalen
 • bagage afleveren (aan iemand)
 • bagage afhalen
 • bagage inleveren
 • bagage (niet) ophalen
 • bagage oppikken

Onze gastheren stellen voor dat we onze bagage afgeven en vervolgens nog een kleine excursie maken.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

Uiteindelijk konden we niets aan de situatie doen [...] en moesten we volgens haar instructies onze bagages afhalen bij de uitgang op loopband 6.

https://www.test-aankoop.be/klagen/publieke-klachten/publieke-klacht?referenceid=CPTBE01585848-92,

Indien een persoon die ingecheckte bagage opeist geen bagagereçu kan voorleggen en de bagage niet kan identificeren met behulp van een bagage-identificatielabel, dan zullen wij de bagage uitsluitend aan die persoon afleveren op voorwaarde dat hij of zij tot onze voldoening aantoont dat hij of zij recht heeft op de bagage.

http://www.jet2.com/jet2/I7/terms.html,

In een luchthavengebouw zijn er basisvoorzieningen zoals balies waar men tickets verkoopt, ruimten waar men zijn bagage kan afhalen, restaurants, winkels, balies van autoverhuurbedrijven, een postkantoor enz.

http://users.skynet.be/zoekheteensop/luchthaven.htm

Behoudens Artikel 7.6.3 dient u uw ingecheckte bagage op te halen zodra deze beschikbaar is op uw bestemming of overstapplaats.

http://www.jet2.com/jet2/I7/terms.html,

De reis begint in de grote hal van het vliegveld waar het vreselijk druk is. Daar moeten ze hun bagage inleveren, hun ticket (het kaartje) voor het vliegtuig laten zien, enzovoort.

NRC,

Zit hier in het vliegtuig de minuten af te tellen tot ik Casteleintje zie. Nog 55 ' om precies te zijn. Plus tijd om uit te stappen én bagage op te halen.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor bagage die niet werd opgehaald van de betrokken bagageband of het ophaalpunt en zullen u kosten aanrekenen voor alle kosten die wij oplopen als gevolg van bagage die door u niet wordt opgehaald.

http://www.jet2.com/jet2/I7/terms.html,

Gelukkig stoppen er [...] 2 vrienden om onze bagage op te pikken.

http://users.skynet.be/lunatics/Chiapas2.html,

 • de bagage beperken (tot)

Bagagebeperkingen (overgewicht bagage). De meeste luchtvaartmaatschappijen beperken de bagage tot één stuk handbagage en twee stukken gewone bagage.

http://www.luchthavenbrussel.be/mobility/

 • bagage bevatten

Kallstrom gaf toe dat de vier containers, die alle gecontroleerde bagage van de passagiers bevatten, geen bewijs opleverden voor een ontploffing.

De Standaard,

 • bagage bewaken

Ik wuif en wijs naar de gang voor ons en wenk hem driftig mee te komen. Maar hij kan niet, hij bewaakt de bagage, een stapel leren en linnen vormen die even hoog is als hijzelf.

De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

 • bagage brengen (naar)
 • bagage dragen (naar)
 • bagage meekrijgen
 • bagage meenemen
 • bagage meesjouwen
 • bagage meetorsen
 • bagage meevoeren
 • bagage tansporteren (naar)
 • bagage vervoeren (in, van, naar)

Tussen 7.00 en 22.00 uur zijn er kruiers beschikbaar die uw bagage van de auto naar de incheckbalie of van de bagagehal naar de auto brengen.

http://www.luchthavenbrussel.be/mobility/

Wij droegen voor onze vrienden bagage naar het eerste kamp en de volgende dag naar het tweede.

De Standaard,

Omdat videobeelden van Papin in de koffer van Elst staken, kreeg ik de bagage mee.

De Standaard,

Vroeger werd de bagagedrager uitsluitend uit functionaliteit ontworpen teneinde bagage op de fiets te kunnen meenemen.

http://www.fietsrai.nl/kennisbank/

Je hoeft nauwelijks bagage mee te sjouwen.

http://www.apotheektenhorn.nl/wandelen%20naar%20Santiago.htm,

Hij toont een Malawi-stoel die hij in zijn bagage meetorste vanuit het warme Afrika.

Meppeler Courant,

Onder handbagage wordt verstaan: bagage die een passagier gemakkelijk meevoert.

http://www.gvb.nl/,

De bagage wordt naar de volgende slaapplaats getransporteerd.

De Standaard,

Vervoer je bagage bij voorkeur in een grote sporttas.

http://www.custom-tours.com/

De transportbanden, bijvoorbeeld, waarmee de bagage op een luchthaven als Schiphol van en naar de vliegtuigen wordt vervoerd, worden aangedreven met trommelmotoren van Van der Graaf.

Meppeler Courant,

 • de bagage controleren (op iets)
 • bagage doorzoeken
 • bagage inkijken
 • bagage onderzoeken
 • bagage scannen
 • bagage screenen
 • bagage testen (op iets)
 • bagage visiteren

Op Schiphol en andere grote EG-luchthavens wordt sinds de eerste januari de bagage van reizigers binnen de Gemeenschap niet meer gecontroleerd.

NRC,

Via een zijdeur en een brede ondergrondse gang lopen we naar een hal, waar juist enkele collega's bagage aan het doorzoeken zijn. Voorzichtig tasten ze in koffers en tassen op zoek naar goederen waarvoor belasting verschuldigd is.

http://www.nvvs.nl/beleving/over_werk08.htm,

Een maand geleden leverde Nederland de Antillen twee fonkelnieuwe scanners om de bagage voor vertrek naar Schiphol op coke te kunnen controleren.

NRC,

Van de gemiddeld 41 'risicovluchten' per week vanaf de Nederlandse Antillen en Suriname zullen er in eerste instantie 14 verscherpt worden gecontroleerd. Daarbij worden alle passagiers, bagage en bagageruimte onderzocht, zo schrijft Donner in een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

NRC,

Diplomatieke bagage mag niet ingekeken worden.

De Standaard,

KLM wil onder meer bewapende veiligheidsmensen op vluchten naar "bepaalde risicobestemmingen" en wil dat alle bagage op Schiphol wordt gescand.

ANP,

Voor de beveiligingsmaatregelen in verband met bagage voerde BIAC in 2002 een door de Europese overheid verplichte 100% Hold Bagage Screening procedure in, waardoor alle vertrekkende bagage zonder uitzondering gescreend wordt.

http://www.luchthavenbrussel.be/biac/docs/2002annreport_nl.pdf

We bezoeken een bunker waar de luchtdruk op grote hoogte wordt nagebootst: hier wordt, sinds Lockerbie, steekproefsgewijs bagage getest op explosieven.

NRC,

Via een zijdeur en een brede ondergrondse gang lopen we naar een hal, waar juist enkele collega's bagage aan het doorzoeken zijn. Voorzichtig tasten ze in koffers en tassen op zoek naar goederen waarvoor belasting verschuldigd is. 'Dit noemen wij een werkpunt. Daar visiteren ambtenaren bagage.'

http://www.nvvs.nl/beleving/over_werk08.htm,

 • de bagage doorboeken (naar)
 • de bagage nazenden

De bagage wordt direct doorgeboekt naar de eindbestemming.

NRC,

In de Franse Loirevallei fiets je van kasteel tot kasteel, logeert in half pension en de bagage wordt nagezonden.

De Standaard,

 • bagage gappen
 • bagage jatten
 • bagage pikken
 • bagage roven (uit)
 • bagage stelen

Douaniers en veiligheidsagenten gappen de bagage van de aangekomenen terwijl die erbij staan.

De Standaard,

Al op het station werd zijn bagage gejat.

Russendisco, Wladimir Kaminer,

De Amerikaanse politie heeft een Belgisch koppel gearresteerd dat bagage pikte op de luchthaven van Las Vegas.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151009_01911078,

Een diefstalverzekering (voor bagage die uit de auto wordt geroofd) en een extra passagiersverzekering of Personal Accident Insurance (PAI) zijn aanbevolen, voor het geval deze geen deel uitmaken van je reisbijstand.

http://reizenenverkeer.clickx.be/public/verderweg/N02060304.asp?SID=4E292A4A-CE18-4F74-BFD0-16A74D523FE1

Lilliputters stelen bagage. Een willekeurige tas stelen is geen garantie voor een goede buit. Zweedse criminelen hebben daar iets op bedacht; lilliputters. Zij reizen mee in de laadruimtes van tourbussen, waar ze uitgebreid de tijd hebben om iets moois uit te zoeken.

https://www.columbusmagazine.nl/artikel/563/lilliputters-stelen-bagage,

 • bagage halen (uit)
 • bagage inladen
 • bagage laden (in, op)
 • bagage neerzetten (in)
 • zijn bagages neerzetten
 • bagage opslaan (in)
 • bagage overzetten (in)
 • bagage pakken op
 • bagage plaatsen (in)
 • bagage stoppen (in)
 • bagage stouwen (in)
 • bagage uitladen
 • bagage zetten (in, op)

'Maar wil je dan niet eerst de bagage uit de auto halen, en naar boven, we hebben onze kamer nog niet eens gezien, en even opfrissen misschien?'

Zonder genade, Renate Dorrestein,

Iedere keer als de chauffeur de kant van de koffers op drentelt gaat hij op de punt van zijn stoel in de starthouding zitten om erbij te zijn als de bagage ingeladen wordt.

De kus, Jan Wolkers,

Hij laadde nu hun bagage in de koffer, naar best vermogen zijn luidruchtige stem dempend om de buren niet te wekken, terwijl Ma terug het huis in was.

Congres in Salzburg, Monda De Munck,

Op het vliegveld wordt de bagage voor 1 sol (0,29 Euro) per stuk op een kar geladen en door keurige heren naar de balie getrokken.

http://www.neverrest.nl/peru/bert/308.html,

Onze bagage werd op paarden geladen, die door onze gids waren geregeld.

NRC,

Ik zette de bagage neer, wrikte zonder de veters los te maken de schoenen van mijn voeten en sloop op mijn sokken naar het bed.

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

We schreven ons in en nadat ik mijn bagage in mijn kamer had neergezet, waste ik het stof van de reis van me af in het zwembad van het hotel.

Jihad, Tom Carew,

De KREEFT is een eeuwige reiziger die zijn huis op zijn rug draagt. Hij snakt naar een warme en behaaglijke plaats waar hij zijn bagages kan neerzetten in alle veiligheid. Hij zal deze plaats hartelijk, gezellig en vol liefde maken zodat iedereen er zich goed voelt. Eens gewoon aan een bepaalde ruimte, zal hij het moeilijk hebben deze te verlaten.

https://www.babybytes.nl/vip-blog/Fleurdelis/1358699679,

Ik kocht aan de receptie een kaartje voor de boot naar Tavewa, die de volgende dag zou uitvaren, en sprak af met de eigenaar dat hij mijn fiets en overtollige bagage zou opslaan.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

We konden zo lang bij hen wonen, de bagage werd opgeslagen in een ruimte aan de Ezingeweg.

Meppeler Courant,

"Eerst werd onze bagage in een wankel bootje overgezet, daarna was het onze beurt om aldus de wilde wateren van de rivier te trotseren."

De Standaard,

De bussen van de UNHCR rijden af en aan. Ze komen uit verschillende Iraanse steden, zoals Teheran, Isfahan en Yahad, en worden vergezeld door vrachtwagens waarop de bagage van de passagiers is gepakt.

http://www.azg.be/nl/terrein/landen/azie/afghanistan_news_25.shtml,

Als regel plaatst onze chauffeur/reisleider bij vertrek uw bagage in de bus en haalt deze bij aankomst of na afloop van de reis weer uit de bagageruimte.

http://www.alleenstaandenreizen.nl/Reisgids/0-0-vertrek.asp

Le bon Fred wacht mij, ondanks de verlate aankomst, zoals beloofd, op in de luchthaven, loodst mij door het spitsuur naar het station, laat in een mum van tijd mijn tickets veranderen, stopt mijn bagage in het rek, zoekt het nummer van mijn zitplaats, wenst mij een goede reis en een lang leven en wuift mij uit vanop het perron.

Werk, Josse De Pauw,

Dat weerhoudt ons niet om tijdig in te pakken en de bagage voor de laatste maal in de bussen te stouwen.

http://www.google.nl/search?q=cache:82b_wfyhWNAJ:www.globenatuurreizen.nl/reisverslagen/extremadura03.doc+fee%C3%ABrieker=nl=lang_nl,

Onze reisleiding verzorgt de check-in en zorgt ervoor dat je bagage elke dag dicht bij je kamer wordt uitgeladen.

http://www.custom-tours.com/

Hij hielp de bagage in de kofferbak zetten.

NRC,

Terwijl Paul de auto afsloot, zette ik onze bagage op de bruine plavuizen vloer in de woonkamer van de inderhaast gehuurde bungalow.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

 • (geen) bagage hebben
 • bagage bij zich hebben

En nu zat ik in een hotel in Albany, dat veel weg had van een moderne gevangenis. 'Heb je hulp nodig met de bagage?' 'Ja,' zei ik, maar ik verbeterde mezelf meteen, 'nee nee, we hebben weinig bagage, we blijven niet lang.'

Fantoompijn, Arnon Grunberg,

Ik had niet veel bagage, een mooi blauw pak dat ik van een pianist had geërfd, een slof sigaretten en een paar foto's uit mijn legertijd.

Russendisco, Wladimir Kaminer,

We zijn nu in Londen, omdat je van hieruit goedkoop naar Delhi kunt vliegen, maar ook voor zo'n goedkope vlucht ontbreekt ons het geld. We hebben geen bagage.

Overige bestemmingen, Frans Kellendonk,

Hij was bedrijvig, behulpzaam, een goede gastheer. Vroeg of ze bagage bij zich hadden.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

 • bagage inpakken
 • zijn bagage pakken
 • bagage uitpakken
 • zijn bagage verpakken

Nadat Emma aan het eind van die laatste middag naar de Calle de la Paloma was gekomen en alvast grotendeels haar bagage had ingepakt, had mijn vader gezegd dat hij een beetje moe was en dat hij liever even ging rusten alvorens naar de danszaal te gaan.

Eten met Emma, Herman Koch,

Na twee verwarrende weken in Brabant had hij in Amsterdam nog een derde week nodig om opnieuw zijn bagage te pakken, met een ochtendkrant een afspraak te maken voor een reeks reisverhalen, zijn contactman op BZ van het belang van zijn wensen te overtuigen en de reis te boeken die hem voor het eerst van zijn leven buiten Europa zou brengen.

Vertraagde roman, Leon de Winter,

Ik pak mijn bagage uit en ga languit op bed liggen.

De Standaard,

De reiziger is verpIicht voor de aanvang van het vervoer resp. de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming.

http://www.sskshuttle.nl/index2.htm

 • haar bagage kwijt zijn
 • bagage kwijtraken
 • bagage terugvinden
 • bagage vermissen

Toen ze onlangs met de SpaarSelect-ploeg terugkeerde van een trainingskamp in Calgary was Timmer op vliegveld Schiphol haar bagage kwijt.

Nieuwsblad van het Noorden,

Een chip aan de koffer van vliegtuigpassagiers moet in de toekomst voorkomen dat bagage kwijtraakt of wordt gebruikt voor terroristische acties.

Nederlands Dagblad,

De onbekende overvallers hebben hun geld meegenomen, maar de bagage is onaangeroerd teruggevonden.

De Standaard,

De Maatschappij vergoedt bovendien vervangende kleding en toiletartikelen, voorzover deze moeten worden aangeschaft tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, omdat de bagage tijdens het transport per openbaar vervoer op de heenreis vermist werd of met vertraging aankwam.

http://www.cirkel.nl/

 • (een hoop) bagage schelen

Een bemande reis naar de planeet is [...] plotseling een reële optie geworden, want het scheelt een hoop bagage.

ANP,

 • bagage sealen

Op Schiphol zijn er twee locaties om bagage te sealen, vreemd genoeg zitten deze locaties best dichtbij elkaar. Eentje in vertrekhal 3 en eentje in vertrekhal 2.

https://www.bagagekosten.nl/bagage-schiphol/,

 • bagage traceren

Nu worden koffers nog gelabeld met een streepjescode. Bij de nieuwe techniek zal dat een chip worden.Bagage kan daardoor altijd worden getraceerd, omdat de chip een radiosignaal uitzendt dat door antennes kan worden opgevangen.

Nederlands Dagblad,

 • bagage vernietigen

Verdachte, verlaten bagage wordt onmiddellijk vernietigd.

Meppeler Courant,

 • bagage verzekeren (tegen verlies en diefstal)

U kunt uw bagage verzekeren tegen verlies en diefstal én u kunt een verzekering afsluiten tegen ziektekosten.

http://www. alterna. nl/

met adjectief ervoor


 • afwezige bagage

Onze irritatie over de afwezige bagage maakt langzaam plaats voor bezorgdheid.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

 • andere bagage
 • overige bagage

De opgeklapte stoel verdwijnt net als alle andere bagage op het dak van de bus.

De Standaard,

De reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer resp. de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming.

http://www.sskshuttle.nl/index2.htm

De dag erna vertrokken we ' s morgens met alleen een beetje bagage die we onderweg nodig hadden in een klein rugzakje of heuptas. De auto met alle overige bagage lieten we bij de plaats van vertrek achter.

http://www.apotheektenhorn.nl/wandelen%20naar%20Santiago.htm,

 • beschadigde bagage

Wat me nog het meest voor de geest staat, naast de klote-vliegreis en de beschadigde bagage, is de geur.

Scouting; Kriep; Roodmerk; Mexico; Jozef; Het oog, Peter van Zeeland,

 • breekbare bagage

Er bestaat een speciale procedure voor zeer breekbare bagage, de kostprjis voor deze speciale behandeling is veelal duurder dan uw vliegtuigticket.

http://www.euroreizen.be/nl/tips/vliegtips.htm

 • diplomatieke bagage

Diplomaten genieten van onschendbaarheid krachtens de VN-Conventie van Wenen uit 1961. Die Conventie waarborgt de onschendbaarheid van de gebouwen en hun inhoud, en de transportmiddelen van diplomatieke posten in het gastland. Het diplomatiek personeel mag onder geen enkele vorm gearresteerd of vastgehouden worden. Diplomatieke bagage mag niet ingekeken worden.

De Standaard,

 • eigen bagage
 • persoonlijke bagage

Hou uw eigen bagage goed in het oog en vervoer geen pakjes voor iemand anders als u niet precies weet wat er in zit.

http://diplobel.fgov.be/Abroad/Tourist/tourist_5_NL.htm

De eigen bagage moet door de passagier worden opgehaald om vervolgens opnieuw in te checken voor de aansluitende vlucht naar de eindbestemming.

http://www.martinair.com/

Uw persoonlijke bagage kunt u altijd vrij in- en uitvoeren.

http://www.minbuza.nl/SubSites/wor2001website/index.htm

Die vrijdag legde ik mijn persoonlijke bagage klaar. Ik nam een tas mee, een windjack, een olijfgroene denim broek, laarzen enzovoorts, alsmede mijn gordelriem met gereedschappen en een kleine EHBO-doos. Ik had een gewone grote plunjezak, waar ik alles instopte en dat was dat, ik was klaar voor vertrek.

Jihad, Tom Carew,

 • extra bagage

Het meenemen van extra bagage is zonder onze voorafgaande toestemming niet mogelijk.

http://www.alleenstaandenreizen.nl/Reisgids/0-0-vertrek.asp

( 'Gewone bagage' wordt gebruikt tegenover 'handbagage')
 • bijzondere bagage
 • gewone bagage

In verband met het gelimiteerd aantal fietsen, waveboards, surfplanken, deltavliegers en andere bijzondere bagage dat Transavia kan vervoeren dient u deze items bij het boeken van uw reis kenbaar te maken bij het Transavia Call Center.

http://www.transavia.nl/hv/info.nsf/vwwebdocs/NL~bagage?opendocument=HV&

Stop geen foto- en videofilms in uw gewone bagage.

http://www.euroreizen.be/nl/tips/vliegtips.htm

De meeste luchtvaartmaatschappijen beperken de bagage tot één stuk handbagage en twee stukken gewone bagage.

http://www.luchthavenbrussel.be/mobility/

 • grote bagage
 • grotere bagage
 • kleine bagage
 • loodzware bagage
 • zware bagage

De NS benadrukt dat reizigers met grote bagage als fietsen en kinderwagens meer ruimte krijgen in de nieuwe treinstellen.

Brabants Dagblad,

Middelgrote koffers en handbagage kunnen in de coupé. Grotere bagage moet 30 minuten voor vertrek bij de bagagebalie worden afgegeven.

http://www.austemb.be/dutch/toerisme/firstpage.htm

De stille drughond is opgeleid om drugs te zoeken op personen en in kleine bagage.

http://www.google.nl/search?q=cache:0hnDrlyB3D0J:www.edwinonline.nl/index.php%3Fweblog%3D18+drughonden+site:.nl=nl=lang_nl

Hij hield even in toen hij de koffer van de schrijver optilde, maar hij herstelde zich razendsnel en liep onverstoorbaar kwiek met de loodzware bagage naar de lift.

Vertraagde roman, Leon de Winter,

Fysieke toegankelijkheid geldt niet alleen voor mensen met een handicap. Iedereen kan er behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld mensen die tijdelijk een handicap hebben (zoals een gipsbeen), ouders die met de kinderwagen op pad gaan of mensen die zich met zware bagage verplaatsen.

http://www.cg-raad.nl/organisatie/mjpinleiding.html

 • illegale bagage
 • verdachte bagage

Het uiterst gevaarlijke plutonium, tot voor kort veilig opgeborgen in serieuze laboratoria en zwaarbeveiligde reactor-installaties, was nu als illegale bagage op een reguliere Lufthansa-vlucht terechtgekomen.

NRC,

Maar je kunt ervoor kiezen om alleen de verdachte bagage in bijvoorbeeld twee zware containers te stoppen, zegt Bill Evancho, vice president van Aviation Equipment, het bedrijf dat de containers produceert.

de Volkskrant,

 • onmisbare bagage

Langzamerhand kwam een misselijkmakende berg van onmisbare bagage tot stand.

http://www.drascombe.nl/rondjeedam.htm

 • overtollige bagage

Ik kocht aan de receptie een kaartje voor de boot naar Tavewa, die de volgende dag zou uitvaren, en sprak af met de eigenaar dat hij mijn fiets en overtollige bagage zou opslaan.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Terwijl ik de kamersleutel opdiepte uit mijn broekzak vroeg ik de pensionhouder of ik mijn overtollige bagage bij hem mocht achterlaten tot ik terug zou zijn uit Lago.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

 • voldoende bagage

Kun je voldoende bagage meenemen voor een ligfietsvakantie?

http://www.ligfiets.be/html/start.php?taal=nl=faq

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • binnenkomende bagage
 • vallende bagage
 • vertrekkende bagage

In de aankomsthal van de Schengen-pier van de luchthaven Barajas in Madrid houdt een agent van de Guardia Civil de binnenkomende bagage in de gaten.

NRC,

Mijn dochter werd bedolven onder vallende bagage.

De Standaard,

Voor de beveiligingsmaatregelen in verband met bagage voerde BIAC in 2002 een door de Europese overheid verplichte 100% Hold Bagage Screening procedure in, waardoor alle vertrekkende bagage zonder uitzondering gescreend wordt.

http://www.luchthavenbrussel.be/biac/docs/2002annreport_nl.pdf

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • achtergebleven bagage
 • achtergelaten bagage
 • gecontroleerde bagage
 • gestolen bagage
 • ingecheckte bagage
 • de meegebrachte bagage
 • de meegenomen bagage
 • nagezonden bagage
 • toegestane bagage
 • (zorgvuldig) uitgezochte bagage
 • verlaten bagage
 • verloren bagage
 • verloren gegane bagage
 • verloren geraakte bagage
 • de verzonden bagage
 • weggeraakte bagage

Hij hielp ons echt en de anderen zijn dan zo bozig over die achtergebleven bagage dat ze de gastvrijheid van dit hotel niet eens zien.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

Na onderzoek van de achtergelaten bagage heeft de politie geconstateerd dat er zich geen andere explosieven in het rijtuig bevonden.

NRC,

Kallstrom gaf toe dat de vier containers, die alle gecontroleerde bagage van de passagiers bevatten, geen bewijs opleverden voor een ontploffing.

De Standaard,

Let er wel op dat de verloren of gestolen bagage niet automatisch vergoed wordt, al beschikken sommige maatschappijen wel over een optie bagageverzekering.

De Standaard,

Indien uw ingecheckte bagage niet wordt opgevraagd binnen 2 maanden nadat deze beschikbaar werd gesteld, kunnen wij deze wegdoen zonder dat wij u hiervoor aansprakelijkheid verschuldigd zijn.

http://www.jet2.com/jet2/I7/terms.html,

Ook de meegebrachte bagage kan aan een onderzoek worden onderworpen.

http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

De meeste reisverzekeringen kennen echter een eigen risico, dat veelal bijna even hoog zal zijn als de totale waarde van de meegenomen bagage.

http://www.beatrixgroep.nl/index.html,

Nagezonden bagage. Als u persoonlijke bezittingen laat nasturen, dan mogen zich daarin geen stoffen bevinden die als gevaarlijk kunnen worden beschouwd, dus geen parfum, aftershave, etc.

http://www.minbuza.nl/SubSites/wor2001website/index.htm

Toegestane bagage: Op Interstate treinen maximaal 50 kg bagage.

http://www.austemb.be/dutch/toerisme/firstpage.htm

Het verliezen van de jas kon hem niets schelen, maar de onvolledigheid van zorgvuldig uitgezochte bagage ergerde hem mateloos.

Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

Verdachte, verlaten bagage wordt onmiddellijk vernietigd.

Meppeler Courant,

Ter vervanging van onze verloren gegane bagage werd een inzameling gehouden onder de passagiers en de scheepsofficieren.

De reis naar Kithira, Andreas Burnier,

De tot vervelens toe terugkerende, dat ik een boot mis, of een vliegtuig, en urenlang bezig ben verloren geraakte bagage op te sporen, door straten te dolen in de hoop op tijd te komen, interesseren me niet.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

De politie vermoedt dat een grotere hoeveelheid cocaïne dan de gevonden twee kilo in de verzonden bagage heeft gezeten.

NRC,

Hulpbehoevend zocht ik naar de zekerheid die zij mij verschaft maar toen ik haar vond zocht zij naar onze weggeraakte bagage waar mijn schriftje in zat.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

met bijwoord ervoor


 • nauwelijks bagage

In de vertrekhal van het vliegveld Hato op Curaçao loopt een Antilliaanse jongen van een jaar of twintig voorbij met een petje, veel goud, gymschoenen en nauwelijks bagage.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • bagage op het dak van je wagen
 • bagage op hun rug
 • bagage op Schiphol

Bagage op het dak van je wagen verhoogt [...] je luchtweerstand.

http://www.emis.vito.be/boss/,

Zo'n veertig WWF-jongeren tusen de 17 en 30 jaar lopen om de twee maanden een weekend-etappe met bagage op hun rug.

Meppeler Courant,

Alle bagage op Schiphol moet worden 'gescand.'

Algemeen Dagblad,

Voorzetsel: per

 • bagage per persoon

U mag 20 kg bagage per persoon meenemen.

http://www.skywingstravel.nl/

In principe mag je naar de Verenigde Staten 2 stuks bagage per persoon meenemen met een maximaal gewicht van 32 kg per stuk + 1 stuks handbagage met beperkte afmetingen.

http://www.custom-tours.com/

Voorzetsel: van

 • de bagage van bemanningsleden
 • de bagage van het echtpaar
 • de bagage van een groep
 • de bagage van een passagier
 • bagage van de passagiers
 • de bagage van de ploeg
 • (de) bagage van reizigers
 • de bagage van smokkelaars
 • de bagage van zijn vrouw
 • de bagage van terrorist Mohammed Atta

De bagage van reizigers en bemanningsleden die via Nederland de Europese Unie binnenkomt, wordt gecontroleerd ter handhaving van fiscale en niet-fiscale regelingen.

http://www.belastingdienst.nl

Die koffer behoorde eens tot de bagage van het echtpaar Ebbelaar-Radius dat er de wereld mee rond trok.

NRC,

KLM is in augustus veroordeeld geweest omdat de bagage van een groep niet met hetzelfde vliegtuig meereisde. Dit wil zeggen dat de valiezen pas later op de betreffende luchthaven aankwamen.

http://www.euroreizen.be/infopagina/vliegpassagier.htm

Woensdagavond is in de bagage van een Antilliaanse passagier een revolver gevonden.

ANP,

De bussen van de UNHCR rijden af en aan. Ze komen uit verschillende Iraanse steden, zoals Teheran, Isfahan en Yahad, en worden vergezeld door vrachtwagens waarop de bagage van de passagiers is gepakt.

http://www.azg.be/nl/terrein/landen/azie/afghanistan_news_25.shtml,

De kopman van de Rabobank-ploeg slaapt bij wijze van experiment in elk geval de eerste nachten in een speciale zuurstoftent, die in zijn hotelkamer over het bed wordt geplaatst. [...]. In de bagage van de ploeg zitten twee van dergelijke tenten.

Metro,

Hierna volgen enkele voorbeelden van gevallen waarin vrijstelling kan worden verleend: [...] goederen waar aan elk handelskarakter vreemd is en die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

http://minfin.fgov.be/portail1/nl/brochure/publicaties/pdf/WegwijsDouane2003.pdf,

Arzamas-16 werd deze maand door Euratom genoemd als één van de drie lokaties waar waarschijnlijk het plutonium vandaan komt dat de Duitse politie in de bagage van smokkelaars heeft gevonden.

NRC,

Bremer had het exemplaar van de American Notebooks dat zich in de bagage van zijn vrouw had bevonden, kennelijk bij zijn derde bezoek aan het eiland teruggebracht.

Het paradijs, Anton Haakman,

In de bagage van terrorist Mohammed Atta, een Egyptenaar die omschreven wordt als een spilfiguur, werd volgens de FBI een handgeschreven tekst van vijf pagina's aangetroffen die onder meer zijn testament omvatte.

http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

 • de bagage van de boot
 • de bagage van de motorfiets
 • de bagage van het (open) rijtuig

Een autochtoon had ons bij het overladen van de bagage van de boot in de diverse auto's al direct genadeloos als bridgers gemarkeerd, eigenlijk moesten we ons ook doodschamen….

http://www.xs4all.nl/~tnopc/bc80/main.html,

Er ontstaat schade aan de bestuurder, passagiers en/of bagage van de motorfiets.

http://www.ineas.nl/primes/riskprofile/result.htm?time=621311816126112001171418781928620011126171418

Het dier lag tussen de bagage van het open rijtuig waarmee het paar door Londen reed op weg naar het vakantieadres in Hampshire.

http://www.algemeendagblad.nl/print/1082092042142.html,

 • een bagage van 25 kg

Na deze twee onderdelen mogen ze niet uitrusten maar moeten ze een mars van 65km in 20 uur voltooien met een bagage van 25kg (water, voedsel, geweer, en een tent).

http://www.navyseal.tmfweb.nl/index.htm

Voorzetsel: voor

 • bagage voor één nacht
 • bagage voor zes maanden

Nu ja, zo erg was dat nu ook niet want bij mijn bagage voor één nacht had ik een geleende Simone de Beauvoir om het wachten te verlichten.

Die kleine dingen, Helene Hemelaers,

Het gezelschap van in totaal 112 Italianen, Fransen, Duitsers, Nederlanders, vier Spanjaarden en één Luxemburger bivakkeert in twee oude, tachtig meter lange passagierschepen op de Donau. 'Roemeense luxe van zo'n 35 jaar geleden', grapt Ad. 'Met alleen de bagage voor zes maanden is de hut al vol. Je kunt nauwelijks je kont keren. Een crimineel in Nederland heeft het beter.'

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • schade aan bagage
 • een maximum aan bagage
 • een minimum aan bagage
 • zestig kilo aan bagage
 • nodig hebben aan bagage

Een bagageverzekering komt van pas bij schade aan of diefstal van je bagage.

De Standaard,

Bovendien wordt bij elke motor een T-Bag geleverd, waardoor je een maximum aan bagage mee kunt nemen.

http://www.custom-tours.com/

Drie dagen later vertrokken wij in Wisbach met een minimum aan bagage, per kar en paard.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

Kwam Marc al met een ontelbare reeks indrukken terug uit het verre, warme Afrika, hij torste in het vliegtuig terug bovendien nog eens zestig kilo aan bagage mee.

Meppeler Courant,

Paklijst. Wat heb je nodig aan bagage? Bedenk: alles wat je thuis laat hoef je niet mee te slepen. Probeer het gewicht onder de 13 a 15 kilo te houden, afhankelijk van lichaamsbouw en conditie.

http://www.rugzaklopers.nl/

 • in de bagage
 • in zijn bagage
 • in de, haar, zijn bagage meesmokkelen
 • in de, haar, zijn bagage meevoeren
 • in de, haar, zijn bagage ontdekken
 • in de, haar, zijn bagage stoppen
 • in de, haar, zijn bagage verbergen
 • in de, haar, zijn bagage vinden
 • in de, haar, zijn bagage zitten

De massale controles op drugssmokkel op Schiphol beginnen zodra de Tweede Kamer, naar verwachting vanmiddag, instemt met het beleid van minister Donner (Justitie, CDA), om betrapte drugssmokkelaars met cocaïne in de bagage zonder dagvaarding weg te sturen.

NRC,

Een Turkse student werd op een Duits vliegveld gearresteerd met een gevechtspak en een afscheidsbrief in zijn bagage.

Algemeen Dagblad,

"Een merkwaardig voorval", noemde Kees Jansma gisteravond in zijn WK-Journaal het incident rond de AD-journalist, die met zijn grap over een bom in de bagage het Nederlands elftal een oponthoud van vijf uur bezorgde.

NRC,

Keizer Karel V, in zijn regeringsperiode tussen 1517 en 1555 voortdurend op reis, voerde volgens een inventarislijst uit 1544, in zijn bagage 96 tapijten mee.

NRC,

Dat hij bij zijn terugkeer in februari 1994 tegen de lamp liep, was te danken aan een Frankfortse politieagent die hem toevallig in Thailand had ontmoet en zijn collega's thuis had verwittigd. Die wachtten de sekstoerist in de luchthaven op, en ontdekten in zijn bagage een video waarop hij samen met een hooguit tienjarig meisje te zien was.

De Standaard,

Zij zei dat ze dat boek helemaal niet had geleend. Iemand moest het in haar bagage hebben gestopt, Serpina misschien.

Het paradijs, Anton Haakman,

Woensdagavond is in de bagage van een Antilliaanse passagier een revolver gevonden.

ANP,

In alle gevallen ging het om de smokkel van coke, in bolletjes geslikt of verborgen in de bagage.

http://www.google.nl/search?q=cache:Fn0FITP55UIJ:www.parool.nl/1012369861329.html+delinquentenzorg+site:.nl=nl=lang_nl,

 • met (de) bagage
 • met onze, hun bagage
 • met grote bagage
 • met veel bagage
 • met weinig bagage
 • met uw bagage assisteren
 • met uw bagage helpen
 • beladen met bagage
 • met bagage gooien

De laag ontworpen vloer betekent dat er slechts één korte trede geklommen hoeft te worden, dus u stapt makkelijk in de bus - vooral met bagage of kleine kinderen.

http://www.hertz.nl/byr/why_hertz/services_bus/index_c.cfm,

De passagiers met bagage moeten daar nog 7 minuten wachten, terwijl ze duidelijk konden zien dat passagiers met handbagage lekker doorliepen.

NRC,

Wie per trein naar zijn vakantiebestemming wil, met bagage maar zonder auto, moet even de nieuwe NMBS-brochure doornemen.,,

De Standaard,

Toen ze onlangs met de SpaarSelect-ploeg terugkeerde van een trainingskamp in Calgary was Timmer op vliegveld Schiphol haar bagage kwijt. En omdat schaatsen na de aanslagen van 11 september uit veiligheidsoverwegingen niet meer als handbagage mogen worden vervoerd, was dat dit keer extra schrikken. Want met de bagage waren ook Timmers schaatsen zoek.

Nieuwsblad van het Noorden,

Een uurtje later stonden ze met hun bagage aan boord van de F828, hun nieuwe thuis voor ongeveer negen weken.

http://www.mil.be/ navycomp/logbook/heliflight.asp?LAN=N=4

De autocar rijdt met onze bagage naar de verschillende hotels waar ook de fietsers ruim op tijd aankomen om een rustige, gezellige avond te beleven.

http://www.molengalm.be/fiets.asp,

De NS benadrukt dat reizigers met grote bagage als fietsen en kinderwagens meer ruimte krijgen in de nieuwe treinstellen.

Brabants Dagblad,

Een ander trekt de aandacht van een reiziger door bijvoorbeeld op een ruit te tikken of muntgeld in het gangpad te laten vallen, terwijl nummer drie er met de spullen vandoor gaat. Vooral reizigers met veel bagage vormen het doelwit, maar ook mensen met bijvoorbeeld laptops of reizigers die bij een kaartenautomaat of kluisje staan.

Reformatorisch Dagblad,

Ook nog betrekkelijk nieuw - maar voor mensen met weinig bagage waarschijnlijk te omvangrijk- is de zogenaamde skottelbraai: een soort wok op een poot die rechtstreeks op een gasfles kan worden aangesloten.

Reformatorisch Dagblad,

Bij uw vervoer naar het vliegveld assisteert onze chauffeur u met uw bagage van deur tot incheckbalie.

http://www.city-tax.nl/index.html

Uw chauffeur helpt u met uw bagage.

http://www.chauffeursdienst.nl/

Beladen met bagage liepen ze een pad op dat achter langs de buitenste duinen voerde, na enige tijd verdwenen ze in het struikgewas, gleden onder prikkeldraad door en begonnen te klimmen.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Op de luchthavens wordt er echt met de bagage gegooid, neem dus steeds solide koffers en tassen die tegen een stootje kunnen.

http://www.9maand.com/

 • op uw bagage passen
 • op de, mijn, onze, hun bagage wachten
 • op zijn, hun bagage zitten
 • labels op de bagage
 • (geen) recht hebben op bagage

'Het is beter als u een kruier neemt om op uw bagage te passen.'

De gelukkige, Mensje van Keulen,

Iedereen wacht met smart op de bagage.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

Samen met duizenden Chinezen wachtte ik op mijn bagage, maar mijn bagage kwam maar niet van de band rollen.

http://www.avontuurlijkereizen.nl/

Zeg, hoe lang moeten we nog op onze bagage wachten?

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

In Houston heeft men, nadat reizigers klaagden te lang te moeten wachten op hun bagage, de tijden bekeken. Dat was acht minuten, precies de gemiddelde wachttijd van alle andere luchthavens.

NRC,

De langste treinreis van mijn leven was die met de Orient Express in juni 1965, van Amsterdam naar Istanbul: 55 uur in een trein zo afgestampt vol dat wie pech had in de corridors op zijn bagage moest zitten.

NRC,

Horden toeristen zaten op hun bagage zwetend op de uitblijvende aansluiting te wachten.

Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

Indien een persoon die ingecheckte bagage opeist geen bagagereçu kan voorleggen en de bagage niet kan identificeren met behulp van een bagage-identificatielabel, dan zullen wij de bagage uitsluitend aan die persoon afleveren op voorwaarde dat hij of zij tot onze voldoening aantoont dat hij of zij recht heeft op de bagage.

http://www.jet2.com/jet2/I7/terms.html,

De labels op de bagage in het ruim flapperden wild heen en weer.

Crisis four, Andy McNab,

Bij een chartervlucht mag je maar een beperkt aantal kilo bagage transporteren. Meestal moet je je beperken tot 15 à 20 kilo (aangegeven in de brochures van de touroperators en op je ticket). Een infant (0-2 jaar), hoe tegenstrijdig met de realiteit ook, heeft in principe geen recht op bagage. Meestal knijpt men echter een oogje toe voor een klein overgewicht maar wanneer je echt kilo's te veel mee hebt, zul je hiervoor moeten betalen.

http://www.9maand.com/

 • om (de) bagage te controleren
 • om de bagage op te pikken

De Guardia Civil moet surveilleren in de aankomsthal van het Schengen-gebied om bagage die tijdens de overstap niet is gecontroleerd alsnog te controleren.

NRC,

Een maand geleden leverde Nederland de Antillen twee fonkelnieuwe scanners om de bagage voor vertrek naar Schiphol op coke te kunnen controleren.

NRC,

Gelukkig stoppen er iets over halverwege 2 vrienden om onze bagage op te pikken.

http://users.skynet.be/lunatics/Chiapas2.html,

 • behoren tot de bagage

Die koffer behoorde eens tot de bagage van het echtpaar Ebbelaar-Radius dat er de wereld mee rond trok.

NRC,

 • uit mijn bagage halen
 • uit de bagage ontvreemden
 • uit de bagage stelen
 • uit hun bagage verdwijnen

Uit mijn bagage neem ik de autobiografie in achttien verhalen van Paul Theroux, die ik als reislectuur heb meegenomen.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

De juwelen waren ontvreemd uit de bagage van Fergusons gezelschapsdame Jane Dunn-Butler, tijdens een vliegtuigreis van New York naar Londen.

De Standaard,

Of er gestolen werd uit de bagage van de passagiers is nog niet duidelijk.

De Standaard,

Een tiental reizigers had de kaartjesknipper aangeklampt met de melding dat uit hun bagage geld of juwelen waren verdwenen.

De Standaard,

 • beschadiging van bagage
 • check-in van bagage
 • de controle van de bagage
 • controles van de bagage
 • diefstal van bagage
 • het gewicht van je bagage
 • transport van de bagage
 • vermissing van bagage
 • verlies van bagage
 • vervoer van bagage
 • visitatie van hun bagage
 • de waarde van de bagage

Geen recht op vergoeding bestaat indien: 18.1. Verzekerde (of degene van wiens hulp verzekerde gebruik maakt) niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van bagage, kostbaarheden, foto-, film- en video-apparatuur alsmede reisdocumenten.

http://www.cirkel.nl/

Maar er zijn meer voordelen verbonden aan een goed werkende shuttleverbinding tussen Breda en Schiphol. Zo wordt er minder beroep gedaan op de faciliteiten van Schiphol, als bepaalde handelingen al in de shuttletrein kunnen worden uitgevoerd. Dan denkt men wel aan de check-in van bagage, hoewel bekend is dat veel passagiers er de voorkeur aan geven hun bagage zo lang mogelijk zelf bij zich te houden.

http://www.connekt.nl/connektiemag.html,

In Madrid blijkt een probleem te bestaan met de controle van de bagage die via een overstap in een Schengen-land uit landen buiten het gebied Spanje binnenkomt.

NRC,

Welke extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen wilde chef de mission Leo Visser niet zeggen. De sporters zullen daar ook niet over ingelicht worden om geen onnodige onrust te kweken. Visser: "We moeten hen erop voorbereiden dat ze vaak door metaalpoortjes moeten en controles van de bagage moeten ondergaan."

Trouw,

Schroomvallige rugzaktoeristen worden wegwijs gemaakt en je vindt er informatie over gewone onderwerpen zoals reisboeken en gidsen, maaltijden en drinkwater onderweg, over het juiste schoeisel of hoe je het gewicht van je bagage kan beperken.

http://www.6minutes.net/nl/travel/0006.htm

Die twee organisaties zorgen voor logies in driesterrenhotels, voor het transport van de bagage, voor de fietsen (wie dat wil, kan ook de eigen fiets meebrengen), voor een depannagedienst, voor kaarten en uitgebreide routebeschrijvingen.

De Standaard,

Te Voet biedt ook zachtere wandelformules aan: tochten met vervoer van bagage, wandelen vanuit een hotel en korte wandelweekends.

De Standaard,

In opdracht van de directeur van de luchthaven voeren we de checks uit op de in- en uitgaande offshorewerkers. Dat houdt onder meer visitatie van hun bagage in, waarbij we controleren of er geen wapens, explosieven, drank, drugs of zware medicijnen worden meegenomen.

http://www.denhelderairport.nl/nl/index.htm,

De meeste reisverzekeringen kennen echter een eigen risico, dat veelal bijna even hoog zal zijn als de totale waarde van de meegenomen bagage.

http://www.beatrixgroep.nl/index.html,

 • (met) achterlating van (je, mijn) bagage
 • de afhandeling van bagage
 • de aflevering van de bagage
 • het afwikkelen van de bagage
 • het inchecken van de bagage
 • het inklaren van de bagage
 • het inladen van de bagage
 • het inpakken van bagage
 • het meenemen van bagage
 • het ophalen van de bagage
 • het opslaan van de bagage
 • het overladen van de bagage
 • het overpakken van bagage
 • het scannen van de bagage
 • de screening van bagage
 • het sorteren van de bagage
 • het uitladen van de bagage
 • de verdeling van de bagage
 • het vastsjorren van de bagage

'My glasses, my glasses!' roepend een hotel uithollen met achterlating van je bagage, dat doet toch niemand?

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

Boven gekomen zette hij voorzichtig zijn beide valiezen op de drempel van de reeds half geopende deur gereed om bij het geringste onraad de vlucht te nemen en dat desnoods met achterlating van zijn bagage - en keek naar binnen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Een van de voordelen in de luchtvaart is dat koffers van overstappende passagiers bij de afhandeling van bagage voorrang kunnen krijgen.

Nederlands Dagblad,

In plaats van de gebeurtenissen te ondergaan, hebben de afdelingen de tijdelijke daling van het aantal passagiers aangegrepen als een opportuniteit om de kwaliteit van de operaties en de dienstverlening duurzaam op een hoger niveau te tillen, onder meer op het vlak van de " dockability " (het aandeel van de vliegtuigen die aan een pier kunnen inschepen en ontschepen), de aflevering van de bagage en de stiptheid.

http://www.luchthavenbrussel.be/biac/docs/2002annreport_nl.pdf

Het afwikkelen van de bagage heeft heel wat voeten in aarde.

http://www.neverrest.nl/peru/bert/308.html,

Nog wat gemodder bij het inchecken van de bagage.

http://www.adoptie.net/frame/at.htm

Schiphol VIP service. U kunt uw zakenrelatie(s) laten begeleiden door een ervaren hostess die uw relatie vanaf het (privé) vliegtuig begeleidt en alle formaliteiten wat betreft douane evenals het inklaren van de bagage op zich neemt.

http://www.chauffeursdienst.nl/

Het kan een hete zomer worden op luchthaven Schiphol, als de personeelstekorten bij het inchecken en inladen van de bagage tegen die tijd nog niet zijn verholpen, zo schrijft De Telegraaf maandag. Dit weekend kregen reizigers een voorproefje van hoe zo'n vakantiedrama eruit kan zien. Zaterdag legden 150 bagagemedewerkers van KLM het werk zes uur lang neer uit onvrede over onder meer de werkdruk en het salaris. Hierdoor moesten tientallen vluchten worden geannuleerd.

https://www.businessinsider.nl/schiphol-tekort-personeel-vertraging-zomervakantie-2022/,

Onze chauffeurs zijn altijd behulpzaam bij het in- en uitladen van de bagage.

http://www.cirkel.nl/

Transavia draagt zorg voor uw veiligheid aan boord. Maar ook u als passagier bent in zekere mate verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en uw medepassagiers. Denk hieraan bij het inpakken van uw bagage.

http://www.transavia.nl/hv/info.nsf/vwpuwebdocs/nl~bagage_verboden?opendocument=hv&

Het meenemen van bagage op een bagagedrager is bij een vouwfiets lastiger dan bij een gewone fiets.

http://www.fietsersbond.nl/

Na het ophalen van de bagage vertrekken we voor de twee uur durende transfer naar Chania.

http://www.gorcumsreisburo.nl/verslag_gr%20kreta2.htm,

Door het toevoegen van een extra bed en het in de kamer opslaan van de bagage wordt de ruimte op de kamer beperkt.

http://www.specialtraffic.nl/printlandeninfo.asp?bestemming_id=29=1

Een autochtoon had ons bij het overladen van de bagage van de boot in de diverse auto's al direct genadeloos als bridgers gemarkeerd, eigenlijk moesten we ons ook doodschamen….

http://www.xs4all.nl/~tnopc/bc80/main.html,

Yves helpt ons met het overpakken van alle bagage.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

Volgens Evancho moeten de containers worden beschouwd als een aanvulling op bestaande veiligheidsmaatregelen, zoals het scannen van de bagage.

de Volkskrant,

Het sorteren van de bagage zal plaatsvinden in de kelder van Pier A.

http://www.brusselsairport.be/works/nl/press_visit_nl.pdf

Het Nationaal Instituut voor de Kriminalistiek (NIK) test al gedurende een half jaar de voorloper van de Ionscan 400. "Het grote voordeel is dat de ordediensten hiermee ontzettend snel te weten kunnen komen in welke ruimte welke stoffen zich bevinden. Dat is erg nuttig bij de opsporing van explosieven of in de screening van bagage in een luchthaven", zegt professor Christa Van Haeren van het departement drugs en toxicologie.

De Standaard,

Gelukkig voor Hendrik zat Stef tijdens de rit in de wagen van zijn ouders, vanwege de verdeling van de bagage.

De Openbaring, Tom De Cock,

Met z'n drieën waren ze een tijd bezig met het vastsjorren van de bagage tot mijn oom en mijn vader uiteindelijk luid toeterend en nagewuifd door mijn moeder verdwenen.

Het schot, Hilbert Kuik,

 • van bagage beroven
 • van hun bagage bestelen

In haar persoonlijk dagboek, gewillig gepubliceerd door het weekblad Duga, omschreef Markovic de Draskovics als "inferieure mensen, met de gewoonten van halfwilde herders en snelwegdieven die staan wachten om de reizigers van bagage en kinderen te beroven".

De Standaard,

Volgens Pijnenburg opereren internationale bendes uit voormalig Joegoslavië, Zuid-Amerika en Noord-Afrika op Schiphol en andere Europese luchthavens. Ze reizen tussen de luchthavens en bestelen passagiers van hun bagage.

Meppeler Courant,

 • het bonnetje van mijn bagage
 • de dozen van zijn bagage
 • de koffers van zijn bagage
 • de tassen van zijn bagage

Ik heb mijn schoenen binnen laten liggen, maar ik ben het bonnetje van mijn bagage kwijt.

Religie; Ober in distress; Nachtwaker Wiebov, Koen-Machiel van de Wetering,

Ondertussen zat ik te klungelen en te klooien met touw en leren riemen die ik maar niet fatsoenlijk om de tassen, de dozen en de koffers van zijn bagage gesnoerd kreeg.

De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

 • een deel van zijn bagage
 • een gedeelte van de bagage
 • de helft van uw bagage
 • tien procent van de bagage
 • vijf procent van de bagage

Die pot ging in zijn reiskoffer stuk, waardoor een deel van zijn bagage werd besmeurd.

De Standaard,

Bij aankomst in Toronto was een gedeelte van de bagage weg.

Meppeler Courant,

Doe een extra riem rond uw valies, want als ze open valt bent u gegarandeerd de helft van uw bagage kwijt en dat is volledig voor uw rekening.

http://www.euroreizen.be/nl/tips/vliegtips.htm

Door de band controleren de veiligheidsdiensten amper tien procent van de bagage op bommen.

De Standaard,

Verscheidene Europese luchthavens controleren slechts vijf procent van de bagage op internationale vluchten.

De Standaard,

 • (dragers, yaks) voor de bagage
 • bergruimte voor bagage
 • plaats voor (hun) bagage
 • plek voor bagage
 • een procedure voor breekbare bagage
 • ruimte voor (wat) bagage
 • tassen voor je bagage
 • voor de bagage zorgen
 • verantwoordelijk zijn voor uw bagage
 • verwerkingscapaciteit voor bagage
 • bagage gebruiken voor terroristsche acties

Met een kleine karavaan van dragers en yaks voor de bagage trekken we door uitgestrekte loof- en bamboewouden, groene alpenweiden, woeste hoogplateaus en feeërieke rododendronbossen.

http://www.tevoet.be/tocht/238,

U vindt echter overal voldoende bergruimte voor bagage en kleding.

http://www.kamphuisen.nl/schepen.html

Achteraan is er ruim plaats voor bagage: 450 liter voor de driedeurs, 742 liter voor de vijfdeurs (die eventueel met een derde zitbank kan uitgerust worden).

De Standaard,

Tot negen inzittenden hebben ruim plaats, ook voor hun bagage.

De Standaard,

In plaats van meer staanplaatsen of invoering van een derde klasse moet er juist meer comfort komen:ruimere zitplaatsen, meer plek voor bagage, meer stallingsplaats voor vouwfietsen en een modern reizigersinformatiesysteem, zodat wachten zonder te weten waarvoor tot het verleden gaat behoren.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

Er bestaat een speciale procedure voor zeer breekbare bagage, de kostprjis voor deze speciale behandeling is veelal duurder dan uw vliegtuigticket.

http://www.euroreizen.be/nl/tips/vliegtips.htm

Aan de rechterkant was een schuifdeur aangebracht, terwijl achterin ruimte voor bagage beschikbaar was.

http://members.brabant.chello.nl/~vanderwerfm/bussen/buurtbel.htm,

In een velomobiel is zelfs ruimte voor wat bagage.

Haarlems Dagblad,

Die motorfiets was een Norton 16H, zegt onze Robert. [...]. Met aan weerskanten van de benzinetank dikke zwarte rubberen plakken om je knieën tegen te laten rusten. En met achteraan twee grote leren tassen voor je bagage.

Volgend jaar in Berchem, Leo Pleysier,

Voor de bagage wordt gezorgd.

http://www.toervl.be/script/common/00.00.html

U bent zelf altijd verantwoordelijk voor uw bagage.

http://www.cirkel.nl/

Door de bouw van tijdelijke extra sorteerbanden is de verwerkingscapaciteit voor bagage vergroot, waardoor de bagage-afhandeling is verbeterd.

http://www.schiphol.nl/schiphol/main/home.jsp,

Een chip aan de koffer van vliegtuigpassagiers moet in de toekomst voorkomen dat bagage kwijtraakt of wordt gebruikt voor terroristische acties.

Nederlands Dagblad,

 • zonder bagage
 • zonder enige bagage
 • zonder veel bagage

Hij vertrok naar Monte Carlo. Zonder bericht. Zonder bagage.

Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

Een getuige beweerde dat hij het raar vond dat iemand met een grote rugzak het bordeel binnenwandelde, want de meeste klanten en werknemers komen daar zonder bagage binnen, en als ze al iets bij zich hebben zijn het zeker geen rugzakken.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

De vzw Grote Routepaden pakt met een nieuw wandelarrangement uit: wandelen zonder bagage in Heuvelland.

De Standaard,

Ik bestelde een kamer en de portier was verbaasd dat ik zonder bagage was.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

In 1990 trouwde hij met een jonge Engelse. Denise Irja Blessitt (34) vergezelt hem sindsdien op zijn pelgrimstocht. Ze reizen zonder veel bagage, maar zijn goed georganiseerd.

De Standaard,

met substantief ervoor


( Vergelijk de betekenis 1.1)
 • de afdeling bagage
 • de dienst bagage

Luchtvaartmaatschappijen zijn een belangrijke klant van de afdeling bagage. Met de afhandelingsbedrijven, die door de luchtvaartmaatschappijen worden ingehuurd voor onder andere bagageafhandeling, werken wij aan een zo goed mogelijke bagage performance.

https://www.ag-ai.nl/download/13408-19-5-int.Lakerveld.pdf,

De Irregularity Rate (IR-Rate) van KLM was vanaf de start van de nieuwe bagage-organisatie in 2002 de belangrijkste performance-indicator voor de afdeling bagage van A.A.S. De KLM IRR is het aantal tijdelijk vermiste bagagestukken per 10.000 vertrekkende passagiers van KLM.

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/pr-en-social-media/bagageband-limited-edition.pdf,

Wat moet u doen als u uw bagage verloren bent? ​Ga onmiddellijk naar het onthaal of het kantoor van de dienst Bagage van de luchthaven of de luchtvaartmaatschappij om aangifte te doen van het verlies of de vertraging van de levering. U zult er een PIR-formulier (Property Irregularity Report) moeten invullen.

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/gezin/reisbijstand/Paginas/mijn-bagage-is-verloren-gegaan-wie-kan-me-helpen.aspx

 • een beetje bagage
 • de hoeveelheid bagage
 • een hoop bagage
 • kilo bagage
 • kisten bagage
 • (vier) koffers bagage
 • liter bagage
 • een stuk bagage
 • stukken bagage
 • (2, 70) stuks bagage

De dag erna vertrokken we 's morgens met alleen een beetje bagage die we onderweg nodig hadden in een klein rugzakje of heuptas.

http://www.apotheektenhorn.nl/wandelen%20naar%20Santiago.htm,

Wij wijzen er met nadruk op dat iedereen zich dient te houden aan de voorgeschreven hoeveelheid bagage.

http://www.cirkel.nl/

Een bemande reis naar de planeet is [...] plotseling een reële optie geworden, want het scheelt een hoop bagage.

ANP,

De inzittenden, die naast elkaar zitten, kunnen ongeveer 60 kilo bagage of apparatuur meenemen.

http://www.delftaerospace.com/about/default_nl.asp

Men kan [...] tegen een billijk tarief kisten bagage vooruit laten sturen.

NRC,

In de zomer van 1982 vertrokken ze met vier koffers bagage.

God's gym, Leon de Winter,

Straks volgt de Volkswagen- en wellicht ook een Audi-versie van Wolfsburgs kleinste, maar voorlopig geeft Seat met de Arosa de toon aan: amper 3,5 meter lang en toch ruim genoeg voor vier inzittenden en 170 liter bagage.

De Standaard,

De passagiers moesten zorgvuldig de eigen tassen bijhouden en onmiddellijk alarm slaan als ze een achtergelaten pakje of stuk bagage zagen.

De Standaard,

Hoe kleiner de stukken bagage, hoe lastiger en duurder het wordt om ze te scannen.

de Volkskrant,

Met een vissersbootje wordt de hele crew met 70 stuks bagage naar het onbewoonde eiland gevaren.

http://www.bzn-online.com/cgi-bin/asp/general/index.asp?lang=dutch

In principe mag je naar de Verenigde Staten 2 stuks bagage per persoon meenemen met een maximaal gewicht van 32 kg per stuk + 1 stuks handbagage met beperkte afmetingen.

http://www.custom-tours.com/

met aanwijzend voornaamwoord


 • die bagage

Wanneer de verzekerde voorwerpen met een openbaar vervoermiddel of een ander middel van transport meegaan, moet verzekerde bij het in ontvangst nemen van zijn bagage controleren of die bagage nog in goede staat is en of er niets ontbreekt.

http://www.cirkel.nl/

met bezittelijk voornaamwoord


 • mijn bagage
 • je bagage
 • jouw bagage
 • haar bagage
 • zijn bagage
 • zijn bagages
 • uw bagage
 • onze bagage
 • onze bagages
 • jullie bagage
 • hun bagage

Bij de douane trekken vier kerels tegelijk aan mijn bagage. In mijn handbagage zitten mijn fototoestel, lenzen en tientallen rolletjes film.

Standaard,

Een bagageverzekering komt van pas bij schade aan of diefstal van je bagage.

De Standaard,

Jouw bagage kun je bij de drop-off balie van Corendon (Dutch) Airlines afgeven.

https://www.stipreizen.nl/bagage,

Bij haar terugkeer verborg ze het wapentuig in haar bagage tussen goedkope t-shirts en broeken.

De Standaard,

Een Rotterdammer vond na terugkomst van het tropische eiland Isla Margarita een leguaan in zijn bagage.

De Standaard,

Uw bagage dient voorzien te zijn van een, door ons bij de reisbescheiden verstrekt, kofferlabel.

http://www.alleenstaandenreizen.nl/Reisgids/0-0-vertrek.asp

De KREEFT is een eeuwige reiziger die zijn huis op zijn rug draagt. Hij snakt naar een warme en behaaglijke plaats waar hij zijn bagages kan neerzetten in alle veiligheid. Hij zal deze plaats hartelijk, gezellig en vol liefde maken zodat iedereen er zich goed voelt. Eens gewoon aan een bepaalde ruimte, zal hij het moeilijk hebben deze te verlaten.

https://www.babybytes.nl/vip-blog/Fleurdelis/1358699679,

Onze bagage werd op paarden geladen, die door onze gids waren geregeld.

NRC,

Uiteindelijk konden we niets aan de situatie doen [...] en moesten we volgens haar instructies onze bagages afhalen bij de uitgang op loopband 6.

https://www.test-aankoop.be/klagen/publieke-klachten/publieke-klacht?referenceid=CPTBE01585848-92,

In de touringcars is er uiteraard genoeg ruimte voor jullie bagage.

https://cirkel.nl/vervoersinformatie,

Een tiental reizigers had de kaartjesknipper aangeklampt met de melding dat uit hun bagage geld of juwelen waren verdwenen.

De Standaard,

met onbepaald voornaamwoord


 • alle bagage
 • enige bagage
 • geen bagage
 • meer bagage
 • minder bagage
 • veel bagage
 • weinig bagage
 • wat bagage
 • zoveel bagage

De duikbasis voorziet een pendeldienst, bestelwagen met een karretje, om alle bagage te gaan halen aan de bus en deze in het duikcentrum te brengen.

http://www.vvw.be/duiken/zeestage_niolon_2002.htm,

Zonder enige bagage konden wij ons aan boord vrij bewegen.

Een burgerlijke vakantie in het zuiden, Piet Sterckx,

Brets had praktisch geen bagage bij zich.

De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

Indien u meer bagage mee wilt nemen dan de genoemde 30 kg, of goederen vooraf naar het eiland wilt laten versturen, dan dient u een transportonderneming in te schakelen.

http://www.wpd.nl/html_ned/default_schier.htm

Hij plukt de tas van het bed en loopt het dakkamertje binnen waar rugzakken opgestapeld staan van reizigers die met minder bagage verder getrokken zijn.

Athenes adem, Wim Neetens,

Veel bagage hoef je op een korte fietsvakantie trouwens niet mee te voeren.

De Standaard,

Bent u op citytrip dan heeft u waarschijnlijk weinig bagage nodig.

http://www.euroreizen.be/nl/tips/vliegtips.htm

In een velomobiel is zelfs ruimte voor wat bagage.

Haarlems Dagblad,

Ja, op een ligfiets kan zeker zoveel bagage als op een randonneur, alleen de manier van bepakken is anders.

http://www.ligfiets.be/html/start.php?taal=nl=faq

voorafgegaan door naamvalsgenitief


 • Alexandra's bagage
 • Erika's bagage

Aan het einde van de brief schreef zij een gedeelte over van, wat zij noemde, 'een aantal bloknootvelletjes' die zij in Alexandra's bagage had gevonden, nadat deze bij haar was bezorgd.

Verleidingen, Rudolf Geel,

Zolang ik geen zekerheid heb, breng ik niemand op de hoogte van mijn krankzinnig aandoende vermoeden. En van wat ik heb gelezen in de aantekeningen van Nathaniel Hawthorne, zijn American Notebooks uit 1836. Het boekje dat in Erika's bagage is terechtgekomen.

Het paradijs, Anton Haakman,

met ander, nevengeschikt substantief


 • bagage en passagiers

De transfer naar het hotel is wat ongebruikelijk: bagage en passagiers gaan op een platte kar met banken die wordt voortgetrokken door een ronkende tractor.

De Telegraaf,

 • bemanning en bagage
 • inzittenden en hun bagage
 • passagiers, bagage en bagageruimte
 • passagiers en bagage
 • personen en (hun) bagage

Deze schipper brengt het schip met bemanning en bagage terug naar de thuishaven.

http://www.jachtverzekering.be/

De Berlingo Break biedt ruim plaats aan vijf inzittenden én hun bagage.

De Standaard,

Van de gemiddeld 41 'risicovluchten' per week vanaf de Nederlandse Antillen en Suriname zullen er in eerste instantie 14 verscherpt worden gecontroleerd. Daarbij worden alle passagiers, bagage en bagageruimte onderzocht, zo schrijft Donner in een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

NRC,

De veiligheidstaks die op 1 april wordt ingevoerd, moet dienen om de screeningsapparatuur van de luchthaven zodanig te verbeteren, dat passagiers en bagage tot 100 procent gecontroleerd kunnen worden.

De Standaard,

De vierdeurs sedan biedt verrassend veel plaats voor vijf personen en hun bagage.

De Standaard,

voorafgegaan door als


 • als bagage meenemen

Vanuit een EG-land, o.a. Nederland, mag u zoveel als aannemelijk is voor "persoonlijk gebruik" als bagage meenemen.

http://www.rojales.nl/rojales/overspanje.asp

gevolgd door als


 • bagage als fietsen en kinderwagens

De NS benadrukt dat reizigers met grote bagage als fietsen en kinderwagens meer ruimte krijgen in de nieuwe treinstellen.

Brabants Dagblad,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


bagage 1.1

(transport, verkeer en reizen. In het meervoud waarschijnlijk onder invloed van Frans bagages.)

afdeling, dienst van een luchthaven of luchtvaartmaatschappij die zorg draagt voor de afhandeling van de bagage, vaak bestaand uit meerdere gespecialiseerde bedrijven die hiervoor ingehuurd worden (de bagageafhandelaars)

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Bagage…

is een afdeling

 • [Geheel] bestaat vaak uit meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwerken van bagage, de bagageafhandelaars
 • [Functie] heeft tot taak de bagage van reizigers te verwerken
 • [Activiteit of handeling] verwerkt bagage van reizigers
 • [Middel] maakt vaak gebruik van een geautomatiseerd systeem, het bagageafhandelingssysteem

Algemene voorbeelden


Velen die op Schiphol de afgelopen jaren (in)direct met bagage te maken hebben gehad, verbaasden zich regelmatig over het gemak waarmee deze afdeling met beslissingen en budgetten leek weg te komen waar de rest van Amsterdam Airport Schiphol werd beknot of anderszins geen vooruitgang boekte.

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/pr-en-social-media/bagageband-limited-edition.pdf,

Werken bij bagage. De grootste garderobekast ter wereld. Heb je er ooit over nagedacht waar je koffer naartoe gaat nadat je hem hebt ingecheckt? Wij weten het. En als geen ander. Wij van Swissport verwerken duizenden, tienduizenden, nee tonnen stuks bagage per dag. Dat doen wij op meer dan 300 luchthavens wereldwijd.

https://www.werkenbijswissport.nl/nl-NL/Afdelingen-Swissport/platform-en-bagage/bagage#vacatures,

Sabena gaat voortaan ook de gronddiensten (bagage, check-in) op Zaventem voor vluchten van Virgin uitvoeren.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief ervoor


 • manager bagage

Ronald Hoff (1959) nam in september 2006 afscheid als senior manager bagage bij Amsterdam Airport Schiphol. In de zomer van 2001 trad hij in deze functie aan. De baan was gecreëerd om de bagage-organisatie op Schiphol te versterken, nadat in het jaar 2000 de IR-Rate een dieptepunt had bereikt.

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/pr-en-social-media/bagageband-limited-edition.pdf,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


bagage 1.2

(transport, verkeer en reizen; business, economie en financiën. In het meervoud waarschijnlijk onder invloed van Frans bagages.)

commercieel product dat dient voor het vervoer van spullen van iemand die op reis gaat, zoals een koffer, tas, zak of ander vervoermiddel; ook: industrietak, sector waarin deze producten gemaakt worden

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Semagram (extra betekenisinformatie)


Bagage…

is een product; is een voortbrengsel; is een zaak

 • [Functie] dient voor het vervoer van zaken die iemand meeneemt op reis
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is commercieel, d.w.z. is gemaakt om verkocht te worden
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een koffer, tas of rugzak

  Algemene voorbeelden


  Het bedrijfsresultaat verbeterde in de sektoren champagne en wijnen, bagage en lederwaren, en parfums en schoonheidsprodukten.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • andere bagage
  • Chinese bagage

  De Europese Commissie overweegt een invoerheffing van 39 procent in te stellen op schooltassen, koffers en andere bagage, afkomstig uit China.

  De Standaard,

  Volgens Cedim berokkent de Chinese dumping van reistassen, sportzakken of andere bagage de Europese producenten oneerlijke concurrentie.

  De Standaard,

  EU overweegt heffingen op Chinese bagage. De Europese Commissie overweegt een invoerheffing van 39 procent in te stellen op schooltassen, koffers en andere bagage, afkomstig uit China. De Commissie verdenkt er de Chinese producenten van hun producten tegen dumpingprijzen af te zetten op de Europese markt.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • heffingen op (Chinese) bagage

  EU overweegt heffingen op Chinese bagage.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  bagage 2.0

  (In het meervoud waarschijnlijk onder invloed van Frans bagages.)

  ( Gezegd van concrete en abstracte zaken)
  iets wat men ergens mee naartoe neemt, in het bijzonder ook met de bijgedachte dat het genoemde later voor een bepaald doel gebruikt wordt, van pas zal komen, of met de bijgedachte dat het genoemde alvast behaald, veroverd is of voor iemand onmisbaar is
  In figuurlijk verband, waarbij er nog een duidelijke relatie is met de eigenlijke betekenis 1.0, of in geheel figuurlijk gebruik. Vooral in een voorzetselbepaling, ingeleid door in. Deze betekenis vormt een overgang tussen de eigenlijke betekenis 1.0 en de figuurlijke betekenis 3.0.
  Zie ook : de betekenis 3.0

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Bagage…

  is een abstracte of concrete zaak

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] neemt men ergens mee naartoe; neemt men mee; draagt men bij zich

   Algemene voorbeelden


   Diens stijl was Van Manders belangrijkste bagage toen hij in 1583 als doopsgezinde vluchteling vanuit Meulebeke neerstreek in Haarlem. Hij bracht er Goltzius en Van Haarlem in contact met de nabloei van de renaissance. Hun informeel samenzijn staat bekend als "De Haarlemse Academie".

   De Standaard,

   Elk oordeel bevat vooroordeel. Meestal is het vooroordeel onzichtbaar, ongekend, dat deel van de ijsberg dat onder water blijft. In elk oordeel speelt de voorgeschiedenis mee van de beoordelaar. Een deel van die voorgeschiedenis is bagage, een ander deel ballast. Daardoor kunnen verstandige, redelijke en competente critici soms zeer uiteenlopende oordelen vellen.

   De Standaard,

   BASF Apeldoorn is ooit begonnen, in 1914, als Verfstoffenfabriek Remmert. Pigment is het oorspronkelijke product. In de loop der jaren zijn daar andere producten bijgekomen. In 1970 is het bedrijf overgegaan naar BASF. Met de pigmentproductie is men in 1995 gestopt. Daardoor is BASF Apeldoorn nu geen chemisch bedrijf meer. Maar het heeft nog wel bagage uit dat chemische verleden: bodemvervuiling. Begin jaren tachtig is daar al eens iets aan gedaan, maar sinds 1997 zijn er enkele grootscheepse operaties gestart die uiteindelijk moeten leiden tot een geheel schoon fabrieksterrein.

   http://www.basf.nl/milieu/1999/99-02.html,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • de bagage meebrengen

   Het is interessant om te weten uit welke sfeer de ziel vandaan komt. Dat bepaald immers voor een belangrijk deel de "bagage" die de ziel meebrengt.

   http://www.dirah.demon.nl/tibet.htm

   met adjectief ervoor


   • onontkoombare bagage
   • vaste bagage

   De financiële randvoorwaarden die voor een kabinet van welke signatuur dan ook tot de onontkoombare bagage behoren, zijn meedogenloos.

   NRC,

   Het werk van Helen Ernst (1904-1948). [...]. Skorpio was haar pseudoniem. Pen en houtskool vormden haar vaste bagage. Helen Ernst, in 1904 in Athene geboren, ontwikkelde al vroeg een passie voor tekenen. Het resultaat van haar arbeidzame leven - Ernst stierf in 1948 - is tentoongesteld in het Verzetsmuseum Amsterdam.

   NRC,

   • viruele bagage

   "Het pikante is dat je in die snelle berichten attachments, virtuele bagage, kunt meesturen. En daarin zal het venijn wel steken, denk ik. Ideaal voor pedofiel beeldmateriaal."

   De Morgen,

   in voorzetselgroep


   • in de bagage
   • in uw, zijn bagage
   • (met) in mijn bagage

   De riante winst tegen een zwakke tegenstander als Sint-Truiden betekent nauwelijks wat - zoals Anderlecht na de 6-0 tegen Lommel leerde - maar het is altijd leuk om met zo'n score in de bagage het vliegtuig in te stappen.

   De Standaard,

   De green is het stukje zeer kort geknipt gras rond de hole. Het is voor golfers een waar heiligdom. In zijn bagage heeft ieder een vorkje (pitchfork) waarmee op de green door de bal veroorzaakte putjes worden weggewerkt.

   NRC,

   De Franse minister van buitenlandse zaken Juppé deed Den Haag maandag aan met in zijn bagage een pleidooi voor de Tigre.

   NRC,

   De jongen komt zijn vader aan het andere eind van de wereld opzoeken met één enkele zin in zijn bagage, die onuitgesproken blijft: "Papa, ik houd van je".

   De Standaard,

   Zo, met deze wetenschap in uw bagage, kunt u zich voorzichtig op pad begeven om uw ontdekkingen te doen in de wereld van de paddestoelen.

   http://www.bouman102.nl/paddestoelen.htm /URL

   Uiteindelijk verliet ik het huis van Lucy met in mijn bagage dezelfde dolle honger als waarmee ik gekomen was.

   Alle verhalen, Manon Uphoff,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • mijn bagage
   • haar (vaste) bagage
   • uw bagage

   Uiteindelijk verliet ik het huis van Lucy met in mijn bagage dezelfde dolle honger als waarmee ik gekomen was.

   Alle verhalen, Manon Uphoff,

   Het werk van Helen Ernst (1904-1948). [...]. Skorpio was haar pseudoniem. Pen en houtskool vormden haar vaste bagage. Helen Ernst, in 1904 in Athene geboren, ontwikkelde al vroeg een passie voor tekenen. Het resultaat van haar arbeidzame leven - Ernst stierf in 1948 - is tentoongesteld in het Verzetsmuseum Amsterdam.

   NRC,

   Zo, met deze wetenschap in uw bagage, kunt u zich voorzichtig op pad begeven om uw ontdekkingen te doen in de wereld van de paddestoelen.

   http://www.bouman102.nl/paddestoelen.htm /URL

   voorafgegaan door als


   • bedoeld als bagage (voor)
   • met een koffer vol humor als bagage

   Op deze pagina staan tips en aanbevelingen, bedoeld als bagage voor CAO-onderhandelaars.

   http://www.brug-instroom.nl/bipsite/organisatie/deorganisatie.html

   Een Drent even over de grens in Overijssel. Met een koffer vol humor als bagage. Die het opvoeden van zijn kinderen en de relatie met z'n vrouw met een milde en relativerende glimlach vertelt, soms met een ernstige ondertoon.

   Meppeler Courant,

   bagage 3.0

   (In het meervoud waarschijnlijk onder invloed van Frans bagages.)

   geheel van kennis en ervaring dat iemand meedraagt, hetzij in het algemeen, hetzij op een bepaald gebied; dat wat nodig is aan kennis en ervaring om goed te functioneren, om iets te bereiken, te doen, te verduren e.d.; hoeveelheid kennis en ervaring die opgedaan is

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Bagage…

   is een geheel

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] stelt iemand meestal in staat om optimaal te functioneren of te presteren, of belemmert soms iemand juist
   • [Onstoffelijke inhoud] bestaat uit opgedane kennis en ervaring
   • [Waardering] wordt meestal als positief gewaardeerd, maar soms ook negatief beschouwd als emotionele ballast, ervaringen die (het leven voor) iemand ingewikkelder en lastiger maken

    Combinatiemogelijkheden


    als subject bij een werkwoord


    • bestaan uit
    • in de weg staan

    Het valt niet mee precies aan te geven waaruit de professionele bagage van een leraar dient te bestaan.

    http://www.dagvandeleraar.nl/

    Er zijn mensen met nauwelijks diploma's die goed kunnen counsellen en mensen met tal van papieren die het een stuk minder doen, omdat hun intellectuele bagage in de weg staat en ze op emotioneel niveau zich minder kunnen inleven in de ander.

    http://www.counselling.nl/acc.html

    met adjectief ervoor


    • (grote) artistieke bagage
    • (brede) culturele bagage
    • (grotere) cultuurhistorische bagage
    • financiële bagage
    • geestelijke bagage
    • ideologische bagage
    • inhoudelijke bagage
    • intellectuele bagage
    • juridische bagage
    • (voldoende) linguïstische bagage
    • literaire bagage
    • liturgische bagage
    • (voldoende) methodologische bagage
    • morele bagage
    • muzikale bagage
    • (degelijke) pedagogisch-didactische bagage
    • professionele bagage
    • een (zeer grote) sociaal-economische bagage
    • spirituele bagage
    • technische bagage
    • theologische bagage
    • theoretische bagage
    • vaktechnische bagage
    • wetenschappelijke bagage
    • (elementaire) wiskundige bagage

    Het timbre heeft kleur verloren, de hoogte is scherp en flakkerend, de intonatie soms onzeker. Maar met haar grote artistieke bagage, stemtechniek en subtiele mezza voce's kan Renata Scotto nog momenten van schoonheid scheppen en een publiek in de ban van haar vertolkingen brengen.

    De Standaard,

    Hij beschikt over een goed stel hersens, een brede culturele bagage, een enorme werkkracht en - zo te zien - een ijzeren gestel.

    De Standaard,

    In deze nota wordt met nadruk gepleit voor een grotere cultuurhistorische bagage bij alle partijen die zich met de inrichting van Nederland bemoeien.

    http://www.arch-lokaal.nl/main.html

    Geen of een laag diploma betekent immers: geen of slecht betaald werk, een minder goede woning, een slechte gezondheid, een laag zelfbeeld, veel (interne) conflicten/problemen… Wanneer zij kinderen krijgen, krijgen deze net als zijzelf minder culturele en financiële bagage mee en zo is de kringloop van de kansarmoede rond.

    http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

    De burger van de 14e en 15e eeuw realiseerde zich dat men in de handel, maar ook in de wetenschap niet ver komt met een hoeveelheid kerklatijn en kennis van gebeden als geestelijke bagage.

    http://www.xs4all.nl/~remery/Scholen/s08zuidholland/szudordrechtd.html,

    Mannheim reduceerde alle ideële opvattingen tot de ideologische bagage van specifieke maatschappelijke groepen.

    NRC,

    Toch ligt de kern van de zaak mijns inziens niet in de inhoudelijke bagage die iemand uit zijn beroep inbrengt in zijn groei naar het priesterschap maar in het feit dat iemand gewoon midden in de maatschappij heeft gestaan, en blijft staan terwijl hij theologie studeert.

    http://www.bovendonk-opleidingen.nl/dl/Lezing%20Jan%20Snijders.pdf,

    Zijn intellectuele bagage was indrukwekkend.

    De Standaard,

    Senator Fred Erdman zegt desgevraagd dat hij eerst wil afwachten wat de kandidaten voor juridische bagage te bieden hebben.

    De Standaard,

    Al dit maatwerk veronderstelt vertaling door native speakers die thuis zijn in het onderwerp, de doelgroep kennen en over voldoende linguïstische bagage beschikken.

    http://www.oneliner.be

    Brandt was een van de meest geletterde fotografen. Die literaire bagage, onder meer omtrent de Griekse mytologie, ent hij op zijn foto's.

    De Standaard,

    Eigen is ook een aantal in het Nederlands gecomponeerde missen uit de eerste helft van deze eeuw, die tot de liturgische bagage van de trouwe kerkgangers behoren.

    http://www.okkn.nl/

    Je kunt wel een acht hebben gehaald voor een module SPSS-gebruik. Dat betekent echter nog niet dat je over voldoende zelfstandigheid en methodologische bagage beschikt om dit statistische computerprograma toe te passen.

    http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/37/11/master.html,

    Dit persoonlijke kompas, dat wordt gevoed door de privé-sfeer (thuis, vrienden, kennissen en andere informele netwerken) lijkt vaak zelfs meer richtinggevend te zijn dan de wetten, instructies, beroepscodes, opleidingen, beleidsplannen en in- en externe controles waarmee men politieambtenaren tracht aan te sturen en van morele bagage te voorzien.

    http://www.human.nl/,

    Een gebrek aan muzikale bagage kan The Goats niet worden aangewreven.

    NRC,

    Indien men zorgcoördinatoren zou zoeken buiten het lerarenkorps, dan lijkt het ons noodzakelijk dat het om personen gaat met een degelijke pedagogisch-(ortho)didactische bagage.

    http://www.psy.kuleuven.ac.be/ortho/Teksten/BriefMinisterStichting.pdf,

    Het valt niet mee precies aan te geven waaruit de professionele bagage van een leraar dient te bestaan.

    http://www.dagvandeleraar.nl/

    De vertaalopleiding berust op vijf pijlers: de (nagenoeg) perfecte beheersing van de moedertaal, de (nagenoeg) perfecte beheersing van de gekozen vreemde talen, een zeer grote sociaal-economische en culturele bagage van het eigen taalgebied, een zeer grote sociaal-economische en culturele bagage van de taalgebieden van de gekozen vreemde talen en een zeer grote vertaalwetenschappelijke competentie.

    http://www.ha.be/hivt/

    Uit Julius II, The Warrior Pope komt een beeld naar voren van een berekenend strateeg, die niet werd gehinderd door een overdaad aan spirituele bagage (in tegenstelling tot wat gebruikelijk was, benoemde Julius geen enkele wetenschapper tot kardinaal).

    NRC,

    Een prachtige danseres met een ware ballerina-allure en een indrukwekkende technische bagage.

    NRC,

    Het christelijke gehalte van bezinningsdagen hangt nauw samen met de theologische bagage van de begeleider.

    http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=415,77692&_dad=portal&_schema=portal_portal_id=5_folder_id=77692,

    Een BA beschikt dus over kennis, methode, inzicht, theoretische bagage, hulpwetenschappen e.d., terwijl een Master heeft getoond dit alles ook te kunnen toepassen.

    http://www.ua.ac.be/onderwijs/index.html

    Ruimte voor een uitgebreide en grondige bespreking van de vakinhoud, ditmaal vanuit het standpunt van de middelbare scholier en steunend op gegevens uit het onderwijsonderzoek - en niet op de vaktechnische bagage van een licentiaat - zou een belangrijke stap vooruit betekenen in het vormen van de leerkrachten.

    http://allserv.rug.ac.be/~jlenaert/dloart1.html

    Bovendien beschikt het instituut over de nodige internationale contacten en wetenschappelijke bagage om de voorstellen ook in een internationale context te situeren en te beoordelen.

    http://www.ibw.vlaanderen.be/ned/instituut/ibwprodukten/text/op2001.pdf

    Om in de huidige maatschappij te kunnen functioneren, moeten mensen in voldoende mate beschikken over een elementaire wiskundige bagage.

    http://www.smic.be/basis_berkenboom/wiskunde.htm

    • brede (culturele) bagage
    • een complete bagage
    • een degelijke (pedagogisch-didactische) bagage
    • eigen bagage
    • een enorme (culturele) bagage
    • extra bagage
    • flinke (juridische) bagage
    • grote (intellectuele) bagage
    • een indrukwekkende (technische) bagage
    • minimale bagage
    • de nodige bagage
    • normale bagage
    • passende bagage
    • professionele bagage
    • (een zeer) ruime bagage
    • voldoende bagage
    • zijn voornaamste bagage
    • een wereldwijde (culturele) bagage

    De recensent prees het boek de hemel in en benadrukte de brede culturele bagage van de auteur.

    Mise-en-scène, Axel Bouts,

    In een 'gewone' school wordt het opgelegde leerplan strikt gevolgd. Hierdoor heb je de zekerheid achteraf te beschikken over voldoende werksnelheid en over een complete bagage om een reële werksituatie in te stappen.

    http://www.respectra.be/artikels/002.html

    Indien men zorgcoördinatoren zou zoeken buiten het lerarenkorps, dan lijkt het ons noodzakelijk dat het om personen gaat met een degelijke pedagogisch-(ortho)didactische bagage.

    http://www.psy.kuleuven.ac.be/ortho/Teksten/BriefMinisterStichting.pdf,

    Het gaat met een directiefiguur als met een zaaier. De traditie van de school en je eigen bagage vormen a.h.w. de bodem. Je zaait wie je bent en wat je voorstaat.

    http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=415,39499&_dad=portal&_schema=portal_portal_id=5_folder_id=39499,

    Zoals Brodsky zelf moeten ook zijn lezers een enorme wereldwijde, kulturele bagage hebben.

    De Standaard,

    Jongeren die met een startkwalificatie van school komen en nog geen werk hebben, moeten leerbanen en/of extra opleiding krijgen om werkervaring op te bouwen of extra bagage in de vorm van kennis en vaardigheden te krijgen.

    http://www.limburg.nl/upload/pdf/Richtinggevende_notitie_De_school_als_poort_naar_de_arbeidsmarkt.pdf,

    U moet de Nederlandse nationaliteit hebben en een flinke juridische bagage: tenminste zes jaar juridische werkervaring.

    http://www.openbaarministerie.nl/

    Mediatisering en Literatuur is een moeilijk boek. Deels omdat het een nieuwe benadering van de literatuurgeschiedenis bevat, deels omdat het zeer specialistisch is geschreven en bestemd is voor een wetenschappelijk geschoold publiek met een grote intellectuele bagage.

    De Standaard,

    Een prachtige danseres met een ware ballerina-allure en een indrukwekkende technische bagage.

    NRC,

    "Vanuit die veronderstelling is de inburgeringsgedachte ook ontstaan. Je moet een bepaalde minimale bagage hebben om hier te kunnen functioneren."

    http://www.groene.nl/1997/12/spmr_debatachmed.html,

    Referaten door beroepsmensen met jarenlange ervaring, bezoeken aan zeer verschillende horecabedrijven en een op de realiteit geënt project geven de leerlingen de nodige bagage om de concurrentie op de arbeidsmarkt aan te kunnen.

    http://www.hotelschoolkoksijde.be/frameset.htm

    Het zou toch tot de normale bagage van de 18-jarigen moeten behoren dat zij niet alleen een boek kunnen lezen, maar ook een schilderij kunnen begrijpen, iets afweten van de verschillende soorten muziek en af en toe de behoefte voelen om een film of theaterstuk bij te wonen en een museum binnen te stappen.

    http://www.provant.be/Kennismaking/kabgouv/openingsrede/95.htm,

    De passende professionele bagage voor deze uitdaging bestaat uit een hbo- of universitaire opleiding Informatiesystemen of Bedrijfskunde en ten minste drie jaar ervaring met het analyseren, ontwerpen, implementeren en monitoren van bedrijfsprocessen.

    http://vacatures.euronet.nl/vacature_details.php?vacature_id=64

    Veel meer dan de filologen houden vertalers/tolken zich met het hedendaagse taalgebruik bezig. Omdat zij met zeer uiteenlopende teksten of uiteenzettingen worden geconfronteerd, moeten zij over een zeer ruime bagage beschikken.

    http://www.ha.be/hivt/

    Het schoolklimaat De Bloemcampschool streeft naar een schoolklimaat waarin een leerling zich veilig en gewaardeerd voelt en tegelijkertijd voldoende bagage meekrijgt om na onze school verder te kunnen met de mogelijkheden die hij in zich heeft.

    http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

    Zijn voornaamste bagage was een berg technische kennis en nog meer ideeën, waardoor hij zeer geavanceerde auto's kon maken.

    De Standaard,

    • emotionele bagages
    • verschillende bagages

    Volgens Helderziende Paragnosten zijn emotionele bagages, emoties die je vroeger hebt opgelopen en niet goed hebt verwerkt en daardoor niet hebt losgelaten. Als je vroeger iets mee hebt gemaakt waardoor je wrok, spijt, boosheid, teleurstelling, ergenis of verdriet hebt gevoeld en deze emoties niet goed hebt verwerkt of losgelaten dan zitten deze energieën nog in je onderbewustzijn en je lichaam, dit zijn energetische energieën. Je zit op onbewust niveau nog vol met oude emoties ten opzicht van wat andere mensen je wel of niet hebben aangedaan.

    https://www.helderziende-paragnosten.nl/emotionele_bagage.php

    De studentenmobiliteit heeft betrekking op de buitenlandse studenten die in België een opleiding komen volgen om het basisdiploma geneeskunde behalen. Men spreekt van professionele mobiliteit indien personen met een basisdiploma (gedeeltelijke opleiding) of een basisdiploma aangevuld met een specialisatie (volledige opleiding) in België komen werken. De mobiliteit betreft dus personen met verschillende bagages • Zonder opleiding • Met een basisdiploma ontvangen in het buitenland • Met een volledige opleiding genoten in het buitenland.

    https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/planningscommissie_-_medisch_aanbod/19103421.pdf,

    In plaats van hun pedagogische keuze in vraag te stellen geloven de auteurs liever dat het probleem opgelost wordt door een gecentraliseerde evaluatie. Daarbij vergeet men dat kinderen die naar verschillende scholen gingen ook verschillende bagages aan kennis meekregen en uiteraard ook getraind werden voor taken met zeer verschillende niveaus van complexiteit en moeilijkheid.

    https://www.skolo.org/nl/2010/01/11/leerplannen-die-verdelen/,

    als object bij een werkwoord


    • bagage bezitten
    • bagage hebben (om)
    • (nog) niet de bagage hebben (om)
    • geen bagage hebben
    • weinig bagage hebben
    • de bagage nodig hebben

    Is het overaccentueren van verbale vaardigheden, waardoor wie het best van de tongriem gesneden is het moeiteloos haalt op wie een wat minder radde tong heeft maar vaak heel wat meer intellectuele bagage bezit, niet eerder een onwaarde?

    De Standaard,

    Tijdens regelmatige trainingen worden gemotiveerde vrouwen onder leiding van experts opgeleid tot deskundigen op het gebied van borstkanker. Dat wil zeggen: mensen die voldoende bagage hebben om niet alleen te kunnen pleiten voor een goede begeleiding van patiënten, maar ook voor het verstrekken van nieuwe en dure medicijnen aan iedereen en voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en preventie van borstkanker.

    Algemeen Dagblad,

    Wie opgravingen bezoekt, heeft meestal enige culturele bagage en een flinke dosis fantasie nodig om zich voor te kunnen stellen hoe onze voorvaderen leefden.

    NRC,

    Of zoals een Marrokkaanse vrouw onlangs tegen mij zei: 'wil je onrecht aangaande vrouwen uitbannen dan zal dit vanuit de vrouwen zelf moeten komen. Wij, Marokkaanse vrouwen zijn nog niet zover. [...]. Wij hebben nog niet de bagage die jullie, Nederlandse vrouwen hebben omdat wij een geheel andere geschiedenis hebben waarin individualisme, het opkomen voor eigen rechten laakbaar is'.

    http://www.lse.han.nl/,

    Onder 'beginners' verstaan wij: leerlingen die voor het eerst naar een opera- of balletvoorstelling komen kijken en die weinig of geen culturele bagage hebben.

    http://www.muziektheater.nl/

    De soms vernederende situaties met het verplegend personeel dat na de operatie zomaar de dekens wegslaat en hardop roept: 'Dat ziet er niet zo mooi uit' of direct over prothesen begint. Allemaal ongetwijfeld goed bedoeld, maar wel heel ondoordacht. Belangrijk vindt Ellen Verschuur zelf inhoudelijke informatie, 'de bagage die je nodig hebt'. Om te beginnen informatiemateriaal dat je thuis rustig kunt lezen.

    Algemeen Dagblad,

    • iemand de (nodige) bagage geven

    Zij nemen juist deel aan opleidingen die normaal gesproken aan topmanagers zijn voorbehouden, bijvoorbeeld op het gebied van strategie en organisatie. Ook lopen ze stages of vervullen opdrachten op het niveau van de directie of raden van bestuur. Roobeek: 'We willen hen versneld de bagage geven waardoor ze op topniveau kunnen functioneren.'

    Het Financieele Dagblad,

    Referaten door beroepsmensen met jarenlange ervaring, bezoeken aan zeer verschillende horecabedrijven en een op de realiteit geënt project geven de leerlingen de nodige bagage om de concurrentie op de arbeidsmarkt aan te kunnen.

    http://www.hotelschoolkoksijde.be/frameset.htm

    • bagage inbrengen
    • bagage meebrengen
    • bagage meekrijgen
    • (kunnen) voorleggen

    Toch ligt de kern van de zaak mijns inziens niet in de inhoudelijke bagage die iemand uit zijn beroep inbrengt in zijn groei naar het priesterschap maar in het feit dat iemand gewoon midden in de maatschappij heeft gestaan, en blijft staan terwijl hij theologie studeert.

    http://www.bovendonk-opleidingen.nl/dl/Lezing%20Jan%20Snijders.pdf,

    Jongeren met magere culturele toerusting, dus zonder ouderlijk voorbeeld en met weinig onderwijs, blijken wel een stimulans te ondergaan als zij met een partner gaan samenwonen. De kans bij de huidige stand van onderwijsdeelname dat die partner wat meer culturele bagage meebrengt, is dan tamelijk groot.

    http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah166/nl/samenvatting.htm,

    'Onze kinderen krijgen minder bagage mee dan gewenst is', bekent directeur R. Barnhorn van de Franciscus Xaverius in Haarlem.

    de Volkskrant,

    Zo heb je dan de combinatie van een operationele achtergrond met een goede opleiding en dat zijn eigenlijk de twee categorieën van mensen die momenteel de meeste kans maken om astronaut te worden. Diegenen die goed wetenschappelijk werk gedaan hebben en onderzoek verricht hebben of diegenen die een operationele, wetenschappelijke of technische bagage kunnen voorleggen.

    http://www.kcst.be/frankdewinne.htm,

    • (een grote litaraire) bagage verwerven

    Zorg dat je een grote literaire bagage verwerft.

    Acacialaan, Koen Peeters,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: aan

    • een bagage aan ervaring
    • een bagage aan herinneringen
    • een bagage aan kennis
    • een bagage aan rijervaring

    Pascal Verbraeken, hoofd van de planning, combineert een efficiënte planning met aandacht voor het milieu. Via enkele gerichte vragen en een bagage aan ervaring oordeelt Pascal of de service aanvraag digitaal uitgevoerd kan worden.

    https://www.resatec.nl/resatec-streeft-ecologische-verantwoordelijkheid/,

    Het is niet nodig om iemand ervan te overtuigen dat reizen leerzaam zijn en tegelijkertijd een uitstekende gelegenheid zijn om onvergetelijke avonturen te beleven. Voordat we ons echter volledig wijden aan het verkennen van het onbekende en ons volledig laten meeslepen door de zalige tijd van ontspanning, terwijl we een bagage aan fantastische herinneringen verzamelen, moeten we ook onze materiële bagage inpakken.

    https://nl.travel-question.com/15204884-hand-and-checked-baggage-what-do-you-need-to-know-2020,

    Als producent wil je dat jouw product bij de klant terechtkomt. En hoe complexer het product is, hoe groter de 'gebruiksaanwijzing' moet zijn. De eindgebruiker wil immers weten hoe hij of zij het optimaal kan gebruiken. Door niet alleen eigen personeel, maar ook toeleveranciers en klanten te trainen, verkrijgen zij meer dan alleen een gebruiksaanwijzing. Ze hebben een bagage aan kennis over de juiste gebruikswijze en toepassingen van jouw product.

    https://futurelearning.nl/klanttraining/

    Elke leerling heeft gemiddeld minimaal 35 tot 40 rijlessen nodig om met succes voor het praktijkexamen te kunnen slagen, per leerling is dit verschillend, sommige mensen leren sneller, langzamer, moeilijker, bezitten al een bagage aan rijervaring of hebben meer verkeersinzicht.

    http://www.autorijschoolinter.nl/faq_in_minute_cat/een-vraag/,

    Voorzetsel: met

    • personen met een pedagogisch-(ortho)didactische bagage

    Indien men zorgcoördinatoren zou zoeken buiten het lerarenkorps, dan lijkt het ons noodzakelijk dat het om personen gaat met een degelijke pedagogisch-(ortho)didactische bagage.

    http://www.psy.kuleuven.ac.be/ortho/Teksten/BriefMinisterStichting.pdf,

    Voorzetsel: om

    • de bagage om (iets te doen)

    Bovendien beschikt het instituut over de nodige internationale contacten en wetenschappelijke bagage om de voorstellen ook in een internationale context te situeren en te beoordelen.

    http://www.ibw.vlaanderen.be/ned/instituut/ibwprodukten/text/op2001.pdf

    Referaten door beroepsmensen met jarenlange ervaring, bezoeken aan zeer verschillende horecabedrijven en een op de realiteit geënt project geven de leerlingen de nodige bagage om de concurrentie op de arbeidsmarkt aan te kunnen.

    http://www.hotelschoolkoksijde.be/frameset.htm

    Voorzetsel: van

    • de bagage van een academicus
    • de bagage van adolecenten
    • de bagage van jongeren
    • de bagage van een leraar
    • de bagage van elke lezer
    • de bagage van de gemiddelde wetenschapper
    • de bagage van een militarypaard

    Al lang behoort Latijn niet meer tot de vanzelfsprekende bagage van een academicus.

    http://www.tue.nl/cursor/html/cursor33/doz.htm,

    Twee klassieke liefdesverhalen - Aeneas en Dido (Vergilius) en Carmen (Prosper Mérimée) - vinden in de vlotte bewerking van Ed Franck wellicht weer een plaats in de kulturele bagage van adolescenten.

    De Standaard,

    Wat tot de culturele bagage van jongeren moet behoren, moet telkens opnieuw worden bepaald.

    http://www.rks.nl/,

    Het valt niet mee precies aan te geven waaruit de professionele bagage van een leraar dient te bestaan.

    http://www.dagvandeleraar.nl/

    De Portugese schrijver J. Rentes de Carvalho, sinds 1956 in Nederland woonachtig: "Ik geloof dat ik van de Nederlandse literatuur alles gelezen heb wat een zekere reputatie geniet, wat als representatief wordt beschouwd en deel zou uitmaken van de bagage van elke lezer met een iets meer dan gemiddelde belangstelling."

    De Standaard,

    De Amerikaanse wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn, die het woord paradigma in de bagage van de gemiddelde wetenschapper loodste, is op 73-jarige leeftijd overleden in Cambridge, een voorstadje van Boston.

    De Standaard,

    In de eerste plaats dient de dressuur als gehoorzaamheidstest voor het topfitte paard, dat bij de dressuur kan laten zien dat ontspanning en regelmatige bewegingen ook tot de bagage van een military-paard behoren.

    NRC,

    • een bagage van verschillende disciplines
    • (voldoende) bagage van natuurkunde
    • (voldoende) bagage van scheikunde
    • (voldoende) bagage van wiskunde
    • (een zeer grote sociaal-economische en culturele) bagage van het eigen taalgebied
    • (een zeer grote sociaal-economische en culturele) bagage van de taalgebieden van de gekozen vreemde talen
    • de bagage van de verzekeringsmaatschappijen

    Om maatwerk te kunnen bieden, zet het CAW beroepskrachten en vrijwilligers in, met een bagage van diverse disciplines (maatschappelijk werkers, opvoeders, juristen, psychologen...).

    http://www.steunpunt.be/

    "Wellicht biedt de oplossing zich aan in de zoon van mijn medewerkster, die al veel interesse toont voor wat ik doe. Het is echter van groot belang dat die eerst zijn studies afmaakt. Een goede talenkennis en voldoende bagage van wiskunde, scheikunde en natuurkunde zijn essentieel."

    De Standaard,

    De vertaalopleiding berust op vijf pijlers: de (nagenoeg) perfecte beheersing van de moedertaal, de (nagenoeg) perfecte beheersing van de gekozen vreemde talen, een zeer grote sociaal-economische en culturele bagage van het eigen taalgebied, een zeer grote sociaal-economische en culturele bagage van de taalgebieden van de gekozen vreemde talen en een zeer grote vertaalwetenschappelijke competentie.

    http://www.ha.be/hivt/

    Wel, de technische bagage van de verzekeringsmaatschappijen is wat achterop geraakt.

    De Standaard,

    Voorzetsel: voor

    • bagage voor het (hele) leven
    • de bagage voor de nieuwe economie (hebben)

    Specifieke culturele leerprocessen vragen iets meer drang, zoals na het plassen handen wassen, geen scheten laten tijdens het eten, niet boeren in gezelschap, met mes en vork eten enzovoort. Kinderen leren dat na verloop van tijd allemaal. Trots ben ik best wel, dat ik ze wat heb kunnen bijbrengen... het is hun bagage voor het leven.

    http://www.ikvader.nl/column-view.php?id=703,

    Het moderne gezin, onderwijs, cultuur en vooral arbeid houden bij uitstek de samenleving samen. Daar krijgt alles wat weerloos is, waarde. Daar wordt de bagage voor het leven gevormd en verdeeld.

    http://www.s-p-a.be/ideeen/politiekprogr/toekomst/koepel/koepel1.asp

    Intussen, als we met het noemen van zijn naam deze serie afsluiten, hebben we drieëndertig meesterwerken genoemd, die we als geestelijke bagage voor het hele leven zouden willen aanbevelen.

    Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

    PIT training heeft een unieke workshop samengesteld die deze veranderingen vertaalt naar kansen zodat uw verkopers de bagage hebben voor de nieuwe economie!

    http://www.pit-training.nl/start.html

    in voorzetselgroep


    • een gebrek aan (morele, muzikale, technische) bagage

    Rowse bezit de onafhankelijkheid en het gebrek aan morele bagage om een onderwerp als dit tot zijn recht te laten komen.

    Averechts, Gerrit Komrij,

    Een gebrek aan muzikale bagage kan The Goats niet worden aangewreven.

    NRC,

    Wat is er toch mis met ons voetbal? Zowel de oud-internationaal Erwin Vanden Daele als de eminente oud-televisiecommentator Rik De Saedeleer zijn het over een van de oorzaken van de achteruitgang roerend eens: "Er is een schrijnend gebrek aan technische bagage."

    De Standaard,

    • in de bagage
    • in hun bagage
    • in uw bagage
    • in zijn bagage
    • in hun, zijn bagage (moeten) hebben

    Op grote toernooien is het vaak extreem warm en dan wint de man/vrouw die - uiteraard met een goede basissnelheid in de bagage - het beste tegen de hitte kan.

    http://users.skynet.be/avzk/snellang.html

    Economen met een beetje techniek in hun bagage snapten het direct, zoals de professoren Pols en Roos.

    http://www.in.nl/sites/ontbielzen/bijlage4.htm,

    Al die geesteswetenschap in zijn bagage, heeft De Feyter nodig, omdat kinderen met een leerstoornis, zoals dyscalculie, binnenkomen met een optelsom van psychische ellende.

    de Volkskrant,

    Een voordeel voor ons is ook dat hij een schat aan ervaring en kennis in zijn bagage heeft.

    Meppeler Courant,

    Het spreekt voor zich dat deelnemers aan een dergelijke expeditie flink wat zeekajak ervaring en teamgeest in hun bagage moeten hebben.

    http://www.seamount.nl/expedities.htm

    • met een bagage
    • met deze bagage

    Om maatwerk te kunnen bieden, zet het CAW beroepskrachten en vrijwilligers in, met een bagage van diverse disciplines (maatschappelijk werkers, opvoeders, juristen, psychologen...).

    http://www.steunpunt.be/

    Je ontleedt deze verschillende vegetatieve verschijningsvormen ook inwendig, om tenslotte over te gaan naar het generatieve deel: de bloei en bloem. Met deze bagage ga je dan de systematiek te lijf, waarbij het zelf samenstellen van een persoonlijk herbarium (50 planten) je een heel eind op weg kan helpen.

    http: //www. rug. ac. be/RUGportal/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/27bioing,

    • over (culturele, linguïstische, methodologische) bagage beschikken

    Als ze er nu eens een Mozartiaanse namiddag van zou maken? Een ideaal lichtvoetig en verantwoord alternatief voor hun karate-oefeningen... En dan vallen al die beslommeringen meteen weg welke muziek ze best kan vertolken en of haar publiek wel over voldoende culturele bagage beschikt.

    Het zomeruur, Lucienne Stassaert,

    Al dit maatwerk veronderstelt vertaling door native speakers die thuis zijn in het onderwerp, de doelgroep kennen en over voldoende linguïstische bagage beschikken.

    http://www.oneliner.be

    Je kunt wel een acht hebben gehaald voor een module SPSS-gebruik. Dat betekent echter nog niet dat je over voldoende zelfstandigheid en methodologische bagage beschikt om dit statistische computerprograma toe te passen.

    http://wwwutnws.utwente.nl/utnieuws/data/37/11/master.html,

    • tot haar, ieders bagage behoren
    • tot de bagage horen (van iemand)

    In dit modernere Spaanse repertoire bleek haar oprechte, pure benadering ook een beperking in te houden: de hier gewenste nuances van berekening, verleidelijkheid en canailleus raffinement behoren nog niet tot haar bagage.

    NRC,

    De titel verwijst natuurlijk naar het sprookje van Andersen over De nieuwe kleren van de keizer. Tot mijn verbazing merk ik nu, dat dit kleine meesterwerk niet meer tot ieders bagage behoort en dat het nog weinig wordt geciteerd!

    De Standaard,

    Het valt in dit verband te hopen, dat het hier en daar ingezette beleid om van overheidswege niet in de eerste plaats instituten, maar personen te financieren met kracht zal worden opgepakt. Tot de bagage hoort uitdrukkelijk ook maatschappelijk oordeelsvermogen.

    http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

    Al lang behoort Latijn niet meer tot de vanzelfsprekende bagage van een academicus.

    http://www.tue.nl/cursor/html/cursor33/doz.htm,

    • een deel van de bagage
    • het meegeven van (culturele) bagage

    Een deel van de bagage die hij meekreeg uit zijn politietijd is in een prachtig boek verwerkt.

    Meppeler Courant,

    Doelstelling van de 'Basisopleiding Trainer' is het meegeven van bagage waarmee je zelfstandig als trainer kunt functioneren.

    http://www.bta-training.nl/

    Van de sociale en opvoedende rol van het onderwijs wordt hierbij een grote bijdrage verwacht, zowel in formele zin (aandacht voor waarden en normen, ontwikkeling van sociale vaardigheden, meegeven van culturele bagage) als in informele zin (de school als centrale ontmoetingsplek voor leerlingen en ouders binnen de wijk en als schakelpunt in het lokale leven).

    http://www.bredeschool.net/frames/n123.htm,

    • zonder die bagage

    Ik ben het volledig eens van minister-president Van den Brande dat het toelatingsexamen voor burgerlijk ingenieur zijn doel voorbijschiet [...]. Het mikt inderdaad enkel naar die student die acht uren wiskunde volgde in het middelbaar onderwijs. Iemand met veel wiskundig inzicht, maar zonder die bagage, maakt geen kans bij het huidig examen.

    De Standaard,

    met aanwijzend voornaamwoord


    • deze bagage
    • die bagage

    Je ontleedt deze verschillende vegetatieve verschijningsvormen ook inwendig, om tenslotte over te gaan naar het generatieve deel: de bloei en bloem. Met deze bagage ga je dan de systematiek te lijf, waarbij het zelf samenstellen van een persoonlijk herbarium (50 planten) je een heel eind op weg kan helpen.

    http: //www. rug. ac. be/RUGportal/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/27bioing,

    Ik ben het volledig eens van minister-president Van den Brande dat het toelatingsexamen voor burgerlijk ingenieur zijn doel voorbijschiet [...]. Het mikt inderdaad enkel naar die student die acht uren wiskunde volgde in het middelbaar onderwijs. Iemand met veel wiskundig inzicht, maar zonder die bagage, maakt geen kans bij het huidig examen.

    De Standaard,

    met bezittelijk voornaamwoord


    • haar bagage
    • zijn bagage

    In dit modernere Spaanse repertoire bleek haar oprechte, pure benadering ook een beperking in te houden: de hier gewenste nuances van berekening, verleidelijkheid en canailleus raffinement behoren nog niet tot haar bagage.

    NRC,

    Maar goed, een schrijver benut zich nu eenmaal van zijn bagage om zijn eigen beeldspraak te ontwikkelen.

    De Standaard,

    met onbepaald voornaamwoord


    • enige bagage
    • genoeg bagage
    • minder bagage
    • veel bagage
    • weinig bagage
    • zoveel bagage

    Jol heeft naar eigen zeggen een calvinistische, gereformeerde opvoeding gehad. Maar omdat hij ook graag plezier wilde beleven aan zijn werk, "ik wilde per se een stukje arbeidsvreugde," begon hij zich te verdiepen in de geschiedenis van begraven en cremeren. Heden ten dage moet elke werknemer bij 't Statenhuys vier à vijf boeken kennen. "Niet dat wij ze gaan overhoren, maar ze moeten toch enige bagage hebben."

    http://www.xs4all.nl/~dood/index.html

    Terugblikkend meent Bryn Terfel dat het winnen van een internationale wedstrijd helpt. Maar je moet natuurlijk genoeg bagage hebben om te bewijzen wat je waard bent, zegt hij, en om engagementen te krijgen moet je toch nog meestal eens voorzingen.

    De Standaard,

    'Het lerarentekort begint een negatieve invloed te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs', signaleert de onderwijsinspectie. De prestaties van de leerlingen gaan achteruit. Steeds meer schooldirecteuren durven dat eerlijk toe te geven. 'Onze kinderen krijgen minder bagage mee dan gewenst is', bekent directeur R. Barnhorn van de Franciscus Xaverius in Haarlem.

    de Volkskrant,

    "Het is een man met veel bagage die heel gerichte trainingen geeft met vrijheid naar de spelers toe", weet Lefevere.

    De Standaard,

    Rectrix Elsje Zaalberg benadrukt dat het veelal kinderen zijn met weinig zelfvertrouwen die teleurgesteld van de basisschool zijn gekomen. Is het dan zinvol deze groep leerlingen, die toch al zo weinig bagage met zich meevoert, lastig te vallen met de vijftien vakken van de basisvorming?

    NRC,

    De jonge Zweed en geroutineerde Belg dragen in het driebandenspel zoveel bagage met zich mee, dat elke aanval op hun positie bij voorbaat tot mislukken gedoemd is.

    Meppeler Courant,

    voorafgegaan door als


    • (rijke) ervaring als bagage hebben

    Die 'profs' haalt Yvonne inmiddels overal vandaan, al komt het gros uit de drie noordelijke provincies en hebben ze zonder uitzondering rijke ervaring als bagage en het diploma van de Kunstacademie (zoals Minerva in Groningen) op zak.

    http://www.galeriebakker.nl/

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    bagage 3.1

    (In het meervoud waarschijnlijk onder invloed van Frans bagages.)

    geheel van eigenschappen dat men van nature heeft meegekregen; geheel van natuurlijke eigenschappen
    Vooral in combinatie met een kenmerkend adjectief.

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Bagage…

    is een geheel

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is erfelijk; is genetisch bepaald
    • [Onstoffelijke inhoud] bestaat uit eigenschappen die men van nature heeft meegekregen

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • biologische bagage
     • erfelijke bagage
     • genetische bagage

     Als een kenmerk zo universeel bij de mens voorkomt dat het niet alleen maar plaatselijk of tijdelijk een produkt kan zijn van mode, culturele toevalligheid, moet je wel aannemen dat het behoort tot de biologische bagage van de mens.

     Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

     De opvatting dat de menselijke geest een biologische oorsprong heeft is de laatste jaren niet langer verdacht. Hierdoor is het oude nature-nurture debat met nieuwe hevigheid opgelaaid. Het gaat daarbij om de vraag in welke mate de erfelijke bagage en de invloed van de omgeving bepalend zijn voor de totstandkoming van specifieke eigenschappen.

     NRC,

     Afhankelijk van de genetische bagage van je familie, of afhankelijk van het feit dat je een honderdveertien jaar oude Franse vrouw bent die elke dag een glas rode wijn drinkt, beginnen de telomeren na pakweg een jaar of zeventig te rafelen.

     Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

     als object bij een werkwoord


     • (de) bagage meekrijgen (om)

     Met de geboorte krijgt een kind ongelooflijk veel bagage mee van de ouders.

     http://www.faalangst.be/

     "Ouders in gezinnen die in diepe armoede leven, dragen nu de gevolgen van hun instellingsverleden.Ze hebben niet leren budgetteren, ze zijn jaren geleden de maatschappij ingestuurd met een zeer beperkte voorbereiding en hebben zelden de bagage meegekregen om hun kinderen de betere toekomst te geven die ze voor hen dromen."

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • de (genetische) bagage van je familie
     • de (biologische) bagage van de mens

     Afhankelijk van de genetische bagage van je familie, of afhankelijk van het feit dat je een honderdveertien jaar oude Franse vrouw bent die elke dag een glas rode wijn drinkt, beginnen de telomeren na pakweg een jaar of zeventig te rafelen.

     Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

     Als een kenmerk zo universeel bij de mens voorkomt dat het niet alleen maar plaatselijk of tijdelijk een produkt kan zijn van mode, culturele toevalligheid, moet je wel aannemen dat het behoort tot de biologische bagage van de mens.

     Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

     in voorzetselgroep


     • behoren tot de (biologische) bagage

     Als een kenmerk zo universeel bij de mens voorkomt dat het niet alleen maar plaatselijk of tijdelijk een produkt kan zijn van mode, culturele toevalligheid, moet je wel aannemen dat het behoort tot de biologische bagage van de mens.

     Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,