bejaarde


bejaarde 1.0

iemand die bejaard is, m.n. iemand vanaf de leeftijd van 65 jaar; oudere

Semagram


Een bejaarde…

is een persoon

 • [Leeftijd] is 65 jaar of ouder
 • [Geslacht] is een man of een vrouw

  Algemene voorbeelden


  In Zwolle is opnieuw een bejaarde overleden na de uitbraak van salmonella in een verpleegcentrum en een ziekenhuis. Het is het vierde slachtoffer. Eind vorige week stierven al drie mensen. In totaal zijn 120 bewoners, patiënten en personeelsleden van de twee zorginstellingen besmet geraakt met salmonella.

  NOS Nieuws,

  Om voor koopsubsidie in aanmerking te komen moet het belastbaar inkomen over 1999 voor een gezin of tweepersoonshuishouden tussen minimaal 29.900 gulden en maximaal 48.800 liggen. Voor alleenstaanden geldt een minimum van 23.800 en een maximum van 36.400 gulden. Voor bejaarden (65-plussers) gelden iets anders inkomens- en vermogensgrenzen.

  Algemeen Dagblad,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • jonge bejaarden
  • kwieke bejaarden

  Serviceflats trekken maar weinig jonge bejaarden aan: slechts 18 procent was geen zeventig op het ogenblik van de verhuizing, terwijl één op drie ouder dan 80 was.

  De Standaard,

  De Paravent, een fraai windscherm dat dwars op de jachthaven staat, baadde in een mooi strijklicht dat de rode en groene pannen een romantische toets gaf. Op de banken zaten kwieke bejaarden. Sommigen herkauwden de roddels die ze de voorbije dagen hadden opgevangen, anderen genoten gewoon van de zon.

  De vijfde macht, Pieter Aspe,

  • demente bejaarden
  • gehandicapte bejaarden
  • hulpbehoevende bejaarden

  De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook om oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen.

  http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder75.htm

  Via een amendement in haar eigen ontwerp van sociale programmawet had de federale regering in de Kamer een dienstencheque voor hulpbehoevende bejaarden ingevoerd. De regering zag dit als een aanvulling op de tegemoetkoming voor hulp aan gehandicapte bejaarden. Het ging echter niet om een subsidie; de financiële hulp zou worden verstrekt in de vorm van een dienstencheque.

  De Standaard,

  De privé- en openbare rusthuizen in Vlaanderen gaan campagne voeren om de dagverzorgingscentra bij het brede publiek bekend te maken. In zo'n centrum kunnen hulpbehoevende bejaarden tijdens de dag terecht om hun thuis wonende partner of familielid te ontlasten.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • dementerende bejaarden

  De kernvraag is: "Hoe ga je om met de 'verwardheid' van dementerende bejaarden?" Het is een diskussie die je vaak in teams ziet optreden. Moet je tegen die 'verwardheid' ingaan of moet je er juist in meegaan? Ga je de geheugenstoornissen en de desoriëntatie die daaruit voortvloeit, bestrijden door hen informatie te geven over de realiteit? Of juist niet?

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • bejaarden in een rusthuis

  Jef Van Holsbeke van het VVI-Caritas verwijt minister Magda De Galan een non-beleid te voeren, "zonder rekening te houden met de toenemende nood aan opvang van bejaarden in een rusthuis".

  De Standaard,

  • de bejaarden in onze samenleving

  Het overgrote deel van de bejaarden in onze samenleving is verre van hulpbehoevend. Ze kunnen zichzelf aardig redden - of terugvallen op familie of dienstverlening om te helpen. Toch zijn er nog "broze" bejaarden die vooral voor dagelijkse behoeften niemand hebben.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • bejaarden en hoogbejaarden
  • bejaarden of gehandicapten
  • gehandicapten en bejaarden

  De vergrijzing van de bevolking leidt tot een steeds groter wordende groep bejaarden en hoogbejaarden.

  http://www.vrouwenmaatschappij.be/03_01_02.html,

  Het is weinig gekend maar een eigenaar of een huurder kan een aanvraag indienen voor een aanpassingspremie om bejaarden of gehandicapten beter op te vangen in huis. De voorwaarden zijn duidelijk. De aanvrager, de partner of een inwonend gezinslid moet gehandicapt zijn of ouder dan 60 jaar en het netto belastbaar inkomen (van 2 jaar voor de aanvraag) mag niet hoger zijn dan 19.335,69 EUR, verhoogd met 991,57 EUR per persoon ten laste.

  http://www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/aangepast_wonen.php

  Anderhalf jaar na de oplevering zal de door Rem Koolhaas ontworpen Kunsthal in Rotterdam worden verbouwd. De ingang wordt verplaatst, zodat de bezoekers niet meer door het auditorium hoeven te banjeren op weg naar de tentoonstellingszalen, de beruchte naaldhakonvriendelijke roostervloer wordt dichtgestopt en voor gehandicapten en bejaarden zullen voorzieningen worden getroffen, zodat ze niet meer langs de steile hellingbanen naar beneden hoeven te glijden.

  NRC,

  voorafgegaan door als


  • als een bejaarde

  Anita Blokziel wordt deze maand 65 en dat is niets om je voor te schamen, maar eruitzien als een bejaarde is ook nergens voor nodig. Rimpels beginnen pas ver onder haar kin, haar borsten zijn voor de tweede keer gevuld, haar haar heeft ze laten waven. Ze draagt vandaag wat extra make-up, voor de foto.

  Het Parool,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen