eigenhuisbezitter


eigenhuisbezitter 1.0

iemand die een eigen huis bezit; bezitter, eigenaar van een eigen huis

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een eigenhuisbezitter…

is een bezitter; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Een eigen huis - dat is de droom van velen. Toch is het percentage huizenbezitters in Nederland lager dan in veel andere landen van Europa. In de afgelopen decennia heeft de overheid, in de vorm van fiscale voorzieningen, de eigenhuisbezitter behoorlijk ondersteund. Maar het fiscale net rond de eigenhuisbezitter wordt nu in snel tempo aangehaald.

   http://www.fransenadvies.nl/content.asp?kid=10007574

   In de jaren 2004 en 2005 konden mensen die een eigen huis wilden kopen op aantrekkelijke condities een hypotheek verkrijgen. De rente was laag en de hypotheeksommen groeiden tot in de hemel. Vanwege die lage rente konden desondanks de maandlasten laag blijven [...]. Volgens marktpartijen komen "hele volksstammen" de komende jaren hierdoor in problemen. Tussenpersoon Peter Lijesen van de Nationale Hypotheek Pas (NHP) voorziet betalingsproblemen. Hij berekent dat eigenhuisbezitters die in de bewuste jaren een hypotheek hebben gesloten een verdubbeling van de maandlasten kunnen verwachten.

   http://www.wegwijs.nl/artikel/2010/03/komt-eigenhuisbezitter-in-problemen,

   De Ravo is een adviesorgaan, waarin zo ongeveer alle partijen die iets met volkshuisvesting van doen hebben, vertegenwoordigd zijn: de provincies, de gemeenten, de woningbouwcorporaties, de bouwbedrijven, de werkgeversorganisaties, de vakbonden, de eigenhuisbezitters, de huurders, de architecten, de bejaarden, de onroerend-goedhandelaren en de wetenschappelijke instituten.

   NRC,